Вход
Регистрация
Изпрати онлайн запитване Добави страницата във фаворитите си Изтегли оферта Отпечатай визитка Виж на картата Отпечатай страницата

Адрес:

Централен офис:
гр. Шумен
моб.: 088/ 808 99 66
тел.: 052/ 65 12 34

Офис:
гр. Варна
ул. Цариброд 47
(зад х-л Аква)
моб.: 088/ 808 99 66

(За Търговски запитвания)

Счетоводна къща Камарад
Счетоводни услуги за Вашия бизнес

 
“Ако мислите, че компетентността струва скъпо, то опитайте с некомпетентността.”

Счетоводна къща Камарад е утвърден на пазара продукт, съчетаващ в себе си комплекс от услуги, даващ основа и развитие на Вашия бизнес.

Счетоводна къща Камарад. Вече над десет години на пазара, предоставя не само коректно обслужване, а и адекватни съвети за насоките на развитие на Вашия бизнес. Компанията разполага с офиси в гр. Варна и гр. Шумен и набор от специалисти с висока квалификация и голям професионален опит. Екипът СК Камарад обединява дългогодишния опит на специалистите и амбициозността на младите и мотивираните хора.

Счетоводна къща Камарад предлага: пълно счетоводно обслужване, социални и здравни осигурителни вноски, фирмена регистрация, данъчна защита, ТРЗ и личен състав, консултации и други.

Счетоводна къща Камарад. Основна цел в политиката на къщата  е постигането на високи резултати за клиентите. Предлага пълен набор от счетоводни услуги в областите:
- Производство
- Търговия
- Услуги
- Други икономически сектори
- Услуги за граждани и физически лица

  

Счетоводна къща  - РЕГИСТРАЦИИ

 • Първоначална регистрация на фирми в Агенция по вписванията
 • Регистрация по ЗДДС
 • Инспекция по труда
 • Национален осигурителен институт
 • Данъчен Адрес
 • Други

Счетоводна къща  - ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

 • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност
 • Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи
 • Изготвяне и представяне в данъчната служба на справки-декларации по ЗДДС и данни на магнитен носител
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета
 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите
 • Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път

Счетоводна къща  - ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

 • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори
 • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки
 • Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски
 • Изготвяне на платежните документи за разплащания към бюджета
 • Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж

Счетоводна къща  - АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 • Събиране на документи от офиса на клиента
 • Подаване на документи към различни институции
 • Издаване на актуални състояния
 • Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения
 • Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента
 • Изготвяне на договори и други документи

Счетоводна къща  - СЧЕТОВОДНИ КОНСУЛТАЦИИ

 • Консултация за данъчно планиране на дейността
 • Консултиране и прецизиране на договори от данъчна гледна точка
 • Консултации относно легално оптимизиране на данъците
 • Консултации по спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
 • Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси
 • Консултации по изисквания на ХЕИ и ДВСК
 • Консултиране и съдействие при регистриране на компания
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
 • Консултации относно измененията на законовата и нормативна база

Счетоводна къща  - ДАНЪЧНА ЗАЩИТА

 • Следене на нормативни срокове за данъци и декларации
 • Подготовка на платежни нареждания за данъци
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления
 • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
 • Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки - общи, тематични и насрещни
 • Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК

Счетоводна къща  - ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети
 • Изготвяне и представяне на консолидирани годишни финансови отчети
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт

Счетоводна къща Камарад. Политика и ценности.

- Счетоводна къща Камарад управлява, следвайки примера на най-добрите в областта на счетоводните услуги.
-
Счетоводна къща Камарад поема пълна отговорност за ролята в развитието на бизнеса. Стреми се да се учим от различните културни ценности и различното мислене.
-
Счетоводна къща Камарад следва принципите си и коректността в решенията и действията си
-
Счетоводна къща Камарад целите винаги съответстват на фирмените ценности.
-
Счетоводна къща Камарад създава динамична среда, уважава и взаимно подкрепя приноса на всеки служител, на всеки клиент.
-
Счетоводна къща Камарад се стреми да постигне най-доброто качество във всичко, което прави.
-
Счетоводна къща Камарад чрез изобретателност и новаторство се старае непрекъснато да подобрява резултатите си.
-
Счетоводна къща Камарад работи по начин, който осигурява устойчиво развитие.

Доверете Вашите грижи за всичко това на Счетоводна къща Камарад и спестете редица главоболия и ангажименти !!!

Счетоводна къща Камарад гр. Варна, предлага пълен набор от счетоводни дейности, пълно счетоводно обслужване, документооборот, ДДС, ТРЗ.Социални и здравни осигурителни вноски. Годишно приключване, ОПР, счетоводен баланс.Фирмена регистрация, пререгистрация, удостоверения, счетоводна политика, индивидуален сметкоплан, заверка финансови отчети, Одит, одитиране, счетоводство, Складово стопанство, материални запаси, инвентаризации, водене на каса, банки, дълготрайни материални и нематериални активи, амортизации и преоценка, ДМА, Счетоводна къща Камарад гр. Варна, счетоводни къщи във Варна, счетоводна кантора, Счетоводна къща Камарад, Kamarad, Camarad, счетоводство, консултации, абонаментно счетоводно обслужване, счетоводни услуги, абонаментни счетоводни услуги, гр. Шумен & Област Шумен гр. Варна & Област Варна & Бълагрия справки по ЗДДС и ЗА, ДДС, отчитане, документи, годишно приключване, ОПР, счетоводен баланс, Финансови анализи, данъчна защита, Фирмена регистрация, БУЛСТАТ, Счетоводна къща Камарад гр. Шумен, счетводители, счетоводни услуги, одит, варна, дипломиран експерт счетоводител, заверка, Счетоводна къща Камарад, счетоводни кантори Варна, счетоводни кантори Шумен, счетоводно, счетоводни услуги, счетоводни услуги, Счетоводна къща Камарад, гр. Шумен & Област Шумен гр. Варна & Област Варна & Бълагрия
www.kamarad.biznesa.com

Върни се нагоре

Изпрати онлайн запитване Добави страницата във фаворитите си Изтегли оферта Отпечатай визитка Виж на картата Отпечатай страницата


 
Полезно за бизнеса

Бизнеса в категории

Автомобили
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане
Горива
Други стоки
Електро-домакински уреди
Здраве & Медицина
Имоти & Строителство
Интернет
Компютри & Електроника
Красота & Стил
Култура & Изкуство
Мебели и Обзавеждане
Медии & Реклама
Мода и облекла
Образование & Обучение
Обувки, чанти и аксесоари
Промишленост
Селско стопанство
Спорт
Текстил, платове, прежди
Туризъм & Развлечения
Услуги
Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари
Бизнес Календар

<< Юни 2020 >>
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30