Вход
Регистрация

България, указател фирми  arrow  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране
       

Сортирайте по:
Име на фирма (профил) ( По азбучен ред (от А до Я) По азбучен ред (от Я до А)) Дата/добавяне ( По дата (започни от старите профили) По дата (започни от новите профили)) Посещения ( По посещаемост (от най-ниска посещаемост до най-висока) По посещаемост (от най-висока посещаемост до най-ниска))
Фирмите са сортирани по: По дата (започни от новите профили)


Страници (1) 2 » 

Адвокатска кантора България Легал, гр. Варна.   
Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Адвокатски кантори  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Консултанти  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране
Фирма / организация: България Легал ООД
Адрес:  ул. Стефан Стамболов 8, етаж 1 (Между бул. Княз Борис I и Баня Гъбата)
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 088/ 808 99 67  

Адвокатска кантора България Легал, гр. Варна.
Адвокатско дружество България Легал е консултантско сдружение на специалисти в различни области на правото и правни аспекти в икономика, бизнес, междуличностни отношения и др.

България Легал извършва правни услуги и консултации в сферата на:
• Вещно право
• Дружествено и търговско право
• Наследствено право
• Семейно право
• Енергия и природни ресурси
• Банково право
• Административно и данъчно право

България Легал - правни услуги:
- Подготовка и изпълнение на сделки с недвижими имоти - подготовка на документи, проучване на имота /собственост, тежести, статут/, съставяне и преговори при подписване на предварителен договор, извършване на обстоятелствена проверка
- Съставяне на нотариални актове (констативен, акт за дарение, продажба, замяна или др.)
съставяне на договор за делба, представителство пред нотариус
- Процесуално и съдебно представителство - съставяне и завеждане на искове, жалби, сигнали, представителство в съдебна зала, защита при насрещни искове и др.
- юридически консултации и правна помощ при фирморегистриране, продажба на МПС, нотариални актове, сделки с недвижими имоти, бизнес и потребителски кредити - правни аспекти и обосновка, ипотека, разводи и др.
- БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ *

България Легал извършва правни услуги и консултации в гр. Варна, гр. София, гр. Бургас и на територията на страната.

България Легал работи успешно с български и чуждестранни граждани, като кантората осъществява дейността си със свободно ползване при кореспонденция, документация и правни услуги на български и английски език

* Адвокатски кантори, юридически кантори, юридически консултации, консултатски дружества, правни услуги, адвокати, гр. Варна & България
** Безплатна консултация можете да получите по телефон, чрез електронна поща/запитване и на място в офиса на фирмата, в рамките на половин час.

Адвокатска кантора България Легал, гр. Варна.
Фирмата е добавена на: 27/9/2007   Посещения: 84128   Показвания: 120095  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Адвокатски кантори  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране
Фирма / организация: Адвокатска кантора Стойчевска
Адрес:  Оборище ул. Стара планина 34 (двор)
Град/с.: София 1527
Област: София - град
Телефонни номера: 02/ 481 43 49, 481 59 58, 088/ 801 18 48   Факс: 02/ 481 43 49

Адвокатска кантора Стойчевска, гр. София. Абонаментно правно обслужване на фирми, регистрация на фирми и др.


Адвокатска кантора Стойчевска предоставя юридически консултации и услуги като:
- абонаментно обслужване
- правно обслужване
- регистрация и пререгистрация на фирми
- изготвяне на договори
- нотариални актове
- процесуално представителство по граждански, административни, изпълнителни дела.

Адвокатска кантора Стойчевска осъществява процесуално представителство по:
- Наказателни и административни дела, обжалване на наказателни постановления и индивидуални административни актове по ЗАП;
- Граждански дела - наследствени, облигационни, делба, вещно-правни, трудови, без бракоразводни
- Изпълнителни производства

* Адвокатска кантора Стойчевска, регистрации на фирми, производства, консултации, нотариални актове, фирми гр. София

Фирмата е добавена на: 4/6/2010   Посещения: 21318   Показвания: 42400  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Адвокатски кантори  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Консултанти  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране
Фирма / организация: Адвокатска кантора Валерия Маркова и Адриана Димитрова
Адрес:  Център ул. Шейново 1, етаж 1
Град/с.: Варна 
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 612 109, 088/ 938 07 15, 089/ 684 63 01   Факс: 052/ 612 109

Адвокатска кантора Валерия Маркова и Адриана Димитрова, гр. Варна, извършва:
- справки
- консултации
- изготвяне на искове
- жалби
- пълномощни
- договори
и други книжа.

Учредяване, регистриране и текуща правна помощ на юридически лица.

Правна защита и представителство по граждански, административни и наказателни дела.

* Адвокатски кантори, правни консултации, изготвяне на книжа, правна защита и представителство, гр. Варна.

Фирмата е добавена на: 19/5/2010   Посещения: 31092   Показвания: 48092  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Счетоводни къщи  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Консултанти
Фирма / организация: Микрофинанс ООД
Адрес: 
Град/с.: Пловдив 
Област: Пловдив

Микрофинанс ООД, гр. Пловдив е специализирано предприятие, което предлага интегрирани решения в областта на управленското и финансово счетоводство, данъците и корпоративните финанси за осигуряване на конфиденциално и качествено счетоводно обслужване, което не само да служи за поддържане на изрядна счетоводна документация за проверяващите държавни органи, а да дава своевременна и точна информация на ръководството и да подпомага взимането на управленски решения.

Микрофинанс ООД, гр. Пловдив. Дейност:
- Еднократни и абонаментни счетоводни услуги и консултации - пълно текущо счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване, годишно счетоводно приключване, данъчни консултации и оптимизации и др.
- Регистрация на фирми в Търговския регистър към Агенцията по вписвания - първоначална регистрация и промени на обстоятелствата, пререгистрация, публикуване на ГФО и др.
- Административни услуги - наблюдение и контрол на паричните потоци, изготвяне на вътрешно фирмени документи, изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата предназначени за ползване от ръководството и др.
- Специализирани услуги – разработка на бизнес планове и бюджети, инвестиционен анализ и оценка на инвестиционни проекти, вътрешно фирмен одит и др.

* Микрофинанс ООД. Адреси и контакти.

-- Микрофинанс ООД. гр.Асеновград:
Адрес: ул. „Хан Крум” №13, ет. 4
Телефон: 089/ 890 06 31

-- Микрофинанс ООД. гр.Пловдив:
Телефон: 0896 323 415

-- Микрофинанс ООД. гр.Търговище:
Адрес: кв. Запад, бл.66, вх.Г, ет. 4
Телефон: 089/ 833 58 77

** Микрофинанс ООД, бонаментни счетоводни услуги и консултации, пълно текущо счетоводно обслужване, счетоводни кантори, фирми гр. Пловдив.

Фирмата е добавена на: 13/2/2010   Посещения: 28636   Показвания: 48432  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Адвокатски кантори  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Консултанти  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране
Фирма / организация: Лигъл Мейд
Адрес:  ул. Петко Тодоров 54
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 611 361   Факс: 052/ 611 361

Адвокатска кантора Лигъл Мейд (Legal Made), гр. Варна. Широк кръг от юридически услуги:
- регистрация и пререгистрация на всякакви търговски дружества, регистрира промени в съдружници, капитал, дялове, адрес, ликвидира и заличава, продажба на търг. предприятие и др.
- Изготвя всякакви договори и Нотариални актове, вкл. покупко-продажба, дарение, право на преминаване, обстоятелствени проверки и др.
- Съдейства и изготвя всички документи за издаване на разрешително за строеж
- Активна правна защита при разпореждане с имоти, делби
- Проучване и снабдяване с документи за собственост на земи
- Съставяне на завещания
- Заличаване на ипотека
- Изготвяне на искови молби и документи за съд. и изпълнителни производства и др.

* Адвокатска кантора Лигъл Мейд (Legal Made), Легал Мейд (Legal Made), регистрация фирми, адвокати и адвокатски кантори гр. Варна.

Фирмата е добавена на: 27/1/2009   Посещения: 25741   Показвания: 39736  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране  :  Услуги  arrow  Преводи и Легализация  :  Услуги  arrow  Асоциации, организации
Фирма / организация: Диляна - Диана Иванова ЕТ
Адрес:  ул. Д. Благоев 17, вх. 1, ап. 98 (до Парахода)
Град/с.: Ямбол 8600
Област: Ямбол
Телефонни номера: 046/ 666 557, 089/ 998 89 60, 089/ 998 89 76   Факс: 046/ 666 557

Агенция за преводи Диляна ЕТ - Диана Иванова, гр. Ямбол.

Предлага следните услуги:
- Превод на официални документи и заверката им в необходимите български ведомства, чуждестранните посолства у нас и Консулски отдел на Министерството на външните работи на България

- Превод на специализирана литература, Европейски стандарти

- Превод на WEB – страници

- Водене на бизнес кореспонденция и предоставяне на преводачески услуги при водене на преговори и конференции

- Устни преводи за изслушване на сделки пред нотариус

- Симултантен и консекутивен превод.

* Преводи, бизнес кореспонденции, фирми гр.

Фирмата е добавена на: 9/11/2008   Посещения: 28969   Показвания: 43536  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Адвокатски кантори  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Консултанти  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране  :  Услуги  arrow  Асоциации, организации
Фирма / организация: Адвокати за правосъдие, гр. Варна
Адрес:  бул. Владислав Варненчик 16 B, ап. 7 (над аптека Санита срещу централна поща)
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 611 255, 088/ 885 70 07   Факс: 052/ 611 255

Адвокати за правосъдие е неформално сдружение на адвокати от различни страни, които работят в сътрудничество за защита правата и интересите на своите клиенти.

Услуги:
- Писмени и устни юридически консултации
- Представяне на клиентите пред съд, полиция, следствие, административни, общинскии, държавни институции, както и пред часни лица
- Изготвяне на пълномощни, декларации, договори и споразумения
- Фирморегистриране
- Търговски сделки и инвестиции
- Сделки с недвижими имоти
- Извън - съдебно разрешаване на спорове
- Медиация - консултации, срещи и споразумения

* Адвокти, неформални сдружения, консултанти, фирми гр. Варна & България.

Фирмата е добавена на: 22/8/2008   Посещения: 40271   Показвания: 55375  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Адвокатски кантори  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Консултанти  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране
Фирма / организация: Адвокатска кантора ГИД , гр. Варна
Адрес:  ул. Любен Каравелов 79
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 600 930   Факс: 052/ 603 943

Адвокатска кантора ГИД, гр. Варна

Комплексно правно – консултантско обслужване. Специализация в обслужването на: корпоративни клиенти, чуждестранни инвеститори и участници в пазара на недвижими имоти в България. Дългогодишен опит с чуждестранни клиенти и партньори. Разполага с адвокати, говорещи български, руски, английски и френски език.

Услуги:
- Сделки с недвижими имоти
- Вещно право
- Търговско и дружествено право
- Обслужване на чуждестранни инвестиции
- Гражданско право
- Представителство
- Облигационно прави
- Трудово право
- Семейно и наследствено право

* Адвокатски кантори, правно обслужване, правни консултанти, фирми гр. Варна & България.

Фирмата е добавена на: 20/8/2008   Посещения: 28186   Показвания: 43224  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Консултанти  :  Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане  arrow  Финансови анализи & Консултации
Фирма / организация: Булинвест ООД
Адрес: 
Град/с.: София 
Област: София - град
Телефонни номера: 087/ 820 32 00  

Георги Ив. Велев - финансов анализатор със своя екип прелага следните услуги:

- Изготвяне на професионални бизнес-планове, според изискванията на банки и инвеститори при искане и обосновки за финансиране.
- Оценки на инвестиционни проекти - възвръщаемост, ефективност, срок на изкупуване, погасителни планове, амортизационни планове, изготвяне на прогнозни финансови отчети, анализ на резултатите.
- Изготвяне на финансови модели на Excel.
- Регистрация на фирми.
- Абонаментно финансово и правно консултиране.

Фирмата е добавена на: 1/7/2008   Посещения: 29058   Показвания: 68324  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране
Фирма / организация: Алеста - М ДЗЗД
Адрес:  ул. Цар Петър 12
Град/с.: София 
Област: София - град
Телефонни номера: 02/ 988 57 52, 088/ 516 16 35, 088/ 884 68 59  

Алеста - М ДЗЗД, гр. София.

Комплексно и професионално обслужване при регистрация и пререгистрация на фирми по Закона за търговския регистър - първоначална регистрация на български и чуждестранни търговски дружества (ЕТ, ООД, ЕООД). Промяна на обстоятелства, прекратяване и ликвидация.

Пълна процедура по пререгистрация на вече съществуващи фирми, изготвяне на удостоверения за актуално състояние. Превод и легализация на необходимите документи за чужденци.

* Регистрация, пререгистрация на фирми, фирморегистриране, фирми гр. София & България.

Фирмата е добавена на: 12/3/2008   Посещения: 11818   Показвания: 24387  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)Страници (1) 2 » 
Услуги; Юридически услуги; Фирморегистриране;


 
Полезно за бизнеса

Бизнеса в категории

Автомобили
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане
Горива
Други стоки
Електро-домакински уреди
Здраве & Медицина
Имоти & Строителство
Интернет
Компютри & Електроника
Красота & Стил
Култура & Изкуство
Мебели и Обзавеждане
Медии & Реклама
Мода и облекла
Образование & Обучение
Обувки, чанти и аксесоари
Промишленост
Селско стопанство
Спорт
Текстил, платове, прежди
Туризъм & Развлечения
Услуги
Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари
Бизнес Календар

<< Юли 2024 >>
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31