ТАЛОН ЗА СПЕЦИАЛНА ОТСТЪПКА
Номер: 109827
Фирма Комплимент, гр. Варна. Модно дамско и мъжко бельо с марка Аффект (Affect).
Адрес: ул. Страхил войвода 42, Варна 9000
Телефонни номера:088/ 600 10 13
Факс:
Специална отстъпка за клиент на Бизнеса.com:ТОЗИ ТАЛОН ВИ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВО НА ОТСТЪПКА

В РАЗМЕР НА 3%

ЗА ПОКУПКИ НА ЕДРО

* Доп. условия: за заявка на едро се счита всяка поръчка, чиято сума е по-висока от 200 лв.

Профилът на Комплимент, гр. Варна. Модно дамско и мъжко бельо с марка Аффект (Affect). може да бъде разгледан на адрес:
http://www.biznesa.com/modules/weblinks/visit.php?cid=101&lid=5
Бизнеса.com - Онлайн указател за бизнеса във Варна и региона - www.biznesa.com