Вход
Регистрация

България, указател фирми  arrow  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране
       

Сортирайте по:
Име на фирма (профил) ( По азбучен ред (от А до Я) По азбучен ред (от Я до А)) Дата/добавяне ( По дата (започни от старите профили) По дата (започни от новите профили)) Посещения ( По посещаемост (от най-ниска посещаемост до най-висока) По посещаемост (от най-висока посещаемост до най-ниска))
Фирмите са сортирани по: По азбучен ред (от А до Я)


Страници (1) 2 » 

Адвокатска кантора България Легал, гр. Варна.   
Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Адвокатски кантори  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Консултанти  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране
Фирма / организация: България Легал ООД
Адрес:  ул. Стефан Стамболов 8, етаж 1 (Между бул. Княз Борис I и Баня Гъбата)
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 088/ 808 99 67  

Адвокатска кантора България Легал, гр. Варна.
Адвокатско дружество България Легал е консултантско сдружение на специалисти в различни области на правото и правни аспекти в икономика, бизнес, междуличностни отношения и др.

България Легал извършва правни услуги и консултации в сферата на:
• Вещно право
• Дружествено и търговско право
• Наследствено право
• Семейно право
• Енергия и природни ресурси
• Банково право
• Административно и данъчно право

България Легал - правни услуги:
- Подготовка и изпълнение на сделки с недвижими имоти - подготовка на документи, проучване на имота /собственост, тежести, статут/, съставяне и преговори при подписване на предварителен договор, извършване на обстоятелствена проверка
- Съставяне на нотариални актове (констативен, акт за дарение, продажба, замяна или др.)
съставяне на договор за делба, представителство пред нотариус
- Процесуално и съдебно представителство - съставяне и завеждане на искове, жалби, сигнали, представителство в съдебна зала, защита при насрещни искове и др.
- юридически консултации и правна помощ при фирморегистриране, продажба на МПС, нотариални актове, сделки с недвижими имоти, бизнес и потребителски кредити - правни аспекти и обосновка, ипотека, разводи и др.
- БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ *

България Легал извършва правни услуги и консултации в гр. Варна, гр. София, гр. Бургас и на територията на страната.

България Легал работи успешно с български и чуждестранни граждани, като кантората осъществява дейността си със свободно ползване при кореспонденция, документация и правни услуги на български и английски език

* Адвокатски кантори, юридически кантори, юридически консултации, консултатски дружества, правни услуги, адвокати, гр. Варна & България
** Безплатна консултация можете да получите по телефон, чрез електронна поща/запитване и на място в офиса на фирмата, в рамките на половин час.

Адвокатска кантора България Легал, гр. Варна.
Фирмата е добавена на: 27/9/2007   Посещения: 66536   Показвания: 94016  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Счетоводни къщи  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Одит  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Консултанти
Фирма / организация: Агенция за независим финансов контрол ООД - Трендафил Василев
Адрес:  бул. Цар Освободител 44, офис 7
Град/с.: гр. Варна 9002
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 600 247, 089/ 910 92 26, 088/ 74 74 349   Факс: 052/ 600 247

Агенция за независим финансов контрол ООД, гр. Варна.
- Счетоводни услуги.
- Одит.
- Консултации.
- Фирморегистриране.

* Счетоводни къщи, счетводни кантори, счетоводни услуги, гр. Варна.
** Регистрация на дружества, фирморегистриране.

Фирмата е добавена на: 19/12/2006   Посещения: 30991   Показвания: 51045  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Адвокатски кантори  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Консултанти  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране  :  Услуги  arrow  Асоциации, организации
Фирма / организация: Адвокати за правосъдие, гр. Варна
Адрес:  бул. Владислав Варненчик 16 B, ап. 7 (над аптека Санита срещу централна поща)
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 611 255, 088/ 885 70 07   Факс: 052/ 611 255

Адвокати за правосъдие е неформално сдружение на адвокати от различни страни, които работят в сътрудничество за защита правата и интересите на своите клиенти.

Услуги:
- Писмени и устни юридически консултации
- Представяне на клиентите пред съд, полиция, следствие, административни, общинскии, държавни институции, както и пред часни лица
- Изготвяне на пълномощни, декларации, договори и споразумения
- Фирморегистриране
- Търговски сделки и инвестиции
- Сделки с недвижими имоти
- Извън - съдебно разрешаване на спорове
- Медиация - консултации, срещи и споразумения

* Адвокти, неформални сдружения, консултанти, фирми гр. Варна & България.

Фирмата е добавена на: 22/8/2008   Посещения: 28984   Показвания: 39461  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Адвокатски кантори  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Консултанти  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране
Фирма / организация: Адвокатска кантора Валерия Маркова и Адриана Димитрова
Адрес:  Център ул. Шейново 1, етаж 1
Град/с.: Варна 
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 612 109, 088/ 938 07 15, 089/ 684 63 01   Факс: 052/ 612 109

Адвокатска кантора Валерия Маркова и Адриана Димитрова, гр. Варна, извършва:
- справки
- консултации
- изготвяне на искове
- жалби
- пълномощни
- договори
и други книжа.

Учредяване, регистриране и текуща правна помощ на юридически лица.

Правна защита и представителство по граждански, административни и наказателни дела.

* Адвокатски кантори, правни консултации, изготвяне на книжа, правна защита и представителство, гр. Варна.

Фирмата е добавена на: 19/5/2010   Посещения: 21367   Показвания: 33612  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Адвокатски кантори  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Консултанти  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране
Фирма / организация: Адвокатска кантора Вълчев, гр. Варна.
Адрес:  ул. Русе 27 А, етаж 1
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 63 00 30, 91 99 35, 087/ 706 14 42   Факс: 052/ 91 99 35

Адвокатска кантора Вълчев, гр. Варна. Цялостно правно обслужване на граждани и юридически лица.

Правни услуги:
- Изпълнение на сделки с недвижими имоти - подготовка на документи, изследване на имот /собственост, тежести, статут/, съставяне и преговори при подписване на предварителен договор, извършване на обстоятелствена проверка
съставяне на нотариален акт /констативен, акт за дарение, продажба, замяна и др./
съставяне на договор за делба, представителство пред нотариус
- Процесуално /съдебно/ представителство и юридически консултации - съставяне и завеждане на искове, жалби, сигнали при нарушени или претендирани права, представителство в съдебна зала, защита при насрещни искове, възражения, претенции и др.

Правни сфери:
- Семейно право
- Изпълнителни дела
- Административни наказания /глоби и др./-оспорване, отмяна и пр.
- Фирмено и корпоративно право
- Административно право
- Търговско и фирмено право
- Регистрация, пререгистрация и правно - административно обслужване на търговски дружества и ЮЛНЦ, регистриране на офшорна фирма в Кипър
- Авторски и сродни права - защита и спорове
- Гражданско право, включително: кредитни, наемни, лизингови отношения, събиране на просрочени вземания
- Административно и административно-наказателно право - обжалване на актове (АУАН, ИАА, ОАА, НАА, ДРА и пр).
- Изпълнителни производства, събиране на обезпечени и необезпечени вземания
- Жалби пред Европейския съд по правата на човека;
- Инвестиционни консултации;
- Арбитраж и посредничество при спорове;

Морско частно право:
- консултации по договори за превоз и морски услуги
- сключване, изпълнение и спорове относно неизпълнение на договори
- данъчно облагане и данъчно-ревизионни производства
- трудови спорове с международен характер (екипажи, плаващи под български или чуждестранен флаг) - договори, спорове, обезщетения
- застрахователни и осигурителни казуси (спорове и вземания)
- регистрация на кораби и малки съдове
- промяна на името на кораб/съд
- промяна на собственик на кораб/съд
- морска ипотека
- задържане/освобождаване на кораб и др.

* Сътрудничи си с кантори, работещи в същите области в други градове на страната.
** Адвокатски кантори, адвокатски къщи, адвокати, гр. Варна

Фирмата е добавена на: 7/8/2007   Посещения: 22261   Показвания: 32152  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Адвокатски кантори  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Консултанти  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране
Фирма / организация: Адвокатска кантора ГИД , гр. Варна
Адрес:  ул. Любен Каравелов 79
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 600 930   Факс: 052/ 603 943

Адвокатска кантора ГИД, гр. Варна

Комплексно правно – консултантско обслужване. Специализация в обслужването на: корпоративни клиенти, чуждестранни инвеститори и участници в пазара на недвижими имоти в България. Дългогодишен опит с чуждестранни клиенти и партньори. Разполага с адвокати, говорещи български, руски, английски и френски език.

Услуги:
- Сделки с недвижими имоти
- Вещно право
- Търговско и дружествено право
- Обслужване на чуждестранни инвестиции
- Гражданско право
- Представителство
- Облигационно прави
- Трудово право
- Семейно и наследствено право

* Адвокатски кантори, правно обслужване, правни консултанти, фирми гр. Варна & България.

Фирмата е добавена на: 20/8/2008   Посещения: 20630   Показвания: 31089  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Адвокатски кантори  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Консултанти  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране
Фирма / организация: Адвокатска кантора Даниела Мандева - гр.Варна
Адрес:  ул. Ген Попов 9, етаж 3, ап. 6
Град/с.: Варна 9002
Област: Варна
Телефонни номера: 088/ 764 93 76  

Адвокатска кантора Даниела Мандева - Адвокатска колегия Варна - личен номер към колегията № 1800022190. Съдебно и извънсъдебно представителство на граждани и юридически лица

Правни услуги:
- регистрация, пререгистрация, преобразуване, текущо правно обслужване на юридически лица;
- предоставяне на становища по сключени търговски договори относно действителността им, тълкуване, препоръки и промени. Правна помощ във връзка с търговски сделки
- изготвяне на проекти, преговори за сключване и сключване на всякакви видове договори. Гарантиране правата и взаманията на клиента чрез налагане на обезпечения
- Разваляне на договори (привидни договори, при упражнени сила и заплашване и др.)
- Обезщетения, неустойки и лихви при неизпълнени или неточно изпълнени договори -разводи по взаимно съгласие или по изключителна вина на единия съпруг -всякакви брачни искове - родителски права, издръжка /на съпруг или дете
- настойничество и попечителство , поставяне под запрещение
- изготвяне и подаване на жалби и частни тъжби за извършени престъпления.
- изготвяне на граждански искове по наказателни дела. Споразумения
- правна помощ и защита при повдигане на обвинение за извършване на престъпление
- реабилитация
- работа с малолетни и непълнолетни

Правни сфери:
- Търговско и корпоративно право
- Договорно право
- Семейно и наследствено право
- Наказателно право
- Гражданско право

* Безплатни онлайн консултации (по e-mail / направете запитване) - отговор в рамките на 2 работни дни.
** Адвокати и адвокатски кантори в гр. Варна.

Фирмата е добавена на: 31/1/2007   Посещения: 22347   Показвания: 32947  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Адвокатски кантори  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Консултанти  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране
Фирма / организация: Лигъл Мейд
Адрес:  ул. Петко Тодоров 54
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 611 361   Факс: 052/ 611 361

Адвокатска кантора Лигъл Мейд (Legal Made), гр. Варна. Широк кръг от юридически услуги:
- регистрация и пререгистрация на всякакви търговски дружества, регистрира промени в съдружници, капитал, дялове, адрес, ликвидира и заличава, продажба на търг. предприятие и др.
- Изготвя всякакви договори и Нотариални актове, вкл. покупко-продажба, дарение, право на преминаване, обстоятелствени проверки и др.
- Съдейства и изготвя всички документи за издаване на разрешително за строеж
- Активна правна защита при разпореждане с имоти, делби
- Проучване и снабдяване с документи за собственост на земи
- Съставяне на завещания
- Заличаване на ипотека
- Изготвяне на искови молби и документи за съд. и изпълнителни производства и др.

* Адвокатска кантора Лигъл Мейд (Legal Made), Легал Мейд (Legal Made), регистрация фирми, адвокати и адвокатски кантори гр. Варна.

Фирмата е добавена на: 27/1/2009   Посещения: 18882   Показвания: 28220  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Адвокатски кантори  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране
Фирма / организация: Адвокатска кантора Стойчевска
Адрес:  Оборище ул. Стара планина 34 (двор)
Град/с.: София 1527
Област: София - град
Телефонни номера: 02/ 481 43 49, 481 59 58, 088/ 801 18 48   Факс: 02/ 481 43 49

Адвокатска кантора Стойчевска, гр. София. Абонаментно правно обслужване на фирми, регистрация на фирми и др.


Адвокатска кантора Стойчевска предоставя юридически консултации и услуги като:
- абонаментно обслужване
- правно обслужване
- регистрация и пререгистрация на фирми
- изготвяне на договори
- нотариални актове
- процесуално представителство по граждански, административни, изпълнителни дела.

Адвокатска кантора Стойчевска осъществява процесуално представителство по:
- Наказателни и административни дела, обжалване на наказателни постановления и индивидуални административни актове по ЗАП;
- Граждански дела - наследствени, облигационни, делба, вещно-правни, трудови, без бракоразводни
- Изпълнителни производства

* Адвокатска кантора Стойчевска, регистрации на фирми, производства, консултации, нотариални актове, фирми гр. София

Фирмата е добавена на: 4/6/2010   Посещения: 14701   Показвания: 29358  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране
Фирма / организация: Алеста - М ДЗЗД
Адрес:  ул. Цар Петър 12
Град/с.: София 
Област: София - град
Телефонни номера: 02/ 988 57 52, 088/ 516 16 35, 088/ 884 68 59  

Алеста - М ДЗЗД, гр. София.

Комплексно и професионално обслужване при регистрация и пререгистрация на фирми по Закона за търговския регистър - първоначална регистрация на български и чуждестранни търговски дружества (ЕТ, ООД, ЕООД). Промяна на обстоятелства, прекратяване и ликвидация.

Пълна процедура по пререгистрация на вече съществуващи фирми, изготвяне на удостоверения за актуално състояние. Превод и легализация на необходимите документи за чужденци.

* Регистрация, пререгистрация на фирми, фирморегистриране, фирми гр. София & България.

Фирмата е добавена на: 12/3/2008   Посещения: 8327   Показвания: 16457  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)Страници (1) 2 » 
Услуги; Юридически услуги; Фирморегистриране;


 
Полезно за бизнеса

Бизнеса в категории

Автомобили
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане
Горива
Други стоки
Електро-домакински уреди
Здраве & Медицина
Имоти & Строителство
Интернет
Компютри & Електроника
Красота & Стил
Култура & Изкуство
Мебели и Обзавеждане
Медии & Реклама
Мода и облекла
Образование & Обучение
Обувки, чанти и аксесоари
Промишленост
Селско стопанство
Спорт
Текстил, платове, прежди
Туризъм & Развлечения
Услуги
Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари
Бизнес Календар

<< Декември 2018 >>
П В С Ч П С Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31