Вход
Регистрация

       
България, указател фирми  arrow  Интернет  arrow  Интернет услуги
България, указател фирми  arrow  Интернет  arrow  Регионални портали и сайтове
България, указател фирми  arrow  Промишленост  arrow  Асоциации и организации
България, указател фирми  arrow  Селско стопанство  arrow  Асоциации и организации
България, указател фирми  arrow  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране
България, указател фирми  arrow  Услуги  arrow  Информация

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Интернет  arrow  Интернет услуги  :  Интернет  arrow  Регионални портали и сайтове  :  Промишленост  arrow  Асоциации и организации  :  Селско стопанство  arrow  Асоциации и организации  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране  :  Услуги  arrow  Информация
Фирма / организация: Информационно обслужване АД - Варна - Иванка Сергеева - Директор
Адрес: 
Град/с.: Варна 
Телефонни номера: 052/ 599 690 (Централа)   Факс: 052/ 745 978

Информационен офис / Регистриращ орган -
Адрес 1: гр. Варна, бул. "Сливница" 191, тел: 052/ 599 690 (Централа)
Адрес 2: гр. Варна, Варненски окръжен съд - пл. "Независимост", тел. (052) 616 785


Удостоверяващ орган StampIT
Адрес: гр. Варна, бул. "Сливница" 191 ет.3
Телефон: 052/ 599 690 (Централа)

Клон Варна
Адрес: гр. Варна, бул. "Сливница" 191
Телефон: 052/ 599 690 (Централа)

Информационни офиси - предлагат Делфи услуги:
- Проверка за уникалност и резервация на име на търговци и дружества с нестопанска цел
- Пререгистрация на име на фирми
- Издаване на удостоверения за актуално състояние на фирми
- On-line достъп до базата от данни, 24 часа от всяка точка
- Информационни справки по подбрани показатели за отделни фирми
- По наименование на фирма
- По имена на свързани лица
- По ЕГН на свързани лица
- По фирмен номер
- По номер на съдебно дело и година на регистрация на фирмата
- Различни видове социологически извадки и справки
- Достъп от мобилен телефон

Удостоверения за електронен подпис: Информационно обслужване" АД е първият в страната доставчик на удостоверителни услуги, регистриран от Комисията за регулиране на съобщенията, съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. Издаваните удостоверения за електронен подпис са с висока степен на надежност и ниски цени.

В качеството си на Регистриращ орган на удостоверителни услуги Информационно обслужване АД - клон Варна издава 2 вида персонални удостоверения за електронен подпис :

- StampIT Doc certificate - издават се на физически лица. Валидност - една година. Включва : смарт карта, карточетящо устройство, едногодишен абонамент, CD-ROM с необходимия софтуер и ръководство за потребителя.

- StampIT DocPro certificate - издават се на физически лица, които са упълномощени да представляват юридически лица. Електронното изявление се прави от името на юридическото лице и се подписва от упълномощеното лице. Валидност - една година. Включва : смарт карта, карточетящо устройство, едногодишен абонамент, CD-ROM с необходимия софтуер и ръководство за потребителя.

В офисите на "Информационно обслужване" АД - Варна се предлагат и поддържат следните видове услуги:

"Варненски Окръжен съд"
пл. "Независимост" 2 ( сградата на Варненски Окръжен съд ),
работно време от 8.00 -12.00 ч., от 13.00 -17.00 ч.

- Изготвяне на справки за съдебни дела на Варненски Окръжен съд
- Изготвяне на справки за фирми от Национален Търговски регистър "Делфи"
- Издаване на удостоверения за актуално състояние на фирми, регистрирани във
Варненски Окръжен съд и в други Окръжни съдилища на страната
- Издаване на удостоверения по ЗОП
- Проверка за уникалност и резервация на име на фирма
- Проверка за уникалност и резервация на име на фирма от друг съдебен регион
- Експресно вписване на фирми в Електронен Търговски регистър
- Изготвяне на публикации в Държавен вестник
- Изготвяне на копия на документи
- Изготвяне на копия на документи от електронните папки на съдебните дела
- Молбопис
- Приемане на съдебни такси по Тарифа 1 на МП
- Приемане на такси за регистър БУЛСТАТ
- Регистрация в БУЛСТАТ
- Изпращане на SMS-съобщения на GSM за движението на съдебните дела и резултати от съдебните заседания
- Заплащане на задължения за телефони и В и К

I РПУ – Община Варна
бул. "8-ми Приморски полк" 43 ( сградата на Общината),
работно време от 8.30 -12.00 ч., от 13.00 -17.00 ч.

- Подготовка на документи за самоличност
- Молбопис и приемане на такси за I РПУ
- Приемане на глоби по наказателни постановления и фишове
- Заплащане на задължения за електроенерия, В и К, телефони и топлоенергия

II РПУ Варна
ул. "Брегалница" 1 ( сградата на II РПУ )
работно време от 8.30 -12.00 ч., от 13.00 -17.00 ч.


- Подготовка на документи за самоличност
- Приемане на глоби по наказателни постановления и фишове
- Молбопис и приемане на такси за II РПУ

III РПУ Варна
бул. "Ян Хуниади" 5 ( сградата на Технически прегледи - КАТ ),
работно време от 8.30 -12.00 ч., от 13.00 -17.00 ч.


- Подготовка на документи за самоличност
- Молбопис и приемане на такси за III РПУ
- Молбопис и приемане на такси за KAT
- Приемане на глоби по наказателни постановления и фишове
- Попълване и приемане на документи за Дирекция "Местни данъци" на Община Варна
- Заплащане на задължения по ЗМДТ
- Заплащане на задължения за електроенергия, В и К, телефони и топлоенергия

IV РПУ Варна
ул. "Средец" 63 ( сградата на IV РПУ - кв. Аспарухово ),
работно време от 8.30 -12.00 ч., от 13.30 -17.00 ч.

- Подготовка на документи за самоличност
- Молбопис и приемане на такси за IV РПУ
- Приемане на глоби по наказателни постановления и фишове
- Попълване и приемане на документи за Дирекция "Местни данъци" на Община Варна
- Заплащане на задължения по ЗМДТ
- Заплащане на задължения за електроенерия, В и К и телефони

Приморско Варна
ул. "Генерал Колев" 91 ( срещу район "Приморски" )
работно време от 8.30 -12.30 ч., от 13.30 -17.30 ч.

- Молбопис за кметството
- Попълване и приемане на документи за Дирекция "Местни данъци" на Община Варна
- Издаване на удостоверения за актуално състояние на фирми, регистрирани във Варненски Окръжен съд и в други Окръжни съдилища на страната
- Заплащане на задължения за електроенерия, телефони и В и К

Е-регион Варна
бул. "Съборни" 15
работно време от 9.00 -12.30 ч., от 13.00 -17.30 ч.

- Попълване и приемане на документи за Дирекция "Местни данъци" на Община Варна
- Приемане на глоби по наказателни постановления и фишове
- Издаване на удостоверения за актуално състояние на фирми, регистрирани във Варненски Окръжен съд и в други Окръжни съдилища на страната
- Заплащане на задължения по ЗМДТ
- Заплащане на задължения за електроенерия, В и К, топлоенергия и телефони

Младост Варна
кв. "Трошево" бл. 10А ( до район "Младост" )
работно време от 8.30 -12.15 ч., от 13.15 -17.00 ч.

- Молбопис за кметството
- Издаване на удостоверения за актуално състояние на фирми, регистрирани във Варненски Окръжен съд и в други Окръжни съдилища на страната
- Заплащане на задължения по ЗМДТ
- Заплащане на задължения за електроенерия, В и К, телефони и битова газ

"ИО" АД - Варна
бул "Сливница" 191
работно време от 7.00 -19.00 ч.

- Издаване на удостоверения за актуално състояние на фирми, регистрирани във Варненски Окръжен съд и в други Окръжни съдилища на страната
- Компютърна подготовка на документи по ЗМДТ
- Приемане на такси за БУЛСТАТ
- Подготовка на заявления за регистрация в БУЛСТАТ
- Приемане на социални и здравни осигуровки
- Заплащане на задължения за електроенерия, В и К, топлоенергия, телефони и битова газ
- Приемане на глоби по наказателни постановления и фишове

Топлофикация Варна
бул. "Ян Хуниади" 5 ( до портала на Топлофикация - Варна ),
работно време от 7.00 - 18.30 ч.

- Заплащане на задължения за електроенерия, В и К, топлоенергия и телефони

Районен съд Провадия
гр. Провадия (в сградата на Районен съд),
работно време от 8.00 - 12.00 ч., от 13.00 - 16.30 ч.

- Изготвяне на справки за фирми от Национален Търговски регистър "Делфи"
- Издаване на удостоверения за актуално състояние на фирми, регистрирани във Варненски Окръжен съд и в други Окръжни съдилища на страната
- Издаване на удостоверения по ЗОП
- Молбопис по образци на РС и АВ
- Приемане на съдебни такси по Тарифа 1 на МП
- Приемане на такси по ЗМДТ
- Приемане на съдебни такси за АВ
- Подготовка на документи за самоличност
- Молбопис и приемане на такси за РПУ Провадия


Районен съд Девня
гр. Девня (в сградата на Районен съд),
работно време от 8.00 - 12.00 ч., от 13.00 - 16.30 ч.

- Изготвяне на справки за фирми от Национален Търговски регистър "Делфи"
- Издаване на удостоверения за актуално състояние на фирми, регистрирани във Варненски Окръжен съд и в други Окръжни съдилища на страната
- Издаване на удостоверения по ЗОП
- Молбопис по образци на РС и АВ
- Приемане на съдебни такси по Тарифа 1 на МП
- Приемане на съдебни такси за АВ
- Копирни услуги
- Приемане на такси по ЗМДТ

Оборище Варна
-ул. "Оборище" 13а ,
-работно време от 7.00 -18.30 ч.

- Заплащане на задължения за електроенерия

Чаталджа Варна
пазар "Чаталджа",
работно време от 7.00 -18.30 ч.

- Заплащане на задължения за електроенерия

ВиК Варна
ул. "Прилеп" 33 ,
работно време от 7.00 -18.15 ч.

- Заплащане на задължения за електроенерия

Подстанция Север ТДУ Варна
бул. "Трети март " (до блок 1),
работно време от 8.30 -16.30 ч.

- Заплащане на задължения за електроенерия

гр. Провадия
ул. "М.Сапарев" 14 ,
работно време от 8.00 -16.30 ч.

- Заплащане на задължения за електроенерия

Фирмата е добавена на: 4/4/2006   Посещения: 61441   Показвания: 175779  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0) 
Полезно за бизнеса

Бизнеса в категории

Автомобили
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане
Горива
Други стоки
Електро-домакински уреди
Здраве & Медицина
Имоти & Строителство
Интернет
Компютри & Електроника
Красота & Стил
Култура & Изкуство
Мебели и Обзавеждане
Медии & Реклама
Мода и облекла
Образование & Обучение
Обувки, чанти и аксесоари
Промишленост
Селско стопанство
Спорт
Текстил, платове, прежди
Туризъм & Развлечения
Услуги
Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари
Бизнес Календар

<< Април 2018 >>
П В С Ч П С Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
Цитат на деня

В живота не е толкова важно положението в което се намираме, колкото посоката, в която се движим.

Дзен мъдрост
Времето

Варна


Измерено преди
575 часа 3 минути
ясно
Температура: 24 °C
Усещането е за: 25 °C
Отн. влажност: 61 %
1011 hPa 
Вятърът: западен със скорост 3.1 м/сек

София


Измерено преди
722 часа 33 минути
ясно
Температура: 26 °C
Усещането е за: 27 °C
Отн. влажност: 51 %
1016 hPa 
Вятърът: променлив със скорост 1.5 м/сек

Пловдив


Измерено преди
598 часа 3 минути
Температура: 24 °C
Усещането е за: 26 °C
Отн. влажност: 44 %
1013 hPa 
Вятърът: северозападен със скорост 4.6 м/сек