Вход
Регистрация
Изпрати онлайн запитване Добави страницата във фаворитите си Отпечатай визитка Виж на картата Отпечатай страницата Посети фирмения уебсайт

Презентация:

3К ООД, гр. Варна
Инженерингови и консултантски услуги в областите: енергетика, промишленост и комуникации.

Централен Офис:
гр. Варна, ул. Велико Христов 8, ет. 2, ап. 6
Тел/факс: 052/ 604 791

Фирмен профил:

Към Фирмения Профил
Виж на картата

Енергетика:

Фирма ООД, гр. Варна работи над 17 години и предлага инженерингови и консултантски услуги в областите: енергетика, промишленост и комуникации.

Фирма ООД, гр. Варна разработва, изгражда и поддържа:
- Системи за управление, контрол и обработка на информация
- Системи за дистанционен контрол и управление на трафопостове и подстанции
- Системи за дистанционно отчитане на електроенергия
- Системи - статични електромери с предплащане
- Системи за мониторинг и управление на паркове с ветрогенератори
- Електронни часовници за управление на електромери и лампи за улично и парково осветление
- Програмно и апаратно обезпечаване на регионални диспечерски служби

Фирма ООД, гр. Варна разработва инженерингови специализирани дейности и услуги за Енергетиката:
- Системи за управление и контрол
- Eлектромери
- Eлектромери с предваритeлно плащане на ел. енергия
- 3M Продукти
- Електронни двутарифни часовници

 

I. Системи за управление и контрол.

А. Системи за управление на СДТУ.

Системата е изградена на базата на електронни контролери с дистанционно управление (СДТУ.), като за комуникационна среда се използува съществуващата електрозахранваща мрежа. Предназначена е за автоматизирано отчитане показанията на електромери, следене на състоянието на релейни изходи и управление на прекъсвачи. състои се от мрежови контролери и коцентратор. Мрежовите контролери са устройства за контрол и комуникация.

Контрол:
- обслужват 4 цифрови входа и 4 цифрови изхода или 8 цифрови входа
- скорост на сканиране до 300 Hz
- собствена енергонезависима памет за състоянието на обекта
- монтират се в непосредствена близост до обекта

Комуникация:
- специализиран протокол за обмен на данни по електрозахранващата мрежа
- скорост на обмен на данни 300 или 600 бита/сек
- модулация FSK
- честота на носещата 130 KHz
- мощност 1W
- контрол на достоверността на данните
- контролна сума
- собствен системен адрес

Б. Система за запис и възпроизвеждане на диспечерски разговори от телефонни линии, радиоканали и диспечерски уредби с четири входа и софтуер

Описание:
- VP-894, PC гласова карта за запис и възпроизвеждане на телефонни разговори с 4 входа (ISA-Bus) . В едно PC могат да се инсталират до 16 броя VP-894 и по този начин да се контролират до 64 телефонни линии едновременно
- VRP-116, високоговорител
- Телефонни кабели и модулари
- Archivist Software - софтуер за управление на 1 до 64 канала в два варианта: за Win 95/98 или за Win NT/2000 (Archivist Pro) -по избор на клиента, в зависимост от платформата на която той работи

Основни технически характеристики на VP-894 и архивиращия софтуер:
- Авангардна технология за компресия на данните
- Търсене на записи по дата, време, временен интервал, номер на канал, група,избран тел.номер
- Гъвкаво групиране на каналите и защита на достъпа, мониторинг, селективно записване и изтриване с парола с дължина до 14 знака на 5 нива
- Възможност за запазване (backup) на всички канали, на отделни разговори, на отделни групи, по време и дата и т.н. върху МО дискове, или DAT касети или сменяем хард диск
- Алармени съобщения от различен вид, на 5 нива: backup у-во е пълно, ненормална активност гласовата карта не отговаря и съобщаване на алармените съобщения на екран, с гласово съобщение по високоговорителя, чрез позвъняване на телефонен номер, един от каналите
- Възможни устройства за запис и запазване ( архивиране на разговорите):. HDD, MO (магнито-оптичен диск), DAT касета, сменяем хард диск,Writable CD
- Активиране на запис чрез: VOX или с напрежение (loop voltage)
- Регистриране на звънене с loop start interface- възможност за директно свързване към градски телефонни линии, телефонна централа, радиоканали, диспечерски уредби, т.н.
- Автоматично регистриране на DTMF или PULSE набиране
- Анализ на повикването
- Възможност за връзка между съседни канали за конферентни връзки , call-back, call- forwarding и прехвърляне на повикванията
- Работа под WIN 95/98 или WINDOWS NT/2000- архивиращият софтуер може да управлява до 16 бр. VP-894 гласови платки
- Възможност за свързване в мрежа
- Възможност за прослушване от разстояние по мрежата (VP-894P)

 

II. Монофазни и трифазни статични (електронни) електромери

А. Монофазни статични (електронни) електромери:

- модел AMPY 5177.
Електромер за директно измерване на активна енергия.
Има 4 тарифни регистри превключвани с външен часовник за реално време. Показанията му се визуализират чрез LCD дисплей. На лицевия панел е монтиран червен LED пулсиращ с честота 1,000 импулса за kWh.
Клас на точност: 1
Номинално напрежение: 220V/240V
Ток: 10/60A (100A)
Температурен обхват: -30 C до 55 С (памет: -40 С до 77 С)
Експлоатационен живот: 20 години
Производител: AMPY - Англия

- модел EJS 222-M2AAMX
Електромер за директно свързване с вграден часовник и течнокристален дисплей. Има три тарифни режима - "часовник плюс външна тарифа", "само по часовник" и "само по външна тарифа", възможност за включване в системи за дистанционно отчитане. Автоматично превключване на зимно и лятно време
 

Б. Трифазни статични (електронни) електромери:

- модели Аlpha 1000C и 1000D. (Производител: АBB Automation Inc.)
Електромерът Аlpha 1000 е един от най-новите в семейството на статични и висококачествени електромери Аlpha. Той представлява трифазен електронен измервател за директно свързване с максимален ток 100А. Аlpha 1000 е съобразен със всички IEC стандарти за трифазни електромери.

Моделът Аlpha 1000 може да бъде модификация "С", предназначена за малки предприятия и по-общо ползване, или с модификация "D", притежаваща професионални характеристики и предназначена за големи предприятия.

Електромерът е оборудван с LCD дисплей за визуализиране на измерваните данни. Има възможност за добавяне на допълнителни модули (например - автоматичен четец на данни, модул за реактивна енергия и др.). Напреженовият обхват е от 100V до 415V. Класът на точност е 1 или 2 в зависимост от нуждите на потребителя.

- Модел MATRIX-D1AKX23
Напълно статичен трифазен, многотарифен, електромер с вграден тарифен часовник и календар за директно свързване за монтаж на DIN шина. Измервателната му част е реализирана с токови трансформатори 60А/0,1%. Визуализирането е на LCD дисплей от матричен тип 2 реда по 16 символа с подсветка. Броят на тарифите, както и времетраенето на тарифните интервали се определят при конфигурирането на електромера.

- Модел Matrix DSBLY24
Трифазен електронен мултифункционален електромер с индиректно свързване за монтаж на DIN шина. Напълно статичен многотарифен, четириквадрантен електромер с вграден тарифен часовник и календар. Измервателната му част е реализирана с токови трансформатори 10А/0,1%. Визуализирането е на LCD дисплей от матричен тип 2 реда по 16 символа с подсветка. Броят на тарифите, както и времетраенето на тарифните интервали се определят при конфигурирането на електромера.

- Модел ALPHA® 1700 (Производител: АBB Automation Inc.)
Електромерите A1700 са наследник науспешната серия електромери PPM и предлагат изключително точно измерване и гъвкава тарифна структура. Те намират приложение в индустриални и търговски обекти за измерване на електрическата енергия при свързване чрез измервателни трансформатори или директно.

Възможностите на A1700 включват изцяло програмируем дисплей и регистриране на товаровия график за 450 дни (регистриране за 900 дни е налично като опция). Възможностите на електромера могат да бъдат разширени чрез допълнителни входно/изходни или комуникационни модули. Инсталирането на модулите става без сваляне пломбите на електромера или снемане на захранването. Комуникацията с електромера може да бъде осъществена чрез оптичен порт, отговарящ на IEC 61107 или чрез комуникационен модул с RS232, RS485 или модем.

Електромерите могат да бъдат доставени с клас на точност 0.2s или 0.5s (електромери за свързване с измервателни трансформатори), както и с клас на точност 1 или 2 и отговарят изцяло на изискванията на BS EN 5008-1 и BS EN 50082-1 за електромагнитна съвместимост
 

- Модел AMPY 5192F (Производител: AMPY Automation - England)
Електромерът е предназначен за директно измерване на kWh и kVArh съгласно IEC1036: 1996 клас 1.0 за kWh и IEC1268: 1996 клас 2.0 за kVArh.

Електромерът има три измервателни елемента които могат да се конфигурират като 3 фази 4 проводника, 3 фази 3 проводника, 2 проводника за 3 фази, 1 проводник от 2 фази или еднофазни 3 проводника. Има 8 kWh регистри и 8 kVArh регистри контролирани от 16 времеви превключватели чрез часовник за реално време. Данните и състоянието на електромера се изобразяват на LCD.

Захранването на електромера се получава от трите фази и неутралата. Електромерът ще продължи да работи ако отпадне напрежението на една или две от фазите.
 

III. Еднофазни и трифазни статични електромери с предплащане
 

А. EMS - System

Общо описание на продукта:
Еднофазните и трифазните статични електромери с предплащане на енергията са устройства за измерване на еднофазен и трифазен променлив ток с честота 50 Hz и отговарят на международния стандарт IEC 61036-2000.

Възможности:
- Устройството е херметически затворено; защитено е от запрашаване, влага, електромагнитни въздействия, изработено по високонадеждна технология
- Използваните електронни елементи са с голяма точност, ниска консумация, висока чувствителност шумоустойчиви и издържат на голямо натоварване
- Линейна измервателна характеристика, широк температурен диапазон и дълъг срок на експлоатация
- Схемното решение и електронните компоненти отговарят на изискванията за работа в агресивна среда
- Чип-картата отговаря на международните стандарти, които са идеалното решение за системи с предплащане и контрол на потреблението на енергия
- Електромерът издържа на претоварване по напрежение до 250 волта.

Функции:
-
Еднофазните електромери са с 6-цифров дисплей (трифазните - 7-цифров), показващ общата консумация и остатъка (в KWh)
- При поставяне на чип-картата в електромера, предплатената електроенергия (записана в чип-картата) се прехвърля в него и се изтрива от картата
- Ако по някаква причина релето не изключи след изразходване на заредената енергия, електромерът отчита изразходваната енергия със знак „минус” и я приспада от стойността на следващото зареждане
- Електромерът не позволява кражба на електроенергия чрез прекъсване на напреженовата верига (моста)
- Електромерът не позволява кражба на електроенергия чрез обратно свързване изводите на токовата верига.

Нормално функциониране:
-
Контрол на потреблението: Електромерът може да контролира моментната мощност; когато потребяваната мощност надхвърли зададения лимит, електромера изключва товара за да ограничи потреблението на абоната. Когато мощността падне под лимита, електромерът включва товара след 5 мин. или след поставяне на картата.
- Електромерът има възможност за самотестване; при наличие на проблем на дисплея се визуализира код на грешката.
 

Б. Електромер с предварително заплащане на ел. енергия тип CPM - SM

Основна информация и възможности на продукта:
-
Клас 2(1);
- 100 % електронен без движещи се измервателни компоненти, с 16 знаков цифрено-буквен LCD дисплей;
- Четец за магнитни или “смарт” карти;
- Възможност за програмиране на 4 тарифи;
- Вграден прекъсвач 100 А (120 А) за прекъсване на захранването;
- Въвеждане на постоянна компонента, като абонаментна такса например;
- Програмиране на разрешен дълг на потребителя;
- Програмиране на резервен кредит, който се полза след изчерпване на основния кредит от картата, когато потребителят няма възможност да постави нова;
- Вграден часовник с календар;
- Програмиране на възможност да не прекъсва захранването, след изчерпване на разрешения дълг, когато е активна по-евтината тарифа;
- Помощни рлейни изходи за управление на товар или подаване на сигнал за превключване на тарифите на други електромери;
- Звуков предупредителен сигнал преди изчерпване на кредита;
- Установяване на обратна енергия.

Опции:
-
 Превключване на тарифите от външен часовник
-
Блокиране на електромера при опити за нерегламентирано въздейстие с топлина, студ и др.

Технически данни
-
Електромерът отговаря на изискванията на стандарт IEC 601036 (Електронни електромери за активна енергия клас 2 (1), като и на други стандарти споменати по-нататък в този документ.
- Електромеът отговаря и на спецификациите за изпитвания и сертифициране на OFFER - оторизирана организация за изпитания и сертифициране на електромери във Великобритания

Описание
-
Измервателният елемент е шунт. Управлението на електромера е микропроцесорно.
- Червеният светодиод на предния панел пулсира с честота от 1000 импулса за kWh, на предния панел има и оптичен порт за коминикация.
- Консумираната електроенергия се записва в non-volatile memory и се обновява на всеки 24 часа или след прекъсване на захранващото напрежение на електромера. За всяка от 4-те тарифи има отделен регистър.

 

IV. Електронни двутарифни часовници: Фонотроника 1, Фонотроника 2

A. Часовник електронен двутарифен. Тип Фонотроника 1


Предназначение:
Часовник електронен двутарифен, тип Фонотроника 1 е предназначен да превключва тарифните броители на двутарифни електромери, еднофазни и трифазни, съгласно тарифните часови зони определени от Министерството на енергетиката. Изграден е като микропроцесорна система, работеща в реално време

Технически параметри:
Предлаганият часовник електронен двутарифен е разработен съгласно EN 61038. За разлика от електромеханичните часовници, прецизната настройка на кварцовостабилизираният генератор, позволява постигане на висока точност. Отсъствието на каквито и да са движещи се елементи и използуването на LED индикатор за визуално отчитане на времето и тарифите гарантират безаварийна работа при температури по-ниски от минус 25 oС. Правени са 72 часови изпитания на 100 броя часовници при температура минус 35 oС и не е регистриран нито един отказ - нещо невъзможно при механичните часовници. Специално подбраните поликарбонатни смоли за изработка на кутията ABS и LEXAN гарантират устойчивост срещу запалване и горене.

Използването на съвременни технологии за реализацията на часовника - едночипов микропроцесор, таймер работещ в реално време и  постоянна многократно програмируема памет, позволяват разширяване спектъра на приложение - работа по няколко тарифи, седмично тарифиране, управление на други обекти с допълнителни канали. Преминаването от Лятно към Зимно тарифиране и обратно, както и корекция на времето с един час е автоматично и не налага допълнително сверяване. При отсъствие на захранващо напрежение автономността на системата се запазва за повече от 10 дни благодарение на специален кондензатор с висок капацитет - 0.22F. Липсата на акумулаторна батерия повишава надеждността и на практика го превръща в неизискващо допълнителна грижа измервателно средство

Фирма 3K ООД осигурява петгодишен гаранционен срок на произвежданите изделия.

Б. Часовник електронен двутарифен. Триканален тип  Фонотроника 2

Предназначение:
Часовник електронен двутарифен триканален, тип “Фонотроника 2” е предназначен да превключва тарифните броители на двутарифни електромери, еднофазни и трифазни, съгласно тарифните часови зони определени от Министерството на енергетиката и едновременно с това управлява улично и парково осветление. Изграден е като микропроцесорна система, работеща в реално време.

Технически параметри:
Часовникът притежава три независимо работещи канала. Първият управлява тарифните броители на електромерите, а другите два управляват лампите за улично и парково осветление. Двата канала подават сигнал (ФАЗА) за запалване на лампите вечер след залез и сигнал за изключване на лампите сутрин (липса на ФАЗА) с изгрев на Слънцето. Корекции на часовете на запалване вечер и загасяне сутрин се извършват автоматично ежедневно, заложени в програмното осигуряване, съгласно годишния цикъл на изгреви и залези на Слънцето. Единият от тези два канала има възможност за програмиране на светенето на лампите по избор, вечер и сутрин или само вечер и само сутрин. Моментът на запалване на лампите вечер и загасянето им сутрин е определено от залеза и изгрева на Слънцето, но продължителността на светене вечер и сутрин може да бъде определена с въвеждане на часове на загасяне вечер след залез и на запалване сутрин преди изгрев.
Предвидена е възможност за корекция на заложените в програмното осигуряване часове на изгреви и залези (поотделно или заедно) ±45 минути.

Фирма ООД, гр. Варна осигурява петгодишен гаранционен срок на произвежданите изделия.

 

 

V. 3M Продукти

А. Кабелни глави 3М

Предимства на силикона като изолиращ материал

Силиконът е хидрофобен. Силиконът може да възстанови хидрофобните си свойства дори и след като е бил превърнат в хидрофилен материал вследствие на ток на утечка. Силиконът е устойчив на ултравиолетово облъчване и без използване на специални UV вещества. Силиконът е неорганично вещество. При появата на токове на утечка или на дъгов разряд по повърхността на изолатора, повърхностната ерозия не създава електропроводящи въглеродни пътечки. Гладката повърхност на силикона ограничава до минимум количеството замърсители, които полепват по нея.

Разликата между хидрофобни и хидрофилни повърхности


 

 Основни външни факори, които предизвикват разрушаване на повърхността на изолатора

Замърсителите от въздуха се натрупват върху повърхността на изолатора.

Ултравиолетовите лъчи (слънчевата светлина)  предизвикват появата на пуканатини в повърхността на полимера. Те от своя страна увеличават прилепването на замърсители. Лекото навлажняване на повърхността на изолатора вследствие на дъжд или мъгла предизвиква намаляване на повърхностното съпротивление и увеличаване на тока на утечка. Комплексното действие на посочените по-горе фактори води до появата на тренинг и/или ерозия и може да предизвика повърхностен обемен пробив в изолатора.

Трекинг

Трекингът представлява разпадане на електроизолационния материал вследствие на протичащ през него ел.ток. В резултат се получава разрастваща се формация от проводящи въглероднипътечки

За да възникне трекинг е необходимо:
- Замърсяване
- Влага
- Ел. Напрежение

Б. Електроизолационни ленти.
Ползват се различни видове ленти в различните случаи.

Презентация:
(Меню продукти:)

Енергетика

Нови технологии и решения

Инженеринг. Консултации

GPS системи

Географски информационни системи (ГИС)

3К ООД, гр. Варна, 3K Varna, 3Ка инженерингови и консултантски услуги в за енергетика инженерингова и консултантска услуга, 3К ООД, гр. Варна, комуникации, система, системи за управление, контрол и обработка на информация, система, системи за дистанционен контрол и управление на трафопостове и подстанции, Системи за дистанционно отчитане на електроенергия, Системи - статични електромери с предплащане, Системи за мониторинг и управление на паркове с ветрогенератори, Електронни часовници за управление на електромери и лампи за улично и парково осветление, Програмно и апаратно обезпечаване на регионални диспечерски служби, 3M Продукти - Кабелни глави 3М, Електронен двутарифен часовник, тарифните броители на двутарифни електромери, еднофазни и трифазни, Министерство на енергетиката, съвременни технологии за реализацията на часовник, програмно осигуряване, софтуер, интегриране в енергийни системи, изграждане цялостни системи за отчитане и контрол, Системи за мониторинг и управление на паркове с ветрогенератор, подстанция, Еднофазен електромери с 6-цифров дисплей, 3К ООД, гр. Варна, 3K Varna
www.ood3k.biznesa.com

Върни се нагоре
Изпрати онлайн запитване Добави страницата във фаворитите си Отпечатай визитка Виж на картата Отпечатай страницата Посети фирмения уебсайт


 
Полезно за бизнеса

Бизнеса в категории

Автомобили
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане
Горива
Други стоки
Електро-домакински уреди
Здраве & Медицина
Имоти & Строителство
Интернет
Компютри & Електроника
Красота & Стил
Култура & Изкуство
Мебели и Обзавеждане
Медии & Реклама
Мода и облекла
Образование & Обучение
Обувки, чанти и аксесоари
Промишленост
Селско стопанство
Спорт
Текстил, платове, прежди
Туризъм & Развлечения
Услуги
Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари
Бизнес Календар

<< Октомври 2021 >>
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31