Вход
Регистрация

България, указател фирми  arrow  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Счетоводен софтуер
       

Сортирайте по:
Име на фирма (профил) ( По азбучен ред (от А до Я) По азбучен ред (от Я до А)) Дата/добавяне ( По дата (започни от старите профили) По дата (започни от новите профили)) Посещения ( По посещаемост (от най-ниска посещаемост до най-висока) По посещаемост (от най-висока посещаемост до най-ниска))
Фирмите са сортирани по: По дата (започни от новите профили)


Страници (1) 2 » 

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Компютри & Електроника  arrow  Компютри  arrow  Софтуер  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Счетоводен софтуер
Фирма / организация: Бизнессофт ООД
Адрес:  Черни връх 51 Б (FPI Бизнес център)
Град/с.: София 1407
Област: София - град
Телефонни номера: 02/ 862 52 52, 862 53 53, 819 91 36, 819 91 37, 089/ 661 61 12  

БизнесСофт е софтуерна компания в България.

Основна дейност на фирмата е разработка, развитие и дистрибуция на софтуер за управление на бизнеса.

Разработката на софтуер за управление на бизнеса на строителни, производствени и търговски фирми.

Продукти: Билдинг мениджър 2008, WorkFlow, Ресурс мениджър, HRManager

* БизнесСофт, Бизнес Софт, Biznes soft, софтуер, софтуер за управление на бизнеса, фирми гр. София & България.

Фирмата е добавена на: 10/5/2010   Посещения: 15099   Показвания: 43361  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Компютри & Електроника  arrow  Компютри  arrow  Софтуер  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Счетоводен софтуер
Фирма / организация: Сонита Феникс
Адрес:  ж.к. Лагер ул. Мокренски проход 5
Град/с.: София 
Област: София - град
Телефонни номера: 02/ 952 19 77   Факс: 02/ 952 33 46

Сонита Феникс гр. София. Разработка и внедряване автоматизирани системи за управление и планиране на бизнеса.

Сонита Феникс гр. София разработва и внедрява автоматизирани системи за управление на бизнеса - разработване на счетоводен софтуер, внедряване на система за управление и планиране, сервиз.

Предлаганата система за бизнес управление и планиране Сонита, в съчетание с консултантските услуги, които осигурява, подпомагат намирането на решение за всеки.

Интегрираната система Сонита е разработена в две версии: DOS и SQL. Състои се от модули: финанси, каса, покупки, продажби, човешки ресурси, контрол, планиране и други.

Осигурява консултации, поддръжка и сервиз.

* Системи за управление на бизнеса, фирми гр. София & България.

Фирмата е добавена на: 11/11/2008   Посещения: 19419   Показвания: 43003  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Компютри & Електроника  arrow  Компютри  arrow  Софтуер  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Счетоводен софтуер
Фирма / организация: Зенон ЕООД
Адрес: 
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 635 386  

Зенон ЕООД, гр. Варна. Икономически, счетоводен софтуер.

Фирмата се занимава със счетоводна дейност и дистрибуция за град Варна на български професионален икономически софтуер - всички необходими програми за водене на счетоводство.

* Счетоводен софтуер, икономически софтуер, дистрибутори, фирми гр. Варна & България.

Фирмата е добавена на: 26/8/2008   Посещения: 19459   Показвания: 42066  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Счетоводни къщи  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Счетоводен софтуер
Фирма / организация: Орби конт ЕООД
Адрес:  бул. Мария Луиза 95, етаж 2, офис 7
Град/с.: София 1000
Област: София - град
Телефонни номера: 02/ 470 50 77, 827 10 24, 088/ 879 90 00  

Счетоводна къща Орби конт, гр. София.

Предметът на дейност на фирма Орби конт е разработване на финансово - счетоводен софтуер и предоставяне на счетоводни услуги. Орби конт предлага комплексно обслужване на фирми, съгласно съвременните изисквания на пазарната икономика и действащото законодателство в страната. Извършва финансови консултации, счетоводно обслужване, административни услуги и др..

Услуги:
- Счетоводство и одит
-- изграждане на счетоводна политика на предприятието сметкоплан съобразен с изискванията на НСС и МСС
-- оперативно счетоводство на документи от клиенти и доставчици
-- On line банкиране в лева и валута
-- водене на хронологични и аналитични регистри, оборотна ведомост, главна книга, отчет за приходите и разходите и баланс на предприятието, обработка на склад
-- изготвяне на дневници по ДДС и Справка-декларация по ДДС. Подаване на данни в НАП
-- изготвяне и подаване на декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО, както и декларации за първична данъчна регистрация и промяна на обстоятелствата по ДПК
-- инвентаризация на търговски обекти по желание на клиента
-- данъчна защита и одиторски заверки
-- изготвяне и подаване на годишните статистически отчети

- Всичко за персонала
-- съставяне на трудови договори, обработка на ведомости за работни заплати, платежни документи, подаване на данни за персоналния регистър на осигурените лица в НОИ, представяне на болнични в НОИ
-- разработване на длъжностни характеристики на персонала съобразно спецификата на дейността

- Консултантски услуги
-- маркетингове проучвания
-- Изготвяне на кредитна обосновка и съдействие при кандидатстване за кредитиране пред банкови институции
-- бизнес – консултации за оптимизиране на управленска структура, данъчната политика и др.

- Административни услуги
-- представяне на клиетна при съдебни регистрации и пререгистрации на фирми, НОИ, Инспекцията по труда, Комисията за защита на личните данни и др.
-- регистрация на фирма по ДДС

* Счетоводни къщи, счетоводни услуги, счетоводен софтуер, фирми гр. София & България.

Фирмата е добавена на: 21/8/2008   Посещения: 20528   Показвания: 31912  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Компютри & Електроника  arrow  Компютри  arrow  Софтуер  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Счетоводен софтуер
Фирма / организация: МикроАкаунт ЕООД
Адрес:  ул. Марин Дринов 13 (зад Общината)
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 052 / 62 30 44, 60 15 18   Факс: 052/ 60 15 18

МикроАкаунт ЕООД, гр. Варна е специализирана в проектиране, разработване и внедряване на бизнес информационни системи.

Продукти на МикроАкаунт са:
- МАCS – Интегрирана бизнес информационна система, предоставяща в реално време информация за всички аспекти на фирмената дейност – доставки, продажби, материално стопанство, счетоводство, производство, себестойност, поддръжка и ремонти, транспорт и механизация.
- Общинa – Информационна система за местната администрация, която обслужва дейностите, свързани със събиране на местни такси и вземания, издаване на разрешителни, водене на регистри, категоризация на туристически обекти и др.

Фирмата реализира цялостни ИТ проекти, включващи:
- Анализ на изискванията
- Дефиниране на бизнес процеси, организационна структура, роли и отговорности
- Проектиране и внедряване на информационната система
- Разработка на специфични функционалности
- Пренос на данните от съществуващи системи
- Обучение и съпровождане на потребителите до започване на ефективна работа със системата
- Поддръжка и обслужване

Клиенти на МикроАкаунт са фирми от отрасли като производство, строителство, търговия, туризъм, държавен сектор, транспорт, фармация, текстил, козметика, агробизнес, здравеопазване, услуги и др.

Фирмата е добавена на: 27/12/2007   Посещения: 21280   Показвания: 50011  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Консултанти  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Счетоводен софтуер  :  Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане  arrow  Финансови анализи & Консултации
Фирма / организация: Мап Консулт ООД
Адрес:  жк. Младост 2 , бл. 221, ап. 7
Град/с.: София 1799
Област: София - град
Телефонни номера: 088/ 722 12 37, 088/ 778 27 17  

Мап Консулт ООД, гр. София предлага:
- пълно счетоводно обслужване
- годишни деклараци
- ТРЗ, личен състав, осигуровки
- защита на личните данни
- анализи
- финансови консултации
- продажба на счетоводен софтуер

* Счетоводни къщи, счетоводни кантори, финансово-счетоводни консулации, консултанти, продажба на счетоводен софтуер, фирми гр. София & България

Фирмата е добавена на: 25/11/2007   Посещения: 22829   Показвания: 41738  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Компютри & Електроника  arrow  Компютри  arrow  Софтуер  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Счетоводен софтуер
Фирма / организация: Римсофт ЕООД
Адрес:  ул. Шейново 3, етаж 3, стая. 312
Град/с.: Бургас 
Област: Бургас
Телефонни номера: 056/ 831 717, 088/ 517 07 53, 088/ 517 05 97, 088/ 769 41 76  

Фирма Римсофт ЕООД,гр.Бургас е официален представител на продуктите на Бизнессофт ООД. Софтуерните продукти, които реализира фирмата са:
- Счетоводна програма WorkFlow
- Строителни програми - BuildingManager и Resource Manager
- Програма за заплати и личен състав HRManager

Фирма Римсофт ЕООД, гр.Бургас поддържа и внедрява продуктите на Бизнессофт в различни по своята дейност, както малки и средни, така и по-мащабни фирми.
Фирмата извършва и консултации.

* Фирма Римсофт ЕООД има офиси в градовете: Русе, Плевен, Велико Търново и Бургас.
** Софтуер, програми, счетоводна програма, строителна програма, програма за заплата, счетоводни програми, програма за личен състав, Businessoft, Лоркфлор, Билдингменаджер, Ресорсменаджер, фирми гр. Бургас & България.

Фирмата е добавена на: 22/11/2007   Посещения: 20159   Показвания: 42708  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Счетоводен софтуер  :  Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане  arrow  Финансови анализи & Консултации
Фирма / организация: Емилиян Боев Комерсиал ЕТ
Адрес:  ж.к. Дружба-2
Град/с.: София 1582
Област: София - град
Телефонни номера: 087/ 854 10 10   Факс: 02/ 981 68 49

Комерсиал, гр. София.

Маркетинг, менижмънт, софтуер и консултации.

* Бизнес консултиране, програми на ЕС.
** Консултанти, фирми гр. София & България.

Фирмата е добавена на: 24/5/2007   Посещения: 22705   Показвания: 42958  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Компютри & Електроника  arrow  Компютри  arrow  Софтуер  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Счетоводен софтуер
Фирма / организация: Компас Систем Инженеринг ООД
Адрес:  ул. 20 април 12
Град/с.: София 1606
Област: София - град
Телефонни номера: 02/ 952 26 98  

Компас Систем Инженеринг ООД, гр. София. Счетоводен софтуер, фактуриране, амортизации и платежни нареждания.

Счетоводен софтуер ОСА е интегрирана система, осигуряваща цялостното функциониране на финансово-счетоводната дейност, насочена към предоставяне на своевременна и достоверна информация за нуждите на управлението.

Счетоводна програма ОСА. Приложима за фирми в сферата на услугите, търговията или производството, преднанзначена за пълна автоматизация на счетоводния процес.

* Софтуер, счетоводни програми, фирми България.
* Счетоводни услуги, разработка на специализиран счетоводен софтуер, фирми гр. София.

Фирмата е добавена на: 10/5/2007   Посещения: 21528   Показвания: 49881  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Консултанти  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Счетоводни къщи  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Консултанти  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Счетоводен софтуер
Фирма / организация: Поликонсулт ООД
Адрес:  бул. Мария Луиза 11, етаж 5
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 60 33 49, 63 16 74, 089/ 797 88 00   Факс: 052/ 62 80 17

Счетоводни услуги:
- изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика на предприятието;
- приспособяване и подбор на подходящ за дейността счетоводен и бизнес софтуер;
- изчисляване на амортизационните начисления на активите на фирмата;
- водене на счетоводните книги - регистър / хронологичен и систематичен/, главна книга, оборотна ведомост и допълнителна счетоводна информация;
- изчисляване на работните заплати и дължимите от фирмата хонорари;
- изготвяне на годишни счетоводни отчети – баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложения по смисъла на Закона за счетоводството, както и отчет за управлението за предприятията , които подлежат на задължителен независим финансов одит;
- изготвяне на счетоводни отчети за нуждите и управлението на предприятието във формат и съдържание, съобразени с изискванията на клиента;
- текущи счетоводни консултации.
- завеждане и поддържане на приходно - разходната документация.
- изготвяне на необходимата документация за изплащане на трудови възнаграждения на персонал и управители.
- изготвяне на платежни нареждания и искания , както и представянето им в съответната обслужваща банка за плащане.
- изготвяне на справки за социално и здравно осигуряване и предоставянето им на районните управления за социално осигуряване.
- подготвяне на документи за кандидатстване за банков заем и изготвяне на бизнес - планове.

Данъчни услуги:
- текущи данъчни консултации;
- консултации по учредяване и регистрация във връзка с данъчен преглед и анализ на правния статут на търговски дружества;
- данъчни консултации при преобразувания чрез сливане, вливане, разделяне и отделяне на търговски дружества;
- данъчни консултации по спецификите на валутния режим в страната;
- ДДС и акцизи;
- регистрации и дерегистрации на предприятия по смисъла на ЗДДС и ППЗДДС;
- Данък върху печалбата и Данък общини;
- консултации при коригиране на финансовия резултат за данъчни цели по смисъла на ЗКПО;
- разясняване на права и задължения на данъчно – задължените лица по Данъчно процесуален кодекс;
- данъчна защита – преговаряне и представляване пред данъчните власти при данъчни ревизии и констатации;
- консултации при обжалване на данъчно – ревизионни актове и Решения на Регионален данъчен директор.

Адвокатски услуги:
Търговско право, Дружествено право, Приватизация и чуждестранни инвестиции, Придобивания и сливания на предприятия, Данъчно право, Трудово право, Вещно право, Семейно и наследствено право, Лицензионни договори и договори за ноу – хау, Съдебни и арбитражни дела, Представителство пред редовните съдилища и арбитражните съдилища.

Съдебно – счетоводна експертиза:
Способ за събиране и проверка на доказателства, прилаган в определена процесуална форма от компетентни лица – експерт-счетоводители , за решаване на въпроси в областта на счетоводната отчетност , поставени пред тези лица от органите на предварителното производство и съда.

Допълнителни услуги във връзка с престой на чужденци в Република България.

* Счетоводна кантора Поликонсулт е сертифицирана по БДС ЕN ISO 9001-2001 от Сертифициращата организация TUV Rheinland България, за което притежава сертификат с регистрационен номер 7510040113.
** Счетоводни кантори в гр. Варна

Фирмата е добавена на: 14/10/2006   Посещения: 39094   Показвания: 71502  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)Страници (1) 2 » 
Услуги; Счетоводни услуги; Счетоводен софтуер;


 
Полезно за бизнеса

Бизнеса в категории

Автомобили
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане
Горива
Други стоки
Електро-домакински уреди
Здраве & Медицина
Имоти & Строителство
Интернет
Компютри & Електроника
Красота & Стил
Култура & Изкуство
Мебели и Обзавеждане
Медии & Реклама
Мода и облекла
Образование & Обучение
Обувки, чанти и аксесоари
Промишленост
Селско стопанство
Спорт
Текстил, платове, прежди
Туризъм & Развлечения
Услуги
Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари
Бизнес Календар

<< Декември 2021 >>
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31