Вход
Регистрация

       
България, указател фирми  arrow  Горива  arrow  Доставка по домовете (битова газ)
България, указател фирми  arrow  Мебели и Обзавеждане  arrow  Оборудване  arrow  Отопление
България, указател фирми  arrow  Промишленост  arrow  Газификация и газоразпределение
България, указател фирми  arrow  Горива  arrow  Газифициране, природен газ  arrow  Газови уреди
България, указател фирми  arrow  Горива  arrow  Газифициране, природен газ  arrow  Газифизициране

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Горива  arrow  Доставка по домовете (битова газ)  :  Мебели и Обзавеждане  arrow  Оборудване  arrow  Отопление  :  Промишленост  arrow  Газификация и газоразпределение  :  Горива  arrow  Газифициране, природен газ  arrow  Газови уреди  :  Горива  arrow  Газифициране, природен газ  arrow  Газифизициране
Фирма / организация: Варнагаз АД
Адрес:  ул. Владислав Варненчик 57 (Бизнес Център Тракия /партер/)
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 66 38 21   Факс: 052/ 66 38 34

Варнагаз АД е създадено през 1997 г. с предмет на дейност инвестиране, проектиране, изграждане, експлоатация и ремонт на газоразпределителната мрежа в обекти и съоръжения, свързани с използването на природен газ на територията на община Варна с изключение на районите "Младост", "Вл. Варненчик" и "Аспарухово" и продажба на природен газ. "Варнагаз" АД притежава две лицензии - за обществено снабдяване с природен газ за територията на Община Варна и за разпределение на природен газ за територията на Община Варна. Двете лицензии са издадени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и са с действие до 2013 г. с право на продължение.

Инвестиционната програма на "Овергаз инк." до 2013 г. е на стойност около 21 милиона евро за газифициране. Газоразпределителната мрежа се строи от юни 2004 г. и в момента. Изпълнител на проекта е "Овергаз инженеринг" АД, притежаващо сертификат по ISO 2001 от 2000 г. През 2004 г. са положени 10968 метра стоманени газоразпределителни тръби и 27573 метра полиетиленови. До 12 май 2005 г. са изградени 15839 метра полиетиленови газоразпределителни тръби от мрежата на "Варнагаз" АД и са монтирани 434 отклонения.

Използването на природния газ във Варна ще намали неколкократно топлинните разходи и осигурява по-добро качество на живот в градската среда. Тази традиционна за "Овергаз инк." АД политика за трайно опазване на околната среда е в унисон с европейските стандарти за устойчиво ръзвитие. Ефектът има значение и за курортните комплекси в близост до Варна заради екологичните параметри и многократното намаляване на вредните атмосферни емисии.

Инвестиционната програма на "Варнагаз" АД осигурява до 2013 г. възможност за присъединяване към газоразпределителната мрежа на 40000 битови и на 600 промишлени и обществено-административни потребители. "Варнагаз" предоставя безплатни консултации от специализиран екип, за да се осигури възможност на варненци по-скоро да ползват предимствата на природния газ.


Продукти и услуги

=> Природен газ - Сигурност, комфорт, ефективност, достъпност - това са много от причините, заради които природният газ е предпочитан. Той е екологично чист, висококалоричен и напълно безопасен в бита. Използва се за отопление, производство на топла вода за битови нужди, готвене и за охлаждане в горещите летни месеци. Над 80% от жителите на Европа използват всекидневно природния газ в домакинствата си.

=> Отопление - За да може да се използва природен газ за отопление, потенциалният потребител трябва да инвестира в: проектиране и изграждане на отоплителна инсталация (при липса на такава); проектиране и изграждане на вътрешна газова (и дворна при фамилни къщи) инсталация; закупуване и монтиране на котел, работещ с природен газ. При по-малки жилища, вместо котел могат да се използват газови конвектори. Това са отоплителни уреди, подобни на калориферите. Изгарянето на природния газ става вътре в тях и получената топлина чрез вентилатор се подава в помещението. За да се постигне пълен ефект, е желателно да се извърши и топлоизолация на жилището.
--- Еднофамилни и двуфамилни жилищни сгради - Определено най-комфортното отопление за еднофамилните къщи си остава водното отопление, изпълнено с котел и радиатори. При по-малки къщи с една баня е удачно използването на двуконтурни газови котли, които имат вграден скоростен подгревател за битово горещо водоснабдяване. Тези котли като правило са най-евтините от предлаганите на пазара. За по-големи жилища и с повече от една баня се препоръчва използването на едноконтурен котел и обемен водоводен бойлер.
--- Колективни жилищни сгради - Ако вътрешната отоплителна инсталация отсъства като даденост, тя или се изгражда за всяко жилище поотделно или се преминава на друг принцип на отопление - газовите конвектори. Tози принцип е приложим и за еднофамилни къщи, в които живеят възрастни хора и обитават една или две стаи.Какви са предимствата и недостатъците на топловъздушното отопление с газови конвектори? Отсъствието на водна отоплителна инсталация намалява първоначалните инвестиционни разходи до 40%. Инсталацията се изгражда много бързо, а е възможно и поетапното монтиране на определения брой конвектори. Като недостатък може да се посочи задължителното условие да се монтират на външна стена, лекият шум, който създава вентилаторът /в моделите с вентилатор/ и необходимостта за гореща вода да се монтира още един газоползващ уред - проточен бойлер. Въпреки всичко газовите конвектори са най-евтината алтернатива на водното отопление.

=> Подгряване на вода за битови нужди - Получаването на гореща вода за битови нужди може да стане по два начина: чрез бойлер, работещ на природен газ;
чрез двуконтурен котел. Този тип котли подгряват едновременно вода както за отопление, така и за битови нужди. И в двата случая е необходимо да се направят инвестиции за проектиране на газова инсталация, за закупуване на газоползващ уред (котел или бойлер) и монтирането му.

=> Готвене на природен газ - За приготвяне на храна се използват газови печки или газови котлони и фурни за вграждане. Инвестицията се състои в проектиране на газова инсталация и закупуване и монтаж на газова печка, котлон или фурна. Готварските уреди на природен газ се характеризират с висока енергийна ефективност. Газовите печки осигуряват мигновено затопляне, което намалява разходите. Готвенето с природен газ е независимо и сигурно. Може да се готви с природен газ дори при прекъсване на електрическото захранване. Добрият готвач винаги осъществява прецизен контрол на температурата на готвене, което Ви осигурява природният газ.

=> Проектиране на вътрешни газови и отоплителни инсталации - Висококвалифицирани инженер-консултанти и проектанти ще Ви посъветват кой е най-оптималния начин за отопление, битово горещо водоснабдяване и готвене за Вас в зависимост от типа на жилището, наличието или липсата на съществуваща отоплителна инсталация, предпочитанията Ви към съответна марка газово оборудване, финансовите Ви възможности. На място ще бъде заснета действителната обстановка в жилището Ви и проектирането на газовата и отоплителната инсталация ще бъдат обсъдени и съобразени с Вашите желания и вътрешен интериор.

=> Изграждане на вътрешни газови и отоплителни инсталации - Професионалисти, съоръжени с най-модерна пробивна, заваръчна и друга техника ще изпълнят Вашата вътрешна газова и отоплителна инсталация. Качеството на влаганите материали са на европейско равнище,придружени с необходимите сертификати.

=> Гаранционно и извънгаранционно обслужване - За безпроблемната работа на уредите и инсталации се предлага гаранционно и извънгаранционно поддържане. Гаранционното обслужване е в рамките на сроковете, дадени от производителя на оборудването и е за сметка на газоразпределителното предприятие, ако то е доставчик на оборудването и изпълнител на строително-монтажните работи по вътрешните инсталации. За извънгаранционно обслужване можете да сключите договор при определените за целта условия.

=> Договори - В зависимост от желанието и възможностите Ви можете да сключите договор:
"До ключ" за цялостно проектиране и изграждане на газовата и отоплителна инсталация;
За проектиране;
За доставка на оборудване;
За изграждане;
За извънгаранционно обслужване.


Кредитиране

Съвместно с Банка ДСК и Ейч Ви Би Банк "Биохим", "Варнагаз АД" АД Ви дава възможност за получаване на целеви кредит за газификация на Вашето жилище.

Кредитиране по REECL

Кредитиране по програмата за енергийна ефективност REECL. "Варнагаз" е включена в програмата за намаляване на разходите за отопление в бита. В помощ на българските домакинства - за намаляване разходите за отопление, Европейската комисия, Международната банка за възстановяване и развитие и Агенцията за енергийна ефективност разработиха програма за енергоспестяване в дома /REECL/. Тя представлява кредитен механизъм в размер на 50 милиона евро за за финансиране на енергийната ефективност в жилищния сектор. Тези средства се предоставят на утвърдени български търговски банки за отпускане на потребителски кредити за енергоспестяващи мерки в българските домове. Те включват: енергоефективни прозорци; изолация на стени, подове и покриви; ефективни печки и котли на биомаса; слънчеви нагреватели за вода; ефективни газови котли и термопомпени климатични системи.
За стимулиране внедряването на енергоспестяващи мероприятия в дома е предвидено допълнително безвъзмездно финансиране в размер на 10 милиона евро, които ще бъдат изразходвани за управлението на програмата REECL и за предоставяне безвъзмездна финансова помощ на кредитополучателите. Средствата ще се изплащат след завършване на монтажните работи и след проверка на тяхното изпълнение от независим консултант. Всяко домакинство-кредитополучател има право да ползва безвъзмездна финансова помощ в размер 20% от стойността на проекта за енергоспестяване, но не повече от 850 евро.


Варнагаз АД
Централен офис
Варна 9000 ул. Владислав Варненчик 57 тел: 052/ 66 38 21
факс: 052/ 66 38 34

Демонстрационни центрове:
ул. Владислав Варненчик 57 тел: 052/ 66 38 30
ул. Княз Николаевич 20 тел: 052/ 0 14 74
ул. Петър Райчев 12 тел: 052/ 320 230

Авариен телефон: 052/69 10 21

Фирмата е добавена на: 11/4/2006   Посещения: 95177   Показвания: 189646  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0) 
Полезно за бизнеса

Бизнеса в категории

Автомобили
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане
Горива
Други стоки
Електро-домакински уреди
Здраве & Медицина
Имоти & Строителство
Интернет
Компютри & Електроника
Красота & Стил
Култура & Изкуство
Мебели и Обзавеждане
Медии & Реклама
Мода и облекла
Образование & Обучение
Обувки, чанти и аксесоари
Промишленост
Селско стопанство
Спорт
Текстил, платове, прежди
Туризъм & Развлечения
Услуги
Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари
Бизнес Календар

<< Май 2019 >>
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
Цитат на деня

Който иска да направи нещо, намира средства; който не иска да го направи — намира причини.

Арабска поговорка
Времето

Варна


Измерено преди
491 часа 19 минути
ясно
Температура: 24 °C
Усещането е за: 25 °C
Отн. влажност: 61 %
1011 hPa 
Вятърът: западен със скорост 3.1 м/сек

София


Измерено преди
614 часа 49 минути
ясно
Температура: 26 °C
Усещането е за: 27 °C
Отн. влажност: 51 %
1016 hPa 
Вятърът: променлив със скорост 1.5 м/сек

Пловдив


Измерено преди
514 часа 19 минути
Температура: 24 °C
Усещането е за: 26 °C
Отн. влажност: 44 %
1013 hPa 
Вятърът: северозападен със скорост 4.6 м/сек