Вход
Регистрация
Изпрати онлайн запитване Добави страницата във фаворитите си Отпечатай визитка Виж на картата Отпечатай страницата

Адрес:

гр. Варна
ул. Дебър 34

тел. 052/ 65 12 34
тел. 088/ 808 99 67Виж на картата

Джулиано Транс, гр. Варна
Касови апарати, фискални принтери, фискални системи, електронни везни.


Касови апарати Daisy

Касови апарати Datecs

Касови апарати Tremol

Касови апарати Eltrade

Фискални системи

Търговски везни

Касови апарати Тремол

Джулиано Транс, гр. Варна е официален дистрибутор на предлаганите системи (Касови апарати Daisy, Касови апарати Datecs, Касови апарати Tremol, Касови апарати Eltrade, Фискални системи, Търговски везни) и лицензиран сервиз за тях, както и оторизирана фирма, за продажба, ремонт и  въвеждане в експлоатация съобразно законовите разпоредби и извикванията на ТД на НАП.

Джулиано Транс, гр. Варна  е официален представител на редица български производители на касови апарати, която предлага широка гама от касови апарати и услуги, свързани с тях:

Една част от предлаганите касови апарати и устройства, можете да видите тук, но всъщност се предлага цялата гама, продукти на Тремол ООД:

Касови апарати Tremol (Фискални устройства Тремол)

 

Фискални устройства Tremol

> Фискални устройства за връзка с НАП.

>> Фискални устройства за връзка с НАП. Настолни касови апарати.

Касов апарат TREMOL Z-KL

Десктоп касов апарат с широк печат и Easy-Load зареждане на хартията, подходящ за работа в обекти с висока натовареност - магазини, складове и борси, ресторанти, кафенета, барове. С възможност за връзка с баркод скенер, везна и компютър.

КЛЕН (Контролна Лента на Електронен Носител), вграден данъчен терминал с вътрешна антена и СИМ карта за свързване със сървърите на НАП. Съобразен с последните законови изисквания според измененията на Наредба-18.

Функционални  характеристики:
департаменти: 40, 10 от тях с директен клавиш за достъп, програмируемо име /23 символа/ , цена и дан.група, единична транзакция, параметър за вида на цената
оператори: до 20 със собствена парола /до 6 цифри/, възможност за въвеждане на паролата с баркод
клиенти: база данни за 1000 клиета с програмируеми: име, адрес , МОЛ, БУЛСТАТ , ЗДДС №
данъчни групи: до 8 със забрана на последните 4
артикули: 10 000 в магазин и ресторант с програмируеми: име /23 символа/, цена (параметър за свободна цена), дан. група, департамент, баркод, налично количество, (параметър за контрол на количеството) и други.
плащания и валути: едно основно (В БРОЙ), 3 допълнителни с програмируем номер (и име) според схемата за предаване на данни към НАП и 1 валутно с възможност за изчисляване на ресто във валута или в брой
режими на работа програмиране, продажби - магазин и ресторант (с всички отворени сметки едновременно - 64 маси по 4 места- общо 256 сметки), контролно четене, четене с нулиране
енергонезависима памет за програмирани данни: EEPROM 128 kbyte + 2mb dataflash енергонезависимост на всички програмируеми параметри;
обем касов бон 300 продажби на стойност до 999999.99
работа с PC 2 протокола за работа с персонален компютър и 5 скорости на обмен 9600 - 115 200kbs
поддържани стандарти за баркод: EAN 13 , EAN 8, UPC-A, UPC-E, теглови с препрограмируем префикс, ръчно въвеждане в режим ПРОДАЖБИ, префикс на баркод за парола за оператори
лого 2 лога BMP (384x80) B&W

Интерфейсни възможности: PC - RS232, USB ; Баркод четец; Везна (BIMCO, ЕLITE, BT-15 и други)/външен дисплей; чекмедже. Възможност за зареждане на допълнителни протоколи за комуникация с везна и външен дисплей

Технически характеристики:
фискална памет: 2000 записа
КЛЕН SD карта за съхранение на информация за до
1 000 000 отпечатани бона, с възможност за четене и отпечатване на съдържанието й за избран период (по дати, по номера на блокове на Z отчети, по номера на бонове) и за цялата памет
Данъчен Терминал вграден ДТ за дистанционна връзка с НАП, чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор, по изградена за тази цел VPN мрежа. Съхранява данни за 2000 дневни финансови отчета с нулиране.
часовник/календар мин. 90 дни без захранване
операторски дисплей 16 символа LCD;височина на символите: 10mm; с подсвет (при работа на ограничена светлина)

клиентски дисплей 16 символа LCD;височина на символите: 10mm; с подсвет
клавиатура 39 клавиша CHERRY
Редакторски режим за всички видове програмиране на текст: INS, DEL, < --,-- >, HOME, END, BSP, двойно широки символи, GSM въвеждане на текст
принтер: Easy Load Line Thermal, възможност за задаване наситеността на печата
скорост 60 мм в секунда
символи на ред
32
захранващо напрежение 7.5V 3.3A DC външно захранване
размери 280 х 220 х 120 mm
тегло 0,800 kg
консумативи термохартия 57мм; макс.диаметър 48мм


Касов апарат TREMOL ZM-KL

Компактен многофункционален касов апарат с широк печат, КЛЕН (Контролна Лента на Електронен Носител), вграден данъчен терминал с вътрешна антена и СИМ карта за свързване със сървърите на НАП. Малките физически размери и възможността за работа както на мрежово захранване, така и на батерии /опция/ го правят подходящ за работа в обекти със средна и висока натовареност и в обекти без електрическа мрежа. Съобразен с последните законови изисквания според измененията на Наредба H-18.

Функционални  характеристики:
департаменти: 40, програмируемо име /23 символа/ , цена и дан.група, единична транзакция, параметър за вида на цената
оператори до 20 със собствена парола /до 6 цифри/, възможност за въвеждане на паролата с баркод
клиенти база данни за 1000 клиента с програмируеми: име, адрес , МОЛ, БУЛСТАТ , ЗДДС №
данъчни групи: до 8 със забрана на последните 4
артикули: 5000/10000 в магазин и ресторант с програмируеми: име /23 символа/, цена (параметър за свободна цена), дан. група, департамент, баркод, налично количество (параметър за контрол на количеството) и други.
плащания и валути: едно основно (В БРОЙ), 3 допълнителни с програмируем номер (и име) според схемата за предаване на данни към НАП и 1 валутно с възможност за изчисляване на ресто във валута или в брой
режими на работа програмиране, продажби - магазин и ресторант (с всички отворени сметки едновременно - 64 маси по 4 места- общо 256 сметки), контролно четене, четене с нулиране
енергонезависима памет за програмирани данни: EEPROM 128 kbyte + 2mb dataflash енергонезависимост на всички програмируеми параметри;
обем касов бон 300 продажби на стойност до 999999.99
работа с PC 2 протокола за работа с персонален компютър и 5 скорости на обмен 9600 - 115 200kbs
поддържани стандарти за баркод: EAN 13 , EAN 8, UPC-A, UPC-E, теглови с препрограмируем префикс, ръчно въвеждане в режим ПРОДАЖБИ, префикс на баркод за парола за оператори
лого 2 лога BMP (384x80) B&W

Интерфейсни възможности: PC - RS232, USB, bluetooth - опция; Баркод четец; Везна BIMCO, ЕLITE, BT-15, и други чрез зареждане на протокол/външен дисплей; чекмедже

Технически характеристики:
фискална памет: 2000 записа
КЛЕН SD карта за съхранение на информация за до 1 000 000 отпечатани бона, с възможност за четене и отпечатване на съдържанието й за избран период (по дати, по номера на блокове на Z отчети, по номера на бонове) и за цялата памет
Данъчен Терминал вграден ДТ за дистанционна връзка с НАП, чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор, по изградена за тази цел VPN мрежа. Съхранява данни за 2000 дневни финансови отчета с нулиране.
часовник/календар мин. 1500 часа без захранване
операторски дисплей 16 символа LCD;височина:8мм
възможност за регулиране на контраста

клиентски дисплей 16 символи LCD;височина:8мм
клавиатура 29 бутона, мембранна
Редакторски режим за всички видове програмиране на текст: INS, DEL, < --,-- >, HOME, END, двойно широки символи, GSM въвеждане на текста
принтер: Line Thermal APS, автоматично поемане на хартията при зареждане, възможност за задаване наситеността на печата
скорост 60 мм в секунда
символи на ред
32
захранващо напрежение 7.5V 3.0A DC, външно захранване и/или батерии 6V 2000 mAh - опция, тест заряда на батерията
размери 235 x 210 x 85 мм
тегло 0,700 kg
консумативи термохартия 57мм; макс.диаметър 48мм

Касов апарат TREMOL M-KL

Компактен многофункционален касов апарат с широк печат, КЛЕН (Контролна Лента на Електронен Носител), вграден данъчен терминал с вътрешна антена и СИМ карта за свърване със сървърите на НАП. Малките физически размери и възможността за работа както на мрежово захранване, така и на батерии /опция/ го правят подходящ за работа в обекти със средна и висока натовареност и в обекти без електрическа мрежа. Съобразен с последните законови изисквания според измененията на Наредба-18.

Функционални  характеристики:
департаменти: 40, 9 от тях с директен клавиш за достъп, програмируемо име /23 символа/ , цена и дан.група, единична транзакция, параметър за вида на цената
оператори: до 20 със собствена парола /до 6 цифри/, възможност за въвеждане на паролата с баркод
клиенти: база данни за 1000 клиета с програмируеми: име, адрес , МОЛ, БУЛСТАТ , ЗДДС №
данъчни групи: до 8 със забрана на последните 4
артикули: 10 000 в магазин и ресторант с програмируеми: име /23 символа/, цена (параметър за свободна цена), дан. група, департамент, баркод, налично количество (параметър за контрол на количеството) и други.
плащания и валути: едно основно (В БРОЙ), 3 допълнителни с програмируем номер (и име) според схемата за предаване на данни към НАП и 1 валутно с възможност за изчисляване на ресто във валута или в брой
режими на работа програмиране, продажби - магазин и ресторант (с всички отворени сметки едновременно - 64 маси по 4 места- общо 256 сметки), контролно четене, четене с нулиране
енергонезависима памет за програмирани данни: EEPROM 128 kbyte + 2mb dataflash енергонезависимост на всички програмируеми параметри;
обем касов бон 300 продажби на стойност до 999999.99
работа с PC 2 протокола за работа с персонален компютър и 5 скорости на обмен 9600 - 115 200kbs
поддържани стандарти за баркод: EAN 13 , EAN 8, UPC-A, UPC-E, теглови с препрограмируем префикс, ръчно въвеждане в режим ПРОДАЖБИ, префикс на баркод за парола за оператори
лого 2 лога BMP (384x80) B&W

Интерфейсни възможности: PC - RS232, USB, bluetooth - опция; Баркод четец; Везна BIMCO, ЕLITE, BT-15, и други чрез зареждане на протокол/външен дисплей; чекмедже

Технически характеристики:
фискална памет: 2000 записа
КЛЕН SD карта за съхранение на информация за до
1 000 000 отпечатани бона, с възможност за четене и отпечатване на съдържанието й за избран период (по дати, по номера на блокове на Z отчети, по номера на бонове) и за цялата памет
Данъчен Терминал вграден ДТ за дистанционна връзка с НАП, чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор, по изградена за тази цел VPN мрежа. Съхранява данни за 2000 дневни финансови отчета с нулиране.
часовник/календар мин. 90 дни без захранване
операторски дисплей 2 реда по 16 символи LCD;височина:8мм
възможност за регулиране на контраста

клиентски дисплей 16 символи LCD;височина:8мм
клавиатура 34 клавиша CHERRY
Редакторски режим за всички видове програмиране на текст: INS, DEL, < --,-- >, HOME, END, BSP, двойно широки символи, GSM въвеждане на текста
принтер: Easy Load, Line Thermal, възможност за задаване наситеността на печата
скорост 60 мм в секунда
символи на ред
32
захранващо напрежение 7.5V 3.0A DC, външно захранване и/или батерии 6V 1300 mAh - опция, тест заряда на батерията
размери 235 x 210 x 85 мм
тегло 0,700 kg
консумативи термохартия 57мм; макс.диаметър 40мм

Касов апарат TREMOL ZM02-DV

Компактен многофункционален касов апарат с възможност за работа както на мрежово захранване, така и на батерии /опция/. С възможност за връзка с данъчен терминал. Подходящ за работа в обекти със средна и висока натовареност и в обекти без електрическа мрежа. Съoбразен с последните законови изисквания на Наредба № Н-18.

С външния вид на Zeka M02, ТРЕМОЛ ZМ02-DV е базиран на нова процесорна конфигурация и някои нови възможности.

Някои ключови новости спрямо Zeka M02 са:
- разширена функционалност и нови параметри за конфигуриране поведението на касата
- нови възможности на редактора на текст
- възможност за потребителско зареждане на протоколи за везна и външен дисплей
- разширен набор от комуникационни протоколи с по-големи възможности за отчитане и следене на състоянието на касовия апарат от компютър и приложна програма
- голяма памет, даваща възможност за работа с:
-- 5000 артикула, 20 департамента, 20 оператора
-- възможност за отваряне на всички сметки в режим на работа на ресторант

Функционални  характеристики:
департаменти: 20, 9 от тях с директен клавиш за достъп, програмируемо име /23 символа/ , цена и дан.група, единична транзакция, параметър за вида на цената
оператори до 20 със собствена парола /до 6 цифри/, възможност за въвеждане на паролата с баркод
клиенти вътрешна база данни с 1000 клиента
данъчни групи: до 8 със забрана на последните 4
артикули: 10 000 в магазин и ресторант с програмируеми: име /23 символа/, цена (параметър за свободна цена), дан. група, департамент, баркод, налично количество (параметър за контрол на количеството) и други.
плащания и валути: едно основно (В БРОЙ), 3 с програмируемо име и ресто и 1 валутно с възможност за изчисляване на ресто във валута или в брой
режими на работа програмиране, продажби - магазин и ресторант (с всички отворени сметки едновременно - 64 маси по 4 местар общо 256 сметки), контролно четене, четене с нулиране
енергонезависима памет за програмирани данни: EEPROM 128 kbyte + 2mb dataflash енергонезависимост на всички програмируеми параметри;
обем касов бон 300 продажби на стойност до 999999.99
работа с PC 2 протокола за работа с персонален компютър и 5 скорости на обмен 9600 - 115 200kbs
поддържани стандарти за баркод: EAN 13 , EAN 8, UPC-A, UPC-E, теглови с препрограмируем префикс, ръчно въвеждане в режим ПРОДАЖБИ, префикс на баркод за парола за оператори
лого 2 лога BMP (224x80) B&W

Интерфейсни възможности: PC - RS232, bluetooth - опция, Баркод четец, Везна BIMCO, ЕLITE, BT-15 и други чрез зареждане на протокол, чекмедже

Технически характеристики:
фискална памет: 1800 записа
часовник/календар мин. 90 дни без захранване
операторски дисплей 16 символa LCD;височина:8мм, възможност за регулиране на контраста
клиентски дисплей 16 символи LCD;височина:8мм
клавиатура 29 бутона, мембранна
Редакторски режим за всички видове програмиране на текст: INS, DEL, < --,-- >, HOME, END, двойно широки символи, GSM въвеждане на текста
принтер: Line Thermal, възможност за задаване наситеността на печата
скорост 60 мм в секунда
символи на ред
18+18 символа
захранващо напрежение 7.5V 3.0A DC, външно захранване и/или батерии 6V 1300 mAh - опция, тест заряда на батерията
размери 235 x 210 x 85 мм
тегло 0,700 kg
консумативи термохартия 35+20мм; макс.диаметър 40мм

 

Касов апарат TREMOL ZM03-DV

Компактен многофункционален касов апарат с Електронна Контролна Лента и широк печат с възможност за връзка с данъчен терминал. Малките физически размери и възможността за работа както на мрежово захранване, така и на батерии /опция/ го правят подходящ за работа в обекти със средна и висока натовареност и в обекти без електрическа мрежа. Съобразен с последните законови изисквания на Наредба № Н-18.

Наследник на Zeka M03, ТРЕМОЛ ZM03-DV е с разширени възможности, базиран на нова процесорна конфигурация и подобрен дизайн.

Някои ключови новости спрямо Zeka M03 са:
- автоматично поемане на хартията
- разширена функционалност и нови параметри за конфигуриране поведението на касата
- нови възможности на редактора на текст
- възможност за потребителско зареждане на протоколи за везна и външен дисплей
- разширен набор от комуникационни протоколи с по-големи възможности за отчитане и следене на състоянието на касовия апарат от компютър и приложна програма
- Възможност за изпращане на ЕКЛ по интерфейс
- голяма памет, даваща възможност за работа с:
-- над 3000 бележки в ЕКЛ
-- 5000 артикула, 20 департамента, 20 оператора
-- възможност за отваряне на всички сметки в режим на работа на ресторант

Функционални  характеристики:
департаменти: 20, 9 от тях с директен клавиш за достъп, програмируемо име /23 символа/ , цена и дан.група, единична транзакция, параметър за вида на цената
оператори до 20 със собствена парола /до 6 цифри/, възможност за въвеждане на паролата с баркод
клиенти вътрешна база данни с 1000 клиента
данъчни групи: до 8 със забрана на последните 4
артикули: 10 000 в магазин и ресторант с програмируеми: име /23 символа/, цена (параметър за свободна цена), дан. група, департамент, баркод, налично количество (параметър за контрол на количеството) и други.
плащания и валути: едно основно (В БРОЙ), 3 с програмируемо име и ресто и 1 валутно с възможност за изчисляване на ресто във валута или в брой
режими на работа програмиране, продажби - магазин и ресторант (с всички отворени сметки едновременно - 64 маси по 4 места- общо 256 сметки), контролно четене, четене с нулиране
енергонезависима памет за програмирани данни: EEPROM 128 kbyte + 2mb dataflash енергонезависимост на всички програмируеми параметри;
обем на ЕКЛ над 3 000 бележки
обем касов бон 300 продажби на стойност до 999999.99
работа с PC 2 протокола за работа с персонален компютър и 5 скорости на обмен 9600 - 115 200kbs
поддържани стандарти за баркод: EAN 13 , EAN 8, UPC-A, UPC-E, теглови с препрограмируем префикс, ръчно въвеждане в режим ПРОДАЖБИ, префикс на баркод за парола за оператори
лого 2 лога BMP (384x80) B&W

Интерфейсни възможности: PC - RS232, USB, bluetooth - опция, Баркод четец, Везна BIMCO, ЕLITE, BT-15, и други чрез зареждане на протокол чекмедже

Технически характеристики:
фискална памет: 1800 записа
часовник/календар мин. 90 дни без захранване
операторски дисплей 16 символа LCD;височина:8мм
възможност за регулиране на контраста

клиентски дисплей 16 символи LCD;височина:8мм
клавиатура 29 бутона, мембранна
Редакторски режим за всички видове програмиране на текст: INS, DEL, < --,-- >, HOME, END, двойно широки символи, GSM въвеждане на текста
принтер: Line Thermal, възможност за задаване наситеността на печата
скорост 60 мм в секунда
символи на ред
32
захранващо напрежение 7.5V 3.0A DC, външно захранване и/или батерии 6V 1300 mAh - опция, тест заряда на батерията
размери 235 x 210 x 85 мм
тегло 0,700 kg
консумативи термохартия 57мм; макс.диаметър 40мм

Касов апарат TREMOL M02-DV

 

Компактен многофункционален касов апарат с easy load, възможност за връзка с данъчен терминал, механизъм за зареждане на хартията, с малки размери и възможност за работа както на мрежово захранване, така и на батерии /опция/. Това го прави подходящ за работа в обекти със средна и висока натовареност и в обекти без електрическа мрежа. Съобразен с последните законови изисквания за изменения и допълнения на Наредба № Н-18

Функционални  характеристики:
департаменти: 20, 9 от тях с директен клавиш за достъп, програмируемо име /23 символа/ , цена и дан.група, единична транзакция, параметър за вида на цената
оператори до 20 със собствена парола /до 6 цифри/, възможност за въвеждане на паролата с баркод
клиенти вътрешна база данни с 1000 клиента
данъчни групи: до 8 със забрана на последните 4
артикули: 10 000 в магазин и ресторант с програмируеми: име /23 символа/, цена (параметър за свободна цена), дан. група, департамент, баркод, налично количество (параметър за контрол на количеството) и други.
плащания и валути: едно основно (В БРОЙ), 3 с програмируемо име и ресто и 1 валутно с възможност за изчисляване на ресто във валута или в брой
режими на работа програмиране, продажби - магазин и ресторант (с всички отворени сметки едновременно - 64 маси по 4 местар общо 256 сметки), контролно четене, четене с нулиране
енергонезависима памет за програмирани данни: EEPROM 128 kbyte + 2mb dataflash енергонезависимост на всички програмируеми параметри;
обем касов бон 300 продажби на стойност до 999999.99
работа с PC 2 протокола за работа с персонален компютър и 5 скорости на обмен 9600 - 115 200kbs
поддържани стандарти за баркод: EAN 13 , EAN 8, UPC-A, UPC-E, теглови с препрограмируем префикс, ръчно въвеждане в режим ПРОДАЖБИ, префикс на баркод за парола за оператори
лого 2 лога BMP (224x80) B&W

Интерфейсни възможности: PC - RS232, bluetooth - опция, Баркод четец, Везна BIMCO, ЕLITE, BT-15 и други чрез зареждане на протокол, чекмедже

Технически характеристики:
фискална памет: 1800 записа
часовник/календар мин. 90 дни без захранване
операторски дисплей 2 реда по 16 символи LCD;височина:8мм, възможност за регулиране на контраста
клиентски дисплей 16 символи LCD;височина:8мм
клавиатура 34 клавиша CHERRY
Редакторски режим за всички видове програмиране на текст: INS, DEL, < --,-- >, HOME, END, BSP, двойно широки символи, GSM въвеждане на текста
принтер: Easy Load, Line Thermal, възможност за задаване наситеността на печата, ново поколение навивачка
скорост 60 мм в секунда
символи на ред
18+18 символа
захранващо напрежение 7.5V 3.0A DC, външно захранване и/или батерии 6V 1300 mAh - опция, тест заряда на батерията
размери 235 x 210 x 85 мм
тегло 0,700 kg
консумативи термохартия 35+20мм; макс.диаметър 40мм

Касов апарат TREMOL M03-DV

Компактен многофункционален касов апарат с възможност за връзка с данъчен терминал, Електронна Контролна Лента и широк печат. Малките физически размери и възможността за работа както на мрежово захранване, така и на батерии /опция/ го правят подходящ за работа в обекти със средна и висока натовареност и в обекти без електрическа мрежа. Съобразен с последните изменения и допълнения на Наредба № Н-18.

Функционални  характеристики:
департаменти: 20, 9 от тях с директен клавиш за достъп, програмируемо име /23 символа/ , цена и дан.група, единична транзакция, параметър за вида на цената
оператори до 20 със собствена парола /до 6 цифри/, възможност за въвеждане на паролата с баркод
клиенти вътрешна база данни с 1000 клиента
данъчни групи: до 8 със забрана на последните 4
артикули: 10 000 в магазин и ресторант с програмируеми: име /23 символа/, цена (параметър за свободна цена), дан. група, департамент, баркод, налично количество (параметър за контрол на количеството) и други.
плащания и валути: едно основно (В БРОЙ), 3 с програмируемо име и ресто и 1 валутно с възможност за изчисляване на ресто във валута или в брой
режими на работа програмиране, продажби - магазин и ресторант (с всички отворени сметки едновременно - 64 маси по 4 места- общо 256 сметки), контролно четене, четене с нулиране
енергонезависима памет за програмирани данни: EEPROM 128 kbyte + 2mb dataflash енергонезависимост на всички програмируеми параметри;
обем на ЕКЛ над 3 000 бележки
обем касов бон 300 продажби на стойност до 999999.99
работа с PC 2 протокола за работа с персонален компютър и 5 скорости на обмен 9600 - 115 200kbs
поддържани стандарти за баркод: EAN 13 , EAN 8, UPC-A, UPC-E, теглови с препрограмируем префикс, ръчно въвеждане в режим ПРОДАЖБИ, префикс на баркод за парола за оператори
лого 2 лога BMP (384x80) B&W

Интерфейсни възможности: PC - RS232, USB, bluetooth - опция, Баркод четец, Везна BIMCO, ЕLITE, BT-15, и други чрез зареждане на протокол чекмедже

Технически характеристики:
фискална памет: 1800 записа
часовник/календар мин. 90 дни без захранване
операторски дисплей 2 реда по 16 символи LCD;височина:8мм
възможност за регулиране на контраста

клиентски дисплей 16 символи LCD;височина:8мм
клавиатура 34 клавиша CHERRY
Редакторски режим за всички видове програмиране на текст: INS, DEL, < --,-- >, HOME, END, BSP, двойно широки символи, GSM въвеждане на текста
принтер: Easy Load, Line Thermal, възможност за задаване наситеността на печата
скорост 60 мм в секунда
символи на ред
32
захранващо напрежение 7.5V 3.0A DC, външно захранване и/или батерии 6V 1300 mAh - опция, тест заряда на батерията
размери 235 x 210 x 85 мм
тегло 0,700 kg
консумативи термохартия 57мм; макс.диаметър 40мм

 

Касов апарат ZEKA 02-DV

Десктоп касов апарат подходящ за работа в обекти с висока натовареност - магазини, складове и борси, ресторанти, кафенета, барове. Съобразен с последните законови изисквания на Наредба № Н-18.

С възможност за връзка с външен данъчен терминал, касовите апарати ZEKA 02 E могат да бъдат преработвани към този модел.

От функционалността на новият DV модел са премахнати режим ресторант, онлайн, връзка с везна и баркод скенер и артикулите са ограничени на 1400.

Функционални  характеристики:
департаменти: 9 с директен клавиш за достъп, програмируемо име /18 символа/ , цена и дан.група, възможност за единична транзакция на департамент
оператори: до 9 със собствена парола /до 6 цифри/
данъчни групи: до 8 със забрана на последните 4
артикули: 1400 с програмируеми: име /18 символа/, цена, дан. група, департамент, налично количество и други.
плащания и валути: едно основно (В БРОЙ), 2 с лимит на сумата за плащане и 1 без ресто

режими на работа: програмиране, продажби, контролно четене, четене с нулиране
енергонезависима памет за програмирани данни: EEPROM 32 kbyte стандарт /64 kbyte опция/; енергонезависимост на всички програмируеми параметри;
online: режим фискален принтер
Интерфейсни възможности: PC

Технически характеристики:
фискална памет:1360 записа
часовник календар: минимум 1500 часа без захранване
операторски дисплей: 16 символа LCD;височина на символите: 10mm; с подсвет (при работа на ограничена светлина)
клиентски дисплей: 16 символа LCD; височина на символите: 10mm; с подсвет (при работа на ограничена светлина)
клавиатура: 39 клавиша CHERRY
Редакторски режим за всички видове програмиране на текст: INS, DEL, < --,-- >, двойно широки символи;
принтер: Line thermal; подобрен печат и скорост;
характеристики на печата скорост: 10 реда/секунда;
символи на ред: 2 х 18
захранващо напрежение: 230V, 50Hz AC
изход за сейф: 6V / 0,5 A
max размери: 280 х 220 х 120 mm
тегло: 1.320 kg
консумативи: термохартия 35 + 20 mm; макс. диаметър: 48mm

Касов апарат ZEKA M02-DV

Компактен многофункционален касов апарат с размери предоставящи възможността за работа както на мрежово захранване, така и на батерии /опция/. Подходящ за работа в обекти със средна и висока натовареност и в обекти без електрическа мрежа. Съобразен с последните законови изисквания на Наредба № Н-18

С възможност за връзка с външен данъчен терминал, касовите апарати ZEKA M02 E могат да бъдат преработвани към този модел.

От функционалността на новият DV модел са премахнати режим ресторант, онлайн, връзка с везна и баркод скенер и артикулите са ограничени на 1400.

Функционални  характеристики:
департаменти: 9 с директен клавиш за достъп, програмируемо име /18 символа/ , цена и дан.група, възможност за единична транзакция на департамент
оператори до 9 със собствена парола /до 6 цифри/
данъчни групи: до 8 със забрана на последните 4
артикули: 1400 с програмируеми: име /18 символа/, цена, дан. група, департамент, налично количество и други.
плащания и валути: едно основно (В БРОЙ), 2 с лимит на сумата за плащане, 1 без ресто
режими на работа програмиране, продажби, контролно четене, четене с нулиране
енергонезависима памет за програмирани данни: EEPROM 32 kbyte стандарт /64 kbyte опция/; енергонезависимост на всички програмируеми параметри;
online: режим фискален принтер
Интерфейсни възможности: PC, чекмедже

Технически характеристики:
фискална памет: 1360 записа
часовник/календар мин.1500 часа без захранване
операторски дисплей 16 символи LCD;височина:8мм
клиентски дисплей 16 символи LCD;височина:8мм
клавиатура 29 клавиша CHERRY
Редакторски режим за всички видове програмиране на текст: INS, DEL, < --,-- >, двойно широки символи;
принтер: Line thermal; подобрен печат и скорост;
характеристики на печата скорост: 10 реда/секунда;
символи на ред: 2 х 18
символи на ред
2 x 18 символа
захранващо напрежение 230V, 50Hz AC и/или батерии6V 1300mAh/опция
размери 226 x 178 x 77 мм
тегло 0,700 kg
консумативи термохартия 35+20мм; макс. диаметър 40мм

Касов апарат ZEKA M03-DV

Компактен многофункционален касов апарат с Електронна Контролна Лента, даваща възможност за използване на по-широки бележки за повече комфорт. Физическите размери, предоставящи възможността за работа както на мрежово захранване, така и на батерии /опция/ го правят подходящ за работа в обекти със средна и висока натовареност и в обекти без електрическа мрежа. Събразен с последните законови изисквания на Наредба № Н-18.

С възможност за връзка с външен данъчен терминал, касовите апарати ZEKA M03 E могат да бъдат преработвани към този модел.

От функционалността на новият DV модел са премахнати режим ресторант, онлайн, връзка с везна и баркод скенер и артикулите са ограничени на 1400.

Функционални  характеристики:
департаменти: 9 с директен клавиш за достъп, програмируемо име /18 символа/ , цена и дан.група, възможност за единична транзакция на департамент
оператори до 9 със собствена парола /до 6 цифри/
данъчни групи: до 8 със забрана на последните 4

артикули: 1400 с програмируеми: име /18 символа/, цена, дан. група, департамент, налично количество и други.
плащания : едно основно (В БРОЙ), 2 с лимит на сумата за плащане, 1 без ресто
режими на работа програмиране, продажби, контролно четене, четене с нулиране
енергонезависима памет за програмирани данни: EEPROM 32 kbyte стандарт /64 kbyte опция/; енергонезависимост на всички програмируеми параметри;

обем на ЕКЛ 32kbytes (около 220 бележки) или 64kbytes (около 440 бележки) с по една продажба всяка
online режим фискален принтер
Интерфейсни възможности: PC, чекмедже

Технически характеристики:
фискална памет: 1360 записа
часовник/календар мин.1500 часа без захранване

операторски дисплей 16 символи LCD;височина:8мм
клиентски дисплей 16 символи LCD;височина:8мм
клавиатура 29 клавиша CHERRY или силиконова
Редакторски режим за всички видове програмиране на текст: INS, DEL, < --,-- >, двойно широки символи;
принтер: Line thermal; подобрен печат и скорост;
скорост 8 реда в секунда

символи на ред 24
захранващо напрежение 230V, 50Hz AC и/или батерии 6V 1300mAh/опция
размери 226 x 178 x 77 мм
тегло 0,700 kg
консумативи термохартия 57мм; макс.диаметър 48мм

>> Фискални устройства за връзка с НАП. Мобилни касови апарати.

Мобилен касов апарат TREMOL S-KL

TREMOL S-KL е мобилен касов апарат с КЛЕН (Контролна Лента на Електронен Носител), вграден данъчен терминал с вътрешна антена и СИМ карта за свърване със сървърите на НАП. Притежава вграден клиентски и двуредов операторски дисплей, Easy Load Thermal принтер, дълъг работен цикъл на батерията и бързо импулсно зареждане. Пълният набор от малки букви на кирилица и латиница, както и ширината на боновата лента - 32 символа на ред, име на стока - 23 символа, име на оператор – 20 символа , дава възможността да издава изключително представителни касови бонове и фактури. Компактен и лек, неговото поле на изява са: разносна търговия, доставки по домовете, обекти с ограничено пространство, лошо или липсващо електрозахранване, продажби директно от превозни средства, обслужване на паркинги и гаражи, щандове и сергии на открито, работа на комисионери. Има вграден интерфейс за връзка с компютър в режим програмиране, отчети и продажби с външна артикулна база. Съобразен с последните законови изисквания.

Функционални  характеристики:
департаменти 40, 4 от тях с директен клавиш за достъп, програмируемо име /23 символа/ , единична транзакция
оператори до 20 със собствена парола /до 6 цифри/
клиенти база данни за 1000 клиента с програмируеми: име, адрес , МОЛ, БУЛСТАТ , ЗДДС №
данъчни групи 8 с възможност за забрана на последните 4
артикули 5000 (10 000), програмируемо име /23 символа/ , складова наличност
плащания и валути едно основно (В БРОЙ), 3 допълнителни с програмируемо име /10 символа/ и 1 валутно с програмируеми име и курс към основното, изчисляване на ресто в избран вид плащане
режими на работа програмиране, автономни продажби в режим магазин/ресторант, продажби online по 3 протокола на обмен с външна артикулна база, контролно четене, четене с нулиране
режим ресторант 256 отворени сметки (64 маси по 4 клиента)
лого 2 графични лога bmp file (384x80) B&W

обслужващ софтуер безплатни: библиотека за режим фискален принтер и софтуер за програмиране и отчети

Технически характеристики:
фискална памет 2000 записа
КЛЕН SD карта за съхранение на информация за до 1 000 000 отпечатани бона, с възможност за четене и отпечатване на съдържанието й за избран период (по дати, по номера на блокове на Z отчети, по номера на бонове) и за цялата памет
Данъчен Терминал вграден ДТ за дистанционна връзка с НАП, чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор, по изградена за тази цел VPN мрежа. Съхранява данни за 2000 дневни финансови отчета с нулиране.
часовник/календар минимум 1500 часа без захранване
операторски дисплей 2 реда по 16 символи LCD;височина:8мм; възможност за регулиране на контраста

клиентски дисплей 16 символи LCD; височина: 8мм
клавиатура 28 клавиша - мембранна
принтер Easy Load Line Thermal
скорост 60 mm/s
символи на ред
32 символа
интерфейси за връзка с PC USB / RS232 serial port, опция: Bluetooth serial port
захранващо напрежение зарядно устройство / адаптер, акумулаторна батерия Li-Ion 7.4V/ 2000mAh;автоматично програмируемо изключване;
размери и тегло
103 x 210 x 60 mm , 0,500 kg
консумативи термохартия 57мм; макс.диаметър 40 мм

Мобилен касов апарат TREMOL ZS-KL

TREMOL ZS-KL e Компактен преносим касов апарат с вграден ДТ (данъчен терминал) и КЛЕН (контролна лента на електронен носител). Притежава силиконова влаго-непроницаема клавиатура и два буквеноцифрови дисплея - за оператора и клиента; принтер с възможност за автоматично поемане на хартия; интерфейс за връзка с персонален компютър USB (VCP) или RS232. Интерфейсни режими: OFF-LINE, ON-LINE - Водещ КА или Фискален Принтер - всички протоколи. Поддържа ресторантски режим със специални функции. Пълният набор от малки букви на кирилица и латиници както и по-голямата дължина на: боновата лента - 32 символа на ред, име на стока - 23 символа, име на оператор – 20 символа, дават възможността да издава представителни касови бонове и фактури. Компактен и лек, неговото поле на изява са: разносна търговия, доставки по домовете, обекти с ограничено пространство, лошо или липсващо електрозахранване, продажби директно от превозни средства, обслужване на паркинги и гаражи, щандове и сергии на открито, работа на комисионери. Апаратът разполага с бърз и безшумен термопринтер, с изключително качество на печат. Съобразен с последните законови изисквания според измененията на Наредба-18.

Функционални  характеристики:
департаменти 40 (4 с директен клавиш): име /23 символа/, цена и дан.група, единична транзакция
клиенти база данни за 1000 клиента с програмируеми: име, адрес , МОЛ, БУЛСТАТ , ЗДДС №
оператори до 20 със собствена парола /до 6 цифри/
данъчни групи 8 с възможност за забрана на последните 4
артикули 5000/10000 с: име /23 символа/, цена с лимитиране, дан. група, департамент, налично количество и др.
плащания и валути В БРОЙ,3 допълнителни с програмируем номер (и име) според схемата за предаване на данни към НАП и 1 валута , лимитирано и безрестово плащане
режими на работа програмиране, автономни продажби в режим магазин/ресторант, продажби online по 3 протокола на обмен с външна артикулна база, контролно четене, четене с нулиране
режим ресторант 256 отворени сметки (64 маси по 4 клиента)
лого 2 графични лога bmp file (384x80) B&W

обслужващ софтуер безплатни: библиотека за режим фискален принтер и софтуер за програмиране и отчети

Технически характеристики:
фискална памет 2000 записа
КЛЕН SD карта за съхранение на информация за до 1 000 000 отпечатани бона, с възможност за четене и отпечатване на съдържанието й за избран период (по дати, по номера на блокове на Z отчети, по номера на бонове) и за цялата памет
Данъчен Терминал вграден ДТ за дистанционна връзка с НАП, чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор, по изградена за тази цел VPN мрежа. Съхранява данни за 2000 дневни финансови отчета с нулиране.
часовник/календар мин.1500 часа без захранване
операторски дисплей 16 символи LCD;височина:8мм
клиентски дисплей 16 символи LCD;височина:8мм
клавиатура 29 клавиша - силиконова
принтер Line Thermal APS-MP215
скорост 60mm/s
символи на ред
32 символа
захранващо напрежение адаптер AC 240V,50Hz /DC 7.5V, 3.3 A; (батериен блок 6V/2000mAh и автомобилно захранващо устройство – опции)
размери 87 x 195 x52 mm
тегло 0,400 kg
консумативи термохартия 57мм; макс.диаметър 40 мм

Мобилен касов апарат ZEKA S03-DV

ZEKA S03-DV е мобилен касов апарат с електронна контролна лента. Притежава вграден клиентски дисплей, дълъг работен цикъл на батерията и бързо импулсно зареждане. Пълният набор от малки букви на кирилица и латиници както и по-голямата дължина на: боновата лента - 24 символа на ред, име на стока - 18 символа, име на оператор – 20 символа, дава възможността да издава изключително представителни касови бонове и фактури. Компактен и лек, неговото поле на изява са: разносна търговия, доставки по домовете, обекти с ограничено пространство, лошо или липсващо електрозахранване, продажби директно от превозни средства, обслужване на паркинги и гаражи, щандове и сергии на открито, работа на комисионери. Апаратът разполага с бърз и безшумен термопринтер, с изключително качество на печат. Има вграден интерфейс за връзка с компютър в режим програмиране и отчети. Събразен с последните законови изисквания на Наредба № Н-18

С възможност за връзка с външен данъчен терминал, касовите апарати ZEKA S02 E и ZEKA S03 E могат да бъдат преработвани към този модел.

Функционални  характеристики:
департаменти 9 с директен клавиш за достъп, програмируемо име /12 символа/ , цена и дан.група
оператори 1 със собствена парола /до 6 цифри/
данъчни групи 8 с възможност за забрана на последните четири
артикули 100
плащания
едно основно (В БРОЙ), 2 с лимит на сумата за плащане, 1 без ресто
режими на работа програмиране, продажби, контролно четене, четене с нулиране
обем на ЕКЛ 64kbytes (около 500 бележки)

Технически характеристики:
фискална памет 1360 записа
часовник/календар мин.1500 часа без захранване
операторски дисплей 16 символи LCD;височина:8мм
клиентски дисплей 16 символи LCD;височина:8мм
клавиатура 29 клавиша - силиконова
принтер Line Thermal APS-MP215
скорост 8 реда в секунда
символи на ред
24 символа
захранващо напрежение 230V 50Hz AC; 230V и батерии 6V 1300mAh; батерии 6V 1300mAh+зарядно устройство; автомобилно захранващо устройство;
размери 87 x 195 x52 mm
тегло 0,400 kg
консумативи термохартия 57мм; макс.диаметър 40 мм

>> Фискални устройства за връзка с НАП. Настолни фискални принтери.

Фискален принтер TREMOL FP01-KL

TREMOL FP01-KL е наследник на ZEKA FP03, базиран на новата ARM процесорна архитектура. Скоростта му на печат е по-висока. Увеличен е броя на артикулите във вътрешната база данни. Принтера е предназначен за работа в състава на компютърна касова система, изпълняваща функциите на Електронен Касов Апарат с Фискална Памет. Устройството е с Easy-Load механизъм, фискална памет, КЛЕН (Контролна Лента на Електронен Носител), вграден данъчен терминал с вътрешна антена и СИМ карта за свърване със сървърите на НАП. Високата скорост на печат, в комбинация с лесния за ползване “drop in” механизъм за зареждане на хартията, помага да се намали времето за обслужване на клиента. Събразен с последните законови изисквания според измененията на Наредба-18.

Функционални  характеристики:
департаменти 99 с програмируемо име /20 символа/ , цена и дан.група
оператори работа с до 20 оператора със собствена парола
клиенти база данни за 1000 клиента  с програмируеми: име, адрес , МОЛ, БУЛСТАТ , ЗДДС №
данъчни групи: до 8 с възможност за забрана на последните 4
артикули 1000 вътрешни и неограничен брой от база данни на приложната програма
плащания и валути: В БРОЙ,3 допълнителни с програмируем номер (и име) според схемата за предаване на данни към НАП и 1 валута , лимитирано и безрестово плащане
връзка с PC  комуникационен протокол за обмен на данни с PC, с възможност за работа с две скорости на обмен. Поддръжка на допълнителен протокол за обмен тип КАРАТ/ZEKA.
Отчети:
- дневен финансов с и без нулиране с включени департаменти;
- разширен дневен финансов  с включен  отчет  по артикули;
- по оператори;
- отчет на артикулите от вътрешната база;
- периодични детайлни и съкратени отчети на фискалната памет по номера и дати;
- периодичен отчет на фискалната памет по видове плащания;
- специален отчет на фискалната памет;
- възможност за отпечатване на дневен отчет без нулиране и съкратен отчет на фискалната памет при автономен режим (без връзка с PC)

Технически характеристики:
фискална памет: 2000 записа
КЛЕН SD карта за съхранение на информация за до 1 000 000 отпечатани бона, с възможност за четене и отпечатване на съдържанието й за избран период (по дати, по номера на блокове на Z отчети, по номера на бонове) и за цялата памет
Данъчен Терминал - вграден ДТ за дистанционна връзка с НАП, чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор, по изградена за тази цел VPN мрежа. Съхранява данни за 2000 дневни финансови отчета с нулиране
часовник/календар мин.1500 часа без захранване
клавиатура контролен панел с 3 бутона за управление и светлинна индикация за готовност, обща грешка и липса на хартия
принтер високоскоростен и безшумен Line Thermal принтер fujitsu 628MCL103/401 с разделителна способност 8 точки/mm (203dpi), опция автоматичен резач
скорост до 70 mm/s
символи на ред - до 32 символа на ред
захранване - външно импулсно захранване: AC 150-220V / 50Hz DC 7.5V 3.0A и/или батерии 6V/ 2000 mAh - опция
размери 120 х 155 х 95 mm
консумативи термохартия 57 мм; макс.диаметър 80мм
интерфейсни възможности RS232C , Клиентски POS Дисплей, USB, сейф Bluetooth serial port- опция

Фискален принтер TREMOL FP03

TREMOL FP03 е наследник на ZEKA FP03, базиран на новата ARM процесорна архитектура. Скоростта му на печат е по-висока. Увеличен е броя на артикулите във вътрешната база данни. Принтера е предназначен за работа в състава на компютърна касова система, изпълняваща функциите на Електронен Касов Апарат с Фискална Памет. Електронната контролна лента е с по-голям капацитет и ползвайки ролки хартия с голям диаметър се осигурява непрекъсната работа дори при високи натоварвания. Високата скорост на печат, в комбинация с лесния за ползване “drop in” механизъм за зареждане на хартията, помага да се намали времето за обслужване на клиента. Съобразен с последните законови изисквания на Наредба № Н-18 / 13.12.2006г.

Функционални  характеристики:
департаменти - 99 с програмируемо име /20 символа/ , цена и дан.група
оператори - работа с до 20 оператора със собствена парола
данъчни групи: до 8 с възможност за забрана на последните 4
артикули - 1000 вътрешни и неограничен брой от база данни на приложната програма
плащания и валути: едно основно (В БРОЙ), 3 допълнителни и 1 валута
връзка с PC - комуникационен протокол за обмен на данни с PC, с възможност за работа с две скорости на обмен. Поддръжка на допълнителен протокол за обмен тип КАРАТ/ZEKA.
Отчети:
- дневен финансов с и без нулиране с включени департаменти;
- разширен дневен финансов с включен отчет по артикули;
-по оператори;
- отчет на артикулите от вътрешната база;
- периодични детайлни и съкратени отчети на фискалната памет по номера и дати;
- специален отчет на фискалната памет;
- възможност за отпечатване на дневен отчет без нулиране и съкратен отчет на фискалната памет при автономен режим (без връзка с PC);
- разпечатване на ЕКЛ и отчет към персонален компютър
лого до 10 сменяеми варианти BMP (384x80) B&W

Технически характеристики:
фискална памет: 2640 записа
часовник/календар - мин.2500 часа без захранване
дисплей - външен
клавиатура - контролен панел с четири бутона за управление и светлинна индикация за готовност, обща грешка и липса на хартия
принтер - високоскоростен и безшумен Line Thermal принтер fujitsu 627MCL103/401 с разделителна способност 8 точки/mm(203dpi)/ опция автоматичен резач
скорост до 150 mm/s
символи на ред до 32 символа на ред
захранване външно импулсно захранване: 150-220V / 50Hz
размери 120 х 155 х 95 mm
консумативи - термохартия 57 мм; макс.диаметър 80мм
ЕКЛ ~3000 бележки, в зависимост от дължината и плътността на бележката
опции: USB, Bluetooth

 

Фискален принтер TREMOL FP05

Фискалният принтер TREMOL FP 05 е най-бързия фискален принтер от продуктовата гама на Тремол ООД. Принтера е с Easy-Load механизъм, фискална памет и Електронна Контролна Лента, предназначен за работа в състава на компютърна касова система, изпълняваща функциите на Електронен Касов Апарат с Фискална Памет и е със стандартни касови функции, съответстващи на техническите и функционални изисквания на българското законодателство. Притежава вградено устройство за автоматично отрязване на отпечатаната бонова лента. Има изходи за управление на външен клиентски дисплей и чекмедже. Притежава набор от команди за извличане на информация и отчети за движението на стоковите и паричните потоци в търговския обект. Това, както и доброто обезпечаване и защита от загуба на данни, го прави изключително подходящ за работа в обекти с висока натовареност - магазини, складове и борси, ресторанти, кафенета, барове. За улеснение на програмистите е създадена библиотека с отворен код, която съдържа всички команди и може да бъде използвана като C++ библиотека и/или COM компонент под Windows или C++ библиотека под Linux.

Функционални  характеристики:
департаменти: 99 с програмируемо име /20 символа/ , цена и дан.група
оператори: работа с до 20 оператора със собствена парола
данъчни групи - 8 с възможност за забрана на последните 4
артикули: 1000 вътрешни и неограничен брой от база данни на приложната програма
плащания едно основно (В БРОЙ) и три допълнителни с програмируемо име; валутно плащане с програмируемо име и курс
връзка с PC - комуникационен протокол за обмен на данни с PC, с възможност за работа с пет скорости на обмен. Поддръжка на допълнителен протокол за обмен тип КАРАТ/ZEKA.
Отчети
- дневен финансов със и без нулиране с включени департаменти
- разширен дневен финансов (с включен отчет по артикули)
- по оператори
- отчет на артикулите от вътрешната база
- периодични детайлни и съкратени отчети на фискалната памет по номера и дати
- специален отчет на фискалната памет
- възможност за отпечатване на дневен отчет без нулиране и съкратен отчет на фискалната памет при автономен режим (без връзка с PC)
- отчет по департаменти без нулиране
- разпечатване на ЕКЛ и отчет към персонален компютър

лого - до 10 сменяеми варианта 576x80 BMP B&W
печат на баркод - в края на бележка и в свободен текст

Технически характеристики:
Фискална памет 2643 записа
ЕКЛ до 3000 касови бележки
часовник/календар - мин.2500 часа без захранване
дисплей - външен (опция)
клавиатура - контролен панел с два бутона за управление и светлинна индикация за готовност, обща грешка и липса на хартия
принтер - високоскоростен и безшумен Line Thermal принтер 
скорост - до 200 mm/sec
широчина на боновата лента - 80 мм
захранване - външно импулсно захранване: 150-220V / 50Hz
размери 145 х 200 х 135 mm

 

Фискален принтер TREMOL FP05-KL

Фискалният принтер TREMOL FP05-KL е най-бързия фискален принтер от продуктовата гама на Тремол ООД. Принтера е с Easy-Load механизъм, фискална памет, КЛЕН (Контролна Лента на Електронен Носител), вграден данъчен терминал с вътрешна антена и СИМ карта за свърване със сървърите на НАП. Предназначен е за работа в състава на компютърна касова система, изпълняваща функциите на Електронен Касов Апарат с Фискална Памет и е със стандартни касови функции, съответстващи на техническите и функционални изисквания на българското законодателство. Притежава вградено устройство за автоматично отрязване на отпечатаната бонова лента. Има изходи за управление на външен клиентски дисплей и чекмедже. Притежава набор от команди за извличане на информация и отчети за движението на стоковите и паричните потоци в търговския обект. Това, както и доброто обезпечаване и защита от загуба на данни, го прави изключително подходящ за работа в обекти с висока натовареност - магазини, складове и борси, ресторанти, кафенета, барове. За улеснение на програмистите е създадена библиотека с отворен код, която съдържа всички команди и може да бъде използвана като C++ библиотека и/или COM компонент под Windows или C++ библиотека под Linux. Събразен с последните законови изисквания според измененията на Наредба-18.

Функционални  характеристики:
департаменти - 99 с програмируемо име /20 символа/, цена и дан.група
оператори- работа с до 20 оператора със собствена парола
клиенти - база данни за 1000 клиента с програмируеми: име, адрес , МОЛ, БУЛСТАТ , ЗДДС №
данъчни групи - 8 с възможност за забрана на последните 4
артикули - неограничен брой от база данни на приложна програма с зададени: име /32 символа/, цена, дан.група и 1000 с програмируеми: име /20 символа/, цена, дан. група, департамент
плащания - В БРОЙ,3 допълнителни с програмируем номер (и име) според схемата за предаване на данни към НАП и 1 валута, лимитирано и безрестово плащане
връзка с PC - комуникационен протокол за обмен на данни с PC, с възможност за работа с пет скоростти на обмен. Поддръжка на допълнителен протокол за обмен тип КАРАТ/ZEKA.
Отчети:
- дневен финансов със и без нулиране с включени департаменти
- разширен дневен финансов (с включен отчет по артикули)
- по оператори
- отчет на артикулите от вътрешната база
- периодични детайлни и съкратени отчети на фискалната памет по номера и дати
- специален отчет на фискалната памет
- периодичен отчет на фискалната памет по видове плащания
- възможност за отпечатване на дневен отчет без нулиране и съкратен отчет на фискалната памет при автономен режим (без връзка с PC)

лого до 10 сменяеми варианта 576x80 BMP B&W
печат на баркод в края на бележка

Технически характеристики:
фискална памет - 2000 записа
КЛЕН - SD карта за съхранение на  информация за до 1 000 000 отпечатани бона, с възможност за четене и отпечатване на съдържанието й за избран период (по дати, по номера на блокове на Z отчети, по номера на бонове) и за цялата памет
Данъчен Терминал - вграден ДТ за дистанционна връзка с НАП, чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор, по изградена за тази цел VPN мрежа. Съхранява данни за 2000 дневни финансови отчета с нулиране.
часовник/календар - мин.1500 часа без захранване
клавиатура - контролен панел с два бутона за управление и светлинна индикация за готовност, обща грешка и липса на хартия
принтер - високоскоростен и безшумен Line Thermal принтер, 48 знака на ред
скорост - до 220 mm/sec
широчина на боновата лента 80 мм
захранване Адаптер АС 230V, 50Hz / DC  24V, 2.5A
интерфейсни възможности RS232C , Клиентски POS Дисплей, USB

 

Фискален принтер TREMOL T260F-DV

Фискалният принтер TREMOL Т260F-DV е висококачествен и надежден термопринтер с фискална памет и възможност за връзка с външен данъчен терминал, предназначен за работа в състава на компютърна касова система, изпълняваща функциите на Електронен Касов Апарат с Фискална Памет и е със стандартни касови функции, съответстващи на техническите и функционални изисквания на българското законодателство. Фискалният принтер едновременно отпечатва касови бележки и контролна лента върху две отделни ролки. Притежава вградено устройство за автоматично отрязване на отпечатаната бонова лента и механизъм за навиване на контролната. Зареждането на хартията става изключително лесно. Има изходи за управление на външен клиентски дисплей и чекмедже. Притежава набор от команди за извличане на информация и отчети за движението на стоковите и паричните потоци в търговския обект. Това, както и доброто обезпечаване и защита от загуба на данни, го прави изключително подходящ за работа в обекти с висока натовареност - магазини, складове и борси, ресторанти, кафенета, барове. За улеснение на програмистите е създадена библиотека с отворен код, която съдържа всички команди и може да бъде използвана като C++ библиотека и/или COM компонент под Windows или C++ библиотека под Linux.
Принтерът е съобразен с последните изменения и допълнения по Наредба Н-18.

Функционални  характеристики:
департаменти - 49 програмируемо име /36 символа/, цена и дан.група
оператори - работа с до 9 оператора със собствена парола
данъчни групи - до 8
артикули - 100 вътрешни и неограничен брой от база данни на приложната програма
плащания - едно основно (В БРОЙ) и три допълнителни с програмируемо име; валутно плащане с програмируемо име и курс
връзка с PC - комуникационен протокол за обмен на данни с PC, с възможност за работа с пет скорости на обмен. Поддръжка на допълнителен протокол за обмен тип КАРАТ/ZEKA.
Отчети:
- дневен финансов със и без нулиране с включени департаменти
- разширен дневен финансов (с включен отчет по артикули)
- по оператори
- отчет на артикулите от вътрешната база
- периодични детайлни и съкратени отчети на фискалната памет по номера и дати
- специален отчет на фискалната памет
- възможност за отпечатване на дневен отчет без нулиране и съкратен отчет на фискалната памет при автономен режим (без връзка с PC)
лого до 10 сменяеми варианта BMP B&W

Технически характеристики:
фискална памет - минимум 2722 записа
часовник/календар - мин.2500 часа без захранване
дисплей - външен (опция)
клавиатура - контролен панел с два бутона за управление и светлинна индикация за готовност, обща грешка и липса на хартия
принтер - високоскоростен принтер EPSON TM-T260F. Вграден автоматичен нож за боновата лента с два режима за рязане (пълен и частичен).
скорост - до 100 mm/sec
символи на ред - до 38 символа на ред
захранване външно импулсно захранване: 150-220V / 50Hz
размери 140 х 295 х 190 mm

>> Фискални устройства за връзка с НАП. Мобилни фискални принтери.

Мобилен Фискален принтер TREMOL FP07-KL

TREMOL FP07-KL е най-малкият фискален принтер, представен на пазара на фискални устройства от ТРЕМОЛ ООД. Принтерът е предназначен за работа в система с приложен софтуер, изпълняваща функциите на Електронен Касов Апарат с Фискална Памет. Устройството е с КЛЕН (Контролна Лента на Електронен Носител), вграден данъчен терминал с вътрешна антена и СИМ карта за свързване със сървърите на НАП. Главното му поле за действие е разносната търговия. Принтерът е с изключителни размери и дизайн, предразполагащ за работа с една ръка, както и easy-load системата за зареждане на хартията. Снабден е с литиево-йонна батерия с дълъг живот и Bluetooth интерфейс.

Функционални  характеристики:
департаменти - 99 с програмируемо име /20 символа/ , цена и дан.група
оператори - работа с до 20 оператора със собствена парола
клиенти - база данни за 1000 клиента с програмируеми: име, адрес , МОЛ, БУЛСТАТ , ЗДДС №
данъчни групи: до 8 с възможност за забрана на последните 4
артикули: 1000 вътрешни и неограничен брой от база данни на приложната програма
плащания и валути: В БРОЙ,3 допълнителни с програмируем номер (и име) според схемата за предаване на данни към НАП и 1 валута , лимитирано и безрестово плащане
връзка с PC - комуникационен протокол за обмен на данни с PC. Възможност за работа с пет скорости на обмен. Поддръжка на допълнителен протокол тип КАРАТ/ZEKA.
Отчети:
- дневен финансов с и без нулиране с включени департаменти;
- разширен дневен финансов с включен отчет по артикули;
- по оператори;
- отчет на артикулите от вътрешната база;
- периодични детайлни и съкратени отчети на фискалната памет по номера и дати;
- периодичен отчет на фискалната памет по видове плащания;
- специален отчет на фискалната памет;
- възможност за отпечатване на дневен отчет без нулиране и съкратен отчет на фискалната памет при автономен режим (без връзка с PC);

лого до 10 сменяеми варианти BMP (384x80) B&W
печат на баркод в края на бележка

Технически характеристики:
фискална памет: 2000 записа
КЛЕН - SD карта за съхранение на информация за до 1 000 000 отпечатани бона, с възможност за четене и отпечатване на съдържанието й за избран период (по дати, по номера на блокове на Z отчети, по номера на бонове) и за цялата памет
Данъчен Терминал - вграден ДТ за дистанционна връзка с НАП, чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор, по изградена за тази цел VPN мрежа. Съхранява данни за 2000 дневни финансови отчета с нулиране
часовник/календар - мин.1500 часа без захранване
клавиатура - контролен панел с пет светодиодни индикатора и два бутона за готовност, грешка и ниво на батерията
принтер - високоскоростен и безшумен Еasy Load Line Thermal принтер
скорост - до 80 mm/s
символи на ред - до 32 символа на ред
захранване - Li-Ion 7.4V / 1200 mAh; зарядно 8.4V/0.8 A
размери - 80 х 120 х 40 mm
консумативи - термохартия 57 мм; макс.диаметър 40мм
интерфейси - Bluetooth, Serial/USB

Мобилен Фискален принтер TREMOL FP07

TREMOL FP07 е най-малкият фискален принтер с Електронна Контролна Лента представен на пазара на фискални устройства от ТРЕМОЛ ООД. Принтерът е предназначен за работа в система с приложен софтуер, изпълняваща функциите на Електронен Касов Апарат с Фискална Памет. Главното му поле за действие е разносната търговия. Принтерът е с изключителни размери и дизайн, предразполагащ за работа с една ръка, както и easy-load системата за зареждане на хартията. Снабден е с литиево-йонна батерия с дълъг живот и Bluetooth интерфейс.

Функционални  характеристики:
департаменти - 99 с програмируемо име /20 символа/ , цена и дан.група
оператори - работа с до 20 оператора със собствена парола
данъчни групи: до 8 с възможност за забрана на последните 4
артикули: 1000 вътрешни и неограничен брой от база данни на приложната програма
плащания и валути: едно основно (В БРОЙ), 3 допълнителни и 1 валута
връзка с PC - комуникационен протокол за обмен на данни с PC. Възможност за работа с пет скорости на обмен. Поддръжка на допълнителен протокол тип КАРАТ/ZEKA.
отчети:
- дневен финансов с и без нулиране с включени департаменти;
- разширен дневен финансов с включен отчет по артикули;
- по оператори;
- отчет на артикулите от вътрешната база;
- периодични детайлни и съкратени отчети на фискалната памет по номера и дати;
- специален отчет на фискалната памет;
- възможност за отпечатване на дневен отчет без нулиране и съкратен отчет на фискалната памет при автономен режим (без връзка с PC);
- разпечатване на ЕКЛ и отчет към персонален компютър

лого до 10 сменяеми варианти BMP (384x80) B&W
печат на баркод в края на бележка и в свободен текст

Технически характеристики:
фискална памет: 2640 записа
часовник/календар - мин.2500 часа без захранване
клавиатура - контролен панел с пет светодиодни индикатора и два бутона за готовност, грешка и ниво на батерията
принтер - високоскоростен и безшумен Еasy Load Line Thermal принтер
скорост до 80 mm/s
символи на ред - до 32 символа на ред
захранване Li-Ion 7.4V / 1200 mAh; зарядно 8.4V/0.8 A
размери 120 х 155 х 95 mm
консумативи термохартия 57 мм; макс.диаметър 40мм
ЕКЛ ~3000 бележки, в зависимост от дължината и плътността на бележката
интерфейси Bluetooth, Serial/USB

 

>> Фискални устройства за връзка с НАП. Фискални системи.

За фирма: Тремол

Тремол ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано през 2002 г. в град Велико Търново.

За кратко време компанията се нареди и утвърди сред водещите производители на фискални и ПОС устройства в страната. В нейният актив са богата гама от устройства — касови апарати с фискална памет, фискални и ПОС принтери, предназначени както за българския, така и за външни пазари. Функционален дизайн, качество и надеждност са основните параметри характеризиращи произвежданите продукти.

“Тремол” ООД притежава изградена дистрибуторска мрежа в повече от 50 града на страната, но основният обем от производството (повече от 80%) е насочен към външни пазари. От месец април 2004 г. “Тремол” ООД е сертифицирана по стандарт ISO 9001:2000.

Пазарните и производствените възможности на компанията нарастват с всеки изминал ден, което гарантира сигурност и перспектива на нейните партньори и потенциални клиенти.

През юли 2006 г. стартира дейност Тремол SMD — компания за производство на електронни компоненти, част от Тремол Груп България. Компанията се намира във Велико Търново на площ от общо 2300 кв. м. производствена, административна и конструкторска части.

Достижения:

- Създадена е широка гама от електронни касови апарати с фискална памет и фискални принтери, намиращи разнообразни сфери на приложение (в магазини, ресторанти, обменни бюра, бензиностанции и други). Те са разработени в различни варианти съобразени с конкретните потребности на клиентите — преносими касови апарати, работещи на батерии, настолни касови апарати с различни размери с възможности за работа в компютърна мрежа, с бар-код скенери, везни, режим фискален принтер.

- Разработване на серия от електронни везни (измерващи до 5, 10 или 15 кг) с вградени акумулаторни батерии и връзка с персонален компютър или касов апарат

- Създаване на електронен таксиметров апарат с фискална памет, използван в автомобили, работещи в таксиметровите услуги.

- Разработване на терминална комуникационна система използвана в системата на полицията, като подизпълнител на друга фирма.

Текущи тенденции:

Разширяване на пазарния дял на решенията за безжична връзка между устройства на “Тремол” ООД и персонален компютър.

Навлизане и утвърждаване на нови пазари в чужбина.

Осъвременяване на изделията за българския пазар според новото фискално законодателство и изискванията на пазара и потребителите.

Създаване на ново поколение устройства, базирани на нова високотехнологична платформа.

Реализиране усъвършенстване на комуникации през безжични мрежи, както и завършване на базовата гама ПОС продукти.

Джулиано Транс, гр. Варна. Пълна гама на предлаганите продукти:

- Касови апарати Daisy (Фискални устройства Дейзи)
- Касови апарати Datecs (Фискални устройства Датекс)
- Касови апарати Tremol (Фискални устройства Тремол )
- Касови апарати Eltrade (Фискални устройства Елтрейд)
- Фискални системи (Фискални принтери)
- Търговски везни
- Касови апарати с външен данъчен терминал
- Консумативиs
- Софтуер
- Баркод скенери
- Етикиращи принтери
- Услуги -
- Инфрачервени отоплителни тела

Джулиано Транс, гр. Варна е официален дистрибутор на предлаганите системи (Касови апарати Daisy, Касови апарати Datecs, Касови апарати Tremol, Касови апарати Eltrade, Фискални системи, Търговски везни) и лицензиран сервиз за тях, както и оторизирана фирма, за продажба, ремонт и  въвеждане в експлоатация съобразно законовите разпоредби и извикванията на ТД на НАП.

Джулиано Транс, гр. Варна. Пълна гама на предлаганите услуги:

- Програмиране и въвеждане в експлоатация на касови апарати (ФУ)
- Издаване на свидетелство за регистрация на ФУ в ТД на НАП
- Демонтаж на фискална памет
- Бракуване на стар касов апарат
- Смяна на собственост и модел на касов апарат (ФУ)
- Регистрация на касов апарат (ФУ) в ТД на НАП
- Издаване дубликат на паспорт на касови апарати (ФУ)
- Програмиране на артикули и групи на касовия апарат (ФУ)
- Договор за сервиз на касови апарати (ФУ)
- Инсталация на софтуер -
- Монтаж и настройка на фискална система
- Монтаж и настройка на Търговски везни
- Ремонти, сервиз на фискални системи
- Продажба на консумативи и аксесоари- ролки, термо-ролки и др.
- Абонаментна поддръжка
- Гаранционен сервиз, Извънгаранционен сервиз

Джулиано Транс, гр. Варна, Джулиано-Транс, гр. Варна, ДжулианоТранс, гр. Варна, Djuliano Trans, gr. Varna, Djuliano-Trans, gr. Varna, DzhulianoTrans, gr. Varna, Djuliano Trans, gr. Varna, Juliano Trans, gr. Varna, Juliano-Trans, gr. Varna, JhulianoTrans, gr. Varna официален официален представител, български производител, касови апарати, касови апарат, широка гама, касови апарати, фискални касови апарати, Касови апарати Daisy, Фискални устройства Дейзи, Касови апарати Datecs, Фискални устройства Датекс, Касови апарати Tremol, Фискални устройства Тремол, Касови апарати Eltrade, Фискални устройства Елтрейд, Фискални системи, Фискални принтери, Търговски везни, Касови апарати с външен данъчен терминал, Консумативи, Софтуер за касов апарат, Баркод скенери, Етикиращи принтери, Услуги, Джулиано Транс, гр. Варна, Джулиано-Транс, гр. Варна, ДжулианоТранс, гр. Варна, Varna официален официален представител, български производител, Касов апарат, Касов апарат, широка гама, Касов апарат, фискални Касов апарат, Касов апарат Daisy, Фискално устройство Дейзи, Касов апарат Datecs, Фискално устройство Датекс, Касов апарат Tremol, Фискалнo устройство Тремол, Касов апарат Eltrade, Фискално устройствo Елтрейд, Фискални системи, Фискални принтери, Търговски везни, Касов апарат с външен данъчен терминал, Консуматив, Софтуер за касов апарат, Баркод скенер, Етикиращи принтер, Наредба Н-18 на Министерство на Финансите, НАП, ТД на НАП, Данъчен Терминал, връзка с НАП, регистрация, фискализация, пре-фискализация, Програмиране, Договор за сервиз на ФУ, Инсталация на софтуер, Програмиране на артикули и групи, Монтаж и настройка на фискална система, фирми гр. Варна & Област Варна.
www.kasovi-aparati-juliano.biznesa.com

Върни се нагоре
Изпрати онлайн запитване Добави страницата във фаворитите си Отпечатай визитка Виж на картата Отпечатай страницата


 
Полезно за бизнеса

Бизнеса в категории

Автомобили
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане
Горива
Други стоки
Електро-домакински уреди
Здраве & Медицина
Имоти & Строителство
Интернет
Компютри & Електроника
Красота & Стил
Култура & Изкуство
Мебели и Обзавеждане
Медии & Реклама
Мода и облекла
Образование & Обучение
Обувки, чанти и аксесоари
Промишленост
Селско стопанство
Спорт
Текстил, платове, прежди
Туризъм & Развлечения
Услуги
Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари
Бизнес Календар

<< Юни 2021 >>
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30