Вход
Регистрация

       
България, указател фирми  arrow  Имоти & Строителство  arrow  Строителство  arrow  Строителни фирми
България, указател фирми  arrow  Имоти & Строителство  arrow  Строителни материали  arrow  Бетон и бетонни изделия

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Имоти & Строителство  arrow  Строителство  arrow  Строителни фирми  :  Имоти & Строителство  arrow  Строителни материали  arrow  Бетон и бетонни изделия
Фирма / организация: ЗСК Девня АД
Адрес:  п.з. ЗПЗ
Град/с.: Варна 9027
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 65 12 34, 088/ 808 99 67  

Дружество ЗСК Девня АД е създадено през 1974 г., като държавно предприятие за производство на строителни конструкции, необходими за изграждането на цели предприятия, халета, мостове и други на територията на Северо–източна България.

През 1994 г. предприятието е приватизирано чрез масова приватизация.

> ЗСК Девня АД. Развива дейност в следните направления:
>> Производство на Бетон, Бетонни изделия и Инертни материали - Предвид изменение в търсенето, предприятието постепенно променя пазарната си ориентация. В момента дружеството произвежда основно бетон, бетонни изделия и инертни материали за строителните фирми в района на Варна.

>> Производство на Стоманобетонни Конструкции за промишлени сгради и съоръжения - Дружеството поддържа капацитета си за производство на стоманобетонни конструкции за промишлени сгради и съоръжения и периодично извършва продажби на такива конструкции.
>> Промишлено Строителство - изграждане промишлени обекти: сгради и съоръжения

>> Жилищно Строителство - Дружеството извършва собствено строителство на жилищни кооперации и участва в търгове за обществени поръчки. ЗСК Девня АД извършва в големи размери и завършено строителство до ключ.


> ЗСК Девня АД. Производство & Производствени бази.
Производствената дейност е съсредоточена в следните производствени бази:

>> ЗСК Девня АД. БАЗА ВАРНА. – основна база на Дружеството, където се произвежда бетон и бетонови разтвори в два Бетонови възела, бетонни изделия (тротоарни плочи в различни цветове – жълти, червени и бели, блокове, облицовъчни плочи, бордюри и др.) също и заготвяне на арматура с различни размери.

На площадката на База Варна се намира администрацията на Дружеството, Ремонтна база за механизация и автотранспорт, Складове за резервни части, горива и ГСМ, Енерго-механичен отдел. На територията на базата се намира лаборатория за изпитване на бетон, Склад за инертни материали и електронен кантар. За служителите на дружеството е изграден модерен стол – ресторант с 50 места.

>> ЗСК Девня АД. БАЗА ДЕВНЯ – Бетонов възел, Завод за стоманобетонни конструкции, където се произвеждат стоманобетонови конструкции /СБК/: колони, греди, подови елементи, готови гаражни клетки и др. изделия от предварително напрегнат бетон, закрит арматурен двор с площ 8 дка – извършва се заготвяне на арматурата и произвеждане на заваръчни мрежи с различни размери, също така бетонни и варови разтвори, бетонни изделия. На територията на базата се намира Лаборатория за входящ и изходящ контрол на материалите, където се изпитват бетонните тела и арматурата на якост.

>> ЗСК Девня АД. БАЗА ДЮЛИНО – Бетонов възел и ТМС за пясък и чакъл (Трошачно миячна промивна инсталация).

>> ЗСК Девня АД. БАЗА ВЕТРИНО – с Кариера за добив на варовици и ТСИ (Трошачно сортировъчна инсталация) за производство на чакъл и пясък.

>> ЗСК Девня АД. БАЗА НОВА ШИПКА – с Кариера за добив на пясък и чакъл.

>> ЗСК Девня АД. БАЗА ПРОВАДИЯ – с ППИ (Пресевно-промивна инсталация) за пясък и чакъл от кариера Нoва Шипка.

Всички бази разполагат със складове за инертни материали и кантари.

Дружеството разполага със собствена строителна лаборатория в База Варна и База Девня.

Добивите от всички находища за полезни изкопаеми се водят след изготвяне и съгласуване с МОСВ на ГТП (Годишни технически проекти).


> ЗСК Девня АД. Сертифкати.
Дружеството е сертифицаранo пo ISO 9001:2008. Сертификат за Система за Управление на Качеството в „ЗСК Девня” АД.

Системата за производствен контрол (СПК) е вградена в Системата за управление на качеството (СУК).

От 2007 г. ЗСК Девня АД е член на Камарата на Строителите в България (КСБ). Притежава Удостоверение за следните групи строежи:
- Първа група – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура /включително пътна/, електронни съобщителни мрежи и съоръжения с най-висока категория – Строежи от първа до пета категория.
- Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда. Може да извършва строежи oт първа и трета категория.

Стратегията на развитието на ЗСК Девня АД, включва разработване и внедряване на Интегрирана Система за Управление (ИСУ), обединяваща:
- Система за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2008
- Система за управление на околната среда, съгласно изискванията на ISO 14001:2004
- Система за управление на безопасните и здравословни условия на труд, съгласно изискванията на OHSAS 18001:2002

> ЗСК Девня АД. Продукти & Асортимент.

>> Производство на всички видове строителни разтвори.
Продуктите са с оценено съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителни продукти – НСИСОССП. (бетонът е по система за оценяване на съответствието 1+)
- Бетон клас С 6/8 В 7.5
- Бетон клас С 8/10 В 10
- Бетон клас С 10/12 В 12.5
- Бетон клас С 12/15 В 15
- Бетон клас С 16/20 В 20
- Бетон клас С 20/25 В 25
- Бетон клас С 25/30 В 30
- Бетон клас С 28/35 В 35
- Бетон клас С 30/37
- Циментов разтвор 1:2
- Циментов разтвор 1:3

>> Вибро и пресо бетон

>> Инертни материали.
- Естествен пясък - фракция 0/4 мм.
- Трошен пясък - фракция 0/4 мм.
- Естествен едър добавъчен материал - фракция 4/22 мм.
- Естествен едър добавъчен материал - фракция 22/63 мм.
- Скален материал - фракция 22/150 мм.
- Нефракциониран скален материал - 0/40 мм.
- Нефракциониран скален материал - 0/75 мм.

>> Производство на бетонни и керамични изделия:
- Плочи от бетон – тротоарни плочи: четиристенни, шестстенни, "Барок"
- Бетонни блокчета за настилка – павета
- Бетонни бордюри – гладки, релефни
- Паркингова решеткa
- Паркингов елемент
- Кладенчови блокчета
- Коминно тяло: единично, двойно с малък и голям отвор
- Щурц: 1.00 м. и 1.25 м.
- Колове: лозя и ограда
- Бетонна тухла
- Бетонна колонка и капак
- Капак за бетонна стена
- Керамична тухла – тухла единичка, тухла единичка с 3 отвора, тухла четворка

>> Стомано-бетонни изделия и конструкции
- Бетонни пръстени за РШ (ревизионни шахти)
- Бетонни конуси за РШ (ревизионни шахти)
- Бетонни куполи за РШ (ревизионни шахти)
- Бетонни капаци за РШ (ревизионни шахти)
- Колони
- Греди
- Коритообразни елементи
- Гаражни клетки
- Елементи тип „Спирола” – предварително напрегнати
- Елементи „2Т” – предварително напрегнати
- Други стомано-бетонни конструкции

> Строителни конструкции

> Арматура
ЗСК Девня" АД разполага със собствена строителна лаборатория за изпитване на арматурата на якост.
- Заготвяне на арматура от стомана класове: АI, AIII.
- Производство на заваръчни мрежи от стомана класове АI, AIII
- Заготвяне на арматура и заваръчни мрежи с размери по заявка на клиента.
- Монтаж на арматурни заготовки и мрежи.

ЗСК Девня АД разполага със собствена строителна лаборатория, в която се осъществява пълен контрол и изпитване на цялостния процес при производството на строителния продукт. Всички бази на ЗСК Девня АД са снабдени с електронни кантари.

* ЗСК Девня АД, ЗСКДевня, ЗСК-Девня, бетон, бетони, Завод за строителни конструкции, строителна фирма, инвеститори, строителство, арматурни цехове, строители, строителни фирми, компания, изграждане на обекти, инфраструктурно, гражданско и промишлено строителство, строителство, ремонт, реконструкции, строителни фирми и компании, фирми, бетон, бетони, ZSK Devnya AD, ZSK Devnia AD Varna, ZSK-Devnya AD, ZSK-Devnia AD Varna,производители, бетон, бетонови възли, бетонови центрове, бетонови изделия, бетон, бетони, бетонов възел, производство и доставка на бетон, производители, фирми гр. Варна & Девня & Провадия& България.

Фирмата е добавена на: 17/11/2010   Посещения: 25041   Показвания: 35465  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0) 
Полезно за бизнеса

Бизнеса в категории

Автомобили
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане
Горива
Други стоки
Електро-домакински уреди
Здраве & Медицина
Имоти & Строителство
Интернет
Компютри & Електроника
Красота & Стил
Култура & Изкуство
Мебели и Обзавеждане
Медии & Реклама
Мода и облекла
Образование & Обучение
Обувки, чанти и аксесоари
Промишленост
Селско стопанство
Спорт
Текстил, платове, прежди
Туризъм & Развлечения
Услуги
Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари
Бизнес Календар

<< Юни 2018 >>
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
Цитат на деня

Не се страхувай от съвършенството - никога няма да го достигнеш.

Салвадор Дали
Времето

Варна


Измерено преди
514 часа 52 минути
ясно
Температура: 24 °C
Усещането е за: 25 °C
Отн. влажност: 61 %
1011 hPa 
Вятърът: западен със скорост 3.1 м/сек

София


Измерено преди
662 часа 22 минути
ясно
Температура: 26 °C
Усещането е за: 27 °C
Отн. влажност: 51 %
1016 hPa 
Вятърът: променлив със скорост 1.5 м/сек

Пловдив


Измерено преди
537 часа 52 минути
Температура: 24 °C
Усещането е за: 26 °C
Отн. влажност: 44 %
1013 hPa 
Вятърът: северозападен със скорост 4.6 м/сек