Вход
Регистрация

България, указател фирми  arrow  Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане  arrow  Асоциации, организации
       

Сортирайте по:
Име на фирма (профил) ( По азбучен ред (от А до Я) По азбучен ред (от Я до А)) Дата/добавяне ( По дата (започни от старите профили) По дата (започни от новите профили)) Посещения ( По посещаемост (от най-ниска посещаемост до най-висока) По посещаемост (от най-висока посещаемост до най-ниска))
Фирмите са сортирани по: По дата (започни от новите профили)


Страници

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане  arrow  Асоциации, организации
Фирма / организация: Елви Груп АД
Адрес:  ул. Три Уши 10
Град/с.: София 1303
Област: София - град
Телефонни номера: 02/ 981 38 65, 980 75 32, 088/ 966 07 70   Факс: 02/ 980 75 32, 981 38 65

Елви Груп АД, гр. София. Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества.

Основна дейност на Елви Груп е:
- Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества.
- Придобиване, управление и продажба на облигации.
- Придобиване, оцeнка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патента на дружества, в които холдинговото дружество участва.
- Финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва.

Елви Груп АД е мажоритарен акционер в шест акционерни дружества и притежава над 51 % от дяловете на шест дружества с ограничена отговорност.

В стуктурата на дружеството влизат дванадесет дъщерни компании, които извършват дейност в следните области:
- Земеделие
- Производство на прикачен инвентар за селскостопанска техника
- Строителство
- Фармацевтика
- Търговско представителство и агентсво
- Услуги

* Елви Груп, управление, оценки, продажба на облигации, фирми гр. София & България

Фирмата е добавена на: 16/6/2010   Посещения: 8230   Показвания: 32058  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане  arrow  Асоциации, организации
Фирма / организация: Пълдин Холдинг АД
Адрес:  ул. Брезовско шосе 176
Град/с.: Пловдив 
Област: Пловдив
Телефонни номера: 032/ 953 271  

Пълдин холдинг АД, гр. Пловдив. Управление и продажба на ценни книжа.

Дружеството стартира дейността си с участия в централизираните търгове и формиране на диверсифициран портфейл от акции на предприятия от отрасли от машиностроенето, леката промишленост и предприятия, произвеждащи продукти с осигурени пазари в страната и в чужбина.

Основни дейности на Пълдин Холдинг АД са:
- придобиване, управление и продажба на ценни книжа,
- придобиване, оценка и продажба на патенти
- оценка и продажба на патенти
- отстъпване на лицензи за използване на патенти
- приемане на депозити от дъщерни дружества
- управление на парични средства на дъщерните дружества
- собствена производствена и търговска дейност
- инвестиране в изграждане и експлоатация на туристически обекти

* Пълдин Холдинг, придобиване на ценни книжа, продажба на книжа, управление, финансови консултации, управление на парични средства, фирми гр. Пловдив & България

Фирмата е добавена на: 16/6/2010   Посещения: 8128   Показвания: 32146  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Имоти & Строителство  arrow  Недвижими имоти  arrow  Агенции за недвижими имоти  :  Туризъм & Развлечения  arrow  Хотели & Курорти  arrow  Хотели  :  Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане  arrow  Асоциации, организации
Фирма / организация: Албена Инвест Холдинг АД
Адрес:  ул. Св. Иван Рилски 33-35
Град/с.: София 1606
Област: София - град
Телефонни номера: 02/ 951 60 53, 951 60 53  

Албена Инвест Холдинг АД основана през 1996 г. е публична холдингова компания.

По-голяма част от нейните дъщерни и асоциирани дружества развиват дейност в областта на недвижимите имоти, а няколко дружества развиват дейност в сектора на туризма, транспорта, машиностроенето.

- Туризъм - Летен Туризъм
Компанията притежава 20% от най-голямата верига курорти в Европа – „Албена” АД. Албена АД притежава и управлява туристически обекти, развивайки в същото време и тяхната инфраструктура.

- Зимен Туризъм
Чрез едно от дъщерните си дружества, Компанията е собственик на два хотела, разположени в курортен комплекс Боровец, намиращ се в Рила планина.

- Целогодишен Туризъм
Друго дъщерно дружество на Компанията, притежава и управлява два хотела, разположени в гр. Габрово.

- Недвижими Имоти
Компанията има присъствие в сектора на недвижимите имоти основно в сферата на търговските недвижими имоти, разработване на проекти и обработваема земя.

- Транспорт - Сухопътен Транспорт
Дъщерното дружество на компанията - Албена Автотранс АД притежава и работи с около 60 автобуса, които се използват за вътрешни и международни туристически дестинации.

Въздушен Транспорт
Компанията чрез друго дъщерно дружество притежава четири седалков, частен пътнически самолет, който в момента извършва полети чрез Интерскай и се използва за предоставяне на транспортни услуги основно на местния пазар.

* Адреси и контакти:
- гр. Балчик 9620, к.к. Албена
офис сграда Албена АД, офис 219
Тел: 0579/ 6 21 91
Факс: 0579/ 6 21 91

- гр. София - офис
ул. Св. Иван Рилски 33-35
Тел: 02/ 951 60 53
Факс: 02/ 951 65 53

* Албена инвест холдинг, недвижими имоти, инвестиции, туризъм, фирми гр. София & България

Фирмата е добавена на: 21/5/2010   Посещения: 19380   Показвания: 50304  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Консултанти  :  Услуги  arrow  Счетоводни услуги  arrow  Консултанти  :  Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане  arrow  Финансови анализи & Консултации  :  Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане  arrow  Асоциации, организации  :  Услуги  arrow  Асоциации, организации
Фирма / организация: Сердон ООД
Адрес:  ул. Ангел Кънчев 23 A
Град/с.: София 1000
Област: София - град
Телефонни номера: 02/ 981 30 81    Факс: 02/ 981 30 81

Informoney.org е интернет портал насочен към малките и средни предприятия, неправителствени организации и общини, чиято основна цел е да предостави всички финансови възможности налични в България, експертна консултантска помощ за тяхното усвояване и полезна икономическа информация.

Основните компоненти на портала са:

- База данни с финансиращи програми и продукти, която осигурява достъп до актуална и подробна информация с всички налични финансиращи възможности в България. По зададени критерии базата данни генерира тези финансиращи програми, които отговарят на специфичните нужди на организацията.

- Екип от експерти предлагат консултантска помощ, както при процеса на кандидатстване по програмите генерирани от базата данни, така и по други проекти. Предоставянето на целенасочени консултантски услуги компенсира недостига на знания, управленски и технически умения при малките и средни предприятия в България. Предоставената експертна помощ повишава резултатността при кандидатстване за финансиране, осигурявайки стабилно финансиране и развитие на сектора.

- Информационен център, който запознава с най-добрите бизнес практики и предлага полезна икономическа информация в областта на маркетинга, управлението, счетоводството, човешките ресурси и други.

- Библиотека съдържаща доклади, проучвания, анализи, интервюта, презентации за потребителите на портала.

- Други услуги, включващи: информация за успешно приключили проекти, форум, насоки за функционирането на сайта.

Уебсайт: http://informoney.org

* Териториален обхват: България.
** Интернет портали, специализирана информация, финансиране фирми и предприятия, международни програми за финансиране, финансови и консултантски услуги, консултанти, фирми България.

Фирмата е добавена на: 27/11/2007   Посещения: 40963   Показвания: 73441  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Информация  :  Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане  arrow  Финансови анализи & Консултации  :  Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане  arrow  Асоциации, организации
Фирма / организация: Глобал Консулт (Global Consult)
Адрес: 
Телефонни номера: 089/ 845 45 40  

В Global-c.org ще намерите информация за безвъзмездно финансиращи програми, кредити актуални конкурси, проекти, конференции, семинари и обучения. Поддържа се от професионалисти, университетски преподаватели, консултанти по предприемачество, бизнес планиране и банкови инспектори работещи в сферата на кредитиране на малки и средни предприятия.

Global-c.org. Услуги & информация за:
- Информация за финансиращи програми
- Информация за актуални конкурси
- Разработване на стратегии, планове и програми за развитие
- Професионални консултации в областта на кредитирането
- Анализ на възможностите за финансиране
- Финансов анализ на предприятия и фирми
- Консултации, разработка и защита на инвестиционни проекти
- Цялостно изготвяне на проектни предложения за финансиране по грантови схеми и програми
- Обучение по подготовка и управление на проекти

Предлаганите услуги са насочени към различни потребители:
- Общинска и областна администрация
- Неправителствени организации
- Организации на бюджетна издръжка
- Институции на държавната администрация
- Частни фирми

Страницата е цели и е насочена към подкрепа развитието на бизнеса и неправителствения сектор в България.

Уебсайт: www.global-c.org

Фирмата е добавена на: 16/9/2007   Посещения: 29896   Показвания: 43517  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане  arrow  Асоциации, организации
Фирма / организация: Екселънт Кoнсулт ООД
Адрес:  ул. Васил Левски 192
Град/с.: Плевен 
Област: Плевен
Телефонни номера: 064/ 80 30 25, 088/ 808 77 29   Факс: 064/ 80 30 25

Екселънт Кoнсулт ООД, гр. Плевен

Консултантски услуги в сферата на кандидатстване за външно финансиране, изработване на проекти, тръжни процедури, междинно и финално отчитане.

Консултанти и консултантски услуги, фирми гр. Плевен & България

Фирмата е добавена на: 20/8/2007   Посещения: 8499   Показвания: 15791  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Информация  :  Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане  arrow  Асоциации, организации
Фирма / организация: Kонсултантска компания Танграм
Адрес:  Хладилника ул. Кишинев 6
Град/с.: София 1000
Област: София - град
Телефонни номера: 02/ 489 68 11, 088/ 510 85 72  

Дейността на консултантска компания Танграм e специализиранa в подпомагане участието на българските фирми по европейските финансиращи програми.

Консултантска компания ТАНГРАМ предлага следните услуги:
• Предоставяне на информация за текущите финансиращи програми и за условията за кандидатстване.
• Изготвяне на проектна документация /бизнес планове, апликационни форми, бюджети/, необходими за кандидатстване.
• Международни сертификати: Система за управление на качеството ISO 9001:2000, Система за безопастност на храните НАССР, Система за безопастност на храните ISO 22000, Система за управление на околната среда ISO 14001, Система за безопасни условия на труд OHSAS 18001
• Eнергийна ефективност
• CE маркировка
• Софтуерни системи за управление на бизнеса.

Фирмата е добавена на: 9/1/2007   Посещения: 21024   Показвания: 45090  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Промишленост  arrow  Асоциации и организации  :  Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане  arrow  Асоциации, организации  :  Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари  arrow  Асоциации, организации  :  Услуги  arrow  Асоциации, организации
Фирма / организация: Българска Франчайзингoва Асоциация - гр. Варна
Адрес:  бул. Мария Луиза 39, етаж 3
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 60 97 98   

Българска Франчайзингова Асоциация (БФА) е създадена през 1994 г. с цел подпомагане на малките и средни предприятия в България за усвояване на най - добрите международни практики в бизнес сферата, в която се развиват. Тя подпомага същите при диверсифициране на дейността им чрез закупуване на лицензионни или франчайзингови права от водещи в бранша компании, или им помага в разработването на ефективни дистрибуторски мрежи чрез системата на франчайзинга.

За 12 годишното си съществуване Асоциацията има изградени представителства в градовете София, Пловдив, Варна и Русе.
Асоциацията поддържа база от данни за търсене на бизнес партньори от България от страна на чуждите фирми, с цел отдаване на лицензионни или франчайзингови права.

* Асоциации, франчайз, франчайзинг, лицензи, България.

Фирмата е добавена на: 17/12/2006   Посещения: 46000   Показвания: 110575  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Промишленост  arrow  Асоциации и организации  :  Селско стопанство  arrow  Асоциации и организации  :  Туризъм & Развлечения  arrow  Асоциации, организации  :  Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане  arrow  Асоциации, организации  :  Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари  arrow  Асоциации, организации
Фирма / организация: Обединение за Евроинтеграция
Адрес:  ул. Панайот Волов
Град/с.: Шумен 9700
Област: Шумен
Телефонни номера: 054/ 866 613, 089/ 847 10 93  

Обединение за Евроинтеграция е сдружение, което се занимава с изготвяне и управление на проекти за външно финасиране, предимно от ЕС и страни извън него. Също провежда консултации по ISO, HACCP и всички останали сертификати.

Фирмата е добавена на: 13/10/2006   Посещения: 58085   Показвания: 182061  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)Страници
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане; Асоциации, организации;


 
Полезно за бизнеса

Бизнеса в категории

Автомобили
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане
Горива
Други стоки
Електро-домакински уреди
Здраве & Медицина
Имоти & Строителство
Интернет
Компютри & Електроника
Красота & Стил
Култура & Изкуство
Мебели и Обзавеждане
Медии & Реклама
Мода и облекла
Образование & Обучение
Обувки, чанти и аксесоари
Промишленост
Селско стопанство
Спорт
Текстил, платове, прежди
Туризъм & Развлечения
Услуги
Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари
Бизнес Календар

<< Септември 2023 >>
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30