Вход
Регистрация

България, указател фирми  arrow  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Нотариуси
       

Сортирайте по:
Име на фирма (профил) ( По азбучен ред (от А до Я) По азбучен ред (от Я до А)) Дата/добавяне ( По дата (започни от старите профили) По дата (започни от новите профили)) Посещения ( По посещаемост (от най-ниска посещаемост до най-висока) По посещаемост (от най-висока посещаемост до най-ниска))
Фирмите са сортирани по: По дата (започни от новите профили)


Страници (1) 2 3 » 

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Нотариуси  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Консултанти
Фирма / организация: Лега Рисърч Консулт ЕООД
Адрес:  ул. Г.С. Раковски 161 А
Град/с.: София 
Област: София - град
Телефонни номера: 02/ 986 74 90, 981 82 97, 089/ 910 08 18, 089/ 988 1 0 42   Факс: 02/ 981 82 97

Консултантска къща Лега Рисърч Консулт ЕООД, гр. София.

Фирмата е правоприемник на дългогодишна работа в областта на консултирането и адвокатските услуги.

Предмет на дейност на фирмата е:
- консултантски услуги в сферата на структурните фондове
- управление на недвижими имоти и защита собствеността
- лизинг
- маркетинг на пазара на недвижими имоти
- инвестиране
- както и осигуряване на пълно правно – юридическо обслужване на физически и юридически лица
- разработване, внедряване и поддръжка на системи за управление на качеството, околната среда и безопасни и здравословни условия на труд

Услуги:

- консултиране на фирми, желаещи сертификати по международни стандарти.
- азработване на системи за управление (СУ) включва установяване
- разработване и внедряване на Системи за Управление на качеството

>> Правно обслужване и консултиране:
- пълно правно-юридическо обслужване на физически и юридически лица
- консултиране и регистрация на нови фирми - ЕТ, ЕООД, ООД, АД и др.
- подготовка и подаване на документи във всички инстанции
- изготвяне на справки в съдилища, общини и др. държавни институции
- регистрация на фирми и физически лица, упражняващи свободни професии, по БУЛСТАТ
- абонаментно обслужване на фирми с преференциални условия през цялата година
- изготвяне на структурни правни анализи, обзор на нормативната уредба, както и проследяване на промените в законодателството във връзка с влизането в ЕС във всички сфери на бизнеса

>> Абонаментно обслужване и консултиране на фирми с внедрени системи за управление:

Консултантски услуги в сферата на недвижимите имоти:
- консултации във връзка с покупка или продажба на недвижими имоти
- посредническа дейност
- изготвяне на проучвания и анализи на пазара на имоти във всяка част от страната
- консултации и изготвяне на доклади относно нормативната база, свързана с недвижимите имоти
- подготовка на всички необходими документи за покупка /продажба на недвижими имоти
- правно представителство на клиенти при закупуване или продажба на недвижими имоти

* Консултантска къща Лега Рисърч Консулт, правни услуги, консултации, правно обслужване, фирми гр. София

Фирмата е добавена на: 8/6/2010   Посещения: 20583   Показвания: 38443  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Нотариуси
Фирма / организация: Нотариус Сергей Янков
Адрес:  ул. Александровска 69, етаж 2
Град/с.: Бургас 8000
Област: Бургас
Телефонни номера: 056/ 841 148, 088/ 589 80 58, 087/984 15 60   Факс: 056/ 841 148

Нотариус Сергей Янков, гр. Бургас.

Основна дейност:

- съставяне, прочитане и удостоверяване на нотариален акт за различни видове сделки с недвижим имот
- съставяне и подписване на констативен нотариален акт за признаване на собственост, на база представени документи, удостоверяващи наличието на правото на собственост
- извършване на обстоятелствена проверка при липса на титул за собственост и наличие на доказано давностно владение и съставяне и подписване на нотариален акт за признаване правото на собственост, на базата на събраните доказателства от извършената проверка
- приемане за съхранение на саморъчни завещания, документи и книжа
- съставяне и подписване на нотариално завещание
- обявяване, издаване на препис или връщане на саморъчно завещание
- изготвяне и извършване на актове за отмяна на нотариално и саморъчно завещание
- изготвяне на проекти и връчване на нотариални покани
- съставяне на констативни протоколи за явяване или неявяване на лица пред нотариуса и констатиране на извършени от тях действия или направени изявления
- удостоверяване на верността на преписи от документи
- удостоверяване на подпис, дата и съдържание на представени от клиента или изготвени от нотариуса документи: пълномощно, декларация, разписка за сума, гаранция, запис на заповед, молба за ипотека, искане за заличаване на ипотека, различни договори (за прехвърляне на собственост върху МПС, делба, наем, заем и др.)
- извършване на други удостоверявания, възложени му от закона.
- писмени и устни консултации по вещноправни въпроси при придобиване на всякакъв вид имущество
- правни съвети във връзка с всички документи, необходими за успешното приключване на сделката и съдействие при провеждането на преговори
- преглеждане и изготвяне на проектодокументацията при придобиване или отчуждаване на имот или вещни права върху имот
- изготвяне на предварителни и окончателни договори, нотариални актове и други документи, (пълномощни, декларации, протоколи, нотариални завещания и др.)
- посредничество при изясняване волята на страните
- набавяне на справки, документи, книжа и други
- управление на имущество
- изпълнение на завещание

* Нотариус Сергей Янков, нотариални заверки, консултации, нотариални услуги, фирми гр. Бургас

Фирмата е добавена на: 12/5/2010   Посещения: 13983   Показвания: 29772  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Нотариуси
Фирма / организация: Нотариус Петьо Петров
Адрес:  ул. Пиротска 13
Град/с.: Бургас 
Област: Бургас
Телефонни номера: 056/ 830 364   Факс: 056/ 830 364

Нотариус Петьо Петров, Районен съд гр. Бургас,

Нотариус Петьо Петров с регистрационен № 533, предлага:
- Правни консултации и съвети при покупко-продажби, дарения и други видове разпореждания с недвижими имоти и вещни права върху тях
- Извършване на проверка относно собствеността и статута на недвижимите имоти
- Изготвяне на всички видове документи, свързани с нотариалната дейност
- Съдействие при разплащане по банков път на продажната цена на недвижимите имоти
- Устни и писмени правни консултации
- Връчване на нотариални покани

* Нотариуси, адвокатски кантори, фирми гр. Бургас & България.

Фирмата е добавена на: 16/7/2009   Посещения: 16260   Показвания: 27321  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Нотариуси
Фирма / организация: Нотариус Марина Ташева, гр. Варна
Адрес:  бул. Вл. Варненчик 10
Град/с.: Варна  9000
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 605 849, 088/ 774 22 45   Факс: 052/ 605 849

Нотариус №334 при Нотариална камара на Република България.

Услуги:
- нотариални актове, изповядване на сделки
- договори
- договори за доброволна делба и др.
- нотариална заверка, заверка на преписи
- приемане и съхранение на завещания, обявяване и връщане на завещания
- нотариални покани
- изготвяне и заверка на пълномощни, и др.
- прехвърляне на собственост / МПС
- консултации
- изготвяне и проверка на документи

* рег.№ 334 в Нотариалната камара
** Нотариални кантори, нотариуси гр. Варна & България

Фирмата е добавена на: 20/8/2007   Посещения: 25354   Показвания: 38804  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Нотариуси
Фирма / организация: Нотариус Жельо Костов Костов, гр. Варна - Жельо Костов Костов
Адрес:  ул. Драган Цанков 21
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 60 79 65  

Нотариус N 149 при Нотариална камара на Република България, Регистър на Нотариална камара на Република България

Услуги:
- нотариални актове, изповядване на сделки
- договори
-договори за доброволна делба и др.
- нотариална заверка, заверка на преписи
- приемане и съхранение на завещания, обявяване и връщане на завещания
- нотариални покани
- изготвяне и заверка на пълномощни, и др.
- прехвърляне на собственост / МПС
- консултации
- изготвяне и проверка на документи

* Нотариални кантори, нотариуси в гр. Варна

Фирмата е добавена на: 13/8/2006   Посещения: 14527   Показвания: 28439  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Нотариуси
Фирма / организация: Нотариус Борис Димитров Василев, гр. Варна
Адрес:  бул. Съборни 38
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 60 90 30, 088/ 853 71 46, 089/ 788 07 88   Факс: 052/ 60 76 96

Нотариус N 124 при Нотариална камара на Република България, Регистър на Нотариална камара на Република България

Услуги:
- нотариални актове, изповядване на сделки
- договори
-договори за доброволна делба и др.
- нотариална заверка, заверка на преписи
- приемане и съхранение на завещания, обявяване и връщане на завещания
- нотариални покани
- изготвяне и заверка на пълномощни, и др.
- прехвърляне на собственост / МПС
- консултации
- изготвяне и проверка на документи

* Нотариални кантори, нотариуси в гр. Варна

Фирмата е добавена на: 13/8/2006   Посещения: 17067   Показвания: 28603  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Нотариуси
Фирма / организация: Нотариус Огнян Димитров Шарабански, гр. Варна
Адрес:  бул. Владислав Варненчик 110, етаж 2, офис 5
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 60 65 79, 69 15 02   Факс: 052/ 61 42 35

Нотариус N 147 при Нотариална камара на Република България, Регистър на Нотариална камара на Република България

Услуги:
- нотариални актове, изповядване на сделки
- договори
-договори за доброволна делба и др.
- нотариална заверка, заверка на преписи
- приемане и съхранение на завещания, обявяване и връщане на завещания
- нотариални покани
- изготвяне и заверка на пълномощни, и др.
- прехвърляне на собственост / МПС
- консултации
- изготвяне и проверка на документи

* Нотариални кантори, нотариуси в гр. Варна

Фирмата е добавена на: 13/8/2006   Посещения: 16060   Показвания: 27850  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Нотариуси
Фирма / организация: Нотариус Янчо Димитров Несторов
Адрес:  бул. Мария Луиза 4
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 607 825, 607 826  

Нотариус N 11 при Нотариална камара на Република България, Регистър на Нотариална камара на Република България

Услуги:
- нотариални актове, изповядване на сделки
- договори
-договори за доброволна делба и др.
- нотариална заверка, заверка на преписи
- приемане и съхранение на завещания, обявяване и връщане на завещания
- нотариални покани
- изготвяне и заверка на пълномощни, и др.
- прехвърляне на собственост / МПС
- консултации
- изготвяне и проверка на документи

* Нотариални кантори, нотариуси в гр. Варна

Фирмата е добавена на: 13/8/2006   Посещения: 19215   Показвания: 31314  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Нотариуси
Фирма / организация: Нотариус Елена Здравкова Дионисова, гр. Варна
Адрес:  бул. Сливница 47 (партер)
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 601 380, 699 182  

Нотариус N190 при Нотариална камара на Република България, Регистър на Нотариална камара на Република България

Услуги:
- нотариални актове, изповядване на сделки
- договори
-договори за доброволна делба и др.
- нотариална заверка, заверка на преписи
- приемане и съхранение на завещания, обявяване и връщане на завещания
- нотариални покани
- изготвяне и заверка на пълномощни, и др.
- прехвърляне на собственост / МПС
- консултации
- изготвяне и проверка на документи

* Нотариални кантори, нотариуси в гр. Варна

Фирмата е добавена на: 13/8/2006   Посещения: 19545   Показвания: 31151  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Нотариуси
Фирма / организация: Нотариус Людмила Паскалева Богословова - Гонова, гр. Варна
Адрес:  ул. Алеко Константинов 21, етаж 1
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 609 058, 633 601   Факс: 052/ 624 721

Нотариус N116 при Нотариална камара на Република България, Регистър на Нотариална камара на Република България

Услуги:
- нотариални актове, изповядване на сделки
- договори
-договори за доброволна делба и др.
- нотариална заверка, заверка на преписи
- приемане и съхранение на завещания, обявяване и връщане на завещания
- нотариални покани
- изготвяне и заверка на пълномощни, и др.
- прехвърляне на собственост / МПС
- консултации
- изготвяне и проверка на документи

* Нотариални кантори, нотариуси в гр. Варна

Фирмата е добавена на: 13/8/2006   Посещения: 13979   Показвания: 26796  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)Страници (1) 2 3 » 
Услуги; Юридически услуги; Нотариуси;


 
Полезно за бизнеса

Бизнеса в категории

Автомобили
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане
Горива
Други стоки
Електро-домакински уреди
Здраве & Медицина
Имоти & Строителство
Интернет
Компютри & Електроника
Красота & Стил
Култура & Изкуство
Мебели и Обзавеждане
Медии & Реклама
Мода и облекла
Образование & Обучение
Обувки, чанти и аксесоари
Промишленост
Селско стопанство
Спорт
Текстил, платове, прежди
Туризъм & Развлечения
Услуги
Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари
Бизнес Календар

<< Октомври 2021 >>
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31