Вход
Регистрация

България, указател фирми  arrow  Промишленост  arrow  Суровини и материали
       

Сортирайте по:
Име на фирма (профил) ( По азбучен ред (от А до Я) По азбучен ред (от Я до А)) Дата/добавяне ( По дата (започни от старите профили) По дата (започни от новите профили)) Посещения ( По посещаемост (от най-ниска посещаемост до най-висока) По посещаемост (от най-висока посещаемост до най-ниска))
Фирмите са сортирани по: По дата (започни от новите профили)


Страници « 1 (2) 3 4 5 6 » 

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Имоти & Строителство  arrow  Строителни материали  arrow  Цимент, пясък, чакъл  :  Имоти & Строителство  arrow  Строителни материали  arrow  Бетон и бетонни изделия  :  Промишленост  arrow  Суровини и материали
Фирма / организация: Холсим (България) АД
Адрес: 
Град/с.: София 
Област: София - град
Факс: 02/ 806 57 33

Холсим България. Холсим България е част от световния лидер в производството на цимент, инертни материали и бетон Holcim Group и един от най-успешно развиващите се производители на цимент, инертни материали и бетон на българския пазар. Холсим Груп притежава фирми в около 70 държави. Общият блой на служителите е близо 80 000 души.

Холсим България. Продукти и услуги.
>> Холсим България. Цимент
Циментът, произведен от Холсим България, задоволява изискванията за подобрени експлоатационни характеристики в съответствие с повишаването на стандартите и с ограниченията, наложени на съвременната строителна индустрия във връзка с опазването на околната среда.

Холсим България. Видове цимент.
- CEM II / B-M (S-P-L) 32.5 R - Смесен цимент с повишена течливост на циментовия разтвор, без пластифициращи добавки и с подобрена устойчивост към корозията по армировката
- CEM II / B-M (S-P-L) 42.5 N - Смесен портландцимент с подобрена обработваемост, улеснено полагане и намалено ранно топлоотделяне
- CEM I / 52.5 N - Сив портландцимент с обикновена ранна якост

>> Холсим България. Инертни материали

Холсим Кариерни Материали АД-София и Холсим Кариерни Материали Пловдив АД са основни производители на инертни материали за строителния бизнес в София, Пловдив, Пазарджик и съседните области. Те експлоатират общо девет обекта и предлагат богат асортимент от видове и размери на материали с различно приложение в строителството – от бетон и бетонни изделия до асфалт, строителни разтвори и др.

Фирмите непрекъснато инвестират в ново оборудване, за да задоволят пазарните нужди на клиентите от голямо количество висококачествени изделия.

Инертните материали имат сертификат за качество, което се контролира от специализирани лаборатории като NISI, NIISM, TRA, и др.

Холсим България. Асортимент.
- Естествен речен пясък 0-4 мм
- Речен чакъл 4-16, 16-32, 4-22, 22-45 мм
- Трошен камък с фракция 0-4/ 4-16/ 16-22/ 16-32/ 4-22/ 22-63/ 0-63/ 0-90 мм

Холсим България. Производство на бетон.

След водата бетонът е вторият най-използван световен ресурс. Практически не съществува заместител на този универсален и издръжлив продукт. Циментът е основната съставка на бетона, което го прави един от най-важните материали в съвременното общество. Неговото производство, обаче, е енергоемко и ресурсоемко. Ето защо в сърцевината на бизнеса на компанията е екологичната ефективност.

Холсим Бетон Пловдив разполага с 5 инсталации за готови бетонови смеси, разположени стратегически около Пловдив и околностите му. Бетонните смеси отговарят на спецификациите на Българския строителен технологичен институт, а инсталациите разполагат със собствена изпитателна лаборатория.

Холсим постоянно се стреми да произвежда повече цимент, като употребява по-малко ресурси, отделя по-малко отпадъци и намалява замърсяването.

Холсим България. Структура.

>> Циментов завод в Бели извор
Основни данни
- Пуснат в експлоатация през 1960 г.
- Приватизиран от Holcim Ltd. през 1997 г.
- Инвестиции (от 1997 г. до днес): приблизително 108 млн. евро
- Клинкер производство - една пещ по сух способ
- 2005/06 г.: Реализиран е 18-месечен проект по модернизация и разширение на капацитета, в резултат на който капацитетът нараства от 1400 до 2500 т. клинкер дневно
- 2007/08 г.: По-нанатъшно увеличение на капацитета до 3300 т. клинкер дневно
- Персонал: 271 души

>> Циментов завод в Плевен
Основни данни
- Пуснат в експлоатация през 1909 г. (най-старият циментов завод в България)
- Закупен от Holcim Ltd. през 2004 г.(предишен собственик - Titan Cement Group)
- 2004-08 г.: Обновление на основните производствени мощности, инвестиции в подобрение качеството на продукта и работната среда
- септември 2008 г.: Вливане в Холсим (България) АД
- Персонал: 66 души

>> Предприятия за инертни материали в София и Пловдив
Основни данни
- 2009 г.: Годишните продажби на пясък, чакъл и трошен камък достигат 2.3 млн. тона
- 7 баластриери (4 в София, 2 в Пловдив и 1 в Пазарджик) и 3 кариери за трошен камък (1 в София, 2 в Пловдив)
- 4 юридически лица - Холсим Кариерни материали АД - София, Холсим Кариерни материали Пловдив АД, Холсим Кариерни материали Рудината АД и Врис ООД.
- Персонал: 174 души
- 36% дял в кариера Балша (годишни продажби - около 1,5 млн тона, пазар - София и региона)

>> Холсим Бетон Пловдив
Основни данни
- Сформира се в резултат на сливането на Комарс АД и Ремос Бетон АД през 2008 г.
- 5 бетоновъзела
- Общ производствен капацитет - 229 000 m3 бетон годишно
- Персонал: 37 души

>> Екорек България ЕООД
Основни факти

- 100% дъщерна фирма на Холсим (България) АД
- основана през 2005 г.
- занимава се със събиране, транспортиране и предварителна обработка на отпадъци, които се използват като алтернативни горива в циментовия завод
- захранва три инсталации за алтернативни горива на територията на завода в Бели извор - за излезли от употреба автомобилни гуми, месокостно брашно и твърди горими отпадъци
- Персонал: 26 души

* Холсим България, Holcim Bulgaria, производители на цимент, инертни материали, бетон, компании България.

Фирмата е добавена на: 10/10/2010   Посещения: 50168   Показвания: 67424  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Имоти & Строителство  arrow  Строителни материали  arrow  Цимент, пясък, чакъл  :  Промишленост  arrow  Суровини и материали
Фирма / организация: Плевенски цимент АД
Адрес:  п.з. Западна Индустриална зона
Град/с.: Плевен 
Област: Плевен
Телефонни номера: 064/ 68 05 78  

Плевенски цимент АД. Предприятието е разположено в западната промишлена зона на гр. Плевен.

>> Плевенски цимент АД. Оборудване, база, производствени мощности.

Обща площ - 165000 м², Застроена площ - 42000 м², Пътища и ж.п. линии - 63500 м², Подземни комуникации - 18300 м², Зелена площ - 61200 м².

Производствените мощности на новия завод Плевенски цимент АД са изградени на територията и района на вече несъществуващия стар циментов завод и прилежащи терени в североизточна посока. Старият циментов завод, работил по мокрия способ, с прекратяването на дейността си се демонтира, а основните производствени и помощни помещения, сгради,складово стопанство за мазут и въглища се ликвидират. В момента от стария завод се използва само обединен склад за съхраняване на резервни части и огнеупорни материали. Като основно гориво след реконструкцията се въвежда мазута и се изгражда складово стопанство за суровини и клинкер и склад за съхраняване на готовата продукция.

Генералният план на обекта Плевенски цимент АД показва разположението на основните производствени звена и вътрешната обслужваща инфраструктура. Като цяло новия завод за производство на цимент Плевенски цимент АД е изграден и пуснат в експлоатация с две технологични линии за производство на цимент по традиционния сух способ състоящи се от:
- Две суровинни мелници за производство на сурово брашно
- Две пещи за производство на клинкер с циклонни топлообменници
- Четири циментови мелници за производство на цимент
- Обединен склад за съхраняване на суровини
- Склад за цимент в участък “Опаковка” с машина за пълнене на цимент в торби
- Компресорно отделение
- Електрическа подстанция
- Склад за клинкер

>> Извън сградите, намиращи се на обектовата площадка завода притежава:
- Кариера за варовик в местността Кайлъка, землище на гр. Плевен
- Кариера за мергел в местността Белия бряг, землище на с.Ясен
- Въжена линия свързваща кариера Кайлъка със завода

Към момента
Заводът е с изграден вътрешно-заводски пътен и железопътен транспорт, а също така е водоснабден, канализиран, електроснабден и газоснабден. Добре развитата пътна мрежа свързва предприятията от промишлената зона не само помежду им, но и с гр. Плевен и с.Опанец, с минаващия на около 1км. от завода главен път София-Бяла-Русе, и електрофицираната жп. линия:София-Варна, минаваща на 300м-500м от завода. Тук минава и въжената линия дълга 11 км. и свързваща кариерата за варовик “Кайлъка” със завода,от където се доставя една от основните суровини за производството. Основно за производството се използват суровините: варовик, мергел, пиринти угарки, трас, гипс и други добавки.

Успоредно с впечатляващото подобрение на външния вид на завода, естетизирането на работните места и битовите сгради, преструктуриране на отделните звена и отдели се извършва и реконструкция на основните съоръжения и нови модерни световно доказани технологии за производство на цимент. На пещта е направен основен ремонт и е инсталиран надежден електрофилтър, който не допуска замърсяване на околната среда. Заради новото основно гориво петрококс е изградена и съответната инсталация за обработката му, а циментовият цех е оборудван с капсуловани транспортни съоръжения, нов пневмотранспорт на цимента, ново жп и автотоварище с автоматичен кантар. През същия период е направен и основен ремонт на въжената линия и е изградена нова бензиностанция.
Капацитетните възможности на Плевенски циментАД му позволяват да произвежда над 500 хил. т. цимент и 500 хил.т. клинкер годишно и са с тенденция за увеличаване след реконструкция на производствените мощности.

Високото качество на цимента е резултат от употребата на висококачествени изходни материали (за получаване на клинкер ) и добавки към клинкера (за получаване на цимент) ,използването на модерни производствени технологии в завода и усилията на ръководството и работниците за подобряване на условията на труд.

>> Плевенски цимент АД. Произвеждана продукция.
В завода се произвеждат главно два продукта: клинкер и цимент. Първият завършен продукт, получен в резултат на производствения процес е клинкер,а другият е цимент, произведен с различни добавки в зависимост от марката цимент, която клиента е поръчал в момента. И двата продукта се произвеждат и отговарят на всички физични, химични и механични изисквания поставени от новите Европейски стандарти.В завода се произвеждат следните видове и марки продукти:
- Клинкер
- Цимент-портланд цимент М35-Д20 (ПЦ35 Д20)
- Портланд цимент М45 ДОО
- Цимент по британски стандарт (BSS-12/78)
- Нискотермичен цимент
- Сулфатоустoйчив цимент

Производството е насочено към задоволяването на потребностите от цимент предимно на вътрешния пазар.

>> Плевенски цимент АД. История.
Първото българско акционерно дружество ЛЕВ за производство на цимент е основано на 20 май 1909 година.Основните основатели са Иван Габровски-сражавал се с четата на Христо Ботев,а след това и на легендарната Шипка, Дико Пачев-търговец от Габрово и др. видни личности. През този период, като основен строителен материал се използва ломния камък, поради което цимента бил слабо търсен като строителен материал.Слабото му търсене и ниската производителност на завода са основните причини,поради които събирателното дружество фалира и банката Гердап слага ръка върху фабриката за неуточнени дългове.

През 1911г. фабриката е изкупена от новосъздадено акционерно дружество начело с Димитър Неделчев, Лалю Матев и Аврам Бакърджиев.Първоначално капацитета на завода е бил малък до 1937г. - 30 тона клинкер и 32 тона цимент на денонощие и се произвежда само една марка цимент 300,но по-късно асортимента постепенно се разширява и производството достига 16000тона годишно през 1939г.,но със сезонен характер, а през 1947г.то нараства на 70000тона /год.

През годините на Втората световна война в предприятието работят около 180-230 работника при крайно тежки условия на труд. Основните съоръжения са вагонетките, които се бутат на ръка, лопатите, кирките, лостовете и количките.

Именно това налага извършването на модернизации в завода. Завода се оборудва с машини и съоръжения и се превръща във високо механизирано и автоматизирано предприятие. След реконструкцията старите линии са ликвидирани и започва строителството на нов завод за производство на цимент по сух способ, който влиза в експлоатация на 1.07.1987г. и носи името ДЦЗ Владимир Заимов.

>> Сред придобивките в момента са зелени площи, които са създадени на мястото на стари и ненужни сгради на около 70 дка. Има засадени нови широколистни и иглолистни дървета, а тревните площи и заводските пътища се поддържат постоянно в овлажнено състояние чрез автоматична оросителна инсталация.

* Плевенски цимент АД, Plevenski Ciment AD, производители на цимент, фабрики, заводи, компании, фирми гр. Плевен & Област Плевен.

Фирмата е добавена на: 10/10/2010   Посещения: 26828   Показвания: 42643  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Имоти & Строителство  arrow  Строителни материали  arrow  Цимент, пясък, чакъл  :  Имоти & Строителство  arrow  Строителни материали  arrow  Други  :  Промишленост  arrow  Суровини и материали
Фирма / организация: Гипс АД
Адрес: 
Град/с.: Кошава 
Област: Видин
Телефонни номера: 094/ 600 538  

Гипс АД се намира в село Кошава, Видинска област и е единственото предприятие у нас за добив на суров и производство на печен гипс. Предприятието е създадено през 1965 г.

Гипс АД. Производство, оборудване.
Гипс АД, с. Кошава, общ. Видин, обл. Видин е предприятие за добив и преработка на гипс. Основните технологични процеси в предприятието са:
- Добив на суров гипс
- Производство на свързващи гипсове
- Производство на строителни състави
През 2007 година са инвестирани 8 млн. лева в реконструкция, модернизиране и осъвременяване на технологичния процес с изграждането на две нови производствени линии:
Линия 1. Производство на сухи строителни смeси на гипсова основа.
Линия 2. Производство на сухи строителни смеси на циментова основа.

От септември 2007г. линиите са в експлоатация. Инвестиционната програма на дружеството включва непрекъснато осъвременяване на процесите, съобразено с новите технологии, които се използват в европейската и световната практика.Точно заради това, в процес на изграждане е и инсталация за пресяване и сушене на пясък. Материалът ще се влага в производството на новите продукти – на циментова и гипсова основа.

Гипс АД притежава единствената акредитирана лаборатория в страната за изследване на гипс и гипсови производни.

Гипс АД. Продукция & Продуктова гама.
Основни продукти на Гипс АД са:

> ПРОДУКТИ НА ГИПСОВА ОСНОВА:
- ВИДАНИВЕЛ, самонивелираща се подова замазка на гипсова основа. За изравняване на подове в закрити помещения преди полагане на финалното подово покритие.
- ВИДАПЛАСТЕР, гипсова мазилка К5 за машинно и ръчно полагане Изравняваща мазилка за вътрешни стени и тавани от бетон, газобетон и тухли. Специално разработена на база строителен гипс, минерални пълнители и добавки.
- ВИДАФИКС, ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ТИП ГШ – 1
За шпакловане на бетонни повърхности /панели/, газобетонни стени, хоросанови мазилки, лепене и запълване на фуги, работа с гипсофазерни плоскости.
- ВИДАГИПС, ГИПСОВО ЛЕПИЛО ТИП 996 - За лепене на гипсови изделия, гипсофазер, орнаменти, плоскости и други гипсови изделия.
- Строителен Гипс - За довършителни работи в строителството – шпакловки, мазилки, запълване на фуги и др.
- Суров Гипс - Използва се при производство на цимент, гипсови свързващи вещества и др.

> ПРОДУКТИ НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА:
- ВИДАКОЛ В 53, високоякостно лепило за фаянсови, теракотни плочки и гранитогрес. Екологично чист и безвреден продукт , клас С1 за лепене в закрити и открити помещения.
- ВИДАКОЛ К1, лепило за фаянсови, теракотни плочки и гранитогрес. Екологично чист и безвреден продукт, клас С1 за лепене в закрити и открити помещения.
- Лепило-шпакловка за газобетон, екологична смес на циментова основа за зидане и шпакловане на газобетонни блокове, за вътрешни и външни стени.

Гипс АД. Сертификати.
Фирма Гипс АД е сертифицирана по ISO 9001:2008 ; ISO 14001:2004; ISO 18001:2007

Гипс АД. Пазари.
Продукцията намира добър прием на вътрешен и външен пазар, където Дружеството поддържа стабилни позиции.

* Гипс АД, Gips AD, производител, гипсове, мазилки, лепила, продукт, gips, свързващ гипс, строителни гипсове, производители, добивна промишленост, суровини и материали, предприятия , фирми, с Кошава, Видинска област.

Фирмата е добавена на: 28/9/2010   Посещения: 31230   Показвания: 47373  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Имоти & Строителство  arrow  Строителни материали  arrow  Бои и лакове  :  Имоти & Строителство  arrow  Строителни материали  arrow  Други  :  Промишленост  arrow  Суровини и материали
Фирма / организация: Адимар ООД
Адрес:  бул. Приморски 37
Град/с.: Варна 
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 63 20 78   Факс: 052/ 63 20 77

Адимар ООД, гр. Варна. Официален представител на Sigma Coatings за корабни индустриални покрития за метали, неметали, бетон и др.

Адимар ООД, гр. Варна е изключителен представител за България на холандската фирма Sigma Coatings B.V., световен лидер в производството на защитни и декоративни покрития. Осъществява внос и доставка на посочените химикали и бои за индустрията.

* Фирма Адимар ООД, Sigma Coatings B.V., Decorative Coatings, PPG Marine Coatings, PPG Protective Coatings, Adimar, корабни химикали и оборудване за приложението им, фирми гр. Варна.

Фирмата е добавена на: 24/9/2010   Посещения: 29924   Показвания: 46214  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Промишленост  arrow  Суровини и материали  :  Промишленост  arrow  Оборудване и инструменти
Фирма / организация: Спартак-В ООД
Адрес:  ул. Академик Обрешков 7, вх. А, ап. 1
Град/с.: София 
Област: София - град
Телефонни номера: 02/ 971 24 95   Факс: 02/ 971 20 89

Спартак-В ООД, гр. София. Разработване, производство и доставка на оборудване за вътрешно – реакторен и температурен контрол.

Дейности на фирма Спартак-В, гр. София:
- управление и предоставяне на услуги по проектиране, разработване, производство и доставка на оборудване за вътрешно – реакторен и температурен контрол
- вътрешно – корпусни устройства и възли за реактори ВВЕР и ремонт на уплътняващи повърхности по първи контур
- превоз и спедиция на свежо и отработено ядрено гориво, доставка на суровини и материали за АЕЦ

* Спартак-В, производители, оборудване, енергетика, аец, фирми гр. София & България

Фирмата е добавена на: 5/7/2010   Посещения: 19075   Показвания: 24174  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Имоти & Строителство  arrow  Строителни материали  arrow  Изолации и окачени тавани  :  Промишленост  arrow  Суровини и материали
Фирма / организация: Фибран България АД
Адрес:  ул. Околовръстен път 33
Град/с.: София 1404
Област: София - град
Телефонни номера: 02/ 958 99 09, 850 40 90    Факс: 02/ 850 40 91

Фибран България АД, гр. София. Производство на плочи от екструдиран пенополистирол (XPS), продажба на строителни изолации и системи.

Фибран България е с предмет на дейност в областта на инженеринговата и търговска дейност с пълна гама от строителни изолации и системи.

Продукти:
- Плоскости FIBRAN ECO - екструдиран пенополистирен представляват термоизолационен материал
- Каменна вата Geolan - естествен влакнест материал
- Tермоизолационни плоскости от експандиран пенополистирол (EPS)

* Фибран България, производители, изолации, фирми гр. СофияФирмата е добавена на: 24/6/2010   Посещения: 23966   Показвания: 40829  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Промишленост  arrow  Суровини и материали
Фирма / организация: Каолин АД
Адрес:  ул. Дъбрава 8
Град/с.: Сеново 7038
Област: Русе
Телефонни номера: 084/ 612 501   Факс: 084/ 612 505

Каолин АД, гр. Сеново. Добив и преработка на каолинови пясъци. Производство на шамот от каолин за огнеупорни продукти.

Каолин, гр. Сеново добива и преработва следните продукти:
- Каолин
- Кварцов пясък
- Варовик
- Доломит
- Шамот
- Фелдшпат

Дружеството се занимава още с:
- Доставка на всички основни суровини за производство на стъкло
- Предоставяне на логистични решения и изпълнение на логистиката до склад на наш клиeнт
- Компетентена техническа и търговска помощ преди, по време и след договаряне

* Каолин, добив, кварц, пясък, доломит, фирми гр. Сеново & България

Фирмата е добавена на: 22/6/2010   Посещения: 15018   Показвания: 20079  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Имоти & Строителство  arrow  Строителство  arrow  Строителни фирми  :  Промишленост  arrow  Суровини и материали
Фирма / организация: Екотехнолоджи ООД
Адрес:  ул. Андрей Германов 11
Град/с.: София 1336
Област: София - град
Телефонни номера: 02/ 824 78 47, 824 48 57   Факс: 02/ 824 48 16

Екотехнолоджи ООД, гр. София. Разработване, производство и продажба на едро на хидро изолационни материали.

Фирма Екотехнолоджи, гр. София е специализирана в производство на система за хидроизолация на база бентонитови съставки като разработва изцяло собствена технология.

Продукти:
- Изобент - К
- Изобент - Large
- Изобент - Hard
- Паста - Ti Zero
- Хидростоп
- Хидропревент
- Хидропревент +
- Хидропревент JOINT
- Инжекционен бентонит

* Екотехнолоджи, производители, строителни продукти, изолационни материали, фирми гр. София

Фирмата е добавена на: 21/6/2010   Посещения: 18848   Показвания: 34171  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Имоти & Строителство  arrow  Строителни материали  arrow  Бетон и бетонни изделия  :  Промишленост  arrow  Суровини и материали
Фирма / организация: Напорни тръби АД
Адрес:  бул. Тутракан 41
Град/с.: Русе 7003
Област: Русе
Телефонни номера: 082/ 841 346   Факс: 082/ 841 349

Напорни тръби АД, гр. Русе. Производство на тръби бетонни и стоманобетонни.

Напорни тръби АД, гр. Русе. Дружеството е дистрибутор на материали на фирма Адинг – България на територията на Русенска област, с продукти, предназначени за строителството:
- добавки за бетон и разтвори
- хидроизолации
- подови покрития
- антикорозионни покрития
- материали за ремонтно-възстановителни работи

Напорни тръби АД, гр. Русе. Продукти:
- бетонни елементи
- бетонни и цименто-пясъчни смеси
- елементи за шахти БДС EN 1917
- настилки БДС EN 1339
- пластмасови изделия, пасти и бои
- стомани
- стоманобетонни елементи
- стоманобетонни и бетонни тръби
- транспорт
- химически добавки
- чугунени изделия

* Напорни тръби, бетонни изделия, химически добавки, пластмасови изделия, пасти и бои, бетонни изделия, чугунени изделия, производители & фирми гр. Русе.

Фирмата е добавена на: 18/6/2010   Посещения: 21964   Показвания: 36789  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Промишленост  arrow  Суровини и материали
Фирма / организация:
Адрес:  ул. Отец Паисий 6
Град/с.: Русе 7000
Област: Русе
Телефонни номера: 082/ 820 982   Факс: 082/ 820 982

Скални минерали АД, гр. Русе. Добив на инертни материали.

Основна дейност на фирмата са добив и производство на млени варовици(креди) в подземен участък рудник и цех за преработка в с. Басарбово. Добив и обработка на органогенен варовик по открит способ за производство на облицовъчни плочи и трошено – каменни фракции

Продукти:
- калциев карбонат фуражна суровина
- трошено-каменни фракции
- плочи от черупчест варовик
- плочи от русенски варовик
- млени варовици

* Скални минерали, добив, варовик, каменна кариера, кариери, фирми гр. Русе

Фирмата е добавена на: 18/6/2010   Посещения: 14898   Показвания: 19852  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)Страници « 1 (2) 3 4 5 6 » 
Промишленост; Суровини и материали;


 
Полезно за бизнеса

Бизнеса в категории

Автомобили
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане
Горива
Други стоки
Електро-домакински уреди
Здраве & Медицина
Имоти & Строителство
Интернет
Компютри & Електроника
Красота & Стил
Култура & Изкуство
Мебели и Обзавеждане
Медии & Реклама
Мода и облекла
Образование & Обучение
Обувки, чанти и аксесоари
Промишленост
Селско стопанство
Спорт
Текстил, платове, прежди
Туризъм & Развлечения
Услуги
Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари
Бизнес Календар

<< Март 2023 >>
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  Времето

Варна


Измерено преди
452 часа 32 минути
ясно
Температура: 24 °C
Усещането е за: 25 °C
Отн. влажност: 61 %
1011 hPa 
Вятърът: западен със скорост 3.1 м/сек

София


Измерено преди
528 часа 2 минути
ясно
Температура: 26 °C
Усещането е за: 27 °C
Отн. влажност: 51 %
1016 hPa 
Вятърът: променлив със скорост 1.5 м/сек

Пловдив


Измерено преди
475 часа 32 минути
Температура: 24 °C
Усещането е за: 26 °C
Отн. влажност: 44 %
1013 hPa 
Вятърът: северозападен със скорост 4.6 м/сек