Вход
Регистрация

България, указател фирми  arrow  Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане  arrow  Банки
       

Сортирайте по:
Име на фирма (профил) ( По азбучен ред (от А до Я) По азбучен ред (от Я до А)) Дата/добавяне ( По дата (започни от старите профили) По дата (започни от новите профили)) Посещения ( По посещаемост (от най-ниска посещаемост до най-висока) По посещаемост (от най-висока посещаемост до най-ниска))
Фирмите са сортирани по: По дата (започни от новите профили)


Страници « 1 (2) 3 » 

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане  arrow  Банки
Фирма / организация:
Адрес: 

Учредена през 1992 г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, Обединена българска банка е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор.

Основен акционер е Национална банка на Гърция (NBG) - 99,9%

Банкови услуги:

- кредити в лева и чуждестранна валута
- депозити в лева и чуждестранна валута
- валутни операции
- бързи и експресни вътрешнобанкови преводи
- електронно банкиране
- кеш мениджмънт за корпоративни клиенти
- операции по левови и валутни сметки и пътнически чекове
- разплащания с дебитни и кредитни банкови карти
- инкасови на парични средства
- банкови гаранции и акредитиви
- търговия с ценни книжа
- депозитарни/попечителски услуги
- парични преводи чрез Western Union

Клнове гр. Варна:

-- Бизнес парк, гр.Варна, Сграда В1, Бизнес Парк Варна
Тел.: 052/ 572 701
Работно време: 8:30 - 16:30, пон-петък

-- Брегалница, гр.Варна, ул. Брегалница, Студентско общежитие блок 1
Тел.: 052/ 68 16 21
Работно време: 8:30 - 16:30, пон-петък

-- Бриз, гр.Варна 9000, Търговски комплекс Младост 2 (до бл.147)
Тел.: 052/572 661
Работно време: 8:30 - 16:30, пон-петък

-- Варна, 9000 гр. Варна, бул. Осми приморски полк 77
Тел.: 052/ 68 91 21, 68 90 20
Факс: 052/ 60 28 59
Работно време: 8:30 - 16:30, пон-петък

-- Владислав Варненчик, гр. Варна, бул. Владислав Варненчек 36
Тел.: 052/ 68 42 81
Работно време: 8:30 - 16:30, пон-петък

-- Владиславово, гр. Варна, кв. Владиславово, пазар Владиславово
Тел.: 052/ 595 773
Работно време: 8:30 - 16:30, пон-петък

-- Генерал Колев, гр. Варна, ул. Генерал Колев 73
Тел.: 052/ 679 701
Работно време: 8:30 - 16:30, пон-петък

-- Дебър, гр. Варна, ул. Дебър 33
Тел.: 052/ 668 413, факс: 052/ 623 618
Работно време: 8:30 - 16:30, пон-петък

-- Катедралата, бул. Вл.Варненчик 3, ет.1
Тел/факс.: 052/ 688 972
Работно време: 8:30 - 16:30, пон-петък

-- Кауфланд, 9020 гр.Варна, кв. Възраждане, бул. Република 60
Тел.: 052/ 572 341
Работно време: 8:30 - 16:30, пон-петък

-- Колони, гр. Варна, ул. Михаил Колони 2
Тел.: 052/ 61 08 13, факс: 052/ 61 08 13
Работно време: 8:30 - 16:30, пон-петък

-- МОЛ ПФОЕ Варна, бул. Сливница 201
Тел.: 052/ 730 641, факс: 052/ 728 337
Работно време: 8:30 - 16:30, пон-петък

-- Одесос, бул. Владислав Варненчик 106
Работно време: 8:30 - 16:30, пон-петък

-- Сливница, гр.Варна 9000, ул. Пирин 2
Тел.: 052/ 679741
Работно време: 8:30 - 16:30, пон-петък

-- Чайка, гр. Варна, ж.к. Чайка, бл. 184
Тел.: 052/ 383 762
Работно време: 8:30 - 16:30, пон-петък

.......................................................................................................

Централно управление
София 1040, ул. Света София 5

Център за обслужване на клиенти - 0700 117 17

* Банки, OBB, банкови клонове в гр. Варна

Фирмата е добавена на: 17/7/2008   Посещения: 93961   Показвания: 108275  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане  arrow  Банки
Фирма / организация: Стопанска инвестиционна банка АД
Адрес: 

СИБАНК е универсална търговска банка, с предмет на дейност: публично привличане на влогове и използване на привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск.
Банката извършва и следните търговски сделки:
покупка на менителници и записи на заповеди, сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали, приемане на ценности на депозит, сделки с ценни книжа за собствена или за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки, поемане на емисии на ценни книжа, управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и/или пари, с изключение на портфейли на инвестиционни дружества и пенсионни фондове, държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция /попечителска дейност/, гаранционни сделки, извършване на операции по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки на други лица, покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги и поемане на риска от събирането на тези вземания /факторинг/, финансов лизинг, издаване и управление на банкови карти, сделки със: финансови фючърси и опции или инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, предоставяне на банкови касетки, придобиване и управление на дялови участия, консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие, консултации относно портфейлни инвестиции.

Офиси гр. Варна:

-- Клон: Варна, ул. Русе 15
тел: 052 / 692 740, 692 741, 692 742, 692 747, 692 745
факс: 052 / 603186

-- Офис: Офис Владислав, бул. Владислав 53 - 55
тел: 052/ 601 983, факс: 052/ 603 186

-- Офис: Провадия, гр. Провадия, ул. Дунав 39
тел: 0518/ 22 27

-- Офис: Бяла, гр. Бяла, ул. Андрей Премянов 20
тел: 05134/ 21 76

-- Офис: Кредитекс, бул. В.Варненчик 106
тел: 052/ 601 983, 603 206, 603 207, 601 985

-- Офис: Златни пясъци, к.к. Златни пясъци, сграда на V-то РПУ
тел: 052/ 355 534

-- Офис: Мария Луиза, ул. Мария Луиза 8
тел: 052/ 607870

-- ОРМ: ОРМ РДВР, ул. Патлейна 6
тел./факс 052/ 641 411

-- ОРМ: Митница Варна - Запад, Пристанище Варна Запад
тел.факс: 0519/ 935 53

-- Офис: Шипка, ул. Шипка 5
тел: 052/ 600 016

-- Офис: Офис Чаталджа, ул. Чаталджа 35
Тел: 052/ 600 876, 606 255

-- Офис: Чайка, кв. Чайка, бл. 187
тел: 052/ 321 288, факс: 052/ 321 287

-- Офис: Преслав, ул. Преслав 8
тел:052/ 603 536

-- ОРМ: КАТ и РПУ , ул. Ян Хуниади 5
тел:052/ 50 24 25

-- ОРМ: ДАИ, ул. Тролейна 48
тел: 052/ 502 158

-- ОРМ: НОИ, ул. Аспарух 2
тел: 052/ 66 32 66

-- ОРМ: Митница Варна, Пл. Славейков 2
тел: 052/ 60 87 66

-- ОРМ: ВРС, бул. Вл.Варненчик 65 А
тел: 052 / 607 133

.......................................................................................................

Централен офис:
България, София 1000,
ул. Съборна 11А
Тел: 02/ 939 92 40

* Банки,, банкови клонове в гр. Варна

Фирмата е добавена на: 17/7/2008   Посещения: 42983   Показвания: 50972  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане  arrow  Банки
Фирма / организация:
Адрес: 
Телефонни номера:   

Алианц Банк България е универсална търговска банка със седалище в гр. София. Създадена е през 1997 г. Банката приема името на основния си акционер - Алианц България Холдинг на 13 октомври 2003 г., като преди това е известна с името ТБ "България инвест".

Алианц Банк България предлага своите продукти в над 60 клона и офиси, покриващи цялата страна, които успешно се допълват и от широката агентска мрежа на Алианц България Холдинг.

Банката притежава пълен лиценз за извършване на банкови и финансови операции.

Алианц Банк България е:
- Лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа
- Лицензиран инвестиционен посредник за операции с корпоративни и държавни ценни книжа
- Член на Българска фондова борса - София АД
- Член на Централен депозитар АД
- Член на Асоциацията на търговските банки

Клонове гр. Варна:

-- БЦ Варна Варна
ул. Преслав 10
тел.052/ 68 93 00
раб. време: 8.30 – 17.30

-- ФЦ Булярд Варна
Южна промишлена зона
тел.052/ 68 93 01
раб. време: 8.30 – 17.30

-- ФЦ Орбита Варна
бул. Осми приморски полк 84
тел.: 052/ 68 93 80
раб. време: 8.30 – 17.30

-- ФЦ Център Варна
бул. Мария Луиза 9
тел.: 052/68 93 90
раб. време: 8.30 – 17.30

-- ФЦ Чайка Варна
ж.к. Чайка, бл. 180
тел.: 052/ 68 93 51
раб. време: 8.30 – 17.30

-- МФЦ ВСУ "Черноризец Храбър" Варна
к.к. Чайка
тел.: 052/ 35 70 69
раб. време: 8.00 – 16.30

-- БЦ Владислав Варна
бул. Владислав Варненчик 106
тел.: 052/ 68 93 62
раб. време: 8.30 – 17.30

-- ФЦ Генерал Колев Варна
бул. Генерал Колев 85
тел.: 052/ 38 37 20, 38 37 30
раб. време: 8.30 – 17.30

-- ФЦ Бенковски Варна
ул. Георги Бенковски 16
тел.052/ 664540
раб. време: 8.30 – 17.30 ч.

-- МФЦ Св.св. Константин и Елена
к.к. Св.св. Константин и Елена 35, Козметичен център "Импресия"
тел.052/ 36 37 29
раб. време: 9.00 – 21.00 ч.

.......................................................................................................
Алианц Банк България
Централно управление
гр. София 1202, бул. Мария Луиза 79

Тел. : 0 800 1 BANK (0 800 1 2265) за банкова информация
02/ 921 54 04, 921 54 14, 921 54 87

* Банки, Allianz bank, банкови клонове в гр. Варна

Фирмата е добавена на: 17/7/2008   Посещения: 35070   Показвания: 42031  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане  arrow  Банки
Фирма / организация: Корпоративна търговска банка АД
Адрес: 

Корпоративна търговска банка АД е създадена през 1994 г.
С малки изключения Корпоративна търговска банка не работи със структурирани продукти, а предлага индивидуални услуги, в съответствие с конкретни нужди и профил. Банката работи предимно с корпоративни клиенти.
Корпоративна търговска банка предлага пълна гама от банкови услуги (продукти). Корпоративна търговска банка - клонове в гр. Варна.

Офиси:

- Варна
Варна 9000, ул. Шипка 18
Тел.: 052/ 68 12 30, факс: 052/ 68 12 40


- Централно управление
София 1000, ул. Граф Игнатиев 10
тел.: 02/ 980 93 62
факс: 02/ 980 89 48

* Банки, банкови клонове в гр. Варна
** Кредит, кредити, карти, разплащания, сметки, обслужване.

Фирмата е добавена на: 17/7/2008   Посещения: 23512   Показвания: 30359  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане  arrow  Банки
Фирма / организация: Райфайзенбанк (България) ЕАД
Адрес: 

Райфайзенбанк (България) ЕАД е основана през юни 1994г. по българския Закон за банките и кредитното дело, с пълен лиценз за работа в страната и чужбина.
Райфайзенбанк (България) ЕАД е 100% собственост на Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ – компанията, управляваща дъщерните дружества на Групата РЦБ в Централна и Източна Европа.


Офиси гр. Варна:

-- Варна 9000, ул. Цар Симеон І 32
Тел.: 052/ 688 028, 688 023
Факс: 052/ 633 007

-- Варна, ул. Преслав 61
Тел.: 052/ 685 652, 685 653
Факс: 052/ 620 680

-- Варна, бул. Осми приморски полк 80 - 82
Тел.: 052/ 68 57 12
Факс: 052/ 60 37 44

-- Варна, бул. Сливница 91
Тел.: 052/ 66 45 13, 66 45 19
Фак: 052/ 65 46 27

-- Варна, ул. Цар Симеон 17
Тел.: 052/ 662 413, 662 412

-- Варна, бул. Осми Приморски полк бл.38, вх. Б
Тел.: 052/ 38 59 73, 38 59 72
Факс: 052/ 333 929

-- Варна, ул. Приморски парк, местност Салтанат
Тел.: 052/ 38 53 13
Факс: 052/ 308 033

.......................................................
Централен офис:
Райфайзенбанк (България) ЕАД
София 1504, ул. Гогол 18-20
Тел.: 0 700 10 000 (БТК)
17 21 (МТел и Глобул)

* Банки, Raiffeisen bank, банкови клонове в гр. Варна

Фирмата е добавена на: 17/7/2008   Посещения: 44163   Показвания: 51667  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане  arrow  Банки
Фирма / организация: Юробанк И Еф Джи България АД
Адрес: 
Град/с.: Варна 
Област: Варна

Пощенска банка (с юридическо име "Юробанк И Еф Джи България" АД) е универсална банка в България. Широка мрежа от над 260 локации. Клиенти:
- Физически лица
- Предприемачи
- Малки и средни предприятия
- Големи корпоративни и институционални клиенти

Пощенска банка предлага пълен набор от банкови услуги:
- Различни видове сметки и депозити
- Потребителски кредити - бързи кредити и други
- Ипотечни кредити
- Специални продукти за финансиране на малки предприятия и предприемачи
- Корпоративни кредити
- Взаимни фондове
- Инвестиции и управление на паричните потоци
- Операции с чуждестранна валута
- Кредитни и дебитни карти
- Банкови гаранции и акредитиви
- Търговия с ценни книжа
- Трансфери чрез системата на Western Union
- Факторинг и форфетиране


Банкови офиси, гр. Варна:

-- Варна-Рощок, бул. Владислав Варненчик 20-22
Тел.: 052/ 688 540

-- Варна - Тракия, бул. Владислав Варненчик 76-82
Тел.: 052/ 686 970

-- Варна - Чаталджа, бул. Осми приморски полк 100
Тел.: 052/ 686 950

-- Варна - Западна индустриална зона, ЗПЗ ул. Перла
Тел.: 052/ 688 556

-- Варна - Дръзки, ул. Дръзки 1-5
Тел.: 052/ 688 500

-- Варна - Технически университет , ул. Студентска 1
Тел.: 052/ 688 558

-- Девня, бул. Съединение 78
Тел.: 0519/ 2077

-- Провадия, ул. Дунав 5
Тел.: 0518/ 2787

-- Бизнес център Варна, бул. Осми приморски полк 100
Тел.: 052/ 686 915

-- Варна, бул. Княз Борис I 3
Тел.: 052/ 686 900

-- Варна-ТЕЦ 52
с. Езерово, ТЕЦ Варна Телефон:
___________________________________________________________

Информационен център : 0800 18 000 - Информация за продукти и услуги (безплатен от цялата мрежа на БТК).

Централно Управление
София 1048, бул. Цар Освободител 14
Тел.: 02/ 816 60 00
Факс: 02/ 988 81 10

* Банки, Postbank, банкови клонове в гр. Варна

Фирмата е добавена на: 17/7/2008   Посещения: 40705   Показвания: 47514  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане  arrow  Банки
Фирма / организация: Епик България, гр. София
Адрес:  бул. Евлоги Георгиев 99
Град/с.: София 1142
Област: София - град
Телефонни номера: 02/ 988 73 90    Факс: 02/ 981 62 06

Епик България, гр. София. Частна европейска инвестиционна банка.

Епик България, гр. София е частна европейска инвестиционна банка, основана през 1991 и посветена изцяло на предоставянето на консултантски услуги и инвестиции за преструктурирането и приватизацията в страни от Централна и Източна Европа. Епик България, гр. София е единствената фирма в Европа, която съсредоточава дейността си изцяло в този регион и в резултат на това е придобила особени ноу-хау и авторитет в тази среда на нови пазари.

Базирана във Виена, Епик България, гр. София е увеличила състава си до над 300 професионалисти в представителства (чрез пълна или значителна собственост) в Прага, Братислава, Варшава, Загреб, Любляна, Будапеща, Москва, Лондон, Киев, Париж, София, Букурещ и Белград.

Понастоящем Епик България, гр. София управлява капитали на стойност над 2 милиарда Евро. След като участва в основни централно- и източноевропейски кампании на масовата приватизация (Чехия, Словакия, Словения, Украйна, България, Хърватско) Епик България, гр. София се наложи като най-големият управител на приватизационни бонови фондове в региона. Чрез директни капиталови инвестиции Епик България, гр. София придобива значителни дялове в компании със слабо представяне и поема активна роля в тяхното развитие.

Епик България, гр. София предлага финансови консултации на компании желаещи да инвестират в региона на Централна и Източна Европа. Нашите последни сделки включват придобивания на миноритарни или мажоритарни дялове от държавни телекомуникационни и енергиини компании в ЦИЕ. Услугите на Епик България, гр. София се ползват от правителствa и общини за съществена подкрепа в приватизационни проекти и проекти за управление.

Епик България, гр. София България е дъщерно дружество, еднолична собственост на Епик Голдшейдер и Вурмбьок Унтернеменсбератунгс. Епик основа своя български клон през 1996, за да участва в приватизационния процес в България. Заедно с Европейска Банка за Възстановяване и Развитие Епик инвестира в Първа Инвестиционна Банка (ПИБ), където притежава дял от 39%.

Епик и ПИБ основаха заедно Приватизационен Фонд Надежда. От преобразуването си в инвестиционно дружество от затворен тип, Надежда придоби значителни дялове в атрактивни български предприятия през първия етап на масовата приватизация. Тези предприятия включват Ален Мак, водещият български производител на козметика и Благоевград Булгартабак най-големият производител на цигари в страната.

Освен управлението на капитали Епик България развива и активна консултантска дейност в областта на корпоративните финанси, включително сливания и придобивания, приватизация, намиране на финансови инвеститори, дългово финансиране и преструктуриране, търгове и конкурси за лицензи. Дейността в областта на корпоративните финанси е съсредоточена върху сектори като телекомуникационния, медийния, ИТ енергийния и хранителния сектори. Извън тези ключови сектори, Епик България разчита не само на широката експертиза на Епик Груп, а и на собствения си опит натрупан в множество сектори - цимент, потребителски стоки, пивоварната индустрия, металургия, недвижими имоти, и строителство.

Епик оперира в България с екип от петима професионалисти в областта на инвестициите, водени от Кенет Лефковиц, Директор на Епик България. Светослав Костадинов заема длъжността Финансов Директор и Управляващ Директор на Инвестиционно Дружество Надежда. Георги Йорданов - Старши Финансов Аналитик.

* Фирми гр. София

Фирмата е добавена на: 18/12/2007   Посещения: 22579   Показвания: 37291  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане  arrow  Банки
Фирма / организация: Сосиете Женерал Експресбанк (SG Експресбанк) - SG Експресбанк - Централно управление
Адрес:  бул. Вл. Варненчик 92
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: Информационен център: 0 800 18 888 (на цената на 1 гр. р-р) |   

-- Информационен център: 0 800 18 888 (на цената на 1 градски разговор)

-- SG Експресбанк - Централно управление
Варна 9000, бул. "Вл. Варненчик" 92
тел. 052/ 686 100, факс 052/ 601 681, (телекс 77303, SWIFT: TTBB BG 22)
Работно време: 08:30 - 16:30 - понеделник до петък

-- SG Експресбанк
Варна 9010, ул. Ян Палах 3
тел: 052/ 715 300, 052 715 301, факс: 052/ 715 307
Работно време: 09:30 - 17:50 - понеделник до петък

-- SG Експресбанк - Клон Варна
Варна 9000, бул. "Вл. Варненчик" 92
тел. 052/ 686 101, факс 052/ 686 155, телекс 77541
Работно време: 08:30 - 16:30 - понеделник до петък

-- SG Експресбанк - Клон Транспортна
Варна 9000, пл. "Славейков" 4/6
тел. 052/ 661 255, факс 052 601 165, телекс 77608
Работно време: 08:30 - 16:30 - понеделник до петък

-- SG Експресбанк - Офис Престиж
Варна 9000, бул. "Вл. Варненчик" 92
тел. 052/ 686 334, тел. 052/ 686 335, факс 052/ 686 333
Работно време: 08:30 - 16:30 - понеделник до петък

-- SG Експресбанк - Офис Преслав
Варна 9000, ул. "Преслав" 69
тел. 052/ 664 810, факс 052/ 606 914
Работно време: 08:30 - 16:30 - понеделник до петък

-- SG Експресбанк - Офис Първи градски - Варна
Варна 9000, ул. "Младежка" 141
тел. 052/ 756 941, факс 052/ 758 110, телекс 77279
Работно време: 08:30 - 16:30 - понеделник до петък

-- SG Експресбанк - Офис Шипка
Варна 9000, бул. "Княз Борис I" 68
тел. 052/ 684 070, тел. 052/ 684 071
Работно време: 08:30 - 16:30 - понеделник до петък

-- SG Експресбанк - Офис Чаталджа
Варна 9000, бул. "Чаталджа" 22 (Пикадили)
тел. 052/ 390 887, факс 052/ 390 888
Работно време: 08:30 - 16:30 - понеделник до петък

-- SG Експресбанк - Офис Черно море
Варна 9000, ул. "Д-р Басанович" 7
тел. 052/ 389 510, факс 052/ 303 719
Работно време: 08:30 - 16:30 - понеделник до петък

-- SG Експресбанк - Офис Младост
Варна 9000, бул. "Сливница" (Пикадили - Младост)
тел. 052/ 745 715
Работно време:
10:15 - 19:00 - понеделник до петък
10:15 - 15:30 - събота

-- SG Експресбанк - Офис Младост
Варна 9000, ул. "Вяра" 3 (Mr. Bricolage)
тел. 052/ 599 059,
Работно време:
10:15 - 19:00 - понеделник до петък
10:15 - 15:30 - събота

-- SG Експресбанк - Офис Владиславово
Варна 9000, кв. Владиславово ( Централен пазар)
тел. 052/ 599 095, тел. 052/ 599 096
Работно време: - 08:30 - 16:30 - понеделник до петък

-- SG Експресбанк - Офис Аспарухово
Варна 9003,кв. Аспарухово, ул. “Кирил и Методий” 45
тел. 052/ 388 251, факс 052/ 388 250
Работно време: 08:30 - 16:30 - понеделник до петък

-------------------------------------------------------------------------

-- SG Експресбанк - София
гр. София 1138, ул. Самоковско шосе 57
тел: 02/ 923 8870
факс: +359 2 923 8875
Работно време - 08:30 - 16:50 - от понедеилник до петък

-- SG Експресбанк - София
гр. София 1715, Комплекс Младост 4, бизнес парк, сграда 10
тел: 02/ 970 30 12
факс: 02/ 970 30 15
Работно време - 09:30 - 17:50 - от понеделник до петък

- SG Експресбанк - София
гр. София 1784, Комплекс Младост 1A, бул. Ал. Малинов 33, бл. 548
тел: 02/ 809 95 70
факс: 02/ 809 95 75
работно време - 09:30 - 17:50 - от пенедлник до петък

-- SG Експресбанк - София
гр. София 1700, ул. Стефан Младенов 8, студентски град
тел: 02/ 965 97 71
факс: 02/ 965 97 75
работно време - 08:30 - 16:50 - от пенедлник до петък

-- SG Експресбанк - София
гр. София 1700, ул. Георги Братистилов 16, студентски град
тел: 02/ 819 49 10
факс: 02 819 49 15
работно време - 08:30 - 16:50 -от пенедлник до петък

-- SG Експресбанк - София
гр. София 1574, ул. Слатинска 101
тел: 02/ 970 77 50
факс:02/ 970 77 55
работно време - 09:30 - 17:50 - от понеделник до петък

-- SG Експресбанк - София
гр. София 1464, ул. Христо Смирненски 46
тел: 02/ 960 70 80 to 84
факс: 02/ 960 70 85
работно време - 08:30 - 16:50 - от понеделник до петък

-- SG Експресбанк - София
София 1505, ул. Тодорини кукли 7, Подуене
тел.: 02/ 948 69 11-13
факс: 02/ 948 69 15
Работно време: От понеделник до петък - 09:30 - 17:50

-- SG Експресбанк - София
гр. София 1000, бул. Патриарх Евтимий 60.
тел.: 02/ 815 86 80 02/ 815 86 84
факс: +359 2 815 86 85
Работно време: От понеделник до петък - 08:30 - 16:50

-- SG Експресбанк - София
ул. "Г. С. Раковски 111.
гр. София 1000
тел.: 02/ 937 98 11-14
факс: 02/ 937 98 15
Работно време: От понеделник до петък - 09:30 - 17:50

-- SG Експресбанк - София
гр. София 1309, комплекс Света Троица 228, бул. Сливница.
тел.: 02/ 815 89 70-76
факс: 02/ 815 89 75
Работно време: От понеделник до петък - 08:30 - 16:50

-- SG Експресбанк - София
бул. Мария Луиза 107, Бл. 125
гр. София, 1202
тел.: 02/ 813 09 80
факс: 02/ 813 09 85
Работно време: От понеделник до петък - 08:30 - 16:50

-- SG Експресбанк - София
Бул. Никола Жеков 4 А
гр. София 1231
тел.: 02/ 892 03 80, 02/ 892 03 83
факс: 02/ 892 03 85
Работно време: От понеделник до петък - 08:30 - 16:50

-- SG Експресбанк - София
гр. София 1336, жк Люлин 6, бл. 601
тел.: 02/ 926 70 80
факс: 02/ 926 70 83
Работно време: От понеделник до петък - 08:30 - 16:50
Събота - 09:30 - 13:30 -

-- SG Експресбанк - София
гр. София 1331, бул. Европа 171,
тел.: 02/ 921 09 80
факс: 02/ 921 09 80
Работно време: От понеделник до петък - 09:30 - 17:45 -

-- SG Експресбанк - София
гр. София 1231 бул Gеnеral Никола Жеков 4 а.
тел.: 02/ 892 03 80, 02 892 03 83
факс: 02/ 892 03 85
Работно време: От понеделник до петък - 08:30 - 16:50

-- SG Експресбанк - София
бул. Мария Луиза 107, Бл. 125
1202 София
тел.: 02/ 813 09 80-84
факс: 02/ 813 09 85
Работно време: От понеделник до петък - 08:30 - 16:50

-- SG Експресбанк - София
1000 гр. София 1000,ул. Г. С. Раковски 111
тел.: 02/ 937 98 11-14
факс: 02/ 937 98 15
Работно време: От понеделник до петък - 09:30 - 17:50

-- SG Експресбанк - София
гр. София, България, бул. Ал. Стамболийски 73
тел.: 02/ 937 05 41
факс: 02/ 980 61 75
Работно време: От понеделник до петък - 08:30 - 18:30

---------------------------------------------------------------------

-- SG Експресбанк - Пловдив 4000
ул. Гладстон 2
тел.: 032/ 656 665, 032 656 656
факс: 032/ 656 664
Работно време: От понеделник до петък - 09:30 - 17:50
Събота - 9:00-12:00

-- SG Експресбанк - Пловдив
ул. Капитан Райчо 56.
тел.: 032/ 279 984, 032/ 279 988
факс: 032/ 279 987
Работно време: От понеделник до петък - 09:30 - 17:50
Събота - 10:00 - 14:00

-- SG Експресбанк - Пловдив
бул. Мария Луиза 27.
тел.: 032/ 279 080, 032/ 279 088
факс: 032/ 279 089
Работно време: От понеделник до петък - 08:30 - 16:50 -

-- SG Експресбанк - Пловдив
бул. Васил Априлов 9.
4000 Пловдив, България
тел.: 032/ 607 585
факс:032/ 607 598
Работно време: От понеделник до петък - 08:30 - 16:50

-- SG Експресбанк - Пловдив
Комплекс Тракия, бул. Шипка.
4023 Пловдив, България
тел.: 032/ 607 880
факс: 032/ 607 882
Работно време: От понеделник до петък - 09:30 - 17:50

-- SG Експресбанк - Пловдив
ул. Хан Кубрат 1.
4000 Пловдив, България
тел.:032/ 270 390
факс: 032/ 270 386
Работно време: От понеделник до петък - 08:30 - 16:50

-- SG Експресбанк - Пловдив
ул. Белград 16.
4003 Пловдив, България
тел.: 032/ 908 888
факс: 032/ 908 872
Работно време: От понеделник до петък - 08:00 - 18:30

-- SG Експресбанк - Пловдив
бул. Дунав 51.
4003 Пловдив, България
тел.: 032/ 900 600, 032/ 900 601
факс: 032/ 900 616
Работно време: От понеделник до петък - 08:30 - 16:50

-------------------------------------------------------------------------
-- SG Експресбанк - Бургас
бул. Чаталджа 10.
8000, Бургас
тел.: 056// 893 471
факс: 056// 893 477
Работно време: От понеделник до петък - 08:30 - 16:50

-- SG Експресбанк Бургас
3, Ал. Стамболийски Str.
Бургас 8000, България
тел.: 056/ 875 555-56
факс: 056/ 875 540
Работно време:
От понеделник до петък - 08:30 - 16:50 -

-- SG Експресбанк Бургас
12, Св. Св. Ул. Кирил и Методий.
Бургас 8000, България
тел.: 056/ 851 515
факс: 056/ 851 516
Работно време:
От понеделник до петък - 08:00 - 18:30 -

-- SG Експресбанк Бургас
90, бул. Стефан Стамболов.
Бургас 8000, България
тел.: 056/ 874 950-51
факс: 056/ 874 959
Работно време:
От понеделник до петък - 09:30 - 17:50 -


-- SG Експресбанк Бургас
Зорница комплекс, бл. 57, вх. Б
Бургас 8000, България
тел.: 056/ 858 990-93
факс: 056/ 858 999
Работно време:
От понеделник до петък - 09:30 - 17:50 -

-- SG Експресбанк Бургас
Комплекс Изгрев, бл. 132
8008 Бургас, България
тел.: 056/ 896 320-23
факс: 056/ 896 333
Работно време:
От понеделник до петък - 09:30 - 17:50 -

-- SG Експресбанк Бургас
Комплекс Славейков, бл.46
Бургас 8000, България
тел.: 056/ 860 575 056/ 860 576
факс: 056/ 250 861
Работно време:
От понеделник до петък - 08:30 - 16:50 -


* Информационен център: 0 800 18 888 (eдинен безплатен номер за цялата страна. За абонати на аналогови централи, стойността на обаждането е на цената на един градски разговор, без значение продължителността на разговора и населеното място.)

** Списъка обхваща само на клонове и офиси в гр. Варна.

*** Банка SG Експресбанк, СЖ Експресбанк, SG Expressbank, Сосиете Женерал Експресбанк, Societe Generale Expressbank, Експрес банк, България

Фирмата е добавена на: 25/1/2007   Посещения: 97517   Показвания: 139912  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане  arrow  Банки
Фирма / организация: ПроКредит Банк - клонове в гр. Варна
Адрес: 
Област: Варна

ПроКредит Банк предлага пълна гама от банкови услуги (продукти). ПроКредит Банк - клонове в гр. Варна:

Варна 9000, ул.Генерал Колев N3
Тел: (052) 68 78 78, Факс: (052) 68 78 68
делнични дни: 8:30 - 19:30 ч.
събота: 10:00 - 16:00 ч.

Варна 9000, ул. Преслав N 37А
Тел: (052) 610 703, Факс: (052) 610 997
делнични дни: 8:30 - 19:30 ч.
събота: 10:00 - 16:00 ч.

Варна 9000, кв. Владиславово,
магазин Пикадили
Тел: (052) 59 86 40, Факс: (052) 59 86 40
делнични дни: 11:30 - 19:30 ч.
събота: 10:00 - 16:00 ч.

Варна 9000, ул. Ян Палах 10
Тел: (052) 61 22 80
делнични дни: 8:30 - 19:30 ч.
събота: 10:00 - 16:00 ч.

* Банки, банкови клонове в гр. Варна
* Кредит, кредити, карти, разплащания, сметки, обслужване, Pro Credit Bank, ProCredit Bank, Про Кредит Банк
..............................................................
Централен офис
София 1233, Бул. Христо Ботев N 131
Tel: (+359 2) 921 71 00
Fax: (+359 2) 921 71 10
SWIFT: PRCBBGSF
TELEX: 22207 PROCRE BG


Информация за ПроКредит Динамо:
Тел:921 71 11/921 71 18, Факс: 921 71 10

Информация за ПроКредит Бизнес и Развитие
Тел:921 71 22/921 71 33, Факс: 921 71 10

Информация за Потребителски ПроКредит
Тел: 92 17 118, Факс: 921 71 10

Фирмата е добавена на: 5/10/2006   Посещения: 53944   Показвания: 103530  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане  arrow  Банки
Фирма / организация: Първа Инвестиционна Банка ( ПИБ, FIBank )
Адрес: 

Първа Инвестиционна Банка ( ПИБ, FIBank ) - Клонове във Варна

Първа Инвестиционна Банка - Банкови услуги:
Кредити, Корпоративно финансиране, Кредити за обoротни средства, Инвестиционни кредити, Гаранционни ангажименти, Финансиране на малкия и средния бизнес, Промоционален кредит, Ипотечен бизнес кредит, Кредит "Приоритет", Клуб Предприемач, Специализирани кредити за земеделски производители, Специални програми, Микрокредитиране, Промоционални условия по кредити, Турбо кредит, Кредит "Кълнове", Овърдрафт сметка, Банкови карти, Дебитни карти Maestro, Дебитни карти VISA Electron, Кредитни карти VISA и MasterCard, Кредитни карти American Express, Кредитни карти Diners Club - ПИБ, Кредитни карти Diners Classic, Виртуален банков клон, ПИБ - home banking, Кредити за физически лица, Жилищен кредит, Ипотечен кредит, Ипотечен кредит (втори имот), Потребителски кредит, Блиц Кредит "Техномаркет", Студентски кредити, Овърдрафт по дебитна карта в левове, Депозити, преводи, ДДС - сметки, международни преводи и др.


Първа Инвестиционна Банка Клон Варна
Варна 9000, ул. Братя Миладинови 47
тел.: 052 / 662 600 факс: 052 / 662 626

Първа Инвестиционна Банка Офис Света Петка
Варна 9000, ул. Братя Миладинови 68
тел.: 052 / 684 663, 052 / 684 664, 052 / 684 665 факс: 052 / 684 678

Първа Инвестиционна Банка
Варна 9000, бул. 8-и Приморски полк 80-82
Тел.: 052 / 679 649, 052 / 679 642, 052 / 679 631
Факс: 052 / 601 764

Първа Инвестиционна Банка Офис
Варна 9000, бул. 8-и Приморски полк 128
тел.: 052 / 305 607 факс: 052 / 305 608

Първа Инвестиционна Банка Офис Пикадили
Варна 9000, ул. Цар Освободител 76А
Супермаркет Пикадили тел.: 052 / 699 026

Първа Инвестиционна Банка Офис Пикадили - Запад
Варна 9000, бул. Владислав Варненчик 260
тел. / факс: 052 / 511 860

Първа Инвестиционна Банка Офис Районен съд - Варна
Варна 9000, бул. Владислав Варненчик 57
тел.: 052 / 602 731 факс: 052 / 602 730

Първа Инвестиционна Банка Офис Техномаркет - Варна
Варна 9000, бул. Цар Освободител
тел.: 052 / 599 446

Първа Инвестиционна Банка
Варна 9000, ул. Дунав 2
Тел.: 052 / 679 610, 052 / 679 613, 052 / 679 621
Факс: 052 / 603 767

Първа Инвестиционна Банка
Варна 9022, ж.к. Виница, ул. Цар Борис III 35
Тел.: 052 / 662 682, 052 / 662 684

Първа Инвестиционна Банка
Варна 9003, ж.к. Аспарухово, ул. Св. Св. Кирил и Методий 15
Тел.: 052 / 662 671, 052 / 662 678

......................................................................................
Първа Инвестиционна Банка Централа (в гр. София)
София 1000, ул. Стефан Караджа 10 (адрес на регистрация)
тел.: 02 / 91 001, 02 / 91 001 00

София 1797, бул. Драган Цанков 37
тел.: 02 / 817 1100, 02 / 817 1101

Телефонен номер, на който можете да звъните от цялата страна* всеки работен ден от 8.45 до 17.45 ч. (от 15.05.2003 г. избирането му от цифров стационарен телефон е безплатно, а от аналогов телефон е на цената на един импулс, независимо от продължителността и произхода на разговора): 0800 11 011
факс: 02 / 980 5033 | телекс: 25 085, 25 086 | SWIFT CODE: FINVBGSF | REUTERS DEALING CODE: BFIB

Първа Инвестиционна Банка - Клон Главпроект
София 1113, ул. Александър Жендов 6
Тел.: 02 / 817 13 76, Факс: 02 / 817 13 96

Първа Инвестиционна Банка - Клон Мол - София
София 1303, бул. Александър Стамболийски 101
Тел.: 02 / 817 16 72, Факс: 02 / 817 16 72

Първа Инвестиционна Банка - Клон Флавия
София 1303, бул. Александър Стамболийски 125
Тел.: 02 / 800 28 64, 02 / 800 28 65, Факс: 02 / 800 28 73

Първа Инвестиционна Банка - Клон Александър Стамболийски
София 1301, бул. Александър Стамболийски 20
Тел.: 02 / 817 14 93, Факс: 02 / 817 13 94

Първа Инвестиционна Банка - Клон Младост
София 1784, бул. Андрей Сахаров 11
Тел.: 02 / 817 16 41, Факс: 02 / 817 16 47

Първа Инвестиционна Банка - Клон Сити Център - София
София 1421, бул. Арсеналски 2
Тел.: 02 / 817 16 66, Факс: 02 / 817 16 68

Първа Инвестиционна Банка - Клон България
София 1404, бул. България No. 81 Г
Тел.: 02 / 800 25 02, Факс: 02 / 800 25 00

Първа Инвестиционна Банка - Клон Дженерали
София 1000, бул. Дондуков 79 - 81
Тел.: 02 / 817 14 37, Факс: 02 / 817 14 40

Първа Инвестиционна Банка - Клон Христо Ботев
София 1000, бул. Христо Ботев No. 28
Тел.: 02 / 800 20 05, 02 / 800 29 33, Факс: 02 / 800 26 46

Първа Инвестиционна Банка - Клон Лагера
София 1612, бул. Цар Борис III 32, бл. 50
Тел.: 02 / 800 29 01, 02 / 800 29 06, Факс: 02 / 800 29 07

Първа Инвестиционна Банка - Клон Александър Невски
София 1000, бул. В. Левски 95
Тел.: 02 / 817 16 94, Факс: 02 / 817 13 98

Първа Инвестиционна Банка - Клон Дайнърс клуб България
София 1142, бул. Васил Левски 35
Тел.: 02 / 800 29 21, 02 / 800 29 22, Факс: 02 / 800 29 28

Първа Инвестиционна Банка - Клон НДК
София 1000, бул. Витоша 110
Тел.: 02 / 817 15 14, Факс: 02 / 817 15 18

Първа Инвестиционна Банка - Клон Иван Вазов
София 1408, бул. Витоша 184
Тел.: 02 / 817 15 53, Факс: 02 / 951 61 54

Първа Инвестиционна Банка - Клон Дондуков
София 1000, бул. Дондуков 18
Тел.: 02 / 800 28 56, 02 / 800 28 58, Факс: 02 / 800 28 63

Първа Инвестиционна Банка - Клон Хаджи Димитър
София 1510, ул. Дончо Ватах 28 - 30
Тел.: 02 / 817 15 76, Факс: 02 / 817 15 83

Първа Инвестиционна Банка - Клон Народен театър
София 1000, ул. Дякон Игнатий 7
Тел.: 02 / 817 14 21, Факс: 02 / 817 14 29

Първа Инвестиционна Банка - Клон Техномаркет - Люлин
София 1331, бул. Европа 189
Тел.: 02 / 817 15 96, Факс: 02 / 817 15 98

Първа Инвестиционна Банка - Клон Енос
София 1408, ул. Енос 2
Тел.: 02 / 942 66 85, 02 / 942 66 87, 02 / 942 66 82, Факс: 02 / 942 66 90

Първа Инвестиционна Банка - Клон Лозенец
София 1164, ул. Златовръх 38 А
Тел.: 02 / 817 15 43, Факс: 02 / 817 15 49

Първа Инвестиционна Банка - Клон Европа
София 1528, бул. Искърско шосе 7
Тел.: 02 / 817 14 54, Факс: 02 / 817 14 57

Първа Инвестиционна Банка - Клон Драгалевци
София 1415, кв. Драгалевци, ул. Крушова градина 24 Тел.: 02 / 800 26 01
Факс: 02 / 800 26 19

Първа Инвестиционна Банка - Клон Хладилника
София 1407, ул. Кишинев 1 Тел.: 02 / 817 15 34, Факс: 02 / 817 15 38

Първа Инвестиционна Банка - Клон Елемаг
София 1407, ул. Козяк 21а Тел.: 02 / 800 27 76, Факс: 02 / 800 27 79

Първа Инвестиционна Банка - Клон Надежда
София 1220, бул. Ломско шосе 112 Тел.: 02 / 817 15 22, Факс: 02 / 817 15 28

Първа Инвестиционна Банка - Клон Витоша
София 1408, ул. Майор Първан Тошев 4
Тел.: 02 / 942 66 66, Факс: 02 / 942 66 42

Първа Инвестиционна Банка - Клон Централни хали
София 1000, бул. Мария Луиза 25
Тел.: 02 / 817 13 85, Факс: 02 / 817 13 97

Първа Инвестиционна Банка - Клон Мария Луиза
София 1202, бул. Мария Луиза 67
Тел.: 02 / 817 14 63, Факс: 02 / 817 14 65

Първа Инвестиционна Банка - Клон Деница
София 1712, ж.к. Младост 3, бул. Ал. Малинов , магазин Нова Деница
Тел.: 02 / 817 14 69, 02 / 817 14 70, Факс: 02 / 817 14 77

Първа Инвестиционна Банка - Клон Южен парк
София 1404, ж.к. Мотописта, бул. Гоце Делчев бл. 1
Тел.: 02 / 800 29 75, Факс: 02 / 942 66 13

Първа Инвестиционна Банка - Клон Народно събрание 1
София 1000, пл. Народно събрание 12
Тел.: 02 / 817 15 59, Факс: 02 / 817 15 71

Първа Инвестиционна Банка - Клон Народно събрание 2
София 1000, пл. Народно събрание 3
Тел.: 02 / 817 13 59, Факс: 02 / 930 69 40

Първа Инвестиционна Банка - Клон Красна поляна
София 1330, бул. Никола Мушанов бл. 31А, ет. 1
Тел.: 02 / 800 29 74, Факс: 02 / 800 26 66

Първа Инвестиционна Банка - Клон Орион
София 1324, ул. Орион 2
Тел.: 02 / 800 26 60, 02 / 800 26 59, Факс: 02 / 800 26 74

Първа Инвестиционна Банка - Клон Патриарх Евтимий
София 1000, бул. Патриарх Евтимий 36
Тел.: 02 / 800 26 22, 02 / 800 26 23, Факс: 02 / 800 26 30

Първа Инвестиционна Банка - Клон Илиянци
София 1268, бул. Рожен 31
Тел.: 02 / 800 29 73, Факс: 02 / 800 29 92

Първа Инвестиционна Банка - Клон Слатина
София 1574, ул. Слатинска бл. 20
Тел.: 02 / 800 28 38, 02 / 800 28 39, Факс: 02 / 800 28 44

Първа Инвестиционна Банка - Клон Захарна фабрика
София 1309, бул. Сливница 127
Тел.: 02 / 817 15 86, Факс: 02 / 817 15 91

Първа Инвестиционна Банка - Клон Стефан Караджа
София 1000, ул. Стефан Караджа 10
Тел.: 02 / 910 01, 02 / 910 01 00, Факс: 02 / 980 50 33

Първа Инвестиционна Банка - Клон Раковска
София 1000, ул. Г. С. Раковски 135
Тел.: 02 / 800 26 41, 02 / 800 26 43, Факс: 02 / 800 26 51

Първа Инвестиционна Банка - Клон Георги Софийски
София 1606, ул. Георги Софийски 4
Тел.: 02 / 800 29 77, Факс: 02 / 942 66 70

Първа Инвестиционна Банка - Клон Опълченска
София 1233, ул. Опълченска 117
Тел.: 02 / 800 26 82, 02 / 800 26 83, Факс: 02 / 800 26 96

Първа Инвестиционна Банка - Клон Журналист
София 1164, бул. Христо Смирненски 44
Тел.: 02 / 800 29 39, 02 / 800 29 44, Факс: 02 / 800 29 49

Първа Инвестиционна Банка - Клон Горубляне
София 1138, бул. Цариградско шосе 361
Тел.: 02 / 817 13 38, Факс: 02 / 817 13 40

Първа Инвестиционна Банка - Клон Техномаркет - Горубляне
София 1784, бул. Цариградско шосе 92
Тел.: 02 / 817 15 93, Факс: 02 / 817 15 95

Първа Инвестиционна Банка - Клон Люлин
София 1324, бул. Царица Йоанна 70
Тел.: 02 / 817 14 83, Факс: 02 / 926 09 69

Първа Инвестиционна Банка - Клон Шипченски проход
София 1111, бул. Шипченски проход 49
Тел.: 02 / 800 29 58, 02 / 800 29 62, Факс: 02 / 800 29 68

Първа Инвестиционна Банка - Клон Театър София
София 1527, бул. Янко Сакъзов, подхода към Театър София
Тел.: 02 / 800 28 25, Факс: 02 / 800 28 33
......................................................................................

Първа Инвестиционна Банка - Клон Съединение - Пловдив (гр. Пловдив)
Пловдив 4000, бул. 6-и септември 144
Тел.: 032 / 270 550, Факс: 032 / 622 792

Първа Инвестиционна Банка - Клон Техномаркет - Пловдив
Пловдив 4004, ул. България 4-ти км
Тел.: 032 / 968 020, 032 / 270 611

Първа Инвестиционна Банка - Клон Свети Мина - Пловдив
Пловдив 4000, ул. Капитан Райчо 56
Тел.: 032 / 270 560, Факс: 032 / 206 856

Първа Инвестиционна Банка - Клон Батенберг
Пловдив 4000, ул. Княз Батенберг 26
Тел.: 032 / 270 570, Факс: 032 / 636 358

Първа Инвестиционна Банка - Клон Пловдив
Пловдив 4000, бул. Марица 95
Тел.: 032 / 962 510, 032 / 270 510, Факс: 032 / 962 511

Първа Инвестиционна Банка - Клон Скопие
Пловдив 4004, ул. Скопие, бл. 1519
Тел.: 032 / 270 590, Факс: 032 / 670 664

Първа Инвестиционна Банка - Клон Мол Тракия
Пловдив 4023, бул. Съединение 34
Тел.: 032 / 270 580, Факс: 032 / 682 221

Първа Инвестиционна Банка - Клон Тракия
Пловдив 4023, ж.к. Тракия, бл. 142
Тел.: 032 / 270 610, Факс: 032 / 270 626

Първа Инвестиционна Банка - Клон Мол Пловдив
Пловдив 4002, ул. Перущица 8
Тел.: 032 / 270 630, Факс: 032 / 270 625
......................................................................................

Първа Инвестиционна Банка – Клон Бургас
Бургас 8000, ул. Александровска 58
Тел.: 056 / 832 800, Факс: 056 / 840 216

Първа Инвестиционна Банка – Клон Братя Миладинови
Бургас 8000, ж.к. Братя Миладинови бл. 117, вх. 5
Тел.: 056 / 804 463, 056 / 804 468, Факс: 056 / 830 502

Първа Инвестиционна Банка – Клон Славянка
Бургас 8002, ул. Индустриална 3
Тел.: 056 / 828 946, 056 / 828 945, Факс: 056 / 826 446

Първа Инвестиционна Банка – Клон Меден рудник
Бургас 8011, ж.к. Меден рудник, зона Б, бл. 192
Тел.: 056 / 804 442, 056 / 804 448, Факс: 056 / 508 318

Първа Инвестиционна Банка – Клон Славейков
Бургас 8005, ж.к. Славейков бл. 107, вх. 2
Тел.: 056 / 880 580, Факс: 056 / 880 110

Първа Инвестиционна Банка – Клон Кирил и Методий
Бургас 8000, ул. Славянска 71
Тел.: 056 / 828 928, 056 / 828 925, Факс: 056 / 825 208

Първа Инвестиционна Банка – Клон Техномаркет
Бургас 8000, ул. Транспортна
Тел.: 056 / 860 017, 056 / 861 068

Първа Инвестиционна Банка – Клон Слънчев бряг
Бургас 8240, Хотел Глобус
Тел.: 0554 / 23 334, 0554 / 23 335, Факс: 0554 / 23 334, 0554 / 23 335

Фирмата е добавена на: 12/4/2006   Посещения: 81246   Показвания: 158026  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)Страници « 1 (2) 3 » 
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане; Банки;


 
Полезно за бизнеса

Бизнеса в категории

Автомобили
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане
Горива
Други стоки
Електро-домакински уреди
Здраве & Медицина
Имоти & Строителство
Интернет
Компютри & Електроника
Красота & Стил
Култура & Изкуство
Мебели и Обзавеждане
Медии & Реклама
Мода и облекла
Образование & Обучение
Обувки, чанти и аксесоари
Промишленост
Селско стопанство
Спорт
Текстил, платове, прежди
Туризъм & Развлечения
Услуги
Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари
Бизнес Календар

<< Януари 2019 >>
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31