Вход
Регистрация

България, указател фирми  arrow  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране
       

Сортирайте по:
Име на фирма (профил) ( По азбучен ред (от А до Я) По азбучен ред (от Я до А)) Дата/добавяне ( По дата (започни от старите профили) По дата (започни от новите профили)) Посещения ( По посещаемост (от най-ниска посещаемост до най-висока) По посещаемост (от най-висока посещаемост до най-ниска))
Фирмите са сортирани по: По азбучен ред (от Я до А)


Страници (1) 2 » 

Адвокатска кантора България Легал, гр. Варна.   
Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Адвокатски кантори  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Консултанти  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране
Фирма / организация: България Легал ООД
Адрес:  ул. Стефан Стамболов 8, етаж 1 (Между бул. Княз Борис I и Баня Гъбата)
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 088/ 808 99 67  

Адвокатска кантора България Легал, гр. Варна.
Адвокатско дружество България Легал е консултантско сдружение на специалисти в различни области на правото и правни аспекти в икономика, бизнес, междуличностни отношения и др.

България Легал извършва правни услуги и консултации в сферата на:
• Вещно право
• Дружествено и търговско право
• Наследствено право
• Семейно право
• Енергия и природни ресурси
• Банково право
• Административно и данъчно право

България Легал - правни услуги:
- Подготовка и изпълнение на сделки с недвижими имоти - подготовка на документи, проучване на имота /собственост, тежести, статут/, съставяне и преговори при подписване на предварителен договор, извършване на обстоятелствена проверка
- Съставяне на нотариални актове (констативен, акт за дарение, продажба, замяна или др.)
съставяне на договор за делба, представителство пред нотариус
- Процесуално и съдебно представителство - съставяне и завеждане на искове, жалби, сигнали, представителство в съдебна зала, защита при насрещни искове и др.
- юридически консултации и правна помощ при фирморегистриране, продажба на МПС, нотариални актове, сделки с недвижими имоти, бизнес и потребителски кредити - правни аспекти и обосновка, ипотека, разводи и др.
- БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ *

България Легал извършва правни услуги и консултации в гр. Варна, гр. София, гр. Бургас и на територията на страната.

България Легал работи успешно с български и чуждестранни граждани, като кантората осъществява дейността си със свободно ползване при кореспонденция, документация и правни услуги на български и английски език

* Адвокатски кантори, юридически кантори, юридически консултации, консултатски дружества, правни услуги, адвокати, гр. Варна & България
** Безплатна консултация можете да получите по телефон, чрез електронна поща/запитване и на място в офиса на фирмата, в рамките на половин час.

Адвокатска кантора България Легал, гр. Варна.
Фирмата е добавена на: 27/9/2007   Посещения: 67458   Показвания: 95383  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Счетоводни къщи  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Консултанти  :  Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане  arrow  Финансови анализи & Консултации
Фирма / организация: Георги Стаматов ЕТ
Адрес:  ул. Странджа 3 (до Експресбанк - централа)
Град/с.: Варна 
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 62 45 47, 089/ 984 59 55  

Счетоводна кантора Стаматов гр. Варна извършва следните услуги:
- абонаментно счетоводно обслужване
- консултации по трудово - правни отношения
- социално и здравно осигурявне
- попълване на декларации по ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС
- текущо и годишно приключване
- регистрация на фирми по ТЗ, ЗЗД

* Счетоводни кантори, счетовoдни услуги, фирми гр. Варна & България.

Фирмата е добавена на: 21/11/2007   Посещения: 28309   Показвания: 55910  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране
Фирма / организация: Олекс ООД
Адрес:  бул. Мария Луиза 44 (партер от страната на Паспортна служба и Гранична полиция)
Град/с.: София 1000
Област: София - град
Телефонни номера: 02/ 983 68 62, 088/ 484 45 75   Факс: 02/ 983 68 62

Олекс ООД, гр. София.

Фирмата помага при задължителната пререгистрация на фирми по Закона за търговския регистър.

Фирмата извършва своята на територията на град София и София - област. Съдейства при:
- пререгистрация на фирма, независимо от правния и тип
- регистрация на фирма
- регистрация на промяна в обстоятелствата на фирмата (дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, събирателни дружества, командитни дружества, командитни дружества с акции, консорциуми, холдинги, еднолични търговци)
- изготвяне на удостоверения
- регистрация на клонове и на търговски представителства на чуждестранни юридически лица
- сливане, вливане, отделяне и разделяне на търговски дружества, включително придобиване и отчуждаване на дялове, акции и търговски предприятия, както и промяна на правноорганизационната форма на търговските дружества

* Регистрация на фирми. пререгистрация, фирморегистриране, фирми гр. София & България.

Фирмата е добавена на: 9/2/2008   Посещения: 6563   Показвания: 15227  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Счетоводни къщи  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Консултанти
Фирма / организация: Микрофинанс ООД
Адрес: 
Град/с.: Пловдив 
Област: Пловдив

Микрофинанс ООД, гр. Пловдив е специализирано предприятие, което предлага интегрирани решения в областта на управленското и финансово счетоводство, данъците и корпоративните финанси за осигуряване на конфиденциално и качествено счетоводно обслужване, което не само да служи за поддържане на изрядна счетоводна документация за проверяващите държавни органи, а да дава своевременна и точна информация на ръководството и да подпомага взимането на управленски решения.

Микрофинанс ООД, гр. Пловдив. Дейност:
- Еднократни и абонаментни счетоводни услуги и консултации - пълно текущо счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване, годишно счетоводно приключване, данъчни консултации и оптимизации и др.
- Регистрация на фирми в Търговския регистър към Агенцията по вписвания - първоначална регистрация и промени на обстоятелствата, пререгистрация, публикуване на ГФО и др.
- Административни услуги - наблюдение и контрол на паричните потоци, изготвяне на вътрешно фирмени документи, изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата предназначени за ползване от ръководството и др.
- Специализирани услуги – разработка на бизнес планове и бюджети, инвестиционен анализ и оценка на инвестиционни проекти, вътрешно фирмен одит и др.

* Микрофинанс ООД. Адреси и контакти.

-- Микрофинанс ООД. гр.Асеновград:
Адрес: ул. „Хан Крум” №13, ет. 4
Телефон: 089/ 890 06 31

-- Микрофинанс ООД. гр.Пловдив:
Телефон: 0896 323 415

-- Микрофинанс ООД. гр.Търговище:
Адрес: кв. Запад, бл.66, вх.Г, ет. 4
Телефон: 089/ 833 58 77

** Микрофинанс ООД, бонаментни счетоводни услуги и консултации, пълно текущо счетоводно обслужване, счетоводни кантори, фирми гр. Пловдив.

Фирмата е добавена на: 13/2/2010   Посещения: 20630   Показвания: 33895  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Интернет  arrow  Интернет услуги  :  Интернет  arrow  Регионални портали и сайтове  :  Промишленост  arrow  Асоциации и организации  :  Селско стопанство  arrow  Асоциации и организации  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране  :  Услуги  arrow  Информация
Фирма / организация: Информационно обслужване АД - Варна - Иванка Сергеева - Директор
Адрес: 
Град/с.: Варна 
Телефонни номера: 052/ 599 690 (Централа)   Факс: 052/ 745 978

Информационен офис / Регистриращ орган -
Адрес 1: гр. Варна, бул. "Сливница" 191, тел: 052/ 599 690 (Централа)
Адрес 2: гр. Варна, Варненски окръжен съд - пл. "Независимост", тел. (052) 616 785


Удостоверяващ орган StampIT
Адрес: гр. Варна, бул. "Сливница" 191 ет.3
Телефон: 052/ 599 690 (Централа)

Клон Варна
Адрес: гр. Варна, бул. "Сливница" 191
Телефон: 052/ 599 690 (Централа)

Информационни офиси - предлагат Делфи услуги:
- Проверка за уникалност и резервация на име на търговци и дружества с нестопанска цел
- Пререгистрация на име на фирми
- Издаване на удостоверения за актуално състояние на фирми
- On-line достъп до базата от данни, 24 часа от всяка точка
- Информационни справки по подбрани показатели за отделни фирми
- По наименование на фирма
- По имена на свързани лица
- По ЕГН на свързани лица
- По фирмен номер
- По номер на съдебно дело и година на регистрация на фирмата
- Различни видове социологически извадки и справки
- Достъп от мобилен телефон

Удостоверения за електронен подпис: Информационно обслужване" АД е първият в страната доставчик на удостоверителни услуги, регистриран от Комисията за регулиране на съобщенията, съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. Издаваните удостоверения за електронен подпис са с висока степен на надежност и ниски цени.

В качеството си на Регистриращ орган на удостоверителни услуги Информационно обслужване АД - клон Варна издава 2 вида персонални удостоверения за електронен подпис :

- StampIT Doc certificate - издават се на физически лица. Валидност - една година. Включва : смарт карта, карточетящо устройство, едногодишен абонамент, CD-ROM с необходимия софтуер и ръководство за потребителя.

- StampIT DocPro certificate - издават се на физически лица, които са упълномощени да представляват юридически лица. Електронното изявление се прави от името на юридическото лице и се подписва от упълномощеното лице. Валидност - една година. Включва : смарт карта, карточетящо устройство, едногодишен абонамент, CD-ROM с необходимия софтуер и ръководство за потребителя.

В офисите на "Информационно обслужване" АД - Варна се предлагат и поддържат следните видове услуги:

"Варненски Окръжен съд"
пл. "Независимост" 2 ( сградата на Варненски Окръжен съд ),
работно време от 8.00 -12.00 ч., от 13.00 -17.00 ч.

- Изготвяне на справки за съдебни дела на Варненски Окръжен съд
- Изготвяне на справки за фирми от Национален Търговски регистър "Делфи"
- Издаване на удостоверения за актуално състояние на фирми, регистрирани във
Варненски Окръжен съд и в други Окръжни съдилища на страната
- Издаване на удостоверения по ЗОП
- Проверка за уникалност и резервация на име на фирма
- Проверка за уникалност и резервация на име на фирма от друг съдебен регион
- Експресно вписване на фирми в Електронен Търговски регистър
- Изготвяне на публикации в Държавен вестник
- Изготвяне на копия на документи
- Изготвяне на копия на документи от електронните папки на съдебните дела
- Молбопис
- Приемане на съдебни такси по Тарифа 1 на МП
- Приемане на такси за регистър БУЛСТАТ
- Регистрация в БУЛСТАТ
- Изпращане на SMS-съобщения на GSM за движението на съдебните дела и резултати от съдебните заседания
- Заплащане на задължения за телефони и В и К

I РПУ – Община Варна
бул. "8-ми Приморски полк" 43 ( сградата на Общината),
работно време от 8.30 -12.00 ч., от 13.00 -17.00 ч.

- Подготовка на документи за самоличност
- Молбопис и приемане на такси за I РПУ
- Приемане на глоби по наказателни постановления и фишове
- Заплащане на задължения за електроенерия, В и К, телефони и топлоенергия

II РПУ Варна
ул. "Брегалница" 1 ( сградата на II РПУ )
работно време от 8.30 -12.00 ч., от 13.00 -17.00 ч.


- Подготовка на документи за самоличност
- Приемане на глоби по наказателни постановления и фишове
- Молбопис и приемане на такси за II РПУ

III РПУ Варна
бул. "Ян Хуниади" 5 ( сградата на Технически прегледи - КАТ ),
работно време от 8.30 -12.00 ч., от 13.00 -17.00 ч.


- Подготовка на документи за самоличност
- Молбопис и приемане на такси за III РПУ
- Молбопис и приемане на такси за KAT
- Приемане на глоби по наказателни постановления и фишове
- Попълване и приемане на документи за Дирекция "Местни данъци" на Община Варна
- Заплащане на задължения по ЗМДТ
- Заплащане на задължения за електроенергия, В и К, телефони и топлоенергия

IV РПУ Варна
ул. "Средец" 63 ( сградата на IV РПУ - кв. Аспарухово ),
работно време от 8.30 -12.00 ч., от 13.30 -17.00 ч.

- Подготовка на документи за самоличност
- Молбопис и приемане на такси за IV РПУ
- Приемане на глоби по наказателни постановления и фишове
- Попълване и приемане на документи за Дирекция "Местни данъци" на Община Варна
- Заплащане на задължения по ЗМДТ
- Заплащане на задължения за електроенерия, В и К и телефони

Приморско Варна
ул. "Генерал Колев" 91 ( срещу район "Приморски" )
работно време от 8.30 -12.30 ч., от 13.30 -17.30 ч.

- Молбопис за кметството
- Попълване и приемане на документи за Дирекция "Местни данъци" на Община Варна
- Издаване на удостоверения за актуално състояние на фирми, регистрирани във Варненски Окръжен съд и в други Окръжни съдилища на страната
- Заплащане на задължения за електроенерия, телефони и В и К

Е-регион Варна
бул. "Съборни" 15
работно време от 9.00 -12.30 ч., от 13.00 -17.30 ч.

- Попълване и приемане на документи за Дирекция "Местни данъци" на Община Варна
- Приемане на глоби по наказателни постановления и фишове
- Издаване на удостоверения за актуално състояние на фирми, регистрирани във Варненски Окръжен съд и в други Окръжни съдилища на страната
- Заплащане на задължения по ЗМДТ
- Заплащане на задължения за електроенерия, В и К, топлоенергия и телефони

Младост Варна
кв. "Трошево" бл. 10А ( до район "Младост" )
работно време от 8.30 -12.15 ч., от 13.15 -17.00 ч.

- Молбопис за кметството
- Издаване на удостоверения за актуално състояние на фирми, регистрирани във Варненски Окръжен съд и в други Окръжни съдилища на страната
- Заплащане на задължения по ЗМДТ
- Заплащане на задължения за електроенерия, В и К, телефони и битова газ

"ИО" АД - Варна
бул "Сливница" 191
работно време от 7.00 -19.00 ч.

- Издаване на удостоверения за актуално състояние на фирми, регистрирани във Варненски Окръжен съд и в други Окръжни съдилища на страната
- Компютърна подготовка на документи по ЗМДТ
- Приемане на такси за БУЛСТАТ
- Подготовка на заявления за регистрация в БУЛСТАТ
- Приемане на социални и здравни осигуровки
- Заплащане на задължения за електроенерия, В и К, топлоенергия, телефони и битова газ
- Приемане на глоби по наказателни постановления и фишове

Топлофикация Варна
бул. "Ян Хуниади" 5 ( до портала на Топлофикация - Варна ),
работно време от 7.00 - 18.30 ч.

- Заплащане на задължения за електроенерия, В и К, топлоенергия и телефони

Районен съд Провадия
гр. Провадия (в сградата на Районен съд),
работно време от 8.00 - 12.00 ч., от 13.00 - 16.30 ч.

- Изготвяне на справки за фирми от Национален Търговски регистър "Делфи"
- Издаване на удостоверения за актуално състояние на фирми, регистрирани във Варненски Окръжен съд и в други Окръжни съдилища на страната
- Издаване на удостоверения по ЗОП
- Молбопис по образци на РС и АВ
- Приемане на съдебни такси по Тарифа 1 на МП
- Приемане на такси по ЗМДТ
- Приемане на съдебни такси за АВ
- Подготовка на документи за самоличност
- Молбопис и приемане на такси за РПУ Провадия


Районен съд Девня
гр. Девня (в сградата на Районен съд),
работно време от 8.00 - 12.00 ч., от 13.00 - 16.30 ч.

- Изготвяне на справки за фирми от Национален Търговски регистър "Делфи"
- Издаване на удостоверения за актуално състояние на фирми, регистрирани във Варненски Окръжен съд и в други Окръжни съдилища на страната
- Издаване на удостоверения по ЗОП
- Молбопис по образци на РС и АВ
- Приемане на съдебни такси по Тарифа 1 на МП
- Приемане на съдебни такси за АВ
- Копирни услуги
- Приемане на такси по ЗМДТ

Оборище Варна
-ул. "Оборище" 13а ,
-работно време от 7.00 -18.30 ч.

- Заплащане на задължения за електроенерия

Чаталджа Варна
пазар "Чаталджа",
работно време от 7.00 -18.30 ч.

- Заплащане на задължения за електроенерия

ВиК Варна
ул. "Прилеп" 33 ,
работно време от 7.00 -18.15 ч.

- Заплащане на задължения за електроенерия

Подстанция Север ТДУ Варна
бул. "Трети март " (до блок 1),
работно време от 8.30 -16.30 ч.

- Заплащане на задължения за електроенерия

гр. Провадия
ул. "М.Сапарев" 14 ,
работно време от 8.00 -16.30 ч.

- Заплащане на задължения за електроенерия

Фирмата е добавена на: 4/4/2006   Посещения: 65929   Показвания: 183869  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Консултанти  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Консултанти  :  Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане  arrow  Финансови анализи & Консултации
Фирма / организация: Експерт Консултинг Груп - гр. Варна
Адрес: 
Град/с.: Варна 
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 888 432, 088/ 850 76 17, 089/ 664 77 40  

Expert Consulting Group (ECG) - консултации и експертни решения в сферата на:
- Бизнес планиране
- Организиране на фирма
- Счетоводство
- Реклама
- Застрахователни консултации

Фирмата е добавена на: 1/10/2006   Посещения: 26825   Показвания: 65663  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Адвокатски кантори  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Консултанти  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране
Фирма / организация: Евролекс България ООД
Адрес:  бул. Осми Приморски полк 75
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 61 64 46, 088/ 823 1639   Факс: 052/ 61 64 46

Евролекс България ООД е консултантско дружество, което предоставя високопрофесионални бизнес правни, финансови и счетоводни услуги на български и чуждестранни компании и физически лица при осъществяването на тяхната дейност в множество сектори на динамично развиващата се българска икономика. Дружеството консултира и публичноправни субекти във връзка с провежданите икономически и административни реформи, реализацията на големи инвестиционни проекти, управлението на определени отрасли и т.н.
“Евролекс” работи по множество проекти, финансирани по линия на авторитетни международни институции като Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, Японската банка за международно сътрудничество, Европейската инвестиционна банка, USAID, CIDA и програми като PHARE, ISPA, SAPARD. Клиентите на дружеството са сред най-успешно адаптиралите се към новите пазарни условия в България представители на частния и публичния сектор.

Офис София
тел: 02/ 988 42 12, 989 60 02, 986 79 40
088/ 952 82 91, 088/ 952 82 93
ул. 11ти Август 1

Офис София
тел: 02/ 981 00 09, 980 97 65
GSM:088/ 639 95 15; 088/ 771 69 50
ул. Триадица 3А

Офис Варна
тел: 052/ 616 446
бул. 8 - ми Приморски полк 75

Фирмата е добавена на: 12/9/2006   Посещения: 23922   Показвания: 33932  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране  :  Услуги  arrow  Преводи и Легализация  :  Услуги  arrow  Асоциации, организации
Фирма / организация: Диляна - Диана Иванова ЕТ
Адрес:  ул. Д. Благоев 17, вх. 1, ап. 98 (до Парахода)
Град/с.: Ямбол 8600
Област: Ямбол
Телефонни номера: 046/ 666 557, 089/ 998 89 60, 089/ 998 89 76   Факс: 046/ 666 557

Агенция за преводи Диляна ЕТ - Диана Иванова, гр. Ямбол.

Предлага следните услуги:
- Превод на официални документи и заверката им в необходимите български ведомства, чуждестранните посолства у нас и Консулски отдел на Министерството на външните работи на България

- Превод на специализирана литература, Европейски стандарти

- Превод на WEB – страници

- Водене на бизнес кореспонденция и предоставяне на преводачески услуги при водене на преговори и конференции

- Устни преводи за изслушване на сделки пред нотариус

- Симултантен и консекутивен превод.

* Преводи, бизнес кореспонденции, фирми гр.

Фирмата е добавена на: 9/11/2008   Посещения: 21439   Показвания: 31597  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране  :  Услуги  arrow  Преводи и Легализация
Фирма / организация: Сана Интерлекс ООД
Адрес:  ул. Струма 6, етаж 2
Град/с.: София 9000
Област: София - град

Сана Интерлекс ООД с основен предмет на дейност преводи и легализация на документи.

Фирмата извършва официални преводи на документи за България и чужбина.
- превод на документи от и на 38 езика
- устни преводи при бизнес срещи и работни семинари
- легализация на документи
- езикови курсове
- регистрация на фирми
- изработване на печати, визитки, бланки

* Адреси и контакти:

-- гр. София
ул. Струма 6, ет. 2
Тел./Факс: 02/ 983 95 29

-- гр. София
Бизнес Парк София, сгр.2, партер
Тел: 02/ 489 95 51
Факс: 02/ 974 20 34

-- гр. Варна
ул. д-р Л. Заменхоф 2, ет. 2
Тел: 052/ 603 551

** Агенции и бюра за преводи и легализация, гр. Варна & гр. София

Фирмата е добавена на: 27/10/2006   Посещения: 18736   Показвания: 29466  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Консултанти  :  Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане  arrow  Финансови анализи & Консултации
Фирма / организация: Булинвест ООД
Адрес: 
Град/с.: София 
Област: София - град
Телефонни номера: 087/ 820 32 00  

Георги Ив. Велев - финансов анализатор със своя екип прелага следните услуги:

- Изготвяне на професионални бизнес-планове, според изискванията на банки и инвеститори при искане и обосновки за финансиране.
- Оценки на инвестиционни проекти - възвръщаемост, ефективност, срок на изкупуване, погасителни планове, амортизационни планове, изготвяне на прогнозни финансови отчети, анализ на резултатите.
- Изготвяне на финансови модели на Excel.
- Регистрация на фирми.
- Абонаментно финансово и правно консултиране.

Фирмата е добавена на: 1/7/2008   Посещения: 21411   Показвания: 50739  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)Страници (1) 2 » 
Услуги; Юридически услуги; Фирморегистриране;


 
Полезно за бизнеса

Бизнеса в категории

Автомобили
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане
Горива
Други стоки
Електро-домакински уреди
Здраве & Медицина
Имоти & Строителство
Интернет
Компютри & Електроника
Красота & Стил
Култура & Изкуство
Мебели и Обзавеждане
Медии & Реклама
Мода и облекла
Образование & Обучение
Обувки, чанти и аксесоари
Промишленост
Селско стопанство
Спорт
Текстил, платове, прежди
Туризъм & Развлечения
Услуги
Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари
Бизнес Календар

<< Март 2019 >>
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31