Вход
Регистрация

България, указател фирми  arrow  Здраве & Медицина  arrow  Трудова медицина
       

Сортирайте по:
Име на фирма (профил) ( По азбучен ред (от А до Я) По азбучен ред (от Я до А)) Дата/добавяне ( По дата (започни от старите профили) По дата (започни от новите профили)) Посещения ( По посещаемост (от най-ниска посещаемост до най-висока) По посещаемост (от най-висока посещаемост до най-ниска))
Фирмите са сортирани по: По дата (започни от новите профили)


Страници (1) 2 3 » 

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Здраве & Медицина  arrow  Трудова медицина
Фирма / организация: Контраст ТМ ООД
Адрес:  ул. Св. Св. Кирил и Методий 42 A (в близост с ул. Г. С. Раковски)
Град/с.: София 1202
Област: София - град
Телефонни номера: 02/ 983 1500, 088/ 6474809   Факс: 02/983 15 00

Служба по трудова медицина Контраст ТМ, гр. София.

Служба по трудова медицина Контраст ТМ, гр. София. Услуги:
- Служба по трудова медицина Контраст ТМ, гр. София. Службата по трудова медицина извършва наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на работещите, консултира и подпомага работодателя при организирането на:
-- предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа;
-- периодични медицински прегледи и изследвания, съобразени с оценката на риска и конкретните условия на труд с цел ранно откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес;
- Служба по трудова медицина Контраст ТМ, гр. София. Службата по трудова медицина анализира здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд в предприятието.
- Служба по трудова медицина Контраст ТМ, гр. София. Службата по трудова медицина участва в извършването на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите, съгласно изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа.
- Служба по трудова медицина Контраст ТМ, гр. София. Разработва и участва в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика.
- Служба по трудова медицина Контраст ТМ, гр. София. Организира и провежда обучението на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място;
- Служба по трудова медицина Контраст ТМ, гр. София. Подпомага работодателите при разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа.
- Служба по трудова медицина Контраст ТМ, гр. София. Консултира и подпомага комитетите и групите по условия на труд при осъществяване на дейността им.

* Контраст ТМ ООД, служба по трудова медицина Контраст ТМ, служби по трудова медицина, трудова медицина, стм, служба по трудова медицина, профилактични прегледи, ЗБУТ, фирми гр. София.

Фирмата е добавена на: 21/2/2010   Посещения: 13608   Показвания: 21256  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Здраве & Медицина  arrow  Трудова медицина
Фирма / организация: Анимакс ООД
Адрес:  ул. Софроний Врачански 18, офис 109
Град/с.: Варна 
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 600 932, 089/ 795 77 92  

Анимакс ООД, гр. Варна - обслужване на организации от Служба по трудова медицина.

Анимакс ООД, провежда лабораторни електро измервания и измервания на фактори на работна среда;

- Консултации по управление на персонала касаещи администриране по здравословни и безопасни условия на труд.
- Организация за провеждане на профилактични медицински прегледи.

*Адреси и контакти:
-- Анимакс гр. Благоевград, ул. Васил Левски 13,. ет. 4 тел. 073/ 884 640, 089/ 981 41 70
-- Анимакс гр. Разград, ул. Паркова 37, тел. 084/ 650 064, 089/ 790 73 81

Фирмата е добавена на: 2/2/2010   Посещения: 11406   Показвания: 18921  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Образование & Обучение  arrow  Курсове  :  Здраве & Медицина  arrow  Трудова медицина  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Консултанти  :  Услуги  arrow  Сертифициране
Фирма / организация: Център по охрана на труда ООД
Адрес:  ул. Антон Неделчев 24 (над магазин Била - Кооперативен пазар)
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 624 344, 088/ 614 33 44   Факс: 052/ 624 344

Център по охрана на труда ООД, гр. Варна. Комплексно обслужване по охрана на труда - трудова медицина, инструкции, обучения, измерване и др.

Център по охрана на труда ООД, гр. Варна помага на работодателите да намерят всичко, от което се нуждаят, за да осигуряват здравословни и безопасни условия на труд:
- консултации
- представяне на работодателите пред Дирекция Инспекция по труда
- обслужване от служба по трудова медицина
- обслужване от орган по безопасност и здраве по чл. 24 от ЗЗБУТ
- изготвяне на заповеди, инструкции, планове, правилници, протоколи, аварийни планове и други вътрешни нормативни документи
- подбор на кадри на психологическо ниво
- мотивация на персонала
- професионални обучения и квалификации
- лабораторни измервания на факторите на условия на труд: заземяване, шум, мълнезащита, зануляване, осветеност, микроклимат, вибрации и други
- регистрации на трудови злополуки
- внедряване и пъддръжка на системи за управление на качеството и дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
- подготовка за участие в обществени поръчки
- регистрация в строителната камара
- осигуряване на профилактични медицински прегледи и лабораторни изследвания
- застраховане
- юридическа защита

* Център по охрана на труда ООД, служба по трудова медицина, представяне на работодателите пред Дирекция „Инспекция по труда” и други, комплексно обслужване по охрана на труда - трудова медицина, инструкции, обучения, измерване, фирми гр. Варна.

Фирмата е добавена на: 27/1/2010   Посещения: 36702   Показвания: 64515  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Здраве & Медицина  arrow  Трудова медицина
Фирма / организация: Ирен М ООД
Адрес:  бул. Цариградско шосе , етаж 3 (7-ми километър (ЗИТ), 2- ри корпус)
Град/с.: София 
Област: София - град
Телефонни номера: 02/ 965 04 75, 871 74 11   Факс: 02/ 965 04 75

Служба трудова медицина Ирен МООД, гр. София. Дейност, услуги:
- Организира профилактични медицински прегледи и изготвя анализи за здравния статус на персонала.
- Изготвя оценка на риска, провежда обучения на ГУТ и КУТ, както и по първа долекарска помощ, самопомощ и взаимопомощ.
- Консултира и помага при изготвяне на базов модел документи, описващи цялата дейност, която дадено Дружество трябва да извършва във връзка с осигуряването на безопасни условия на труд, превенция на риска и здравето на работещите, режим на труд и почивка, графици за работа и изготвянето на трудово – правно регламентирани документи.

* Служба трудова медицина Ирен М ООД, СТМ Ирен М, служби по трудова медицина фирми гр. София.

Фирмата е добавена на: 3/1/2010   Посещения: 11561   Показвания: 19549  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Здраве & Медицина  arrow  Трудова медицина
Фирма / организация: Медикъл Солюшън ООД
Адрес:  ул. Марин Дринов 42 А
Град/с.: Варна 9010
Област: Варна
Телефонни номера: 088/ 972 65 70, 087/ 935 33 66  

Дружеството Медикъл Солюшън е лицензирана служба по трудова медицина. Службата извършва наблюдение и оценка на професионалния риск и здравното състояние на работещите във връзка с условията на труд за всички отрасли.

Фирмата предлага разработени методики за наблюдение и контрол на работните места и здравното състояние с добра практическа приложимост.

Предлагани услуги:
- Оценката на риска
- Консултантска помощ
- Здравен мониторинг
- Обучение на персонал
- Разработване на мерки за подобряване състоянието на работната среда, безопасността на труда и за оптимизиране на трудовия процес
- Изготвяне на различни видове документи и др.

СТМ Медикъл Солюшън практикува съгласно изискванията на Европейският съюз и действащото законодателство свързано с условията на труда.

* Офиси:
- гр. София, 1680, ул. Солун 7, ет. 5
тел.: 087/ 747 39 39, 088/ 880 33 88
факс: 02/ 859 39 59

- гр. Варна, 9000, ул. Марин Дринов 42-А, офис 5
тел.: 087/ 935 33 66, 088/ 972 65 70
факс: 052/ 627 155

- гр. Русе, 7000, бул. Липник 52
тел.: 087/ 935 35 36, 088/ 859 56 47

- гр. Велико Търново, 5000, ул. Марно Поле 21 /1-ви ДКЦ/ кабинет 107
тел.: 089/ 290 49 33, 088/ 876 73 43

** Medical Solution, здраве, медицина, безопасност на труда, служби по трудова медицина, фирми гр. Варна, София, Русе, Велико Търново & България.

Фирмата е добавена на: 16/10/2009   Посещения: 12121   Показвания: 20338  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Здраве & Медицина  arrow  Трудова медицина
Фирма / организация: Хармония ЕООД - Д-р Вергиния Даскалова
Адрес:  ул. Трети март 57
Град/с.: Ловеч 5500
Област: Ловеч
Телефонни номера: 068/ 603 660, 089/ 867 72 54   

Хармония ЕООД, гр. Ловеч. Служба по трудова медицина.

- Оценка на риска на работните места
- HACCP (ХАСАП) - анализ на опасностите и контрол на критичните точки при определени дейности с храни

* Служби по трудова медицина, гр. Ловеч.

Фирмата е добавена на: 6/9/2009   Посещения: 14187   Показвания: 22279  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Здраве & Медицина  arrow  Трудова медицина
Фирма / организация: Есперекс ЕООД - Д-р Сербезов
Адрес:  жк. Тракия , бл. 81
Град/с.: Пловдив 4023
Област: Пловдив
Телефонни номера: 087/ 833 00 47  

Есперекс ЕООД е служба по трудова медицина, която предлага:
- оценка на риска
- изготвяне на документация по ЗБУТ
- обучение по първа помощ
- промоция на здравето
- анализ на здравното състояние
- водене на здравни досиета
- фактори на работна среда
- организиране на профилактични прегледи
- физиологични режими на труд и почивка
- длъжностни характеристики
- лични предпазни средства
- обучение на представители на работещите
- изготвяне на инструкции
- провеждане на инструктажи

* Консултантски фирми, медицински служби, здравни служби, трудова медицина, оценка на риска, ЗБУТ, промоция на здравето, фирми гр. Пловдив & България

Фирмата е добавена на: 14/7/2009   Посещения: 11653   Показвания: 20041  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Здраве & Медицина  arrow  Трудова медицина
Фирма / организация: Рискпревент ООД
Адрес:  ул. проф. Г. Брадистилов 3, офис 7
Град/с.: София 1756
Област: София - град
Телефонни номера: 089/ 700 08 97  

Служба по трудова медицина Рискпревент предлага комплексно обслужване по смисъла на чл.25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд:
- оценка на риска,
- профилактични медицински прегледи,
- инструкции,
- консултации,
- измервания и др.

* Медицински служби, консултантски фирми, фирми гр. София & България, безопасност при работа, трудово-правни консултации

Фирмата е добавена на: 13/7/2009   Посещения: 11121   Показвания: 19568  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Здраве & Медицина  arrow  Трудова медицина
Фирма / организация: Делфин-Теодора Гецова ЕТ
Адрес: 
Град/с.: Велико Търново 
Област: Велико Търново
Телефонни номера: 088/ 466 91 56  

Фирма Делфин-Теодора Гецова работи в сферата на консултантските услуги.

Фирмата си партнира с консултантски фирми от цялата страна. Съдейства за разработване и управление на проекти на общини, НПО и фирми на територията на Р. България.

Предлагани услуги:
- разработва системи за управление на човешките ресурси.
- психологически консултиране, психотерапия
- група за личностно развитие, тренинги и обучения за екипи
- управление и развитие на човешки ресурси
- подготовка и управление на проекти
- медиация-извънсъдебно решаване на спорове

* консултации, консултиране, психологическа помощ, психотерапия, семинари, терапии, фирми гр. Велико Търново & България

Фирмата е добавена на: 1/7/2009   Посещения: 11406   Показвания: 19804  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Здраве & Медицина  arrow  Трудова медицина  :  Здраве & Медицина  arrow  Други Здраве & Медицина
Фирма / организация: Грандмедикьл
Адрес:  ул. Македония 95, офис 14
Град/с.: Варна 9010
Телефонни номера: 052/ 69 87 87   Факс: 052/ 69 87 87

Служба по трудова медицина Грандмедикьл.

СТМ Грандмедикьл осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 3 на Министерство на здравеопазването и всички под законови и нормативни актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа, санитарно-хигиенни норми, стандарти, правила и изисквания, правилници за безопасност на труда и други разпоредби.

Дейност, услуги:
- Оценка на риска
- Консултантска помощ
- Здравен мониторинг
- Обучения на персонала
- Разработване на мерки за подобряване състоянието на работната среда, безопасността на труда и за оптимизиране на трудовия процес
- Изготвяне на различни видове документи
- Други дейности
-- Подпомагане на Работодателя при възникване на Трудова злополука - ред, условия и възникването на ТЗ;
-- Оказване на съдействие при прилагане на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "Трудова злополука", както и издаване на Становище за определяне на длъжностите подлежащи на задължително застраховане - писмена консултация и изготвяне на документацията в тази връзка;
-- Определяне на видовете работа, за които в предприятието е необходимо установяване на намалено работно време и право на допълнителен годишен отпуск, права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес в тази връзка;
-- Организиране на дейността при прилагане на Наредба № 11 от 2005 г. определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

Адреси и контакти:
- Офис Варна
Ул. Македония № 95, ет. 4, оф. 14
Тел./факс: 052 69 87 87

- Офис София
Ул. "Будапеща" № 70, ет. 1, оф. 2
02/ 877 47 39, 888 80 33

* Служби трудова медицина, гр. София & гр. Варна.

Фирмата е добавена на: 21/1/2009   Посещения: 21257   Показвания: 30438  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)Страници (1) 2 3 » 
Здраве & Медицина; Трудова медицина;


 
Полезно за бизнеса

Бизнеса в категории

Автомобили
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане
Горива
Други стоки
Електро-домакински уреди
Здраве & Медицина
Имоти & Строителство
Интернет
Компютри & Електроника
Красота & Стил
Култура & Изкуство
Мебели и Обзавеждане
Медии & Реклама
Мода и облекла
Образование & Обучение
Обувки, чанти и аксесоари
Промишленост
Селско стопанство
Спорт
Текстил, платове, прежди
Туризъм & Развлечения
Услуги
Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари
Бизнес Календар

<< Септември 2023 >>
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
  Времето

Варна


Измерено преди
507 часа 17 минути
ясно
Температура: 24 °C
Усещането е за: 25 °C
Отн. влажност: 61 %
1011 hPa 
Вятърът: западен със скорост 3.1 м/сек

София


Измерено преди
654 часа 47 минути
ясно
Температура: 26 °C
Усещането е за: 27 °C
Отн. влажност: 51 %
1016 hPa 
Вятърът: променлив със скорост 1.5 м/сек

Пловдив


Измерено преди
530 часа 17 минути
Температура: 24 °C
Усещането е за: 26 °C
Отн. влажност: 44 %
1013 hPa 
Вятърът: северозападен със скорост 4.6 м/сек