ТАЛОН ЗА СПЕЦИАЛНА ОТСТЪПКА
Номер: 95937
Фирма Магазин за компютри ВлаРад (VlaRad), гр. Варна
Адрес: ул. Гоце Делчев 16, Варна 9000
Телефонни номера:089/ 789 33 88, 088/ 889 33 89
Факс:
Специална отстъпка за клиент на Бизнеса.com:ТОЗИ ТАЛОН ВИ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВО НА ОТСТЪПКА ОТ ЦЕНАТА

В РАЗМЕР НА 5%

* Офертата е валидна за м. март и април


Профилът на Магазин за компютри ВлаРад (VlaRad), гр. Варна може да бъде разгледан на адрес:
http://www.biznesa.com/modules/weblinks/visit.php?cid=21&lid=927
Бизнеса.com - Онлайн указател за бизнеса във Варна и региона - www.biznesa.com