Вход
Регистрация

България, указател фирми  arrow  Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане  arrow  Банки
       

Сортирайте по:
Име на фирма (профил) ( По азбучен ред (от А до Я) По азбучен ред (от Я до А)) Дата/добавяне ( По дата (започни от старите профили) По дата (започни от новите профили)) Посещения ( По посещаемост (от най-ниска посещаемост до най-висока) По посещаемост (от най-висока посещаемост до най-ниска))
Фирмите са сортирани по: По дата (започни от новите профили)


Страници « 1 2 (3) 

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане  arrow  Банки
Фирма / организация: Банка ДСК
Адрес:  ул. Московска 19
Град/с.: София 
Област: София - град
Телефонни номера: 02/ 980 64 77, тел.: 0700 10 375  

=> Услуги, предлагани от Банка ДСК:

Акредитиви, банкови гаранции, преводи и чекове, ДДС-сметки, дебитни карти, депозити, спестовни влогове, е-банкиране, инвестиционни кредити, инкасо на документи, всякакви виодве кредити, кредити за битова газификация, кредити за малки и средни предприятия, кредити за покупка на дълготрайни стоки от търговски вериги, кредити за строителство и покупка на имот/жилище, кредити за строителство, покупка на офиси и складове, кредити за училище, кредити за хотели и туризъм, за земеделие и хранителна индустрия, международна револвираща кредитна карта, набирателни сметки, овърдрафт по местни карти, фирми и граждани, потребителски кредити (срещу/без поръчителство или влог), потребителски кредити с ипотека, програми за жилищни ремонти и обновяване, разплащателни сметки, физически лица и фирми, рефинансиране на задължения към други банки, сделки с валути, кредитни карти и др.

=> Банка ДСК - Централно управление - СОФИЯ:

ул. Московска 19, София 1036, България
тел.: 0700 10 375,
факс: 02/ 980 64 77
телекс: 25043, 22719 SWIFT: STSA BG SF

=> ДСК София - клонове в гр. София

ДСК София - Финансов център
1000 София, бул. Дондуков №5
Телефон: 02/ 976 62 02; 976 62 06
Факс: 02/ 980 11 14

ДСК София - Банков офис
1225 София, бул. "Христо Ботев" №131
Телефон: 02/ 939 16 58
Факс: 02/ 939 16 59

ДСК София - Филиал
1202 София, бул. Мария Луиза и ул. Струма №1
Телефон: 02/ 983 28 39

ДСК София - Банков офис
1301 София, ул. Позитано № 7
Телефон: 02/ 976 62 90

ДСК София - Финансов център
1000 София, бул. "Витоша" №15
Телефон: 02/ 939 16 89
Факс: 02/ 980 71 97

ДСК София - Филиал
1408 София, бул. "Черни връх" №74-78
Телефон: 02/ 801 03 80; 801 03 84
Факс: 02/ 862 91 49

ДСК София - Филиал
1000 София, ул. "Парчевич" №42
Телефон: 02/ 801 03 51; 801 03 52; 801 03 54
Факс: 02/ 987 14 80

ДСК София - Филиал
1407 София, кв. Лозенец, ул. "Златен рог" №22
Телефон: 02/ 801 03 58; 801 03 59
Факс: 02/ 962 51 59

ДСК София - Финансов център
1618 София, ул. "Дебър" №1
Телефон: 02/ 801 03 30; 801 03 40
Факс: 02/ 955 95 96

ДСК София - Банков офис
1404 София, ж.к. "Стрелбище", ул. "Мила Родина" бл.20-22А
Телефон: 02/ 958 16 36
Факс: 02/ 958 16 36

ДСК София - Банков офис
1606 София, ЖК "Павлово", бул. "Пушкин" №34, сграда "Б"
Телефон: 02/ 856 51 40
Факс: 02/ 856 51 40

ДСК София - Банков офис
1404 София, ж.к. "Борово", ул. "Ген. Стефан Тошев", бл. 223А, вх.В
Телефон: 02/ 958 12 77
Факс: 02/ 958 12 77

ДСК София - Клон
1359 София, ЖК "Люлин", ул."П. Владигеров", бл.441
Телефон: 02/ 801 02 20

ДСК София - Филиал
2230 Костинброд, ул. "Охрид" №11
Телефон: (0721) 66 104
Факс: (0721) 66 134

ДСК София - Банков офис
1359 София, ж.к. "Люлин" 10-ти микрорайон, бул. "Петър Дертлиев" №25, в Търговски център "Лабиринт"
Телефон: 02/ 925 02 36; 801 03 87; 801 03 88
Факс: 02/ 925 02 36

ДСК София - Клон
1504 София, бул. "Дондуков" №86
Телефон: 02/ 801 05 41
Факс: 02/ 965 49 17

ДСК София - Филиал
1870 София, кв.Ботунец
Телефон: 02/ 994 36 64
Факс: 02/ 980 16 67

ДСК София - Филиал
1836 София, ж.к. "Левски-В" бл.19, вх.Г
Телефон: 02/ 94 64 011
Факс: 02/ 94 64 017

ДСК София - Банков офис
1517 София, ул. "Александър Екзарх", бл.225
Телефон: 02/ 801 05 39
Факс: 02/ 945 40 89

ДСК София - Финансов център
1049 София, ул. "Московска" №19
Телефон: 02/ 939 11 58
Факс: 02/ 980 92 37

ДСК София - Банков офис
1540 София, Аерогара
Телефон: 02/ 937 34 20
Факс: 02/ 937 34 20

ДСК София - Банков офис
1517 София, бул."Мадрид" №17
Телефон: 02/ 943 70 59
Факс: 02/ 943 70 28
E-mail: k2142@dskbank.bg

ДСК София - Банков офис
София, бул. "Ал. Стамболийски" 101
Телефон: 02/ 939 16 51: 939 16 52

ДСК София - Филиал
1000 София, бул."Княз Дондуков" № 19
Телефон: 02/ 93 91 283
Факс: 02/ 98 72 391

ДСК София - Банков офис
1540 София, бул. "Христофор Колумб" № 1
Телефон: 02/ 937 34 23
Факс: 02/ 937 37 21

ДСК София - Банков офис
1303 София, бул. "Ал. Стамболийски" №101
Телефон: 02/ 939 16 53

ДСК София - Банков офис
1839 София, бул. "Ботевградско шосе" №459
Телефон: 02/ 801 02 99

=> ДСК ВАРНА - клонове в гр. Варна

ДСК ВАРНА Финансов център
9000 Варна, бул. "Вл.Варненчик" №53-55
Телефон: (052) 61 25 27 Факс: (052) 61 25 11

ДСК ВАРНА Филиал
9000 Варна, ул. "Преслав" №24
Телефон: (052) 60 05 47 Факс: (052) 60 05 45

ДСК ВАРНА Банков офис
9010 Варна, кв. "Чайка" бл.184
Телефон: (052) 30 07 57 Факс: (052) 30 07 57

ДСК ВАРНА Банков офис
9020 Варна, ЖК "Възраждане - 3" супермаркет ЦБА
Телефон: (052) 50 29 12 Факс: (052) 50 29 12

ДСК ВАРНА Банков офис
9023 Варна, ЖК "Вл.Варненчик" - Битов комбинат
Телефон: (052) 51 02 66 Факс: (052) 51 02 66

ДСК ВАРНА Банков офис
9020 Варна, ж.к."Възраждане " в търговски обект "Одисей"
Телефон: (052) 44 62 42

ДСК ВАРНА Банков офис
9000 Варна, ул. "Мария Луиза" №11
Телефон: (052) 60 05 44 Факс: (052) 60 05 44

ДСК ВАРНА Банков офис
9010 К.К."Златни пясъци", Дирекцията
Телефон: (052) 35 52 49 Факс: (052) 35 52 49

ДСК ВАРНА Филиал
9154 Аксаково, ул. "Г.Петлешев" №39
Телефон: (05113) 20 88 Факс: (05113) 30 79

=> ДСК Пловдив- клонове в гр. Пловдив

ДСК Пловдив - Финансов център
4000 Пловдив, ул. "Райко Даскалов" №2 - временен офис
Телефон: 032/ 63 16 97

ДСК Пловдив - Филиал
4000 ПЛОВДИВ, бул. "Шести септември" №133А
Телефон: 032/ 64 43 45
Факс: 032/ 64 40 68

ДСК Пловдив - Банков офис
4002 Пловдив, ул. "Перущица" №8
Телефон: 032/ 27 21 80; 27 21 83
Факс: Неизвестен

ДСК Пловдив - Клон
4004 Пловдив, ул. "Пере Тошев" №3
Телефон: 032/ 69 71 86

=> ДСК Бургас - клонове в гр. Бургас

ДСК Бургас - Финансов център
8000 Бургас, ул. "Васил Априлов" №12
Телефон: 056/ 80 61 56; 80 61 04
Факс: 056/ 84 21 22

ДСК Бургас - Филиал
8011 Бургас, ж.к. "Меден рудник", Търговски комплекс "САРА"
Телефон: 056/ 85 21 56

ДСК Бургас - Банков офис
8000 Бургас, ул. "Ал. Батенберг" №1
Телефон: 056/ 80 61 71
Факс: 056/ 84 62 90

ДСК Бургас - Банков офис
8000 Бургас, ул. "Крали Марко" №5
Телефон: 056/ 84 27 41
Факс: 056/ 84 27 30; 84 27 41; 84 26 01

ДСК Бургас - Филиал
8000 Бургас, ул. "Фердинандова" № 5
Телефон: 056/ 87 86 11
Факс: 056/ 84 28 02

ДСК Бургас - Банков офис
8008 Бургас, ж.к. "Изгрев" бл. 109 А
Телефон: 056/ 52 21 07

ДСК Бургас - Банков офис
8120 Камено, ул. "Освобождение" №62
Телефон: 05515/ 20 71
Факс: Неизвестен

ДСК Бургас - Филиал
8300 Средец, пл. "Георги Димитров" №6
Телефон: 05551/ 77 06
Факс: 05551/ 77 34

....................................................................
БАНКА ДСК ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
София 1036, ул. "Московска" 19,
тел. (+359 2) 93 91 220, факс (+359 2) 980 64 77,
Tlx: 25043; 22719, SWIFT: STSA BG SF

Фирмата е добавена на: 11/4/2006   Посещения: 95602   Показвания: 173997  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)Страници « 1 2 (3) 
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане; Банки;


 
Полезно за бизнеса

Бизнеса в категории

Автомобили
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане
Горива
Други стоки
Електро-домакински уреди
Здраве & Медицина
Имоти & Строителство
Интернет
Компютри & Електроника
Красота & Стил
Култура & Изкуство
Мебели и Обзавеждане
Медии & Реклама
Мода и облекла
Образование & Обучение
Обувки, чанти и аксесоари
Промишленост
Селско стопанство
Спорт
Текстил, платове, прежди
Туризъм & Развлечения
Услуги
Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари
Бизнес Календар

<< Януари 2019 >>
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31