Вход
Регистрация

България, указател фирми  arrow  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Консултанти
       

Сортирайте по:
Име на фирма (профил) ( По азбучен ред (от А до Я) По азбучен ред (от Я до А)) Дата/добавяне ( По дата (започни от старите профили) По дата (започни от новите профили)) Посещения ( По посещаемост (от най-ниска посещаемост до най-висока) По посещаемост (от най-висока посещаемост до най-ниска))
Фирмите са сортирани по: По дата (започни от новите профили)


Страници « 1 2 3 (4) 5 » 

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Счетоводни къщи  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Консултанти
Фирма / организация: Баланс ЕС ЕООД
Адрес:  ул. Брегалница 30 (партер)
Град/с.: Варна 9002
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 615 224, 089/ 913 42 70   Факс: 052/ 615 224

Счетоводна кантора Баланс ЕС ЕООД, гр. Варна.

Фирмата предлага пълно счетоводно - консултантско обслужване и данъчна защита.

* Счетоводни кантори, консултантски услуги, фирми гр. Варна & България.

Фирмата е добавена на: 16/11/2007   Посещения: 12110   Показвания: 22116  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Счетоводни къщи  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Консултанти
Фирма / организация: Счетоводна кантора Енуест (Enwest), гр. Варна
Адрес:  ул. Стара планина 9
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 600 205, 088/ 725 86 70, 088/ 725 88 20  

Счетоводна кантора Енуест (Enwest), гр. Варна. Дейност, услуги:

--- Счетоводни услуги
• Счетоводно обслужване на физически и юридически лица
• Изготвяне на индивидуален сметкоплан
• Фирмено счетоводство
• Формиране на счетоводна политика, междинни финансови отчети
• Водене на складови наличности, обработка на първични счетоводни документи
• Пълно счетоводно обслужване
• Текущи счетоводни операции
• Изготвяне на оборотни ведомости
• Изготвяне на баланс, Отчет за приходи и разходи, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал и всички приложения съгласно Закона за счетоводство и НСС.

Счетоводствотвото се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство при съобразяване със основните счетоводни принципи, регламентирани в НСС.

--- Счетоводна кантора Енуест (Enwest), гр. Варна, услуги:
• Финансово –счетоводен анализ, проверки и анализ на риска
• Изчисляване на себестойности
• Годишно счетоводно приключване
• Изготвяне на данъчни декларации
• Изготвяне и подаване на справка декларация, дневници и магнитен носител по ЗДДС
• Данъчна защита
• Изготвяне на трудови договори
• Изготвяне на ведомости за работна заплата и платежни документи към тях
• Изготвяне на кредитни обосновки и бизнес планове

--- ТРЗ обслужване
• Изготвяне на трудови договори и регистрация в НОИ
• Изготвяне на Длъжностни характеристики, Правилник на вътрешния трудов ред, Вътрешни правила
• Изготвяне на ведомости за работна заплата
• Начисляване на социални и здравни осигуровки, изготвяне на платежни документи и подаване на декларации за данни за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ
• Изготвяне на УП 1, УП 2, УП 3, за лицата- служители на фирмата

--- Данъчно обслужване
• Изготвяне и подаване на Справка декларация,дневници и магнитен носител по ЗДДС.
• Авансови, еднократни и окончателни данъци
• Счетоводно-данъчни консултации

--- Корпоративни финанси
• Изготвяне на финансови анализи и планиране
• Изготвяне на бизнес планове
• Анализ на ефективността от дейността на дружеството
• Консултации

* Счетоводни кантори, счетоводни къщи, счетоводни услуги, счетоводители, фирми гр. Варна.

Фирмата е добавена на: 26/10/2007   Посещения: 12727   Показвания: 24937  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Счетоводни къщи  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Консултанти
Фирма / организация: БулАкаунт ООД
Адрес:  ул. Роза 2
Град/с.: Варна 
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 71 60 15, 089/ 576 08 25, 088/ 928 59 60  

БулАкаунт, гр. Варна. Aбонаментно счетоводство, регистрация на фирми, митнически услуги, данъчни консултации.

- Регистрация на фирми – изготвяне на необходимите документи за регистрация на фирмата в съда, издаване на ИК по Булстат, закупуване и регистрация на касови апарати в НАП.
- Счетоводна отчетност в съответствие със Закона за счетоводството, Националните Счетоводни Стандарти и Международните Счетоводни Стандарти
- Счетоводен анализ на стопанската дейност, финансово и данъчно планиране за бъдещото развитие на дейността на фирмата-клиент
- Подготовка и регистрация на фирмата-клиент по Закона за данък върху добавената стойност
- Ежемесечно изготвяне и подаване по eлектронен път на дневници за покупки и продажби,VIES декларация, както и месечна справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност
- Изготвяне на трудови договори и прилежащите към тях формуляри. Ежемесечно изготвяне на ведомости за работни заплати на служителите на фирмата-клиент. Начисляване на социални и здравни осигуровки, изготвяне на платежни документи и подаване на декларации за данни за осигурените лица в Националния осигурителен институт по eлектронен път
- Извършване на годишно счетоводно приключване в края на отчетния период
- Изготвяне на Годишен Финансов Отчет на фирмата-клиент: Баланс, Отчет за приходи и разходи, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал и всички Приложения съгласно съществуващите счетоводни стандарти. Попълване и подаване на годишни данъчни декларации за физически (ЕТ) и юридически лица.
- Защита на интересите на фирмата-клиент пред данъчните органи
- Изготвяне на изискваните документи, регламентиращи вътрешно-фирмените взаимоотношения: Длъжностни характеристики, Правилник за вътрешния ред, Вътрешни правила за образуване на работната заплата и др.
- Съставяне на отчети, предназначени за ползване от ръководството на фирмата-клиент
- Правни и данъчни консултации
- Коректен договор с защита на интересите на клиента
- Подбор на счетоводен персонал

* Счетоводни къщи, счетоводни кантори, фирмо-регистриране, консултанти, фирми гр. Варна & България

Фирмата е добавена на: 20/9/2007   Посещения: 23696   Показвания: 41337  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Имоти & Строителство  arrow  Недвижими имоти  arrow  Агенции за недвижими имоти  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Консултанти
Фирма / организация: СтелаПро ООД
Адрес:  кв. Възраждане ул. Самуил 56
Град/с.: Бургас 8000
Област: Бургас
Телефонни номера: 056/ 91 73 42, 088/ 986 07 31  

СтелаПро ООД, гр. Бургас. Индивидуални консултации по желание на клиента:
- Посредничество за справедливи пазарни цени при закупуване и продаване на имот
- Разработка на Експозе - реклама
- Търсене на потенциални заинтересовани
- Посещения, снимки и видеоматериали
- Евентуално посредничество за банкови кредити
- Изготвяне на договори
- Юридически консултации
- Осигуряване на нотариус
- Изготвяне на рекламни сайтове за строителни предприемачи
- Изготвяне на рекламни брошури и видео CD
- Обзавеждане
- Свързване с архитект
- Ремонт на закупената недвижима собственост

* Агенции за недвижими имоти, посредници, фирми гр. Бургас & България.
** Посреднически услуги, свързани с недвижими имоти.

Фирмата е добавена на: 17/8/2007   Посещения: 9813   Показвания: 26363  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Консултанти  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Консултанти  :  Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане  arrow  Финансови анализи & Консултации
Фирма / организация: Петров и Петров Консулт ООД
Адрес:  кв. Надежда І , бл. 138, вх. A-a, ап. 5
Град/с.: София 1220
Област: София - град
Телефонни номера: 02/ 936 36 42, 088/ 749 37 47, 088/ 752 05 45   Факс: 02/ 936 36 42

Петров и Петров Консулт ООД е българска фирма, занимаваща се с разнородна дейност в сферата на бизнес-консултантските услуги: оценка, проучване, планиране, обосновка, мониторинг и посредническа дейност в сферата на инвестиции на зелено, иновации, Joint Venture и трансфер на технологии.

Петров и Петров Консулт ООД обхваща широк спектър от компетенции: финансово-аналитични, статистико-математически анализи и проучвания, юридически, пазарно-маркетингови проучвания и планиране, PR и рекламно планиране и редица други.

* Бизнес-консултантски услуги, фирми гр. София & България.


Фирмата е добавена на: 20/5/2007   Посещения: 20506   Показвания: 47336  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Промишленост  arrow  Асоциации и организации  :  Селско стопанство  arrow  Асоциации и организации  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Консултанти  :  Услуги  arrow  Транспорт  arrow  Морски транспорт, линии, пристанища, гара.  :  Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане  arrow  Финансови анализи & Консултации
Фирма / организация: Булкарго ООД
Адрес:  Одесос ул. Васил Друмев 7, етаж 1
Град/с.: Варна 9002
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 642 060 (Дeжурен мобилен телефон 088/ 758 03 75 - 24 часа)   Факс: 052/ 642 070

Булкарго ООД, гр. Варна. Услуги:

Количествен и качествен стоков контрол

Инспекции / сървеи:
- инспекции за P & I: общо състояние, товар/корпус.
- инспекции преди покупка на морски съдове.
- бункерен он/оф-хайър сървей.
- контейнерни огледи: инспекции при повреди, он- и оф-хайър сървей.
- корабни он/оф-хайър сървеи.
- инспекция на товара преди товарене и след разтоварване.
- инспекция на укрепването на товара.
- проверка на корабните товарни помещения за годност за товарене.
- драфт и улаж сървеи.
- оглед на общото състояние – кондишън сървей.
- инспектиране на корпус и машинария.

Морски дейности:
- унищожаване и определяне остатъчната девиация на магнитния компас.
- скоростни изпитания на новопостроени кораби и кораби след ремонт.
- подръжка и ремонт на електро-навигационно и радио-оборудване.
- изготвяне на каргоплан за зърнени и опасни товари и защита пред пристанищната Морска Администрация.
- доставка на навигационни издания и морски карти.
- корекция на навигационни карти.
- доставка на електронни навигационни карти на С-МАР – пълномощен дистрибутор.
- търговска оценка на дългосрочни активи.
- оценки по морски застраховки – товар, корпус и машинария.

Операции с опасни товари:
- комплексни услуги по складиране, превоз и следене качеството на опасни товари.

Лицензирани оценки на активи:
- оценяване на цели предприятия.
- оценки на ДМА - машини, съоръжения, др. в областта на корабостроенето, металургията, селското стопанство, воден транспорт, туризъм; оценки на корабно оборудване.
- оценки на движимо и недвижимо имущество за нуждите на сделки по покупко-продажба и др.; оценки с цел ипотеки и ликвидация.
- оценки за нуждите на приватизация и провеждане на търгове, конкурси и други услуги в областта на приватизацията.
- оценки на стоки за залог, в т.ч. ДМА и материални запаси и др.
- консултации, бизнес оценки.

Фирмата е добавена на: 20/5/2007   Посещения: 52699   Показвания: 108575  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Счетоводни къщи  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Одит  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Консултанти  :  Услуги  arrow  Асоциации, организации
Фирма / организация: Съюз на счетоводителите в България
Адрес:  ул. Раковски 127, етаж 1, офис 101
Град/с.: София 1000
Област: София - град
Телефонни номера: 02/988 86 29, 988 87 74, 981 68 49  

Съюз на счетоводителите в България - сдружение на съдебно-счетоводните експерти в България.

Членство - Съгласно чл. 7, ал. 1 от Устава на ССБ член на ССБ може да бъде всеки пълнолетен и дееспособен български гражданин, който работи или се е пенсионирал в областта на теорията и практиката на счетоводната отчетност, финансово-икономическия анализ и вътрешния финансов контрол, включително студенти от икономически ВУЗ и приема Устава на сдружението.

... Управителният съвет следва да насочи своите усилия и тези на структурните му звена по места към следните направления:
А. По-нататъшно организационно укрепване на съюза и клоновете в окръжните и общинските региони и увеличаване на съюзните членове. Това следва да стане чрез активизиране на нашата работа по представителство и в защита интересите на съюзните членове пред всички власти в страната, особено пред законодателната и изпълнителна власт.
Б. Създаване на организация за обучението на счетоводителите на национално и регионално равнище по:
- счетоводното, данъчното и трудовоправното законодателство;
- Международните счетоводни стандарти;
- следдипломното обучение съвместно с ИСК и ССБ.
В. Усъвършенстване на издателската дейност и задоволяване на счетоводната колегия с разработване на практикоприложна литература по проблемите на счетоводната теория и практика.
Г. Необходимо е усъвършенстване и разширяване на научно изследователската работа в съюза. Този въпрос следва да се решава с активното участие и сътрудничество с катедрите по счетоводство и контрол на висшите училища по икономика в София - УНСС, Варна - ВИАС, и Свищов - СА "Д.Ценов".
Д. Разширяване сътрудничеството с Института на дипломираните експерт-счетоводители, с Асоциацията на счетоводните къщи и развиване на международните контакти с други съюзи. ...

Списък на Районните съюзни организации на ССБ(Сдружение "Съюз на счетоводителите в България"):

1. Благоевград 2700
ул. Св. Св. Кирил и Методий" № 9 "СК" ООД
Василка Сотирова Иванова 073/35767, 0886838875

2. Враца 3000, Сдружение ССБ
ул. "дико Илиев" № 4, вх. А, ап. 17
Христина Павлова Колева - 092/ 52825, 088/ 8754432

3. Габрово 5300
бул. "Хемус" № 43, ет.7, ап. 25
Петя Цветкова Рачева - 066/ 39098, 088/8266887

4. Горна Оряховица 5100
пл. "Георги Измирлиев" № 4, ет.4 "СК" - ООД
Розалия Александрова Дивитрова - 0618/ 41754

5. Монтана 3400
ул. "В. Априлов" № 13, блок "Романтика" 1,ет. 4, ап. 10
Венка Иванова Ячева 096/20027, 089/ 8807681

6. Пазарджик 4400
ул. "Коце Хаджиангелов" № 2
ССБ - клон Пазарджик, Петър Иванов Петров 034/ 426231

7. Плевен 5800
ул. "Дойран" № 160, ет. 4
"Счетоводна къща" ООД - клон Плевен
Иван Петров Хинков - 064/ 801216, 088/ 7876303

8. Пловдив 4000
ул. "Богомил" № 67
Иван Николов Иванов 088/ 8666105

9. Сандански 2800
Бул. "Мара Бунева" № , "Счетоводство и контрол"
Георги Иванов Туджаров - 0746/ 28624, 088/ 7972353

10. София 1000
ул. "Г.С.Раковски" № 127, ет.3 офис 325
Венелин Христов Гешков - 02/ 9816849, 089/ 8479999

11. Стара Загора 6000
бул. "Цар Симеон Велики" № 140 "СК" ООД
Минка Минева Стоянова - 042/ 601968, 088/ 9428927

12. Хасково 6300
община Хасково, пл. "Общински" № 1
Живка Жечева Димитрова 038/ 664121, 088/ 8600201

13. Ямбол 8600
ул. "Бунар Хисар" № 18
Станимира Начева Топалова - 046/ 48152, 046/ 63187

14. Варна 9000
ул. "Славянска" № 1
Юлия Илиева Йорданова - 052/ 641425, 088/ 7828051

>>> Уебсайт: www.accounterbg.com <<<

* Адрес за кореспонденция: София 1000, п.к. 884
** Асоциации и организации, България.
*** Браншови сдружения, България.

Фирмата е добавена на: 20/1/2007   Посещения: 37565   Показвания: 50365  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Счетоводни къщи  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Одит  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Консултанти
Фирма / организация: Агенция за независим финансов контрол ООД - Трендафил Василев
Адрес:  бул. Цар Освободител 44, офис 7
Град/с.: гр. Варна 9002
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 600 247, 089/ 910 92 26, 088/ 74 74 349   Факс: 052/ 600 247

Агенция за независим финансов контрол ООД, гр. Варна.
- Счетоводни услуги.
- Одит.
- Консултации.
- Фирморегистриране.

* Счетоводни къщи, счетводни кантори, счетоводни услуги, гр. Варна.
** Регистрация на дружества, фирморегистриране.

Фирмата е добавена на: 19/12/2006   Посещения: 34560   Показвания: 56715  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Счетоводни къщи  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Консултанти
Фирма / организация: Мелиса Консулт ЕООД
Адрес:  ул. Кавала 9
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 601 757, 088/ 725 84 24   Факс: 052/ 601 757

Счетоводна кантора Мелиса Консулт, гр. Варна.
- пълно счетоводно обслужване.
- водене на складови наличности.
- формиране на счетоводна политика, междинни финансови отчети.
- финансово - счетоводен анализ.
- годишно счетоводно приключване.
- Изготвяне на данъчни декларации.
.... и др.

* Счетоводни кантори & счетоводни къщи гр. Варна.

Фирмата е добавена на: 14/12/2006   Посещения: 12897   Показвания: 24147  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Счетоводни къщи  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Одит  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Консултанти
Фирма / организация: Тера СП, гр. Варна
Адрес:  бул. Осми приморски полк 139, бл. 38, вх. A, ап. 50
Град/с.: Варна 9010
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 305 846   Факс: 052/ 305 846

Счетоводна кантора Тера. Услуги:
- Първоначално изготвяне на индивидуален сметкоплан съобразен с изискванията на НСС и МСС.
- Изготвяне на счетоводната политика на предприятието.
- Месечно осчетоводяване на документи от клиенти и доставчици.
- Осчетоводяване на платежни документи на обслужващите банки в лева и валута.
- Изготвяне на хронологични и аналитични регистри, оборотна ведомост, главна книга, отчет за приходити е иразходите и баланс на предприятието.
- Обработка на склад.
- Изготвяне на дневници по ДДС и Справка-декларация по ДДС. Подаване на данни в ТДД - Варна.
- Изготвяне и обработка на ведомости за работни заплати, печат на платежни документи, подаване на данни за персоналния регистър на осигурените лица .
- Печат и подаване на уведомления в НАП по трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди.
- Изговяне на трудови книжки и заверка на осигурителни книжки на самоосигуряващи се лица.
- Изговяне на патенти декларации, декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО.
- Данъчна защита.
- Извършване на инвентаризации на търговски обекти по желание на клиента.
- Одиторски заверки за наши клиенти.
- Изготвяне на годишните статистически отчети и тяхното подаване.

* Счетоводни кантори, гр. Варна.

Фирмата е добавена на: 18/11/2006   Посещения: 23904   Показвания: 35423  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)Страници « 1 2 3 (4) 5 » 
Услуги; Счетоводни услуги; Консултанти;


 
Полезно за бизнеса

Бизнеса в категории

Автомобили
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане
Горива
Други стоки
Електро-домакински уреди
Здраве & Медицина
Имоти & Строителство
Интернет
Компютри & Електроника
Красота & Стил
Култура & Изкуство
Мебели и Обзавеждане
Медии & Реклама
Мода и облекла
Образование & Обучение
Обувки, чанти и аксесоари
Промишленост
Селско стопанство
Спорт
Текстил, платове, прежди
Туризъм & Развлечения
Услуги
Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари
Бизнес Календар

<< Май 2020 >>
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31