Вход
Регистрация

България, указател фирми  arrow  Горива  arrow  Газифициране, природен газ  arrow  Газифизициране
       

Сортирайте по:
Име на фирма (профил) ( По азбучен ред (от А до Я) По азбучен ред (от Я до А)) Дата/добавяне ( По дата (започни от старите профили) По дата (започни от новите профили)) Посещения ( По посещаемост (от най-ниска посещаемост до най-висока) По посещаемост (от най-висока посещаемост до най-ниска))
Фирмите са сортирани по: По дата (започни от новите профили)


Страници (1) 2 » 

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Имоти & Строителство  arrow  Строителство  arrow  Ремонти и довършителни работи  :  Горива  arrow  Газифициране, природен газ  arrow  Газифизициране
Фирма / организация: Еврогазкомпания ООД
Адрес:  бул. П.К.Яворов 50-56
Град/с.: София 1164
Област: София - град

Еврогазкомпания ООД, гр. София. Промишлена и битова газификация - комплексно изграждане на газови системи, проектиране и доставка на газово оборудване.

Еврогазкомпания ООД е инженерингово дружество, занимаващо се с ефективното използване на горивата в промишлеността и комунално-битовия сектор.

Еврогазкомпания ООД. Дейност.
Еврогазкомпания развива своята дейност в следните направления

- Предпроектни проучвания
Еврогазкомпания разработва предпроектни проучвания за газификация на населени места (урбанизирани територии) или части от тях.

- Проектиране
Еврогазкомпания извършва проучвателни и проектни работи, както за комплектни обекти, така и за части от тях, свързани с използването на природния газ ( или пропан-бутан ), както и консултантски услуги при избора на оптимални енергоспестяващи технологични решения.

- Доставка на оборудване
Еврогазкомпания доставя газово оборудване от световно известни фирми-производители на газово оборудване, като: Kromschroder, Elster, RMG, Pietro Fiorentini, Tartarini, Riello, Sant`Andrea, Weishaupt и др.

- Монтаж, пуск и настройка
Еврогазкомпания изпълнява комплексна инженерингова дейност в областта на магистралните и разпределителни газопроводи, преустройство на котелни централи и технологични линии за работа с природен газ, пропан-бутанови инсталации, станции за зареждане на автомобили с метан и др.

- Ремонт и сервизно поддържане
Еврогазкомпания осъществява гаранционно и извънгаранционно поддържане и сервизно обслужване на промишлени газови инсталации и газоразпределителни мрежи и съоръжения

Еврогазкомпания ООД. Услуги.
Еврогазкомпания изпълнява комплексни инженерингови услуги
- проучване
- проектиране
- доставка на оборудване и материали
- монтаж и въвеждане в експлоатация на промишлени и битови газови инсталации за природен газ (или пропан-бутанови смеси).
- поддържане, ремонтиране и преустройване на промишлени и битови газови инсталации

Еврогазкомпания ООД. Сертификати.
Фирмата е лицензирана от органите на Държавен Технически Надзор ( ДАМТН - ГД"ИДТН" - Удостоврение №915/19.01.2004г. и Удостоверение № С363 от 12.06.2008г. за вписване в регистъра на ДАМТН ) да извършва проектиране, изграждане, поддържане, ремонтиране и преустройване на газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации, бутилкови инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ.

Еврогазкомпания включва в състава си високо квалифицирани специалисти и консултанти с дългогодишен опит в областта на проектирането, строителството и експлоатацията на газопроводни системи, промишлени и битови газови инсталации. Ръководните кадри на фирмата са участвали непосредствено както в цялостното изграждане на газопреносната системата на Република България, така и в преустройството на инсталациите на промишлени и битови потребители за работа с природен газ (или прoпан-бутан).

Специалисти от фирмата са участвали в реализацията на задгранични проекти като: Използване на природния газ в Сирия - Наземни инсталации "Джбиса; Проектиране и строителство на нефтопроводи в Ирак; Проучвания за българската концесия в Либия - NC100 и NC101 и др.

Еврогазкомпания разполага с необходимата съвременна материално техническа база за реализиране на предлаганите продукти и услуги.

Фирмата е добавена на: 11/12/2010   Посещения: 19258   Показвания: 68739  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Имоти & Строителство  arrow  Строителство  arrow  Ремонти и довършителни работи  :  Горива  arrow  Газифициране, природен газ  arrow  Газифизициране
Фирма / организация: Димитър Михайлов ЕТ
Адрес:  ул. Св.Св. Кирил и Методий 66
Град/с.: Белослав 
Област: Варна
Телефонни номера: 05112/ 47 26, 089/ 661 13 49  

Димитър Михайлов, гр. Белослав извършва:
Проектиране и изпълнение на разпределителни газопроводи, промишлени и битови газови инсталации, доставка и монтаж на газови котли. Извършва проверка на настройката на предпазно-отсекателни и предпазно-изпускателни клапани. Изработка на метални изделия и конструкции.

Димитър Михайлов, гр. Белослав. Изработка, поддръжка, ремонт и преустройство на:
- съдове, работещи под налягане
- тръбопроводи за водна пара или гореща вода.
- Газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове и природен газ.
- Проверка на настройката на предпазни клапани.

Димитър Михайлов, гр. Белослав. През 2007 год. фирмата получава безсрочно удостоверение по чл. 36 от ЗТИП и е вписана в регистъра на ДАМТН за лицата, извършващи дейности поддържане, ремонти и преустройтва на съоръжения с повишена опасност с регистрационен № В076, като лице, което извършва поддържане, ремонтиране и преустройване на съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, парни и водогрейни котли, газови съоражения и инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ и втечнени въглеводородни газове.

Димитър Михайлов, гр. Белослав извършва е вписана в Централен професионален регистър на строителя.

Фирмата е добавена на: 9/9/2010   Посещения: 18485   Показвания: 69066  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Горива  arrow  Газифициране, природен газ  arrow  Газови уреди  :  Горива  arrow  Газифициране, природен газ  arrow  Газифизициране
Фирма / организация: Газтек-инженеринг ЕООД
Адрес:  ул. Църковна независимост 18, етаж 2, офис 4
Град/с.: Русе 7000
Област: Русе
Телефонни номера: 088/ 649 59 76  

Газтек-инженеринг ЕООД, гр. Русе. Газови отплителни инсталации на промишлени, битови и админстративни сгради.

Газтек-инженеринг ЕООД, гр. Русе. Услуги:
- газови инсталации на жилищни, обществено-административни и промишлени сгради захранвани на метан и пропан-бутан
- отоплителни инсталации на жилищни, обществено-административни и промишлени сгради
- вентилация на жилищни, обществено-административни и промишлени сгради
- климатизация на жилищни, обществено-административни и промишлени сгради
- част технологична на предприятия от леката промишленост и др.

Изграждане и сервиз за улеснение фирмата предлага монтиране на:
- газови, отоплителни, климатични, вентилационни инсталации

* Газтек-инжинеринг, Газтек Инженеринг ЕООД, газови инсталации, кламатизация, фирми гр. Русе

Фирмата е добавена на: 15/5/2010   Посещения: 28915   Показвания: 68767  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Мебели и Обзавеждане  arrow  Оборудване  arrow  Отопление  :  Електро-домакински уреди  arrow  Газови уреди  :  Горива  arrow  Газифициране, природен газ  arrow  Газови уреди  :  Горива  arrow  Газифициране, природен газ  arrow  Газифизициране
Фирма / организация: Галатек ООД
Адрес:  Възраждане (скоро на: кв. Зеленика 127, на пътя за Галата, до ресторант Людо )
Град/с.: Варна 
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 61 05 96, 089/ 992 57 87, 087/ 9345787  

Галатек ООД, гр. Варна. Дейност, услуги:
- Проектиране на газови, отоплителни и соларни инсталации, ВиК, Хидрофори
- Изграждане на газови, отоплителни и соларни инсталации, вкл. ВиК, Хидрофори
- Узаконяване на газови, отоплителни и соларни инсталации, ВиК, Хидрофори
- Доставка и монтаж на уреди

Галатек ООД, гр. Варна. Предлага:
- Газови котли Vaillant, Hermann, Bosсh, слънчеви инсталации, Хидрофори Grundfos, Speroni
- Rehau – тръби и фитинги, подово отопление, солари, термопомпи

Галатек ООД, гр. Варна. Продукти:
- Vaillant - Газови котли, серпантинни бойлери, соларни инсталации
- Hermann - Газови котли
- Rehau- Тръби и фитинги, подово отопление, солари, термопомпи
- Bosсh - Газови котли, газови бойлери, солари, котли на твърдо гориво

Галатек ООД, гр. Варна.
- Безплатни консултации при покупка
- Избор на оптимален за клиента вариант
- Професионален монтаж
- Гаранционно и извънгаранционно обслужване и сервиз

Галатек ООД, Газови, отплителни, соларни, ВиК инсталации и уреди, фирми гр. Варна.

Фирмата е добавена на: 17/2/2010   Посещения: 53287   Показвания: 98271  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Промишленост  arrow  Газификация и газоразпределение  :  Горива  arrow  Газифициране, природен газ  arrow  Газифизициране
Фирма / организация: Калор Итал Систем ООД
Адрес:  ул. Тролейна 48 (над затвора, в двора на ДАП)
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 087/ 892 40 63, 087/ 892 40 64, 087/ 892 40 74    Факс: 052/ 50 30 57

Калор Итал Систем ООД извършва следните дейности - проектиране, изграждане, узаконяване, ремонт и поддръжка на газови, отоплителни и слънчеви инсталации. Фирмата е с италианско участие.

Строителни фирми, газификация, фирми гр. Варна & България

Фирмата е добавена на: 13/7/2009   Посещения: 25635   Показвания: 57407  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Мебели и Обзавеждане  arrow  Оборудване  arrow  Отопление  :  Промишленост  arrow  Газификация и газоразпределение  :  Горива  arrow  Газифициране, природен газ  arrow  Газифизициране
Фирма / организация: Променерго ООД
Адрес:  ул. Васил Левски 64 (Партер)
Град/с.: Бургас 8000
Област: Бургас
Телефонни номера: 056/ 816 358, 088/ 738 84 23, 088/ 950 42 94   Факс: 056/ 816 358

Променерго ООД, гр. Бургас. Отопление, газификация, слънчеви колектори.

Променерго ООД се занимава с изграждане на:
- газови отоплителни и слънчеви инсталации
- Стенни газови котли
- Котли на твърдо гориво
- Соларни системи

На своите клиенти Променерго ООД осигурява оторизиран сервиз, доставка, ремонт, гаранционно и извънгаранционно обслужване и оборудване.

Променерго ООД е представител на марките Junkers, Viessmann, Motan, Теси, Херман.

* Адреси:
-- гр. Бургас, ул. Одрин № 3, ет. 6, ст. 602-603
-- гр. Бргас, ул. Васил Левски № 64
** Слънчеви системи, котли, отопление, газ, солар, соларни системи, фирми гр. Бургас & България.

Фирмата е добавена на: 6/4/2009   Посещения: 35774   Показвания: 79988  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Мебели и Обзавеждане  arrow  Оборудване  arrow  Отопление  :  Промишленост  arrow  Газификация и газоразпределение  :  Горива  arrow  Газифициране, природен газ  arrow  Газифизициране
Фирма / организация: Еврогаз ЕООД
Адрес:  бул. Сан Стефано 62 (търговски център на БСУ)
Град/с.: Бургас 8000
Област: Бургас
Телефонни номера: 056/ 811 133   Факс: 056/ 811 133

Основна дейност на Еврогаз ЕООД, гр. Бургас е проектиране, изграждане и узаконяване на газови и отоплителни инсталации.
Еврогаз ЕООД,гр. Бургас извършва доставка и монтаж на отоплителни уреди.
Фирмата разполага с фис и шоурум, в който са представени уреди с марките BAXI, RADIANT и VAILLANT.
Еврогаз ЕООД,гр. Бургас предлага гаранционно и следгаранцинно обслужване

* Газ, газифициране, газови котли, газови печки, газови и водни конвектори, отопление на газ, природен газ, доставчици на газ, фирми гр. Бургас & България.

Фирмата е добавена на: 31/7/2008   Посещения: 36621   Показвания: 74076  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Мебели и Обзавеждане  arrow  Оборудване  arrow  Отопление  :  Промишленост  arrow  Газификация и газоразпределение  :  Горива  arrow  Газифициране, природен газ  arrow  Газифизициране
Фирма / организация: Златев ЕООД
Адрес:  ул. Дунав 45 (в близост до Кауфланд)
Град/с.: Добрич 9300
Област: Добрич
Телефонни номера: 088/ 996 60 24, 089/ 655 23 33  

Магазин Пламък, гр. Добрич.

Услуги:
- Проектиране и монтаж на отоплителни и газови инсталации
- Подготовка на документи
- Гаранционно и извънгаранционно обслужване
- ВиК - доставка и монтаж

Продукти:
- Газови котли
- Панелни и алуминиеви радиатори
- Алуминиеви лири за баня
- ВиК части

Фимрата предлага газови котли Ariston.

* Проектиране, монаж, отоплителни инсталации, газови инсталации, фирми гр. Добрич & България.

Фирмата е добавена на: 25/7/2008   Посещения: 36472   Показвания: 73108  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Мебели и Обзавеждане  arrow  Оборудване  arrow  Климатизация и вентилация  :  Горива  arrow  Газифициране, природен газ  arrow  Газифизициране
Фирма / организация: Бургас Терм ЕООД
Адрес:  ул. Братя Миладинови , бл. 1, вх. 2, етаж 1
Град/с.: Бургас 8001
Област: Бургас
Телефонни номера: 088/ 757 83 34  

Бургас Терм ЕООД, гр. Бургас. Доставя и изпълнява газови, климатични, соларни и ВиК инсталации.

Доставя и изпълнява газови, климатични, соларни и ВиК инсталации.

* Газови инсталации, климатични инсталации, фирми гр. Бургас & България.

Фирмата е добавена на: 4/3/2008   Посещения: 18127   Показвания: 48058  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Горива  arrow  Газифициране, природен газ  arrow  Газови уреди  :  Горива  arrow  Газифициране, природен газ  arrow  Газифизициране
Фирма / организация: Варна Газ Инженеринг ЕООД
Адрес:  ул. Михаил Колони 25, етаж 1
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 699 597, 699 598   Факс: 052/ 699 697

Варна Газ Инженеринг, гр. Варна.

Фирмата се занимава с комплексни инженерни решения в областта на отоплението, газификацията, климатизацията и енергоспестяващите технологии.

Продукти и услуги:
- Битова газификация
- Газификация в новото строителство
- Богат избор от немски и италиански газови уреди за дома

* Газифициране, газификация, газови уреди, фирми гр. Варна & България.

Фирмата е добавена на: 5/2/2008   Посещения: 43871   Показвания: 88085  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)Страници (1) 2 » 
Горива; Газифициране, природен газ; Газифизициране;


 
Полезно за бизнеса

Бизнеса в категории

Автомобили
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане
Горива
Други стоки
Електро-домакински уреди
Здраве & Медицина
Имоти & Строителство
Интернет
Компютри & Електроника
Красота & Стил
Култура & Изкуство
Мебели и Обзавеждане
Медии & Реклама
Мода и облекла
Образование & Обучение
Обувки, чанти и аксесоари
Промишленост
Селско стопанство
Спорт
Текстил, платове, прежди
Туризъм & Развлечения
Услуги
Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари
Бизнес Календар

<< Юни 2024 >>
П В С Ч П С Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30