Вход
Регистрация

България, указател фирми  arrow  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Консултанти
       

Сортирайте по:
Име на фирма (профил) ( По азбучен ред (от А до Я) По азбучен ред (от Я до А)) Дата/добавяне ( По дата (започни от старите профили) По дата (започни от новите профили)) Посещения ( По посещаемост (от най-ниска посещаемост до най-висока) По посещаемост (от най-висока посещаемост до най-ниска))
Фирмите са сортирани по: По дата (започни от новите профили)


Страници « 1 2 3 4 (5) 

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Консултанти  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Счетоводни къщи  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Консултанти  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Счетоводен софтуер
Фирма / организация: Поликонсулт ООД
Адрес:  бул. Мария Луиза 11, етаж 5
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 60 33 49, 63 16 74, 089/ 797 88 00   Факс: 052/ 62 80 17

Счетоводни услуги:
- изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика на предприятието;
- приспособяване и подбор на подходящ за дейността счетоводен и бизнес софтуер;
- изчисляване на амортизационните начисления на активите на фирмата;
- водене на счетоводните книги - регистър / хронологичен и систематичен/, главна книга, оборотна ведомост и допълнителна счетоводна информация;
- изчисляване на работните заплати и дължимите от фирмата хонорари;
- изготвяне на годишни счетоводни отчети – баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложения по смисъла на Закона за счетоводството, както и отчет за управлението за предприятията , които подлежат на задължителен независим финансов одит;
- изготвяне на счетоводни отчети за нуждите и управлението на предприятието във формат и съдържание, съобразени с изискванията на клиента;
- текущи счетоводни консултации.
- завеждане и поддържане на приходно - разходната документация.
- изготвяне на необходимата документация за изплащане на трудови възнаграждения на персонал и управители.
- изготвяне на платежни нареждания и искания , както и представянето им в съответната обслужваща банка за плащане.
- изготвяне на справки за социално и здравно осигуряване и предоставянето им на районните управления за социално осигуряване.
- подготвяне на документи за кандидатстване за банков заем и изготвяне на бизнес - планове.

Данъчни услуги:
- текущи данъчни консултации;
- консултации по учредяване и регистрация във връзка с данъчен преглед и анализ на правния статут на търговски дружества;
- данъчни консултации при преобразувания чрез сливане, вливане, разделяне и отделяне на търговски дружества;
- данъчни консултации по спецификите на валутния режим в страната;
- ДДС и акцизи;
- регистрации и дерегистрации на предприятия по смисъла на ЗДДС и ППЗДДС;
- Данък върху печалбата и Данък общини;
- консултации при коригиране на финансовия резултат за данъчни цели по смисъла на ЗКПО;
- разясняване на права и задължения на данъчно – задължените лица по Данъчно процесуален кодекс;
- данъчна защита – преговаряне и представляване пред данъчните власти при данъчни ревизии и констатации;
- консултации при обжалване на данъчно – ревизионни актове и Решения на Регионален данъчен директор.

Адвокатски услуги:
Търговско право, Дружествено право, Приватизация и чуждестранни инвестиции, Придобивания и сливания на предприятия, Данъчно право, Трудово право, Вещно право, Семейно и наследствено право, Лицензионни договори и договори за ноу – хау, Съдебни и арбитражни дела, Представителство пред редовните съдилища и арбитражните съдилища.

Съдебно – счетоводна експертиза:
Способ за събиране и проверка на доказателства, прилаган в определена процесуална форма от компетентни лица – експерт-счетоводители , за решаване на въпроси в областта на счетоводната отчетност , поставени пред тези лица от органите на предварителното производство и съда.

Допълнителни услуги във връзка с престой на чужденци в Република България.

* Счетоводна кантора Поликонсулт е сертифицирана по БДС ЕN ISO 9001-2001 от Сертифициращата организация TUV Rheinland България, за което притежава сертификат с регистрационен номер 7510040113.
** Счетоводни кантори в гр. Варна

Фирмата е добавена на: 14/10/2006   Посещения: 36271   Показвания: 66352  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Консултанти
Фирма / организация: Счетоводна къща Прима Интелект
Адрес:  жк. Зона Б19 ул. Перник 121, етаж 6, ап. 16
Град/с.: София 
Област: София - град
Телефонни номера: 02/ 828 04 75, 828 04 79   Факс: 02/ 828 04 82

Счетоводство, счетоводни услуги, данъци, ДДС, ТРЗ.

* Безплатни онлайн консултации.
** Счетоводни къщи в гр. София.

Фирмата е добавена на: 5/10/2006   Посещения: 8167   Показвания: 31641  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Консултанти  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Фирморегистриране  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Консултанти  :  Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане  arrow  Финансови анализи & Консултации
Фирма / организация: Експерт Консултинг Груп - гр. Варна
Адрес: 
Град/с.: Варна 
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 888 432, 088/ 850 76 17, 089/ 664 77 40  

Expert Consulting Group (ECG) - консултации и експертни решения в сферата на:
- Бизнес планиране
- Организиране на фирма
- Счетоводство
- Реклама
- Застрахователни консултации

Фирмата е добавена на: 1/10/2006   Посещения: 29259   Показвания: 70314  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Консултанти  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Счетоводни къщи  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Консултанти
Фирма / организация: Преслав Недев Биз
Адрес:  ул. Седми юли 21
Град/с.: Велико Търново 5000
Област: Велико Търново
Телефонни номера: 088/ 977 50 41   Факс: 062/ 62 52 91

Преслав Недев.Биз

Счетоводни, данъчни, осигурителни и правни услуги за търговци, занаятчии, лица регистрирани като упражняващи свободна професия и индивидуални клиенти.

Услуги:
-- Одит
-- Счетоводство
-- Работни заплати
-- Транспорт и логистика

Уебсайт: www.nedev.biz

Фирмата е добавена на: 25/8/2006   Посещения: 21207   Показвания: 45256  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Образование & Обучение  arrow  Курсове  :  Имоти & Строителство  arrow  Недвижими имоти  arrow  Агенции за недвижими имоти  :  Селско стопанство  arrow  Асоциации и организации  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Консултанти  :  Услуги  arrow  Информация  :  Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане  arrow  Финансови анализи & Консултации
Фирма / организация: Ню Хауз (NEWHOUSE LTD), гр. Варна
Адрес:  ул. Битоля 22
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 605 036, 087/ 706 56 19   Факс: 052/ 605 036

1.Изготвяне на дългосрочни прогнози за движението на цените на пшеницата в БГ и чужбина ( CBOT )
2.Изготвяне на дългосрочни прогнози за движението на цените на - Петрол, Дизелово гориво, Природен газ.
3.Изготвяне на дългосрочни прогнози за движението на цените на някои метали.
4.Изготвяне на дългосрочни прогнози за движението на цените на отделни акции.
5.Изготвяне на дългосрочни прогнози за движенията на основните валутни двойки.
6.Консултации за трейдъри, инвеститори (индивидуални и корпоративни) и земеделски производители.
7.Обучение. "Курс - Прогнозиране и търговия на международния валутен пазар ( FOREX ) , фондовите и стокови борси . Как да търгувате с валути, акции, опции, облигации, стокови фючърси и индекси от дома си. " ( От А до Я в прогнозирането и търговията - CURRENCIES, SТОCKS, BONDS, FUTURES & OPTIONS EXCHANGES - FOREX, NYSE, AMEX, NASDAQ, CBOT, CME, NYMEX, COMEX, IPE, LME, LIFFE, БФБ, BOMEX - Forecasts - Technical Analysis, Fundamental Analysis, Intermarket Analysis )
8.Управление на акаунти.
9.Изготвяне на дългосрочни прогнози, относно бъдещия оборот на Вашата фирма.
10.Посредничество , консултации и анализ на пазара на недвижима собственост в България при избор на апартамент, вила, къща, бизнес имот, парцели и земеделски земи. Управление на недвижими имоти, правни услуги при покупко-продажба, ремонтни услуги и реконструкции по ваше желание, проектантски услуги и обзавеждане. Счетоводно обслужване и застраховане на имоти.

Фирмата е добавена на: 10/5/2006   Посещения: 54118   Показвания: 196927  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)Страници « 1 2 3 4 (5) 
Услуги; Счетоводни услуги; Консултанти;


 
Полезно за бизнеса

Бизнеса в категории

Автомобили
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане
Горива
Други стоки
Електро-домакински уреди
Здраве & Медицина
Имоти & Строителство
Интернет
Компютри & Електроника
Красота & Стил
Култура & Изкуство
Мебели и Обзавеждане
Медии & Реклама
Мода и облекла
Образование & Обучение
Обувки, чанти и аксесоари
Промишленост
Селско стопанство
Спорт
Текстил, платове, прежди
Туризъм & Развлечения
Услуги
Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари
Бизнес Календар

<< Май 2020 >>
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31