Вход
Регистрация
Изпрати онлайн запитване Добави страницата във фаворитите си Отпечатай визитка Виж на картата Отпечатай страницата Посети фирмения уебсайт

Презентация:

3К ООД, гр. Варна
Инженерингови и консултантски услуги в областите: енергетика, промишленост и комуникации.

Централен Офис:
гр. Варна, ул. Велико Христов 8, ет. 2, ап. 6
Тел/факс: 052/ 604 791

Фирмен профил:

Към Фирмения Профил
Виж на картата

Фирмен профил:

Фирма ООД, гр. Варна работи над 17 години и предлага инженерингови и консултантски услуги в областите: енергетика, промишленост и комуникации.

Фирма ООД, гр. Варна разработва, изгражда и поддържа:
-  Системи за управление, контрол и обработка на информация
- Системи за дистанционен контрол и управление на трафопостове и подстанции
- Системи за дистанционно отчитане на електроенергия
- Системи - статични електромери с предплащане
- Системи за мониторинг и управление на паркове с ветрогенератори
- Електронни часовници за управление на електромери и лампи за улично и парково осветление
- Програмно и апаратно обезпечаване на регионални диспечерски служби

Основни направления в дейността на ООД, гр. Варна

Енергетика:

Фирма ООД, гр. Варна разработва като едно от основните си направления -инженерингови специализирани дейности и услуги за нуждите на предприятия, фирми и граждани в сферата на Енергетиката:
- Системи за управление и контрол
- Eлектромери
- Eлектромери с предваритeлно плащане на ел. енергия
- 3M Продукти
- Електронни двутарифни часовници

Фирма ООД, гр. Варна разработва, изгражда и поддържа системи за дистанционен контрол и управление на трафопостове и подстанции, както и цялости електроенергийни системи.

Фирмата предлага и обезпечаване на реализираните проекти с необходимите технически съоръжения. Продуктовата гама включва монофазни и трифазни статични (електронни) електромери, електромери с предварително заплащане на ел. енергия и електронни двутарифни часовници за управление на електромери и лампи за улично и парково осветление.

Виж повече!

Нови технологии и решения:

Фирма ООД, гр. Варна. е един от лидерите в софтуерно, информационно и техническо обезпечаване на информационния процес в определна фирма и може да предложи във всеки един случай строго индивидуален подход и решение спрямо специфчните условия  и изисквания на клиента. Във връзка с това едно от направленията в  дейността на фирмата е разработване и внедряване на нови технологии и решения във следните области:
- Телекомуникации по електрическата мрежа
- Безжични комуникации
- Системи за енергиен мониторинг
- Автономни хибридни и PV системи

Фирма ООД, гр. Варна една от  технологиите е  Powerline Communication (PLC) при нея електроразпределителните мрежи се използват като телекомуникационни. Чрез достъп до (електрическия) контакт на потребителя, става възможно развитието на изцяло нов бизнес потенциал, като Internet, телефония, телеконтрол, “интелигентни домове” и други.

Автономни хибридни и PV системи са фотоволтаичните енергодоставящи системи извън електрическата мрежа и се използват, когато достъпът до обществената електрическа мрежа е невъзможен като при високопланинските хижи или държави с малка инфраструктура. Когато подобни системи са големи, те се наричат микромрежа или автономна система.

Виж повече!

Инжинеринг. Консултации:

Инженеринг. Консултации и изпълнение
Фирма ООД, гр. Варна изработва цялостна концепция за изграждане на структура от средства  за диспечерско и технологично управление на електроенергийни, диспечерски и телекомукационни системи и самата им реализация, както и  оборудване и поддръжка на създадените системи.
- Поддръжка на енергийни обекти
- Диспечерски център за управление
- Запис на оперативни разговори

Фирма ООД, гр. Варна изгражда телекомуникационна структура на РДС, лицензиране на персонални радиомрежи, вукозаписващи диспечерски системи, системи за управление на визуализирането на карти, средства за оптимизация и контрол на транспортната дейност и др.

Виж повече!

GPS системи:

Фирма ООД, гр. Варна разработва решения за всеки бизнес чрез внедрявне и интегриране на  GPS системи със останалите комуникационни средства и ресурси, GPS системи, GPS системи за контрол на подвижни и неподвижни обекти, GPS навигация и контрол от оперативен център

Фирма ООД, гр. Варна. GPS системи:
- DataMap GPS Info ®
- Контрол и анализ на подвижни обекти
- GPS контрол от национален център
- GPS Off-Line система
- Маршрутизатор

Глобална Система за Позициониране (GPS) е система от 24 навигационни спътника, разположени на орбити около Земята.

Фирма ООД, гр. Варна предлага подходящи решения за контрол на подвижни и неподвижни обекти  като използва две от най-новите технологии, използвани днес - картография и GPS. Осъществява изграждане на система за  събиране, обработка и последващ анализ на данни за местоположението на  обект във времето.
 

Виж повече!

Географски информационни системи (ГИС):

Фирма ООД, гр. Варна. ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ (ГИС):
- Max Info
- Map Info Pro
- Web услуги
- Базови програмни средства и бази данни
- Реализирани проекти

Фирма ООД, гр. Варна развива като друго основно направление - цялостно проектиране и изграждане, въвеждане в ескплоатация и мониторинг на информационни системи за визуализация,  които съчетават географски бази данни с типични за географски информационни системи (ГИС) функции за визуализиране на обектите и възможност за търсене по различни критерии. Системите предлагат възможност и за представяне на информация за обекти върху електронна карта, извеждане на потребителски интерфейс в уебсайт, възможност за изчисляване на разстояние, скорост и време на маршрутите, търсене на обекти в зададен радиус и др.

Виж повече!

Презентация:
(Меню продукти:)

Енергетика

Нови технологии и решения

Инженеринг. Консултации

GPS системи

Географски информационни системи (ГИС)

3К ООД, гр. Варна, 3K Varna, 3Ка инженерингови и консултантски услугидиспечерско и технологично управление,контрол и обработка на информация, GPS системи, комуникационни средства и ресурси,ГПС системи, GPS системи за контрол,подвижни, неподвижни обекти, GPS навигация, контрол от оперативен център, Фирма 3К ООД, гр. Варна, DataMap GPS Info ®, Контрол и анализ на подвижни обекти, GPS контрол от национален център, GPS Off-Line система, Маршрутизатор, картография, анализ на местоположението, глобална система за позициониране, навигационен спътник, Следене, управление и оптимизиране на разходите на автомобилния парк, GPS антена, GPS приемник, комплект карти, карта, мащабиране на картата, картографски софтуерен продукт, GPS локатор, GPS устройство,GPS устройства, Системи за мониторинг и управление , 3К ООД, гр. Варна, 3K Varna
www.ood3k.biznesa.com

Върни се нагоре
Изпрати онлайн запитване Добави страницата във фаворитите си Отпечатай визитка Виж на картата Отпечатай страницата Посети фирмения уебсайт


 
Полезно за бизнеса

Бизнеса в категории

Автомобили
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане
Горива
Други стоки
Електро-домакински уреди
Здраве & Медицина
Имоти & Строителство
Интернет
Компютри & Електроника
Красота & Стил
Култура & Изкуство
Мебели и Обзавеждане
Медии & Реклама
Мода и облекла
Образование & Обучение
Обувки, чанти и аксесоари
Промишленост
Селско стопанство
Спорт
Текстил, платове, прежди
Туризъм & Развлечения
Услуги
Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари
Бизнес Календар

<< Декември 2021 >>
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31