Вход
Регистрация

       
България, указател фирми  arrow  Интернет  arrow  Интернет услуги
България, указател фирми  arrow  Интернет  arrow  Регионални портали и сайтове
България, указател фирми  arrow  Промишленост  arrow  Асоциации и организации
България, указател фирми  arrow  Селско стопанство  arrow  Асоциации и организации
България, указател фирми  arrow  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране
България, указател фирми  arrow  Услуги  arrow  Информация

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Интернет  arrow  Интернет услуги  :  Интернет  arrow  Регионални портали и сайтове  :  Промишленост  arrow  Асоциации и организации  :  Селско стопанство  arrow  Асоциации и организации  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране  :  Услуги  arrow  Информация
Фирма / организация: Информационно обслужване АД - Варна - Иванка Сергеева - Директор
Адрес: 
Град/с.: Варна 
Телефонни номера: 052/ 599 690 (Централа)   Факс: 052/ 745 978

Информационен офис / Регистриращ орган -
Адрес 1: гр. Варна, бул. "Сливница" 191, тел: 052/ 599 690 (Централа)
Адрес 2: гр. Варна, Варненски окръжен съд - пл. "Независимост", тел. (052) 616 785


Удостоверяващ орган StampIT
Адрес: гр. Варна, бул. "Сливница" 191 ет.3
Телефон: 052/ 599 690 (Централа)

Клон Варна
Адрес: гр. Варна, бул. "Сливница" 191
Телефон: 052/ 599 690 (Централа)

Информационни офиси - предлагат Делфи услуги:
- Проверка за уникалност и резервация на име на търговци и дружества с нестопанска цел
- Пререгистрация на име на фирми
- Издаване на удостоверения за актуално състояние на фирми
- On-line достъп до базата от данни, 24 часа от всяка точка
- Информационни справки по подбрани показатели за отделни фирми
- По наименование на фирма
- По имена на свързани лица
- По ЕГН на свързани лица
- По фирмен номер
- По номер на съдебно дело и година на регистрация на фирмата
- Различни видове социологически извадки и справки
- Достъп от мобилен телефон

Удостоверения за електронен подпис: Информационно обслужване" АД е първият в страната доставчик на удостоверителни услуги, регистриран от Комисията за регулиране на съобщенията, съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. Издаваните удостоверения за електронен подпис са с висока степен на надежност и ниски цени.

В качеството си на Регистриращ орган на удостоверителни услуги Информационно обслужване АД - клон Варна издава 2 вида персонални удостоверения за електронен подпис :

- StampIT Doc certificate - издават се на физически лица. Валидност - една година. Включва : смарт карта, карточетящо устройство, едногодишен абонамент, CD-ROM с необходимия софтуер и ръководство за потребителя.

- StampIT DocPro certificate - издават се на физически лица, които са упълномощени да представляват юридически лица. Електронното изявление се прави от името на юридическото лице и се подписва от упълномощеното лице. Валидност - една година. Включва : смарт карта, карточетящо устройство, едногодишен абонамент, CD-ROM с необходимия софтуер и ръководство за потребителя.

В офисите на "Информационно обслужване" АД - Варна се предлагат и поддържат следните видове услуги:

"Варненски Окръжен съд"
пл. "Независимост" 2 ( сградата на Варненски Окръжен съд ),
работно време от 8.00 -12.00 ч., от 13.00 -17.00 ч.

- Изготвяне на справки за съдебни дела на Варненски Окръжен съд
- Изготвяне на справки за фирми от Национален Търговски регистър "Делфи"
- Издаване на удостоверения за актуално състояние на фирми, регистрирани във
Варненски Окръжен съд и в други Окръжни съдилища на страната
- Издаване на удостоверения по ЗОП
- Проверка за уникалност и резервация на име на фирма
- Проверка за уникалност и резервация на име на фирма от друг съдебен регион
- Експресно вписване на фирми в Електронен Търговски регистър
- Изготвяне на публикации в Държавен вестник
- Изготвяне на копия на документи
- Изготвяне на копия на документи от електронните папки на съдебните дела
- Молбопис
- Приемане на съдебни такси по Тарифа 1 на МП
- Приемане на такси за регистър БУЛСТАТ
- Регистрация в БУЛСТАТ
- Изпращане на SMS-съобщения на GSM за движението на съдебните дела и резултати от съдебните заседания
- Заплащане на задължения за телефони и В и К

I РПУ – Община Варна
бул. "8-ми Приморски полк" 43 ( сградата на Общината),
работно време от 8.30 -12.00 ч., от 13.00 -17.00 ч.

- Подготовка на документи за самоличност
- Молбопис и приемане на такси за I РПУ
- Приемане на глоби по наказателни постановления и фишове
- Заплащане на задължения за електроенерия, В и К, телефони и топлоенергия

II РПУ Варна
ул. "Брегалница" 1 ( сградата на II РПУ )
работно време от 8.30 -12.00 ч., от 13.00 -17.00 ч.


- Подготовка на документи за самоличност
- Приемане на глоби по наказателни постановления и фишове
- Молбопис и приемане на такси за II РПУ

III РПУ Варна
бул. "Ян Хуниади" 5 ( сградата на Технически прегледи - КАТ ),
работно време от 8.30 -12.00 ч., от 13.00 -17.00 ч.


- Подготовка на документи за самоличност
- Молбопис и приемане на такси за III РПУ
- Молбопис и приемане на такси за KAT
- Приемане на глоби по наказателни постановления и фишове
- Попълване и приемане на документи за Дирекция "Местни данъци" на Община Варна
- Заплащане на задължения по ЗМДТ
- Заплащане на задължения за електроенергия, В и К, телефони и топлоенергия

IV РПУ Варна
ул. "Средец" 63 ( сградата на IV РПУ - кв. Аспарухово ),
работно време от 8.30 -12.00 ч., от 13.30 -17.00 ч.

- Подготовка на документи за самоличност
- Молбопис и приемане на такси за IV РПУ
- Приемане на глоби по наказателни постановления и фишове
- Попълване и приемане на документи за Дирекция "Местни данъци" на Община Варна
- Заплащане на задължения по ЗМДТ
- Заплащане на задължения за електроенерия, В и К и телефони

Приморско Варна
ул. "Генерал Колев" 91 ( срещу район "Приморски" )
работно време от 8.30 -12.30 ч., от 13.30 -17.30 ч.

- Молбопис за кметството
- Попълване и приемане на документи за Дирекция "Местни данъци" на Община Варна
- Издаване на удостоверения за актуално състояние на фирми, регистрирани във Варненски Окръжен съд и в други Окръжни съдилища на страната
- Заплащане на задължения за електроенерия, телефони и В и К

Е-регион Варна
бул. "Съборни" 15
работно време от 9.00 -12.30 ч., от 13.00 -17.30 ч.

- Попълване и приемане на документи за Дирекция "Местни данъци" на Община Варна
- Приемане на глоби по наказателни постановления и фишове
- Издаване на удостоверения за актуално състояние на фирми, регистрирани във Варненски Окръжен съд и в други Окръжни съдилища на страната
- Заплащане на задължения по ЗМДТ
- Заплащане на задължения за електроенерия, В и К, топлоенергия и телефони

Младост Варна
кв. "Трошево" бл. 10А ( до район "Младост" )
работно време от 8.30 -12.15 ч., от 13.15 -17.00 ч.

- Молбопис за кметството
- Издаване на удостоверения за актуално състояние на фирми, регистрирани във Варненски Окръжен съд и в други Окръжни съдилища на страната
- Заплащане на задължения по ЗМДТ
- Заплащане на задължения за електроенерия, В и К, телефони и битова газ

"ИО" АД - Варна
бул "Сливница" 191
работно време от 7.00 -19.00 ч.

- Издаване на удостоверения за актуално състояние на фирми, регистрирани във Варненски Окръжен съд и в други Окръжни съдилища на страната
- Компютърна подготовка на документи по ЗМДТ
- Приемане на такси за БУЛСТАТ
- Подготовка на заявления за регистрация в БУЛСТАТ
- Приемане на социални и здравни осигуровки
- Заплащане на задължения за електроенерия, В и К, топлоенергия, телефони и битова газ
- Приемане на глоби по наказателни постановления и фишове

Топлофикация Варна
бул. "Ян Хуниади" 5 ( до портала на Топлофикация - Варна ),
работно време от 7.00 - 18.30 ч.

- Заплащане на задължения за електроенерия, В и К, топлоенергия и телефони

Районен съд Провадия
гр. Провадия (в сградата на Районен съд),
работно време от 8.00 - 12.00 ч., от 13.00 - 16.30 ч.

- Изготвяне на справки за фирми от Национален Търговски регистър "Делфи"
- Издаване на удостоверения за актуално състояние на фирми, регистрирани във Варненски Окръжен съд и в други Окръжни съдилища на страната
- Издаване на удостоверения по ЗОП
- Молбопис по образци на РС и АВ
- Приемане на съдебни такси по Тарифа 1 на МП
- Приемане на такси по ЗМДТ
- Приемане на съдебни такси за АВ
- Подготовка на документи за самоличност
- Молбопис и приемане на такси за РПУ Провадия


Районен съд Девня
гр. Девня (в сградата на Районен съд),
работно време от 8.00 - 12.00 ч., от 13.00 - 16.30 ч.

- Изготвяне на справки за фирми от Национален Търговски регистър "Делфи"
- Издаване на удостоверения за актуално състояние на фирми, регистрирани във Варненски Окръжен съд и в други Окръжни съдилища на страната
- Издаване на удостоверения по ЗОП
- Молбопис по образци на РС и АВ
- Приемане на съдебни такси по Тарифа 1 на МП
- Приемане на съдебни такси за АВ
- Копирни услуги
- Приемане на такси по ЗМДТ

Оборище Варна
-ул. "Оборище" 13а ,
-работно време от 7.00 -18.30 ч.

- Заплащане на задължения за електроенерия

Чаталджа Варна
пазар "Чаталджа",
работно време от 7.00 -18.30 ч.

- Заплащане на задължения за електроенерия

ВиК Варна
ул. "Прилеп" 33 ,
работно време от 7.00 -18.15 ч.

- Заплащане на задължения за електроенерия

Подстанция Север ТДУ Варна
бул. "Трети март " (до блок 1),
работно време от 8.30 -16.30 ч.

- Заплащане на задължения за електроенерия

гр. Провадия
ул. "М.Сапарев" 14 ,
работно време от 8.00 -16.30 ч.

- Заплащане на задължения за електроенерия

Фирмата е добавена на: 4/4/2006   Посещения: 58161   Показвания: 169859  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0) 
Полезно за бизнеса

Бизнеса в категории

Автомобили
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане
Горива
Други стоки
Електро-домакински уреди
Здраве & Медицина
Имоти & Строителство
Интернет
Компютри & Електроника
Красота & Стил
Култура & Изкуство
Мебели и Обзавеждане
Медии & Реклама
Мода и облекла
Образование & Обучение
Обувки, чанти и аксесоари
Промишленост
Селско стопанство
Спорт
Текстил, платове, прежди
Туризъм & Развлечения
Услуги
Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари
Бизнес Календар

<< Октомври 2017 >>
П В С Ч П С Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
Цитат на деня

Много по-мъчно е да съдиш сам себе си, отколкото да съдиш другите. Ако можеш да съдиш себе си правилно, то значи ти си истински мъдрец

Антоан дьо Сент Екзюпери
Времето

Варна


Измерено преди
398 часа 37 минути
ясно
Температура: 24 °C
Усещането е за: 25 °C
Отн. влажност: 61 %
1011 hPa 
Вятърът: западен със скорост 3.1 м/сек

София


Измерено преди
522 часа 7 минути
ясно
Температура: 26 °C
Усещането е за: 27 °C
Отн. влажност: 51 %
1016 hPa 
Вятърът: променлив със скорост 1.5 м/сек

Пловдив


Измерено преди
421 часа 37 минути
Температура: 24 °C
Усещането е за: 26 °C
Отн. влажност: 44 %
1013 hPa 
Вятърът: северозападен със скорост 4.6 м/сек