Вход
Регистрация

България, указател фирми  arrow  Образование & Обучение  arrow  Университети
       

Сортирайте по:
Име на фирма (профил) ( По азбучен ред (от А до Я) По азбучен ред (от Я до А)) Дата/добавяне ( По дата (започни от старите профили) По дата (започни от новите профили)) Посещения ( По посещаемост (от най-ниска посещаемост до най-висока) По посещаемост (от най-висока посещаемост до най-ниска))
Фирмите са сортирани по: По дата (започни от новите профили)


Страници

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Образование & Обучение  arrow  Университети  :  Образование & Обучение  arrow  Курсове
Фирма / организация: Център по качество при Технически Университет - гр. Варна.
Адрес:  ул. Студентска 1, стая. 328 (НУК (Нов учебен корпус))
Град/с.: Варна 9010
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 385 715   Факс: 052/ 302 771

Центърът по качество при Технически университет – Варна представлява свързващо звено между академичното образование и външната среда с мисия – „Постоянно усъвършенстване на културата по качество във всички нива и области на практиката.”
Центърът по качество (ЦК) е създаден през 2003 г. с предмет на дейност:
• периодичен анализ и оценка на състоянието на системата по качество в ТУ-Варна;
• анализ и оценка на състоянието на системите за управление във външни организации в съответсвие с ISO 9000; ISO 14000; HACCP; OHSAS.
• разработване на системи за развитие;
• курсове за придобиване на професионална квалификация;
• специализирано обучение на кадри от българските предприятия по системи за бизнес управление;
• информационна дейност.
Центърът по качество е активен дискусионен център за университетски преподаватели, специалисти от консултантски и сертификационни организации, и на кадри от практиката. Лектори на курсовете, организирани от Центъра по качество са изявени специалисти в съответната област.

>>> http://www.tu-varna.bg <<<

Фирмата е добавена на: 13/11/2006   Посещения: 34450   Показвания: 50088  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Култура & Изкуство  arrow  Литература  :  Образование & Обучение  arrow  Университети
Фирма / организация: Университетска Библиотека при Икономически Университет - гр. Варна
Адрес:  бул. Княз Борис I 77
Град/с.: Варна 9002
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 660 475   Факс: 052/ 660 475

Библиотеката при Икономически университет - Варна е основана през 1920 година, заедно с основаването на Висшето търговско учлище във Варна, което е второто висше учебно заведение след това на Софийския университет в България. Тя е първото самостоятелно звено в Университета и притежава богата колекция от над 300 000 тома научна литература ( както на български така и на чужди езици). Най-старото издание датира от началото на миналия век. Най-богата е сбирката от икономическа литература.

Библиотеката предоставя за ползване своите фондове на студенти, преподаватели и научни работници за техните образователни и научноизследователски цели. Обслужването се осъществява чрез следните отдели:
-- Отдел "Комплектуване, обработка и каталози"
-- Справочно-библиографски и информационен отдел
-- Отдел "Обслужване и книжни фондове"
-- Сектор "Периодика"

Библиотеката обслужва своите читатели не само с традиционните форми на библиотечно обслужване, но се използват и най-съвременни информационни технологии като - Електронен каталог, който предоставя информация за постъпленията в библиотеката след 1984 г., пълнотекстови бази и други Интернет ресурси.

Библиотеката обслужва не само студенти и преподаватели от Икономическия университет (които са над 11 000), но също така и всички, които желаят да ползват фондовете й. От 1996 г. тя е депозитарна библиотека за изданията на Световната банка и член на асоциираните библиотеки към ЮНЕСКО.


ДИРЕКТОР
тел/Факс:052/ 660 475

КОМПЛЕКТУВАНЕ, ОБРАБОТКА И КАТАЛОЗИ
Завеждащ сектор: тел.: 052- 660-473

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН
Завеждащ сектор: тел.: 052-660-476

ОБСЛУЖВАНЕ И КНИЖНИ ФОНДОВЕ
Завеждащ сектор:тел.: 052 660- 466 (427)

ПЕРИОДИКА
Завеждащ сектор: тел.: 052 660 427 (477)

>>>>>>> http://www.ue-varna.bg/Library/ <<<<<<<

Фирмата е добавена на: 5/7/2006   Посещения: 36842   Показвания: 101562  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Образование & Обучение  arrow  Университети
Фирма / организация: Икономически Университет - гр. Варна
Адрес:  бул. Княз Борис I 77
Град/с.: Варна 9002
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 660 212 - Централа   Факс: 052/ 643 365

Идеята за откриване на Висше търговско училище (ВТУ) във Варна се заражда през 1911 г., когато се полагат основите на сегашната сграда на университета. С парични суми в строителството участват Варненската търговско-индустриална камара (ВТИК) и държавата, която отделя значителни финансови средства. През 1914 г. на ХХI сесия на Варненската търговско-индустриална камара се взема решение за откриване на Висше търговско училище. Гласувани са средства за полагане на основите за развитие на ВТУ, но поради очакващата се Първа световна война решението не се осъществява докрай. След приключване на войната първата следвоенна сесия е свикана през 1920 г. На 14 май 1920 г. е проведена ХХV сесия на Търговско-индустриалната камара, на която се приема официалното решение за откриване на ВТУ. Създаден е ръководен орган на училището в лицето на Върховния училищен съвет. За ректор единодушно е избран Цани Калянджиев. Той е ректор на ВТУ до 1933 г.

Икономически Университет - Варна е основан на 14 май 1920 година. Като образователна институция това е едно от най-старите висши училища в страната. Основан е като висше търговско училище благодарение на далновидността и щедростта на варненските търговци и индустриалци, с ума, волята и таланта на видни български и чуждестранни учени.

Икономически Университет - Варна е културна институция със свое място и стил. С цялото си богатство - съвременно и историческо, със силите, с които разполага преподавателският колектив, Университетът бързо и успешно се преустройва към нуждите на прехода на страната ни към пазарното стопанство и свързването на науката със световната икономика.

Икономически Университет - Варна оказва разполага с богата учебно-материална база, с два учебни корпуса, с богат аудиторен фонд , със съвременни студентски общежития и столове, с библиотека с над 350 хиляди тома литература, с много добре оборудвани компютърни зали, с университетско издателство, със закрит спортен комплекс, учебна спортна гребна база и много други.

>> Прием
-- Бакалаври
-- Магистри
-- Докторант
-- Специализант
-- Втора специалност
-- Допълнителна специалност
-- Чуждестранни граждани
-- Стипендии
-- Общежития

>> Факултети и катедри

Финансово-счетоводен факултет - Декан 052/660-349 | Зам. декан тел. 052/660-324 | Ръководител факултетна канцелария тел. 052/660-328 | Инспектор(и) УР 052/660327
-- Счетоводна отчетност - Ръководител катедра тел. 052/643-360 | Инспектор УР - тел. 052/660492
-- Финанси и кредит - Ръководител катедра тел. 052/660-284 | Инспектор УР - тел. 052/660206
-- Обща икономическа теория - Ръководител катедра тел. 052/660-387 | Инспектор УР - тел. 052/660210
-- Правни науки - Ръководител катедра тел. 052/660-243 | Инспектор УР - тел. 052/660286

Стопански факултет - Декан 052/660-352 | Зам. декан тел. 052/660-401 | Ръководител факултетна канцелария тел. 052/660-400 | Инспектор(и) УР 052/660400
-- Икономика и управление на строителството - Ръководител катедра тел. 052/660-401 | Инспектор УР - тел. 052/660437
-- Икономика и управление на индустрията - Ръководител катедра тел. 052/660-204 | Инспектор УР - тел. 052/660448
-- Икономика и управление на търговията - Ръководител катедра тел. 052/660-265 | Инспектор УР - тел. 052/660411
-- Стокознание - Ръководител катедра тел. 052/660-211 | Инспектор УР - тел. 052/660272
-- Аграрна икономика - Ръководител катедра тел. 052/660-282 | Инспектор УР - тел. 052/660275

Факултет "Информатика" - Декан 052/660-458 | Зам. декан тел. 052/660-401 | Инспектор(и) УР 052/660341
-- Информатика - Ръководител катедра тел. 052/660-301 | Инспектор УР - тел. 052/660408
-- Статистика - Ръководител катедра тел. 052/660-414 | Инспектор УР - тел. 052/660486
-- Математически науки - Ръководител катедра тел. 052/660-309 | Инспектор УР - тел. 052/660286
-- Физическо възпитание и спорт - Ръководител катедра тел. 052/660-388 | Инспектор УР - тел. ---

Факултет "Управление" - Декан 052/660-350 | Зам. декан тел. 052/660-324 | Инспектор(и) УР 052/660219
-- Стопанско управление - Ръководител катедра тел. 052/660-423 | Инспектор УР - тел. 052/660285
-- Маркетинг - Ръководител катедра тел. 052/660-418 | Инспектор УР - тел. 052/660422
-- Икономика и организация на туризма - Ръководител катедра тел. 052/660-268 | Инспектор УР - тел. 052/660434
-- Международни икономически отношения - Ръководител катедра тел. 052/660-221 | Инспектор УР - тел. 052/660434
-- Философски науки - Ръководител катедра тел. 052/660-256 | Инспектор УР - тел. 052/660283
-- Западноевропейски езици - Ръководител катедра тел. 052/660-207 | Инспектор УР - тел. 052/660272
-- Славянски езици - Ръководител катедра тел. 052/660-273 | Инспектор УР - тел. 052/660272

>> Ректорат - Декан 052/643-360 | Зам. ректор по УР тел.тел. 052/643-361 | Зам. ректор по НИР тел. 052/643 359 | Зам. ректор по МС и връзки с обществеността тел. 052/643-363 | Зам. ректор ЦСДК и финанси 052/660-356 | Сътрудник на ректора тел. 052/643-360


>> Учебен отдел - u_otdel@ue-varna.bg - Въпроси относно учебния процес, прехвърляне от друг университет, графици, курсове и др.
Учебен отдел - Началник отдел тел. 052/660-348 | Инспектор(и) УР тел. 052/660-325/326

>> Международно сътрудничество - int_relations@ue-varna.bg - Въпроси относно международното сътрудничество - проекти, програми (Еразмус, ECTS...), чуждестранни студенти, обяви и др.


Към страницата на Университета: >>>> http://www.ue-varna.bg <<<<

Икономически Университет - гр. Варна
Бул. "Княз Борис I" 77

Фирмата е добавена на: 5/7/2006   Посещения: 24517   Показвания: 46787  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Образование & Обучение  arrow  Университети
Фирма / организация: Медицински Университет - гр. Варна
Адрес:  ул. Марин Дринов 55
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Факс: 052/ 65 00 19

Медицинският университет - Варна е наследник на Висшия медицински институт -Варна, който е открит през 1961г. С Решение на Народното събрание на Република България от 1995г. Висшият медицински институт - Варна е преобразуван в Медицински университет. Зад всяко откритие се крие една мечта. Създаването на третия по големина Висш медицински институт в Североизточна България трябва да направи реалност осигуряването на здравеопазване за хората в региона. Благодарение на Университета повече от 40 години всеки ден реалността на здравето е част от живота на студентите, докторантите, специализантите, преподавателите и специалистите от Университетските болници на Варна. Много невероятни личности и специалисти са оставили неповторимото си присъствие в Медицинския университет – Варна. Изброяването им би затруднило всеки, но днешният екип на Университета пази техните повели за професионализъм и упоритост в работата, висок морал и дълг в живота, както и безкрайна човечност в името на живота. От създаването до днес Медицинския университет – Варна са завършили 8 351 българи, а чужденците, които са получили медицинското си образование са 977 от 45 страни.

Медицинският университет – Варна е не само основен учебен, научен и лечебен център в Североизточна България и Черноморския регион. Университетът е носител на основните и най-важни ценности, за да съществува високо качество на образованието: осигуряване на стабилна среда за обучение, практика и живот на студентите; гарантиране на научен и преподавателски потенциал, който да привлича специализанти и докторанти; достъпност и равнопоставеност; възможности за развитие; традиции. Осигуряването на качество на висшето образование, следдипломното обучение по медицина и здравен мениджмънт, както и утвърждаването ни в международната Вселена на науката и практиката, са малка част от живота и целите на университета. Благодарение на целия екип на Медицинския университет – Варна всеки ден специализирана и професионална медицинска помощ достига до хората в цяла Североизточна България и Черноморския регион. Подкрепата, която университетът предоставя на здравните институции от региона, влияе положително върху уменията и качеството на предлаганите здравни и административни услуги. И върху най-важното - живота на хората.

Факултети - Факултет по медицина, Факултет по стоматология, Факултет по обществено здравеопазване
Ректор - Проф. д-р Анелия Клисарова дмн
Обучение - Магистри, Бакалаври, Специалисти, СДО, Докторанти

Адрес:
гр.Варна 9000
Ул. Марин Дринов 55
Факс: 052/ 65 00 19

Фирмата е добавена на: 9/4/2006   Посещения: 23969   Показвания: 64929  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Образование & Обучение  arrow  Университети
Фирма / организация: Технически Университет - гр. Варна
Адрес:  ул. Студентска 1
Град/с.: Варна 9010
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 302 444   Факс: 052/ 302 771

Технически университет - Варна е създаден през 1962 г. с цел осигуряване на условия за обучение на инженерни кадри в областта на корабостроенето, транспорта, машиностроенето, електроенергетиката и комуникационната техника, необходими за развиващите се в Североизточна България индустриални комплекси в областта на химията, корабостроенето и кораборемонта, двигателостроенето, транспорта, електроенергетиката, електрониката и съобщенията.
Първоначално университетът се създава под името Машинно-електротехнически институт (МЕИ - Варна) с три факултета: Машиностроителен, Електротехнически и Корабостроителен. Първият прием на студенти в МЕИ - Варна се извършва през учебната 1963/64 г. по следните специалности: Двигатели с вътрешно горене, Корабни машини и механизми, Корабостроене, Технология на машиностроенето, Електрически машини и апарати, Радиотехника, Далекосъобщителна техника, Автоматика и телемеханика и Автоматизация на производството.

Създаването на МЕИ - Варна е мащабно възстановяване на Техническия факултет към Държавния университет "Свети Кирил Славянобългарски" гр. Варна, създаден официално на 18 август 1945 г. Техническият факултет е имал следните отдели: машиностроителен, корабостроителен, електротехнически, строително-архитектурен и индустриална химия. Факултетът, както и университетът, предвид промените в обществено-политическия живот в България през този период, са претърпели значителни промени, като през 1958 г. се дипломират последните инженери - корабостроители, обучавани в Техническия факултет.
Първите преподаватели в МЕИ - Варна са бивши преподаватели от Техническия факултет или негови възпитаници, поради което се счита, че МЕИ - Варна е правоприемник на Техническия факултет към Варненския държавен университет.

През годините на своето съществуване МЕИ - Варна от малък институт, подготвящ инженерни кадри, с регионално значение се превръща в Технически университет с национално значение, провеждащ обучение на студенти по 23 специалности. За 40-годишния период на дейност на ТУВ са дипломирани 28976 специалисти с висше образование в областта на "Технически науки", "Природни науки, математика и информатика", "Социални, стопански и правни науки" и "Педагогически науки в направление Техника и технологии".

В настоящия момент ТУВ разполага с пасивен сграден фонд с разгъната застроена площ от 67542 м2. Всички сгради на университета са сравнително нови - построени са след 1968 г. Университетът разполага с 3 студентски общежития с 1450 места и 2 студентски стола. Студентските общежития се намират на разстояние приблизително 750 м от сградите на университета. Компактното разположение на университета, студентските общежития и студентския стол създава благоприятни условия за живот и работа на студентите. Университетът разполага със съвременна спортна база: Спортна зала, Фитнес център, Зала за тенис на маса, Шахклуб и открити спортни съоръжения (футболно, 2 баскетболни и 2 волейболни игрища).

В настоящия момент структурата на ТУВ включва 7 факултета, 2 колежа:
- Машинно-технологичен факултет;
- Корабостроителен факултет;
- Електротехнически факултет;
- Факултет по електроника;
- Факултет по изчислителна техника и автоматизация;
- Факултет по морски науки и екология;
- Юридически факултет;
- Колеж в структурата на ТУ - Варна;
- Добруджански технологичен колеж.
Ректор на ТУ-Варна e доц.д-р инж. Стефан Барудов - от 1999 г. до настоящия момент.

Адрес
--------------------------------------------------------------------------------
Технически университет (ТУ)
9010 Варна
ул. "Студентска"1
тел: (052) 302 444
факс: (052) 302 771
--------------------------------------------------------------------------------
Технически университет - Варна
Интернет адрес http://www.tu-varna.acad.bg
Кандидат студентски прием - http://ksp.tu-varna.acad.bg

Фирмата е добавена на: 9/4/2006   Посещения: 28099   Показвания: 71406  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)Страници
Образование & Обучение; Университети;


 
Полезно за бизнеса

Бизнеса в категории

Автомобили
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане
Горива
Други стоки
Електро-домакински уреди
Здраве & Медицина
Имоти & Строителство
Интернет
Компютри & Електроника
Красота & Стил
Култура & Изкуство
Мебели и Обзавеждане
Медии & Реклама
Мода и облекла
Образование & Обучение
Обувки, чанти и аксесоари
Промишленост
Селско стопанство
Спорт
Текстил, платове, прежди
Туризъм & Развлечения
Услуги
Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари
Бизнес Календар

<< Декември 2023 >>
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31