Вход
Регистрация
Култура : Националните цели за развитие на училищното образование и основните мерки за ...
Публикувана от Редактор на 17/2/2006 16:35:00 (2782 прочита) News by the same author
КултураНационалните цели за развитие на училищното образование и основните мерки за постигането им одобри правителството.

Равен достъп до образование и качествено образование са двете основни цели, заложени в Националната програма за развитие на училищното образование (2006-2015 г.), одобрена от правителството с направените уточнения и допълнения. В документа са формулирани националните цели за развитието на училищното образование и са очертани основните мерки за тяхното постигане. Десет години са достатъчен срок за една такава програма с оглед възможността за поставяне на цели и предоставяне на конкретни мерки за тяхното изпълнение, подчерта министърът на образованието и науката Даниел Вълчев.Програмата е изградена с разбирането, че равен достъп не означава наличие на училище във всяко село, а осигуряване на достъп на всички деца до съизмеримо по качество образование. Според документа, качественото образование предполага непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед на максималното развитие на потенциала на всяко дете и възможността за пълноценна социална реализация.

Няколко са формулираните от програмата основни проблеми, които трябва да реши българското училищно образование. Сред тях се открояват ориентирането му към провокиране на мисленето и самостоятелността, към формирането на практически умения и развитието личността. Документът предвижда широко използване на тестовете в учебния процес и въвеждане на система за национално стандартизирано външно оценяване на качеството на образованието. Това ще доведе до изграждането на ефективна система за вътрешно оценяване на знанията на учениците.

Предвидените промени в образователната структура, социални мерки, мерки за социализиране на децата, за които българският език не е майчин и за интегриране на децата със специални образователни потребности, целят намаляването на броя на необхванатите и отпадащите ученици в задължителна училищна възраст. Чрез квалификация, въвеждане на система за кариерно развитие и система за диференцирано заплащане на труда, ще се повиши авторитета и социалния статус на българския учител.

Програмата предвижда и оптимизиране на училищната мрежа – ще се изгражда училищна мрежа, обвързана с изискванията на пазара на труда и социално-икономическите характеристики на региона, ще бъдат предприети мерки по отношение на маломерните и слетите паралелки. Предвижда се от 15 септември 2006 г. да няма слети паралелки, заяви министър Вълчев.

С цел да се постигне децентрализация на управлението на системата, на местната власт ще бъдат предоставени по-големи правомощия, свързани с назначаването и освобождаването на директори, откриването и закриването на училища и определянето на броя и на вида на професионалните и специалните училища.

Въведената система на финансиране ще стимулира развитието – повсеместно ще се въведат делегирани бюджети и ще бъдат предоставяни финансови стимули за ефективност, ще се усъвършенстват стандартите за издръжка на един ученик.

Очаква се Националната програма за развитие на училищното образование (2006-2015 г.) да бъде разгледана от Народното събрание до края на февруари, обяви министър Вълчев.

Източник: government.bg

Коментарите са собственост на потребителя, който ги е писал. Ние не носим отговорност за тяхното съдържание.


 
Полезно за бизнеса

Бизнеса в категории

Автомобили
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане
Горива
Други стоки
Електро-домакински уреди
Здраве & Медицина
Имоти & Строителство
Интернет
Компютри & Електроника
Красота & Стил
Култура & Изкуство
Мебели и Обзавеждане
Медии & Реклама
Мода и облекла
Образование & Обучение
Обувки, чанти и аксесоари
Промишленост
Селско стопанство
Спорт
Текстил, платове, прежди
Туризъм & Развлечения
Услуги
Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари
Бизнес Календар

<< Септември 2023 >>
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30