Вход
Регистрация
Варна : Строителните работи в активния туристически сезон ще бъдат забранени със закон.
Публикувана от Редактор на 17/2/2006 20:50:00 (2744 прочита) News by the same author
ВарнаПравителството одобри законопроект за устройството на българското черноморско крайбрежие

От 1 май до 15 октомври ще бъдат забранени строителните работи в черноморските курорти и ваканционните селища. Глобата за неспазване на разпоредбата ще е от 5 000 до 10 000 лв. Изключения ще се допускат само за неотложни аварийно-ремонтни дейности. Това предвижда приетият от правителството проект на Закон за устройство на българското Черноморско крайбрежие, с направените в него изменения, допълнения и уточнения.

Необходимостта от приемането на подобен закон произтича от действителното състояние на нашето крайбрежие, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов, след заседанието на кабинета. Той отбеляза, че през последните години сме свидетели на силен инвестиционен интерес и строителство по Черноморското крайбрежие, в резултат, на което се стигна до сръхурбанизиране на някои ценни територии. Незаконно са застроени и продължават опити да се застрояват защитени територии, дюни и морски плажове. Голяма част от най-качествените ресурси са усвоени безконтролно и са застрашени от деградация, каза министърът. Тревога за състоянието, в което се намира нашето Черноморско крайбрежие и необходимостта от предприемането на спешни мерки на държавно ниво, бяха споделени и от участниците в проведените публични дискусии и обсъждания, както и от представителите на браншовите организации, допълни той.

С приемането на първия закон за Черноморското крайбрежие ще се осигури законовата основа за формиране и провеждане на държавната политика в областта на устойчивото развитие, устройството и опазването на крайбрежието; ще се защити публичната собственост на държавата край морския бряг; морските брегове ще бъдат защитени от ерозията, абразията, свлачищните процеси и т.н. Подобни нормативни актове има в над 75 крайбрежни държави в света. Чрез предложения законопроект се очаква да се овладее и процеса на стихийно и хаотично застрояване на територии по Черноморското крайбрежие; да се ограничи корупционната среда и да се хармонизира изцяло националното, с европейското законодателство, подчерта Лидия Стоянова, директор на дирекция “Устройство на територията” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

За първи път в законопроекта се дава точно определение на понятията ”морски плаж”, “крайбрежна плажна ивица”, “акватория” и т.н В документа е посочено, че Черноморското крайбрежие обхваща всички общини, които граничат с Черно море или с вътрешните езера, свързани с морето, както и акваторията с широчина до 200 м, измерена от линията на най-големия отлив от брега. Крайбрежната плажна ивица е изключителна държавна собственост. Не могат да бъдат обявени за частна собственост пясъчните дюни, крайбрежните езера, лагуните, лиманите и влажните зони, брегоукрепителните и брегозащитните съоръжения, изградени в имоти – публична държавна собственост.

Всеки гражданин ще има свободен и безплатен достъп до морския бряг, е записано още в проектозакона. Собствениците на вили, хотели, заведения или концесионерите на морските плажове, които пречат на туристите да преминават през тях или определят такси за това ще бъдат глобявани от 3 000 до 6 000 лв. При повторно нарушение наказанието ще е до 12 000 лв. Няма да се допуска преминаване по крайбрежната ивица само, когато е свързано с националната сигурност и отбрана, охраната и контролът на държавната граница.

Проектозаконът предвижда Черноморското крайбрежие да бъде разделено на две зони “А” и “Б”.
Зона “А” ще бъде с особена териториалноустройствена защита. Тя ще включва крайбрежната плажна ивица, лонгозните гори, пясъчните дюни, крайбрежните езера, лагуните, лиманите и влажните зони, както и части от земеделските и горските територии, граничещи с крайбрежната плажна ивица с широчини 100 и 50 метра, подробно описани в закона. В тази зона ще е забранено строителството на съоръжения, плътни огради; поставянето на ограждания, който затрудняват свободния достъп до крайбрежната плажна ивица; търсенето и проучването на подземни богатства; заустването на непречистени отпадъчни води и т.н.

Зона “Б” ще обхваща земеделските и горските територии на широчина 2 км от границата на зона “А”. В нея ще бъде забранено изграждането на депа и съоръжения за третиране на битови и опасни отпадъци; заустването на непречистени отпадъчни води; употребата на продукти за растителна защита и минерални торове; развитието на нови производства, които отделят вредни вещества. В зона “Б” средната височина на сградите ще бъде до 15 м, а плътността на застрояването до 30 на сто.

Чрез предложения режим на застрояване на крайбрежните зони, определени с точни показатели, се цели разумно застрояване на териториите намиращи се непосредствено зад плажната ивица, без да се допуска прекомерно натоварване на зоната. Целта на законопроекта е интензивността на застрояване да се увеличава постепенно, с нарастване на разстоянието на съответния имот от морския бряг. Проектозаконът акцентира върху създаване на цялостни подробни устройствени планове за по-големи функционално обособени територии, с цел ограничаване на хаотичното застрояване, уточни Лидия Стоянова. Чрез документа министърът на регионалното развитие и благоустройството се задължава да възложи актуализация на действащите общи устройствени планове, в срок от 2 години от влизане в сила на закона, в обхвата на които попадат устройствени зони по този закон. Министър Гагаузов се ангажира още тази година, с плана на министерството, да бъде възложена актуализацията на действащите общи устройствени планове за най-критичните зони.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството поясни, че законът няма задна сила, а ще действа за нормално бъдещо устройство на българското черноморско крайбрежие. Вносителят ще подготви окончателния текст на проекта и мотивите към него за внасяне в Народното събрание.

Източник: government.bg

Коментарите са собственост на потребителя, който ги е писал. Ние не носим отговорност за тяхното съдържание.


 
Полезно за бизнеса

Бизнеса в категории

Автомобили
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане
Горива
Други стоки
Електро-домакински уреди
Здраве & Медицина
Имоти & Строителство
Интернет
Компютри & Електроника
Красота & Стил
Култура & Изкуство
Мебели и Обзавеждане
Медии & Реклама
Мода и облекла
Образование & Обучение
Обувки, чанти и аксесоари
Промишленост
Селско стопанство
Спорт
Текстил, платове, прежди
Туризъм & Развлечения
Услуги
Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари
Бизнес Календар

<< Декември 2021 >>
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31