Вход
Регистрация

България, указател фирми  arrow  Промишленост  arrow  Химическа промишленост
       

Сортирайте по:
Име на фирма (профил) ( По азбучен ред (от А до Я) По азбучен ред (от Я до А)) Дата/добавяне ( По дата (започни от старите профили) По дата (започни от новите профили)) Посещения ( По посещаемост (от най-ниска посещаемост до най-висока) По посещаемост (от най-висока посещаемост до най-ниска))
Фирмите са сортирани по: По оценка (от най-ниската до най-високата)


Страници « 1 2 3 (4) 5 6 » 

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Промишленост  arrow  Химическа промишленост
Фирма / организация: Хексазон ООД
Адрес:  ул. Странджа 5
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 699 317, 699 318    Факс: 052/ 622 542

Хексазон ООД, гр. Варна. Производство и търговия на дезинфекционни и миещи препарати.

Продукти:
- Натриев хипохлорит
- Тризон®
- Натриев силикат
- Кислол
- Концентрирана белина
- Белина
- Водно стъкло

* Хексазон, дезинфекционни препарати, търговия, производство, фирми гр. Варна

Фирмата е добавена на: 8/6/2010   Посещения: 7032   Показвания: 8910  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Промишленост  arrow  Химическа промишленост
Фирма / организация: Неохим АД
Адрес: 
Град/с.: Димитровград 6403
Област: Хасково
Телефонни номера: 0391/ 65 205   Факс: 0391/ 60 555

Неохим АД, гр. Димитровград. Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти.

Неохим АД, гр. Димитровград. Предмет на дейност.
Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти.

Неохим АД, гр. Димитровград. Местонахождение.
Акционерно дружество Неохим е регистрирано в Хасковски окръжен съд със седалище в Димитровград. Заводската инфракструктура е разпределена върху две площадки с обща площ 2300 декара, разположени на двата бряга на река Марица, извън чертите на града. Отстои на 200 км югоизточно от София, в район с добре развит ж. п. възел и в близост до общоевропейските транспортни коридори № IV, IX и X.

Неохим АД, гр. Димитровград. История.
Неохим АД, гр. Хасково е наследник на Химическия комбинат в гр. Димитровград, стартирал производствената си дейност на 5 ноември 1951 г. Първоначално се произвеждат азотни и фосфорни торове. Впоследствие са направени разширения, реконструкции и модернизации на производствените мощности. През 1987 г. e въведен в експлоатация нов комплекс за производството на амоняк, азотна киселина и амониев нитрат. В периода 1992-1993 г. се спират инсталациите за производство на сярна и фосфорна киселина, фосфорни торове, анилин и нитробензол.

Неохим АД, гр. Димитровград. Структура на производствените мощности.
Структурно производствените мощности са групирани в:
- Азотно торов комплекс
- Органично проиводство
- Ремотно-механичен звено
- Ж. П. гара
- Инфраструктура

Неохим АД, гр. Димитровград. Капацитети.
Експлоатираните инсталации за основните продукти позволяват да бъдат произвеждани:
- Амоняк 450 000 т/год
- Азотна киселина 480 000 т/год
- Амониев нитрат 710 000 т/год
- Натриев нитрат 9 300 т/год
- Натриев нитрит 9 300 т/год
- Формалин 30 000 т/год
- Карбамид-формалдехидни смоли 20 800 т/год
- Амониев бикарбонат 6 000 т/год

Неохим АД, гр. Димитровград. Пазари.
На българския пазар продуктите на Неохим АД се разпространяват от търговското дружество Евро Ферт АД. Продуктите на Неохим АД намират добър прием на международните пазари. Фирмата поддържа търговски взаимоотношения с партньори от САЩ, Бразилия, Англия, Франция, Италия, Гърция, Турция, Полша, Румъния и др. От 40 до 60% от обема на приходите се формират от износ. Освен позициите на международните пазари в Западна Европа, Балканския полуостров, Азия, Латинска Америка и САЩ, компанията предлага продукцията си чрез добре развита дистрибуторска мрежа и складови бази на българския пазар.

Неохим АД, гр. Димитровград. Продукция.
Неохим АД е единствен производител в България на формалин, карбамид-формалдехидни смоли, натриев нитрат, натриев нитрит, амониев бикарбонат, втечнен серен двуокис, райски газ, полиетиленов окис, стъклонапълнени термопласти и др. Продуктовата гама включва:

- Азот
-- Азот газообразен технически
-- Азот втечнен технически

- Азотна киселина - Азотна киселина техническа

- Амониев хидрогенкарбонат (бикарбонат)
-- Амониев хидрогенкарбонат (бикарбонат) - набухвател, без антисбиваща добавка
-- Амониев хидрогенкарбонат (бикарбонат) - набухвател, с антисбиваща добавка

- Амониев нитрат - Амониев нитрат НЕОФЕРТ® ЕС ТОР

- Амоняк - Амоняк безводен

- Амонячна вода - Амонячна вода техническа - няколко типа

- Вода обезсолена

- Въглероден диоксид - Въглероден диоксид за напитки

- Диазотен оксид (Райски газ) - Диазотен оксид (Райски газ) инхалационен газ

- Карбамидформалдехидна смола
-- Карбамидформалдехидна смола - КФС Е1
-- Карбамидформалдехидна смола - КФС Е2
-- Карбамидформалдехидна смола - КФС водоразтворима
-- Карбамидформалдехидна смола - КФС 1

- Кислород - Кислород газообразен технически

- Натриев нитрат - Натриев нитрат технически

- Натриев нитрит
-- Натриев нитрит технически ТИП 1
-- Натриев нитрит технически ТИП 2

- Формалин

- Магнезиев нитрат разтвор

- Полиамид
-- Полиамид стъклоусилен - ПАС 15
-- Полиамид стъклоусилен - ПАС 20
-- Полиамид стъклоусилен - ПАС 30
-- Полиамид стъклоусилен - ПАСГ

- Полиамид алкален - Полиамид алкален - ПАА

- Полипропилен стъклоусилен - Полипропилен стъклоусилен ППС

- Шприцовани изделия

- Смесени торове N:P:K
-- NPK 15:15:15
-- NPK 15:10:15
-- NPK 20:10:10

Неохим АД, гр. Димитровград. Структура и персонал.
Неохим е акционерно дружество с едностепенна структура на управление, ръководено от 8-членен Съвет на директорите. Организационно-изпълнителната дейност е съсредоточена в дирекции, като всяка се ръководи от директор, пряко подчинен на Главен изпълнителен директор и на Изпълнителен директор. Персоналът на фирмата наброява над 1200 души.

Неохим АД, гр. Димитровград. Капитал.
Капиталът на дружеството е разпределен в 2 654 358 акции с номинална стойност 1 лев всяка акция. На 12.06.2000 г. е подписан договор за приватизационна продажба на пакет от 1 353 723 броя акции, представляващи 51% от капитала на Неохим АД - Димитровград между Агенцията за приватизация - Продавач, и ЕВРО ФЕРТ АД - Димитровград и KARIFERT INTERNATIONAL ОFFSHORE SAL, BEIRUTH, LEBANON - Kупувач. Държавното участие от 24% е променено в резултат на продажба на акции при облекчени условия и обезщетения за имоти. Към 31.12.2008 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството Неохим АД е както следва: Еко тех АД - 27,42%, Евро Ферт АД - 23.82%, Karifert International Ливан- 17.16%, Agrofer International Establishment Лихтенщайн - 7,68%, Неохим АД (обратно изкупени акции) 2,58%, Златен лев холдинг АД - 1,95%, Лукойл Гарант-България-УПФ - 1,12%, Универсален пенсионен фонд Съгласие - 1,01%, Други - 16,65%


* Неохим АД, гр. Димитровград. Адреси и Контакти.
-- 6403 Димитровград, БЪЛГАРИЯ
Тел.: 0391/ 65 205
Факс: 0391/ 60 555

-- Главен Изпълнителен Директор - Тел.: 0391/ 60 558
-- Изпълнителен Директор - Тел.: 0391/ 60 580
-- Директор Производство - Тел.: 0391/ 65 204
-- Директор Осигуряване на материални ресурси - Тел.: 0391/ 65 203
-- Технически Директор - Тел.: 0391/ 65 258
-- Финансов Директор - Тел.: 0391/ 60 588
-- Директор Продажби - Тел.: 0391/ 65 215
-- Директор Маркетинг и Реклама - Тел.: 0391/ 65 240
-- Директор Качество и контрол - Тел.: 0391/ 65 235
-- Отдел Стандартизация и Качество - Тел.: 0391/ 65 501
-- Директор Човешки ресурси - Тел.: 0391/ 65 206
-- Директор Връзки с инвеститорите - Тел./Факс: 0391 65 757
-- Връзки с обществеността - Тел.: 0391/ 65 560


** Неохим АД, производител, износители, производство, производители, химическа промишленост, минерални торове, неорганични минерални торове, неорганични химически продукти, органични химически продукти, торове, тор, формалин, карбамид-формалдехидна смола, натриеви нитрати, натриеви нитрити, амониеви бикарбонати, втечнен серен двуокис, райски газ, полиетиленови окиси, стъклонапълнен термопласт, акционерно дружество, Неохим АД, Neohim AD, Neochim, фирми, дружества, компании гр. Димитровград & Област Хасково & България.

Фирмата е добавена на: 7/3/2010   Посещения: 8683   Показвания: 10537  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Промишленост  arrow  Химическа промишленост
Фирма / организация: Индустриален Сервиз ООД
Адрес: 
Град/с.: Русе 
Област: Русе
Телефонни номера: 082/ 870 414   Факс: 082/ 830 201


Индустри Сървис БГ ООД, гр. Русе е официален представител на немската фирма Murtfeldt Кunststoffe за България и Румъния.

Индустри Сървис БГ ООД, гр. Русе. Фирмата произвежда висококачествени пластмаси, с много добри технически характеристики, плъзгащи профили, водачи за вериги и ремъци. Автоматизирани обтегачи за вериги и ремъци SPANN BOX®.

Индустри Сървис БГ ООД, гр. Русе. Продуктовата гама намира приложение в подемно-задвижващата техника, машиностроенето, както и в хранително-вкусовата, бутилиращата, печатарската и опаковъчната промишленост.

Индустри Сървис БГ ООД, гр. Русе. Предлага безплатна техническа консултация и решения в сферата на приложение.

Благодарение на разработената система за управление на качеството, с гордост заявява, че произвежда дружелюбен към околната среда продукт, който отговаря на специфичните изисквания на всеки клиент. Материалите са сертифицирани по нормите FDA и ЕU.

Фирмата е добавена на: 19/10/2010   Посещения: 9277   Показвания: 11334  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Промишленост  arrow  Химическа промишленост
Фирма / организация: Верила Лубрикантс АД
Адрес: 
Град/с.: с. Равно поле 2129
Област: Софийска област
Телефонни номера: 02/ 489 12 83, 489 45 96   Факс: 02/ 877 94 57

Верила Лубрикантс АД, с. Равно поле.

Верила Лубрикантс АД разполага със съвременни инсталации за химически синтез, оборудвани лаборатории и специалисти с висока научна и практическа квалификация.

Верила Лубрикантс АД е с предмет на дейност:
- производство и търговия с консистентни смазки и смазочни масла
- външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиторски и превозни сделки, складови и лицензионни сделки.

Верила Лубрикантс АД произвежда и предлага на пазара две големи групи продукти:
- стоки за бита
- смазки
- спирачни течности
- антифриз
- течности за чистачки
- детергенти

- стоки с индустриално предназначение.

Първата група стоки включва синтетични прахообразни и течни перилни, миещи и почистващи средства; шампоани, автокозметика, потребителски опаковки на спирачна течност, антифриз, пластични смазки и смазочни масла.

Втората група стоки включва:
- калциеви смазки
- универсални (литиеви, алуминиево-комплексни) смазки
- специализирани смазки - въглеводородни, консервационни и други видове.

* Адрес и контакти:

- Производствена база - Индустриален център Верила
П.К. 2129, с. Равно поле. Софийска област
тел: 02 / 489 12 83
факс: 02/ 877 94 57

- Търговски отдел:
тел: 02/ 489 45 96
Факс/тел: 02/ 975 39 94

* Верила Лубрикантс, смазочни съставки, стоки за бита, фирми с. Равно поле & България

Фирмата е добавена на: 11/5/2010   Посещения: 7551   Показвания: 9263  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Имоти & Строителство  arrow  Строителни материали  arrow  ВиК  :  Промишленост  arrow  Химическа промишленост
Фирма / организация: Албас Трейд ЕООД
Адрес:  п.з. ЗПЗ бул. Владислав Варненчик 281 (Западна Промишлена Зона)
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 61 33 21, 088/ 831 94 23  

Албас Трейд ЕООД, гр. Варна. Производство и търговия с ПВЦ тръби (PVC тръби). Производител на PVC тръби за канализационни и кабелни системи и линейни фиксатори за арматура.

Албас Трейд ЕООД, гр. Варна. Продукти & Продуктова гама.
Основно в две направления:
>> PVC тръби - PVC тръбите произвеждани от Албас Трейд ЕООД са с дължина 4 метра, диаметър (от Ф 16 до Ф 110)
>> Линейните фиксатори за арматура - предназначени за осигуряване на бетоново покритие върху арматурата при долно армиране на бетонови плочи. Моделът на изработка и вложените материали са гаранция за издържливост на фиксатора на усукване и натоварване. Оптимално разположените по дължина отвори предполагат максимално проникване на бетоновата смес при изливане за оптимална здравина и избягване на пукнатини. Изключително удобни за доставка складиране и монтаж, осигурени от удобния пакетаж.
-- Профил без странични отвори - За полагане на арматура върху меки повърхности: почва или изолационни плоскости. Дължина на профила 2м. Бетоново покритие 15-50 мм. Честота на полагане: през 50-60 см.
-- Профил със странични отвори за по добро проникване на бетона.
Използва се за полагане върху твърди хоризонтални повърхности.
Дължина на профила 2м. Бетоново покритие 15-50 мм. Честота на полагане: през 60-70 см.

Албас Трейд ЕООД, гр. Варна разполага с две производствени линии за екструдиране на пластмасови тръби и профили.

* Производители на ПВЦ тръби (PVC тръби), ПВЦ тръба (PVC тръба), фирми гр. Варна.

Фирмата е добавена на: 16/2/2007   Посещения: 17860   Показвания: 27698  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Имоти & Строителство  arrow  Строителни материали  arrow  Бои и лакове  :  Промишленост  arrow  Химическа промишленост
Фирма / организация: ДАИК ООД
Адрес:  ул. Керамик 38
Град/с.: Гара Елин Пелин 
Област: Софийска област
Телефонни номера: 087/ 827 90 98, 089/ 927 90 98   Факс: 07153/ 72 49

ДАИК ООД. Производство и търговия на:
- Универсално бяло и сиво циментово лепило за залепване на фаянс, теракот, мрамор, гранитогрес.
- Циментова шпакловка за шпакловане на стени, тавани и фасади.
- Циментово лепило за залепване и шпакловане на топлоизолационни плоскости от експандиран и екструдиран пенополистирол.
- Циментово лепило за за залепване на газобетонни и пенобетонни блокчета.
- Саморазливаща се подова замазка за постигане на идеално равна и гладка подова повърхност, преди полагане на завършващо подово покритие.
- Гипсово лепило за залепване, шпакловане и фугиране на плоскости от гипсокартон, за залепване на гипсови декоративни елементи и детайли.
- Водоотблъскваща мазилка на циментова основа подходяща за фасадни стени, влажни и мокри помещения.

* Производители, България.
* Производители циментови лепила, мазилки, шпакловки, гара ( Елин Пелин)

Фирмата е добавена на: 20/3/2007   Посещения: 10902   Показвания: 16446  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Промишленост  arrow  Химическа промишленост
Фирма / организация: Химимпорт Трейд ООД
Адрес:  ул. Стефан Караджа 2 (в сградата на Химимпорт АД Холдинг)
Град/с.: София 1080
Област: София - град
Телефонни номера: 02/ 981 17 75   Факс: 02/ 980 44 39

Химимпорт Трейд ООД, гр. София - внос, износ, реекспорт и дистрибуция на химикали и химически реактиви, лепила, маркучи, полимери и полимерни продукти, бои, латекс и други. Наследник на дирекции "Промишлени химикали" и "Пластмаси, пластмасови изделия и химикали за пластмасови изделия" на "Химимпорт" АД, основано през 1947 година като външнотърговско предприятие, с предмет на дейност внос, износ и реекспорт на химикали и химически продукти, и на търговската дейност на "Химснаб" АД София, основано през 1963 година и разполагащо с 22 дка покрита складова площ, собствен ж.п. коловоз и терминал за течни горива.
Продукти:
Амоняк техн. (амонячна вода)
Ацетон техн.
Глицерин техн.
Етиленгликол техн. (моноетиленгликол)
Изопропилов алкохол техн. (изопропанол)
Калиев перманганат техн.
Калиева основа техн.
Карбамид техн. (урея)
Колофон техн. (балсамов)
Метилен хлорид техн.
Метилов алкохол техн. (метанол)
Минерален терпентин (разтворител)
Натриев карбонат техн. (калцинирана сода лека)
Натриев нитрат
Натриев нитрит
Натриев хипохлорид техн. (хлорна вар)
Натриева основа техн. на люспи (сода каустик)
Парафин техн. твърд
Парафин техн. течен
Парафин хран. (блок)
Перхлоретилен техн.
Солна киселина техн.
Солна киселина ч.з.а.
Сярна киселина техн.
Сярна киселина ч.з.а.
Тринатриев фосфат 12-хидрат техн.
Трихлоретилен техн.
Формалин техн.
Фосфорна киселина хран.
Хлороформ техн.

Фирмата е добавена на: 4/12/2006   Посещения: 10577   Показвания: 14090  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Промишленост  arrow  Машини и съоръжения  :  Промишленост  arrow  Химическа промишленост
Фирма / организация: Пластикс Бавария България ООД
Адрес:  ул. Драва 3, офис 1
Град/с.: Пловдив 4003
Област: Пловдив
Телефонни номера: 032/ 969 396   Факс: 032/ 969 395

Пластикс Бавария България ООД е официален представител на редица известни фирми от Германия и Швейцария за подготовката и преработване на пластмаси: Krauss Maffei, Motan, ONI, ILLIG, Regloplas, Drossbach, Setral, GETECHA, MTF Technik, Neue Herbold.

Пластикс Бавария България, гр. Пловдив предлага машини и съоръжения за малки производители, изграждане на инсталации за цели заводи или производства.

Фирмата разполага с гаранционен и извънгаранционен сервиз за всички машини и съоръжения, които внася.

* Пластикс Бавария България, изграждане на инсталации, прераоботка на пластмаси, фирми гр. Пловдив & България

Фирмата е добавена на: 3/5/2010   Посещения: 9556   Показвания: 11318  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Имоти & Строителство  arrow  Строителни материали  arrow  Други  :  Промишленост  arrow  Химическа промишленост
Фирма / организация: Екохим ЕООД
Адрес:  кв. Възраждане ул. Поп Димитър (срещу блок 64)
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 511 855   Факс: 052/ 511 855

Екохим ЕООД, гр. Варна. Производство на сухи строителни смеси.

Екохим ЕООД, гр. Варна е фирма, произвеждаща сухи строителни материали на циментова основа като:
- лепила за теракотни и фаянсови плочки, мрамор, гранит, облицовъчни камъни
- флексови лепила подходящи за лепене на облицовки в басейни и агресивни среди
- гъвкави шпакловки за топлоизолации
- хидро - и мразоустойчиви продукти за стенно и покривно приложение
- хастарни мазилки
- шумо- и топлоизолационни мазилки за ръчно и машинно полагане
- иновационни решения по строителни въпроси

* Производители, сухи строителни смеси, строителни материали, фирми гр. Варна & България.

Фирмата е добавена на: 22/2/2008   Посещения: 13264   Показвания: 19542  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Имоти & Строителство  arrow  Строителни материали  arrow  Настилки и облицовки  :  Имоти & Строителство  arrow  Строителни материали  arrow  Други  :  Промишленост  arrow  Химическа промишленост  :  Други стоки  arrow  Опаковки  arrow  Полиетиленови и пластмасови
Фирма / организация: Рожен Пласт ЕООД
Адрес:  жк. Яворов , бл. 6, вх. В, етаж 2, ап. 4 (до Румънското посолство)
Град/с.: София 1124
Област: София - град
Телефонни номера: 02/ 846 59 49, 088/ 730 89 79    Факс: 02/ 943 49 57

Рожен Пласт ЕООД, гр. София. Плоскости, плътни пръти, заваръчна тел, тръби и фасонни части.

Екструдирани и пресовани плоскости, плътни пръти и заваръчна тел, тръби и фасонни части за изргаждане на сградни канализации и отоплителни системи от полиетилен, полипропилен, ПВЦ, ПВДФ, Е-ХТФЕ, ПЕТГ. С допълнителните настройки на материалите като UV-стабилизация, повишена удароустойчивост, физиологическа безвредност и др. дружеството е в състояние да отговори на всяко търсене от хранително - вкусовата до химическата промишленост и рекламния сектор.

* Строителни материали, фирми гр. София & България.

Фирмата е добавена на: 18/1/2008   Посещения: 36004   Показвания: 58810  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)Страници « 1 2 3 (4) 5 6 » 
Промишленост; Химическа промишленост;


 
Полезно за бизнеса

Бизнеса в категории

Автомобили
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане
Горива
Други стоки
Електро-домакински уреди
Здраве & Медицина
Имоти & Строителство
Интернет
Компютри & Електроника
Красота & Стил
Култура & Изкуство
Мебели и Обзавеждане
Медии & Реклама
Мода и облекла
Образование & Обучение
Обувки, чанти и аксесоари
Промишленост
Селско стопанство
Спорт
Текстил, платове, прежди
Туризъм & Развлечения
Услуги
Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари
Бизнес Календар

<< Април 2015 >>
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
  Времето

Варна


Измерено преди
14 минути
, лека мъгла
Температура: 10 °C
Отн. влажност: 93 %
1010 hPa 
Вятърът се усилва,
източен със скорост 1.5 м/сек

София


Измерено преди
14 минути
ясно
Температура: 13 °C 
Отн. влажност: 88 % 
1009 hPa 
Вятърът се усилва,
северен със скорост 2.1 м/сек

Пловдив


Измерено преди
14 минути
Температура: 13 °C
Отн. влажност: 77 %
1009 hPa 
Вятърът отслабва,
южен със скорост 1.5 м/сек