Вход
Регистрация
Технологии : Улеснява се процедурата за издаване на патенти за изобретения.
Публикувана от Редактор на 17/2/2006 16:08:00 (2961 прочита) News by the same authorПравителството прие поправки в Закона за патентите, с които се улеснява процедурата за издаване на патенти за изобретения. Условие за издаването на документа отсега нататък ще е подаването в определения от закона срок на молба за проучване и експертиза на заявеното изобретение. В случаите, когато такава молба не е подадена, заявката за изобретение служебно ще се трансформира в заявка за регистрация на полезен модел, обясни председателят на Патентното ведомство Костадин Манев.

Измененията са продиктувани от необходимостта да се осигури бърза, ефективна и същевременно ефикасна закрила за дребния и средния бизнес. Ако заявката за регистрация на полезен модел отговаря на формалните изисквания, той ще се регистрира без да се извършва експертиза по същество. Предимствата са, че малкият и среден бизнес ще получи бърза закрила на своите иновационни продукти, тъй като процедурата по регистрацията ще се извършва в рамките на 6 месеца от подаване на заявката. Същевременно, всеки заявител ще може да подава молба за проучване и експертиза и сам да преценява доколко неговият полезен модел е в съответствие със законовите изисквания.

Проектът изрично предвижда да не бъдат издавани патенти за методи за клониране на човешки същества, за изменение на генетичната идентичност на човешки зародиши, използването на човешки ембриони за промишлени или търговски цели и методи за модифициране на генетичната идентичност на животни.

Необходимостта от привеждане на Закона за патентите в съответствие с европейските норми наложи и създаването на нова глава “Сертификати за допълнителна закрила”. Такива ще се издават за лекарствените продукти и продуктите за растителна защита след присъединяването на България към Европейския съюз. Издаването на сертификатите е продиктувано от няколко причини. Предвид по-дългия срок, необходим на производителите на лекарствени средства и средства за растителна защита за пускане на продуктите на пазара, обусловен от задължителното извършване на клинични изпитания и тестове, срокът, през който може да се използва изобретението, защитено с патент, значително намалява, обясни Костадин Манев. Той уточни, че с получаването на сертификат срокът на закрила на изобретението се увеличава максимум с 5 години.

Действията, свързани с провеждането на изследвания за получаване на разрешение за пускане на пазара на генерични лекарствени или ветеринарно­медицински продукти, ще са изключени от действията, представляващи нарушение на патента. Това предвижда нововъведената клауза “Болар”, с която в българското законодателство се въвежда Кодекса на Общността по отношение на лекарствените продукти за хуманна употреба.

За изобретения, които съдържат класифицирана информация, представляваща държавна тайна, ще се издават секретни патенти, с което ще се спазят изискванията на Закона за защита на класифицираната информация. Нивото на класификация на сигурността на информацията ще се определя от Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и Патентното ведомство. По заявките за секретни патенти ще се извършва само проверка на формалните изисквания. Това кой има право да използва и да се разпорежда със секретния патент, ще се определя с акт на Министерския съвет.

Предстои да бъде създадена Камара на представителите по индустриална собственост, която да обединява всички представители, вписани в регистъра на Патентното ведомство, като нейният статут и дейност ще се определят със закон.

Източник: government.bg
Фотос: bpo.bg

Коментарите са собственост на потребителя, който ги е писал. Ние не носим отговорност за тяхното съдържание.


 
Полезно за бизнеса

Бизнеса в категории

Автомобили
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане
Горива
Други стоки
Електро-домакински уреди
Здраве & Медицина
Имоти & Строителство
Интернет
Компютри & Електроника
Красота & Стил
Култура & Изкуство
Мебели и Обзавеждане
Медии & Реклама
Мода и облекла
Образование & Обучение
Обувки, чанти и аксесоари
Промишленост
Селско стопанство
Спорт
Текстил, платове, прежди
Туризъм & Развлечения
Услуги
Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари
Бизнес Календар

<< Септември 2023 >>
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30