Вход
Регистрация

България, указател фирми  arrow  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране
       

Сортирайте по:
Име на фирма (профил) ( По азбучен ред (от А до Я) По азбучен ред (от Я до А)) Дата/добавяне ( По дата (започни от старите профили) По дата (започни от новите профили)) Посещения ( По посещаемост (от най-ниска посещаемост до най-висока) По посещаемост (от най-висока посещаемост до най-ниска))
Фирмите са сортирани по: По дата (започни от старите профили)


Страници (1) 2 » 

Адвокатска кантора България Легал, гр. Варна.   
Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Адвокатски кантори  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Консултанти  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране
Фирма / организация: България Легал ООД
Адрес:  ул. Стефан Стамболов 8, етаж 1 (Между бул. Княз Борис I и Баня Гъбата)
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 088/ 808 99 67  

Адвокатска кантора България Легал, гр. Варна.
Адвокатско дружество България Легал е консултантско сдружение на специалисти в различни области на правото и правни аспекти в икономика, бизнес, междуличностни отношения и др.

България Легал извършва правни услуги и консултации в сферата на:
• Вещно право
• Дружествено и търговско право
• Наследствено право
• Семейно право
• Енергия и природни ресурси
• Банково право
• Административно и данъчно право

България Легал - правни услуги:
- Подготовка и изпълнение на сделки с недвижими имоти - подготовка на документи, проучване на имота /собственост, тежести, статут/, съставяне и преговори при подписване на предварителен договор, извършване на обстоятелствена проверка
- Съставяне на нотариални актове (констативен, акт за дарение, продажба, замяна или др.)
съставяне на договор за делба, представителство пред нотариус
- Процесуално и съдебно представителство - съставяне и завеждане на искове, жалби, сигнали, представителство в съдебна зала, защита при насрещни искове и др.
- юридически консултации и правна помощ при фирморегистриране, продажба на МПС, нотариални актове, сделки с недвижими имоти, бизнес и потребителски кредити - правни аспекти и обосновка, ипотека, разводи и др.
- БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ *

България Легал извършва правни услуги и консултации в гр. Варна, гр. София, гр. Бургас и на територията на страната.

България Легал работи успешно с български и чуждестранни граждани, като кантората осъществява дейността си със свободно ползване при кореспонденция, документация и правни услуги на български и английски език

* Адвокатски кантори, юридически кантори, юридически консултации, консултатски дружества, правни услуги, адвокати, гр. Варна & България
** Безплатна консултация можете да получите по телефон, чрез електронна поща/запитване и на място в офиса на фирмата, в рамките на половин час.

Адвокатска кантора България Легал, гр. Варна.
Фирмата е добавена на: 27/9/2007   Посещения: 66488   Показвания: 93952  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Интернет  arrow  Интернет услуги  :  Интернет  arrow  Регионални портали и сайтове  :  Промишленост  arrow  Асоциации и организации  :  Селско стопанство  arrow  Асоциации и организации  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране  :  Услуги  arrow  Информация
Фирма / организация: Информационно обслужване АД - Варна - Иванка Сергеева - Директор
Адрес: 
Град/с.: Варна 
Телефонни номера: 052/ 599 690 (Централа)   Факс: 052/ 745 978

Информационен офис / Регистриращ орган -
Адрес 1: гр. Варна, бул. "Сливница" 191, тел: 052/ 599 690 (Централа)
Адрес 2: гр. Варна, Варненски окръжен съд - пл. "Независимост", тел. (052) 616 785


Удостоверяващ орган StampIT
Адрес: гр. Варна, бул. "Сливница" 191 ет.3
Телефон: 052/ 599 690 (Централа)

Клон Варна
Адрес: гр. Варна, бул. "Сливница" 191
Телефон: 052/ 599 690 (Централа)

Информационни офиси - предлагат Делфи услуги:
- Проверка за уникалност и резервация на име на търговци и дружества с нестопанска цел
- Пререгистрация на име на фирми
- Издаване на удостоверения за актуално състояние на фирми
- On-line достъп до базата от данни, 24 часа от всяка точка
- Информационни справки по подбрани показатели за отделни фирми
- По наименование на фирма
- По имена на свързани лица
- По ЕГН на свързани лица
- По фирмен номер
- По номер на съдебно дело и година на регистрация на фирмата
- Различни видове социологически извадки и справки
- Достъп от мобилен телефон

Удостоверения за електронен подпис: Информационно обслужване" АД е първият в страната доставчик на удостоверителни услуги, регистриран от Комисията за регулиране на съобщенията, съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. Издаваните удостоверения за електронен подпис са с висока степен на надежност и ниски цени.

В качеството си на Регистриращ орган на удостоверителни услуги Информационно обслужване АД - клон Варна издава 2 вида персонални удостоверения за електронен подпис :

- StampIT Doc certificate - издават се на физически лица. Валидност - една година. Включва : смарт карта, карточетящо устройство, едногодишен абонамент, CD-ROM с необходимия софтуер и ръководство за потребителя.

- StampIT DocPro certificate - издават се на физически лица, които са упълномощени да представляват юридически лица. Електронното изявление се прави от името на юридическото лице и се подписва от упълномощеното лице. Валидност - една година. Включва : смарт карта, карточетящо устройство, едногодишен абонамент, CD-ROM с необходимия софтуер и ръководство за потребителя.

В офисите на "Информационно обслужване" АД - Варна се предлагат и поддържат следните видове услуги:

"Варненски Окръжен съд"
пл. "Независимост" 2 ( сградата на Варненски Окръжен съд ),
работно време от 8.00 -12.00 ч., от 13.00 -17.00 ч.

- Изготвяне на справки за съдебни дела на Варненски Окръжен съд
- Изготвяне на справки за фирми от Национален Търговски регистър "Делфи"
- Издаване на удостоверения за актуално състояние на фирми, регистрирани във
Варненски Окръжен съд и в други Окръжни съдилища на страната
- Издаване на удостоверения по ЗОП
- Проверка за уникалност и резервация на име на фирма
- Проверка за уникалност и резервация на име на фирма от друг съдебен регион
- Експресно вписване на фирми в Електронен Търговски регистър
- Изготвяне на публикации в Държавен вестник
- Изготвяне на копия на документи
- Изготвяне на копия на документи от електронните папки на съдебните дела
- Молбопис
- Приемане на съдебни такси по Тарифа 1 на МП
- Приемане на такси за регистър БУЛСТАТ
- Регистрация в БУЛСТАТ
- Изпращане на SMS-съобщения на GSM за движението на съдебните дела и резултати от съдебните заседания
- Заплащане на задължения за телефони и В и К

I РПУ – Община Варна
бул. "8-ми Приморски полк" 43 ( сградата на Общината),
работно време от 8.30 -12.00 ч., от 13.00 -17.00 ч.

- Подготовка на документи за самоличност
- Молбопис и приемане на такси за I РПУ
- Приемане на глоби по наказателни постановления и фишове
- Заплащане на задължения за електроенерия, В и К, телефони и топлоенергия

II РПУ Варна
ул. "Брегалница" 1 ( сградата на II РПУ )
работно време от 8.30 -12.00 ч., от 13.00 -17.00 ч.


- Подготовка на документи за самоличност
- Приемане на глоби по наказателни постановления и фишове
- Молбопис и приемане на такси за II РПУ

III РПУ Варна
бул. "Ян Хуниади" 5 ( сградата на Технически прегледи - КАТ ),
работно време от 8.30 -12.00 ч., от 13.00 -17.00 ч.


- Подготовка на документи за самоличност
- Молбопис и приемане на такси за III РПУ
- Молбопис и приемане на такси за KAT
- Приемане на глоби по наказателни постановления и фишове
- Попълване и приемане на документи за Дирекция "Местни данъци" на Община Варна
- Заплащане на задължения по ЗМДТ
- Заплащане на задължения за електроенергия, В и К, телефони и топлоенергия

IV РПУ Варна
ул. "Средец" 63 ( сградата на IV РПУ - кв. Аспарухово ),
работно време от 8.30 -12.00 ч., от 13.30 -17.00 ч.

- Подготовка на документи за самоличност
- Молбопис и приемане на такси за IV РПУ
- Приемане на глоби по наказателни постановления и фишове
- Попълване и приемане на документи за Дирекция "Местни данъци" на Община Варна
- Заплащане на задължения по ЗМДТ
- Заплащане на задължения за електроенерия, В и К и телефони

Приморско Варна
ул. "Генерал Колев" 91 ( срещу район "Приморски" )
работно време от 8.30 -12.30 ч., от 13.30 -17.30 ч.

- Молбопис за кметството
- Попълване и приемане на документи за Дирекция "Местни данъци" на Община Варна
- Издаване на удостоверения за актуално състояние на фирми, регистрирани във Варненски Окръжен съд и в други Окръжни съдилища на страната
- Заплащане на задължения за електроенерия, телефони и В и К

Е-регион Варна
бул. "Съборни" 15
работно време от 9.00 -12.30 ч., от 13.00 -17.30 ч.

- Попълване и приемане на документи за Дирекция "Местни данъци" на Община Варна
- Приемане на глоби по наказателни постановления и фишове
- Издаване на удостоверения за актуално състояние на фирми, регистрирани във Варненски Окръжен съд и в други Окръжни съдилища на страната
- Заплащане на задължения по ЗМДТ
- Заплащане на задължения за електроенерия, В и К, топлоенергия и телефони

Младост Варна
кв. "Трошево" бл. 10А ( до район "Младост" )
работно време от 8.30 -12.15 ч., от 13.15 -17.00 ч.

- Молбопис за кметството
- Издаване на удостоверения за актуално състояние на фирми, регистрирани във Варненски Окръжен съд и в други Окръжни съдилища на страната
- Заплащане на задължения по ЗМДТ
- Заплащане на задължения за електроенерия, В и К, телефони и битова газ

"ИО" АД - Варна
бул "Сливница" 191
работно време от 7.00 -19.00 ч.

- Издаване на удостоверения за актуално състояние на фирми, регистрирани във Варненски Окръжен съд и в други Окръжни съдилища на страната
- Компютърна подготовка на документи по ЗМДТ
- Приемане на такси за БУЛСТАТ
- Подготовка на заявления за регистрация в БУЛСТАТ
- Приемане на социални и здравни осигуровки
- Заплащане на задължения за електроенерия, В и К, топлоенергия, телефони и битова газ
- Приемане на глоби по наказателни постановления и фишове

Топлофикация Варна
бул. "Ян Хуниади" 5 ( до портала на Топлофикация - Варна ),
работно време от 7.00 - 18.30 ч.

- Заплащане на задължения за електроенерия, В и К, топлоенергия и телефони

Районен съд Провадия
гр. Провадия (в сградата на Районен съд),
работно време от 8.00 - 12.00 ч., от 13.00 - 16.30 ч.

- Изготвяне на справки за фирми от Национален Търговски регистър "Делфи"
- Издаване на удостоверения за актуално състояние на фирми, регистрирани във Варненски Окръжен съд и в други Окръжни съдилища на страната
- Издаване на удостоверения по ЗОП
- Молбопис по образци на РС и АВ
- Приемане на съдебни такси по Тарифа 1 на МП
- Приемане на такси по ЗМДТ
- Приемане на съдебни такси за АВ
- Подготовка на документи за самоличност
- Молбопис и приемане на такси за РПУ Провадия


Районен съд Девня
гр. Девня (в сградата на Районен съд),
работно време от 8.00 - 12.00 ч., от 13.00 - 16.30 ч.

- Изготвяне на справки за фирми от Национален Търговски регистър "Делфи"
- Издаване на удостоверения за актуално състояние на фирми, регистрирани във Варненски Окръжен съд и в други Окръжни съдилища на страната
- Издаване на удостоверения по ЗОП
- Молбопис по образци на РС и АВ
- Приемане на съдебни такси по Тарифа 1 на МП
- Приемане на съдебни такси за АВ
- Копирни услуги
- Приемане на такси по ЗМДТ

Оборище Варна
-ул. "Оборище" 13а ,
-работно време от 7.00 -18.30 ч.

- Заплащане на задължения за електроенерия

Чаталджа Варна
пазар "Чаталджа",
работно време от 7.00 -18.30 ч.

- Заплащане на задължения за електроенерия

ВиК Варна
ул. "Прилеп" 33 ,
работно време от 7.00 -18.15 ч.

- Заплащане на задължения за електроенерия

Подстанция Север ТДУ Варна
бул. "Трети март " (до блок 1),
работно време от 8.30 -16.30 ч.

- Заплащане на задължения за електроенерия

гр. Провадия
ул. "М.Сапарев" 14 ,
работно време от 8.00 -16.30 ч.

- Заплащане на задължения за електроенерия

Фирмата е добавена на: 4/4/2006   Посещения: 64730   Показвания: 181560  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Адвокатски кантори  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Консултанти  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране
Фирма / организация: Евролекс България ООД
Адрес:  бул. Осми Приморски полк 75
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 61 64 46, 088/ 823 1639   Факс: 052/ 61 64 46

Евролекс България ООД е консултантско дружество, което предоставя високопрофесионални бизнес правни, финансови и счетоводни услуги на български и чуждестранни компании и физически лица при осъществяването на тяхната дейност в множество сектори на динамично развиващата се българска икономика. Дружеството консултира и публичноправни субекти във връзка с провежданите икономически и административни реформи, реализацията на големи инвестиционни проекти, управлението на определени отрасли и т.н.
“Евролекс” работи по множество проекти, финансирани по линия на авторитетни международни институции като Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, Японската банка за международно сътрудничество, Европейската инвестиционна банка, USAID, CIDA и програми като PHARE, ISPA, SAPARD. Клиентите на дружеството са сред най-успешно адаптиралите се към новите пазарни условия в България представители на частния и публичния сектор.

Офис София
тел: 02/ 988 42 12, 989 60 02, 986 79 40
088/ 952 82 91, 088/ 952 82 93
ул. 11ти Август 1

Офис София
тел: 02/ 981 00 09, 980 97 65
GSM:088/ 639 95 15; 088/ 771 69 50
ул. Триадица 3А

Офис Варна
тел: 052/ 616 446
бул. 8 - ми Приморски полк 75

Фирмата е добавена на: 12/9/2006   Посещения: 23460   Показвания: 33253  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Консултанти  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Консултанти  :  Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане  arrow  Финансови анализи & Консултации
Фирма / организация: Експерт Консултинг Груп - гр. Варна
Адрес: 
Град/с.: Варна 
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 888 432, 088/ 850 76 17, 089/ 664 77 40  

Expert Consulting Group (ECG) - консултации и експертни решения в сферата на:
- Бизнес планиране
- Организиране на фирма
- Счетоводство
- Реклама
- Застрахователни консултации

Фирмата е добавена на: 1/10/2006   Посещения: 26260   Показвания: 64570  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране  :  Услуги  arrow  Преводи и Легализация
Фирма / организация: Сана Интерлекс ООД
Адрес:  ул. Струма 6, етаж 2
Град/с.: София 9000
Област: София - град

Сана Интерлекс ООД с основен предмет на дейност преводи и легализация на документи.

Фирмата извършва официални преводи на документи за България и чужбина.
- превод на документи от и на 38 езика
- устни преводи при бизнес срещи и работни семинари
- легализация на документи
- езикови курсове
- регистрация на фирми
- изработване на печати, визитки, бланки

* Адреси и контакти:

-- гр. София
ул. Струма 6, ет. 2
Тел./Факс: 02/ 983 95 29

-- гр. София
Бизнес Парк София, сгр.2, партер
Тел: 02/ 489 95 51
Факс: 02/ 974 20 34

-- гр. Варна
ул. д-р Л. Заменхоф 2, ет. 2
Тел: 052/ 603 551

** Агенции и бюра за преводи и легализация, гр. Варна & гр. София

Фирмата е добавена на: 27/10/2006   Посещения: 18413   Показвания: 28939  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Счетоводни къщи  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Одит  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Консултанти
Фирма / организация: Агенция за независим финансов контрол ООД - Трендафил Василев
Адрес:  бул. Цар Освободител 44, офис 7
Град/с.: гр. Варна 9002
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 600 247, 089/ 910 92 26, 088/ 74 74 349   Факс: 052/ 600 247

Агенция за независим финансов контрол ООД, гр. Варна.
- Счетоводни услуги.
- Одит.
- Консултации.
- Фирморегистриране.

* Счетоводни къщи, счетводни кантори, счетоводни услуги, гр. Варна.
** Регистрация на дружества, фирморегистриране.

Фирмата е добавена на: 19/12/2006   Посещения: 30963   Показвания: 51005  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Адвокатски кантори  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Консултанти  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране
Фирма / организация: Адвокатска кантора Даниела Мандева - гр.Варна
Адрес:  ул. Ген Попов 9, етаж 3, ап. 6
Град/с.: Варна 9002
Област: Варна
Телефонни номера: 088/ 764 93 76  

Адвокатска кантора Даниела Мандева - Адвокатска колегия Варна - личен номер към колегията № 1800022190. Съдебно и извънсъдебно представителство на граждани и юридически лица

Правни услуги:
- регистрация, пререгистрация, преобразуване, текущо правно обслужване на юридически лица;
- предоставяне на становища по сключени търговски договори относно действителността им, тълкуване, препоръки и промени. Правна помощ във връзка с търговски сделки
- изготвяне на проекти, преговори за сключване и сключване на всякакви видове договори. Гарантиране правата и взаманията на клиента чрез налагане на обезпечения
- Разваляне на договори (привидни договори, при упражнени сила и заплашване и др.)
- Обезщетения, неустойки и лихви при неизпълнени или неточно изпълнени договори -разводи по взаимно съгласие или по изключителна вина на единия съпруг -всякакви брачни искове - родителски права, издръжка /на съпруг или дете
- настойничество и попечителство , поставяне под запрещение
- изготвяне и подаване на жалби и частни тъжби за извършени престъпления.
- изготвяне на граждански искове по наказателни дела. Споразумения
- правна помощ и защита при повдигане на обвинение за извършване на престъпление
- реабилитация
- работа с малолетни и непълнолетни

Правни сфери:
- Търговско и корпоративно право
- Договорно право
- Семейно и наследствено право
- Наказателно право
- Гражданско право

* Безплатни онлайн консултации (по e-mail / направете запитване) - отговор в рамките на 2 работни дни.
** Адвокати и адвокатски кантори в гр. Варна.

Фирмата е добавена на: 31/1/2007   Посещения: 22334   Показвания: 32928  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Адвокатски кантори  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Консултанти  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране
Фирма / организация: Адвокатска кантора Вълчев, гр. Варна.
Адрес:  ул. Русе 27 А, етаж 1
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 63 00 30, 91 99 35, 087/ 706 14 42   Факс: 052/ 91 99 35

Адвокатска кантора Вълчев, гр. Варна. Цялостно правно обслужване на граждани и юридически лица.

Правни услуги:
- Изпълнение на сделки с недвижими имоти - подготовка на документи, изследване на имот /собственост, тежести, статут/, съставяне и преговори при подписване на предварителен договор, извършване на обстоятелствена проверка
съставяне на нотариален акт /констативен, акт за дарение, продажба, замяна и др./
съставяне на договор за делба, представителство пред нотариус
- Процесуално /съдебно/ представителство и юридически консултации - съставяне и завеждане на искове, жалби, сигнали при нарушени или претендирани права, представителство в съдебна зала, защита при насрещни искове, възражения, претенции и др.

Правни сфери:
- Семейно право
- Изпълнителни дела
- Административни наказания /глоби и др./-оспорване, отмяна и пр.
- Фирмено и корпоративно право
- Административно право
- Търговско и фирмено право
- Регистрация, пререгистрация и правно - административно обслужване на търговски дружества и ЮЛНЦ, регистриране на офшорна фирма в Кипър
- Авторски и сродни права - защита и спорове
- Гражданско право, включително: кредитни, наемни, лизингови отношения, събиране на просрочени вземания
- Административно и административно-наказателно право - обжалване на актове (АУАН, ИАА, ОАА, НАА, ДРА и пр).
- Изпълнителни производства, събиране на обезпечени и необезпечени вземания
- Жалби пред Европейския съд по правата на човека;
- Инвестиционни консултации;
- Арбитраж и посредничество при спорове;

Морско частно право:
- консултации по договори за превоз и морски услуги
- сключване, изпълнение и спорове относно неизпълнение на договори
- данъчно облагане и данъчно-ревизионни производства
- трудови спорове с международен характер (екипажи, плаващи под български или чуждестранен флаг) - договори, спорове, обезщетения
- застрахователни и осигурителни казуси (спорове и вземания)
- регистрация на кораби и малки съдове
- промяна на името на кораб/съд
- промяна на собственик на кораб/съд
- морска ипотека
- задържане/освобождаване на кораб и др.

* Сътрудничи си с кантори, работещи в същите области в други градове на страната.
** Адвокатски кантори, адвокатски къщи, адвокати, гр. Варна

Фирмата е добавена на: 7/8/2007   Посещения: 22248   Показвания: 32136  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Счетоводни къщи  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Консултанти
Фирма / организация: БулАкаунт ООД
Адрес:  ул. Роза 2
Град/с.: Варна 
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 71 60 15, 089/ 576 08 25, 088/ 928 59 60  

БулАкаунт, гр. Варна. Aбонаментно счетоводство, регистрация на фирми, митнически услуги, данъчни консултации.

- Регистрация на фирми – изготвяне на необходимите документи за регистрация на фирмата в съда, издаване на ИК по Булстат, закупуване и регистрация на касови апарати в НАП.
- Счетоводна отчетност в съответствие със Закона за счетоводството, Националните Счетоводни Стандарти и Международните Счетоводни Стандарти
- Счетоводен анализ на стопанската дейност, финансово и данъчно планиране за бъдещото развитие на дейността на фирмата-клиент
- Подготовка и регистрация на фирмата-клиент по Закона за данък върху добавената стойност
- Ежемесечно изготвяне и подаване по eлектронен път на дневници за покупки и продажби,VIES декларация, както и месечна справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност
- Изготвяне на трудови договори и прилежащите към тях формуляри. Ежемесечно изготвяне на ведомости за работни заплати на служителите на фирмата-клиент. Начисляване на социални и здравни осигуровки, изготвяне на платежни документи и подаване на декларации за данни за осигурените лица в Националния осигурителен институт по eлектронен път
- Извършване на годишно счетоводно приключване в края на отчетния период
- Изготвяне на Годишен Финансов Отчет на фирмата-клиент: Баланс, Отчет за приходи и разходи, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал и всички Приложения съгласно съществуващите счетоводни стандарти. Попълване и подаване на годишни данъчни декларации за физически (ЕТ) и юридически лица.
- Защита на интересите на фирмата-клиент пред данъчните органи
- Изготвяне на изискваните документи, регламентиращи вътрешно-фирмените взаимоотношения: Длъжностни характеристики, Правилник за вътрешния ред, Вътрешни правила за образуване на работната заплата и др.
- Съставяне на отчети, предназначени за ползване от ръководството на фирмата-клиент
- Правни и данъчни консултации
- Коректен договор с защита на интересите на клиента
- Подбор на счетоводен персонал

* Счетоводни къщи, счетоводни кантори, фирмо-регистриране, консултанти, фирми гр. Варна & България

Фирмата е добавена на: 20/9/2007   Посещения: 21481   Показвания: 37540  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Счетоводни къщи  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Консултанти  :  Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане  arrow  Финансови анализи & Консултации
Фирма / организация: Георги Стаматов ЕТ
Адрес:  ул. Странджа 3 (до Експресбанк - централа)
Град/с.: Варна 
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 62 45 47, 089/ 984 59 55  

Счетоводна кантора Стаматов гр. Варна извършва следните услуги:
- абонаментно счетоводно обслужване
- консултации по трудово - правни отношения
- социално и здравно осигурявне
- попълване на декларации по ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС
- текущо и годишно приключване
- регистрация на фирми по ТЗ, ЗЗД

* Счетоводни кантори, счетовoдни услуги, фирми гр. Варна & България.

Фирмата е добавена на: 21/11/2007   Посещения: 27741   Показвания: 54875  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)Страници (1) 2 » 
Услуги; Юридически услуги; Фирморегистриране;


 
Полезно за бизнеса

Бизнеса в категории

Автомобили
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане
Горива
Други стоки
Електро-домакински уреди
Здраве & Медицина
Имоти & Строителство
Интернет
Компютри & Електроника
Красота & Стил
Култура & Изкуство
Мебели и Обзавеждане
Медии & Реклама
Мода и облекла
Образование & Обучение
Обувки, чанти и аксесоари
Промишленост
Селско стопанство
Спорт
Текстил, платове, прежди
Туризъм & Развлечения
Услуги
Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари
Бизнес Календар

<< Декември 2018 >>
П В С Ч П С Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31