Вход
Регистрация

България, указател фирми  arrow  Услуги  arrow  Сертифициране
       

Сортирайте по:
Име на фирма (профил) ( По азбучен ред (от А до Я) По азбучен ред (от Я до А)) Дата/добавяне ( По дата (започни от старите профили) По дата (започни от новите профили)) Посещения ( По посещаемост (от най-ниска посещаемост до най-висока) По посещаемост (от най-висока посещаемост до най-ниска))
Фирмите са сортирани по: По дата (започни от новите профили)


Страници

Валя Бойчева | Ружа Георгиева | НАССР система и система за самоконтрол.   
Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Промишленост  arrow  Асоциации и организации  :  Услуги  arrow  Информация  :  Туризъм & Развлечения  arrow  Асоциации, организации  :  Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари  arrow  Асоциации, организации  :  Услуги  arrow  Сертифициране
Фирма / организация: НАССР система и система за самоконтрол - Валя Бойчева, Ружа Георгиева
Адрес: 
Град/с.: Бургас 
Област: Бургас
Телефонни номера: 098/ 835 70 62  

Валя Бойчева | Ружа Георгиева | НАССР система и система за самоконтрол.

Разработване на НАССР системи и системи за самоконтрол , необходими за регистрация на заведения, магазини, складове , производства и други обекти за храни.
Съгласно изискванията на чл. 18 от Закона за храните всеки обект , който предлага , приготвя и произвежда храни трябва да има такива системи.

Повече информация:
Професионалисти, качествени работа и услуги, на достъпни цени.
Консултациите ни са насочени и относно нормативните, хигиенни изисквани за устройството на обектите за храни.

Контакти:
-- гр. Бургас
Валя Бойчева - 098/ 835 70 62
-- гр. Варна
Ружа Георгиева - 098/ 835 70 62

* Разработване, внедряване, консултации, подготовка за сертифициране по европейски стандарти - ISO 9001:2008, НАССР, ISO 22000:2005 и др. Фирми и дружества по обучение и сертификация, фирми гр. Варна & Бургас.

Фирмата е добавена на: 29/1/2014   Посещения: 33511   Показвания: 59698  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Сертифициране
Фирма / организация: Ай Кю Си България ЕООД
Адрес:  ул. Опълченска 1, офис 9
Град/с.: Пловдив 4000
Област: Пловдив
Телефонни номера: 032/ 26 27 77  

Ай Кю Си България, гр. Пловдив. Сертифициращ орган.

Ай Кю Си България (IQC Bulgaria Ltd) е сертифициращ орган, представител на Alberk QA International Technical Control and Certifikation Ltd., Cert European Organization for Certification S.A. и LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o. за югоизточна Европа.

Основна цел на Ай Кю Си България е да подпомага българските производители в управлението на техните дейности и да съдейства за свободното движение на техните стоки на европейските и международните пазари.

Ай Кю Си България предлага:
- високо качество на сертификационните услуги
- насоченост към клиента с цел постигане на неговата удовлетвореност
- положителен подход
- безпристрастност и професионализъм на одиторите
- конфиденциалност, независимост и обективност при провеждане на одитите.

Ай Кю Си България извършва сертификационни одити и въз основа на докладите от тях се издават международно признати сертификати под акредитацията на:
- DAR: German Accreditation Council (DAR)(on behalf of TGA and DAP)
- ESYD: Hellenic Accreditation System S.A. (Greece)
- TURKAK: Turkish Accreditation Agency
- UKAS: United Kingdom Accreditation Service
- CAI: Czech Accreditation Institute, (Ceský Institut pro Akreditaci, o.p.s.)

Ай Кю Си България извършва сертификация на системи за управление спрямо следните стандарти и спецификации:
- ISO 9001:2008 cистеми за управление на качеството
- ISO 14001:2004 cистеми за управление на околната среда
- BS OHSAS 18001:2007 cистеми за управление на здравето и безопасността при работа
- ISO 2200:2005 cистеми за управление на безопасността на храните
- ISO 27001:2005 cистеми за управление на информационната сигурност
- SA 8000 cистеми за управление на социалната отговорност
- TL 9000 cистеми за управление на качеството на телекомуникационните продукти и услуги

IQC Bulgaria Ltd. извършва сертификация и спрямо:
- HACCP - aнализ на опасностите и контрол на критичните точки
- BRS - cтандарт за търговските вериги във Великобритания за изискванията към доставчиците работещи под частни търговски марки
- IFS - cтандарт за търговските вериги в Континентална Европа /-Германия, Франция, Италия и др./ за изискванията към доставчиците работещи под частни търговски марки
- GLOBALG.A.P - cтандарт за качество и безопасност на земеделски продукти – комплексно обслужване на фермите
- ORGANICA - Директива 2092/91 – Биологично прроизводство на селскостопански продукти

Ай Кю Си България извършва сертификация на продукти чрез провеждане на тестове и анализи за оценяване на съответствието с изискванията на Директивите на Европейския съюз (CE маркировка):
- 99/36/EC – Транспортируеми съоръжения под налягане
- 90/396/EEC – Устройства, изгарящи газообразни вещества;
- 98/37/EC – Безопасност на машините;
- 95/16/EC – Подемни съоръжени / асансьори /;
- 97/23/EC – Съоръжения под налягане;
- 87/404/EEC – Обикновени съдове под налягане 96/98/EC – Морско оборудване.

Ай Кю Си България организира и провежда обучения и курсове в следните направления:
- Обучение на специалисти по разработване, внедряване и поддържане на системи за управление в съответствие с изискванията на стандартите - ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001
- Обучение на специалисти по разработване, внедряване и поддържане на системи за анализ на опасностите и контрол на критичните точки (HACCP)
- Курсове за вътрешни одитори на системи за управление
- Курсове (IRCA регистрирани) за одитори

* Ай Кю Си България, IQC Bulgaria, сертификати, обучение на специалисти, внедряване, системи за управление, фирми гр. Пловдив & България.

Фирмата е добавена на: 7/6/2010   Посещения: 7618   Показвания: 12473  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане  arrow  Финансови анализи & Консултации  :  Услуги  arrow  Сертифициране
Фирма / организация: ИнтерСОФКОНТРОЛ 97 ООД
Адрес:  кв. Драгалевци ул. Папрат 2
Град/с.: София 1415
Област: София - град
Телефонни номера: 02/ 967 10 67, 087/ 820 02 90, 088/ 851 56 49   Факс: 02/ 967 10 67

ИнтерСОФКОНТРОЛ 97 ООД, гр. София.

Фирма ИнтерСОФКОНТРОЛ 97 предлага следните услуги:

- Контрол на разнообразни видове стоки от внос, за износ и предмет на вътрешния стокооборот – установяване на съответствие, между обявено от изпращача и действително получено от крайния получател, по отношение: количество, състояние, опаковка, маркировка и други параметри, залегнали в договора за доставка.
- Вземане на средни проби – вземане на проби от различни видове стоки, по определен начин и подготовката им за лабораторен анализ.
- Аварийни констатации – установяване на размера, стойността, харектера и причините за настъпили застрахователни събития /кражби или аварии/ с различни видове стоки, застраховани при наши или чужди застрахователи.
- Своевремено издаване на документи, за извършения контрол, с превод на искания от клиента чужд език и валутна фактура.
- Уреждане на рекламационни вземания, застрахователни плащания, както и съдействие за извършване на независим стоков контрол в Европа и САЩ.
- Консултации при изготвяне на договори с доставчици или получатели от страната или чужбина.
- Провежда обучение на персонал за действие при настъпило застрахователно събитие. Протест пред превозвач или спедитор.

* Интерсофконтрол 97, контрол на видове стоки, сертифициране, аварийни констатации, фирми гр. София

Фирмата е добавена на: 2/6/2010   Посещения: 15674   Показвания: 26902  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Имоти & Строителство  arrow  Строителство  arrow  Проектиране и дизайн  :  Услуги  arrow  Сертифициране
Фирма / организация: Ефикс ООД
Адрес:  ул. Цар Асен 11, вх. А, етаж 2
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 089/ 984 60 31, 088/ 599 32 22   Факс: 052 604 609

Ефикс ООД, гр. Варна. Ефикс Енергийна Ефективност

Основна цел на фирмата е работа по проекти и инженерни решения подобряващи енергийната ефективност на сгради.

Фирма Ефикс, гр. Варна разполага с необходимoто оборудване, специализиран софтуер, специалисти, опит и професионализъм за извършване на обследване за енергийна ефективност, енергийни паспорти и сертифициране.

Услуги:
- енергиен паспорт
- обследване енергийна ефективност
- сертифициране
- консултации енергийна ефективност
- проекти енергийна ефективност
- оценка съответствие енергийна ефективност
- енергийна ефективност водогрейни котли

* Ефикс, енергийна ефективност, оценки, обследване енергийна ефективност, фирми гр. Варна

Фирмата е добавена на: 30/4/2010   Посещения: 14826   Показвания: 28117  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Образование & Обучение  arrow  Курсове  :  Здраве & Медицина  arrow  Трудова медицина  :  Услуги  arrow  Юридически услуги  arrow  Консултанти  :  Услуги  arrow  Сертифициране
Фирма / организация: Център по охрана на труда ООД
Адрес:  ул. Антон Неделчев 24 (над магазин Била - Кооперативен пазар)
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 624 344, 088/ 614 33 44   Факс: 052/ 624 344

Център по охрана на труда ООД, гр. Варна. Комплексно обслужване по охрана на труда - трудова медицина, инструкции, обучения, измерване и др.

Център по охрана на труда ООД, гр. Варна помага на работодателите да намерят всичко, от което се нуждаят, за да осигуряват здравословни и безопасни условия на труд:
- консултации
- представяне на работодателите пред Дирекция Инспекция по труда
- обслужване от служба по трудова медицина
- обслужване от орган по безопасност и здраве по чл. 24 от ЗЗБУТ
- изготвяне на заповеди, инструкции, планове, правилници, протоколи, аварийни планове и други вътрешни нормативни документи
- подбор на кадри на психологическо ниво
- мотивация на персонала
- професионални обучения и квалификации
- лабораторни измервания на факторите на условия на труд: заземяване, шум, мълнезащита, зануляване, осветеност, микроклимат, вибрации и други
- регистрации на трудови злополуки
- внедряване и пъддръжка на системи за управление на качеството и дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
- подготовка за участие в обществени поръчки
- регистрация в строителната камара
- осигуряване на профилактични медицински прегледи и лабораторни изследвания
- застраховане
- юридическа защита

* Център по охрана на труда ООД, служба по трудова медицина, представяне на работодателите пред Дирекция „Инспекция по труда” и други, комплексно обслужване по охрана на труда - трудова медицина, инструкции, обучения, измерване, фирми гр. Варна.

Фирмата е добавена на: 27/1/2010   Посещения: 32775   Показвания: 57720  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Сертифициране
Фирма / организация: Биоевибул ООД
Адрес:  ул. Бързарица 4А
Град/с.: София 1618
Област: София - град
Телефонни номера: 02/ 955 95 39, 088/ 862 59 15   Факс: 02/ 955 95 39

Биоевибул ООД, гр. София. Консултации и партньорство при разработване и внедряване на системи за управление на качеството и безопасността.

Фирмата концентрира своите дейности в следните направления - консултации по:
- Системи за управление на безопасността на хранителните продукти:
HACCP, GMP
- Системи за управление на качеството:
ISO 9001, EN 45000, ISO 17025
- Системи за безопасни условия на труд:
OHSAS 18001
- Системи за управление на околната среда:
ISO 14000
- Системи за биологично земеделие и агробиоразнообразие:
EUR 2092/91, OFPA rules, AOS, IFOAM, OMRI
- Системи за безопасност на питейната вода:
GDWQ, HACCP, ISO 9001
- Системи и средства за контрол, наблюдение, измерване, изпитване и тестване за съответствие с определените изисквания
- Управление на проекти, разработки, продукти, процеси, инсталации и услуги
- Оценяване и избор на доставчици, поддоставчици и партньори
- Разработване, производство и търговия с продукти за осигуряване на качеството и безопасността.

В изпълнение на консултанската си и търговска мисия фирмата организира и управлява дейностите си така, че да може да посрещне всички нужди на клиентите за управленска и техническа експертиза чрез непрекъснато разширяване на обхвата и повишаване на качеството на предоставяните продукти/услуги.

Фирмата е добавена на: 22/10/2007   Посещения: 7340   Показвания: 11948  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Здраве & Медицина  arrow  Трудова медицина  :  Услуги  arrow  Сертифициране
Фирма / организация: ТиймПревент България ООД
Адрес:  ул. 20-ти Април 19, етаж 1
Град/с.: София 1606
Област: София - град
Телефонни номера: 02/ 852 96 47, 483 03 05, 088/ 615 20 22   Факс: 02/ 852 96 47

ТиймПревент България ООД, гр. София предлага цялостно обслужване, съобразено с изискванията на българското и европейскито законодателство, и с индивидуалните потребности на клиента в областта на здравословните и безопасни условия на труд.

ТиймПревент България ООД, гр. София извършва консултации, подготовка за сертификация и внедряване на системи, съобразно европейските стандарти.

За специфичните потребности на различните видове бизнес, ТиймПревент България ООД, гр. София предлага професионални комплексни решения по всички въпроси свързани със здравословните и безопасни условия на труд, трудова медицина, хигиена на труда и безопасност на храните.

* Трудова медицина, безопасност на труда, фирми гр. София & България.

Фирмата е добавена на: 22/10/2007   Посещения: 15362   Показвания: 29812  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Услуги  arrow  Сертифициране
Фирма / организация: НАССР Консултинг ЕООД
Адрес: 
Град/с.: София 
Област: София - град
Телефонни номера: 088/ 853 55 47  

НАССР Консултинг ЕООД, гр. София.

Специализирани консултантски и информационни услуги за:
- хранително-вкусовата промишленост
- ресторантьорство и хотелиерство

предоставени от инженер-технолози, с професионален опит.

* Консултанти, фирми гр. София & България.

Фирмата е добавена на: 20/8/2007   Посещения: 9254   Показвания: 17609  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)Страници
Услуги; Сертифициране;


 
Полезно за бизнеса

Бизнеса в категории

Автомобили
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане
Горива
Други стоки
Електро-домакински уреди
Здраве & Медицина
Имоти & Строителство
Интернет
Компютри & Електроника
Красота & Стил
Култура & Изкуство
Мебели и Обзавеждане
Медии & Реклама
Мода и облекла
Образование & Обучение
Обувки, чанти и аксесоари
Промишленост
Селско стопанство
Спорт
Текстил, платове, прежди
Туризъм & Развлечения
Услуги
Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари
Бизнес Календар

<< Декември 2021 >>
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31