Вход
Регистрация

България, указател фирми  arrow  Промишленост  arrow  Газификация и газоразпределение
       

Сортирайте по:
Име на фирма (профил) ( По азбучен ред (от А до Я) По азбучен ред (от Я до А)) Дата/добавяне ( По дата (започни от старите профили) По дата (започни от новите профили)) Посещения ( По посещаемост (от най-ниска посещаемост до най-висока) По посещаемост (от най-висока посещаемост до най-ниска))
Фирмите са сортирани по: По посещаемост (от най-висока посещаемост до най-ниска)


Страници (1) 2 » 

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Горива  arrow  Доставка по домовете (битова газ)  :  Мебели и Обзавеждане  arrow  Оборудване  arrow  Отопление  :  Промишленост  arrow  Газификация и газоразпределение  :  Горива  arrow  Газифициране, природен газ  arrow  Газови уреди  :  Горива  arrow  Газифициране, природен газ  arrow  Газифизициране
Фирма / организация: Варнагаз АД
Адрес:  ул. Владислав Варненчик 57 (Бизнес Център Тракия /партер/)
Град/с.: Варна 9000
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 66 38 21   Факс: 052/ 66 38 34

Варнагаз АД е създадено през 1997 г. с предмет на дейност инвестиране, проектиране, изграждане, експлоатация и ремонт на газоразпределителната мрежа в обекти и съоръжения, свързани с използването на природен газ на територията на община Варна с изключение на районите "Младост", "Вл. Варненчик" и "Аспарухово" и продажба на природен газ. "Варнагаз" АД притежава две лицензии - за обществено снабдяване с природен газ за територията на Община Варна и за разпределение на природен газ за територията на Община Варна. Двете лицензии са издадени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и са с действие до 2013 г. с право на продължение.

Инвестиционната програма на "Овергаз инк." до 2013 г. е на стойност около 21 милиона евро за газифициране. Газоразпределителната мрежа се строи от юни 2004 г. и в момента. Изпълнител на проекта е "Овергаз инженеринг" АД, притежаващо сертификат по ISO 2001 от 2000 г. През 2004 г. са положени 10968 метра стоманени газоразпределителни тръби и 27573 метра полиетиленови. До 12 май 2005 г. са изградени 15839 метра полиетиленови газоразпределителни тръби от мрежата на "Варнагаз" АД и са монтирани 434 отклонения.

Използването на природния газ във Варна ще намали неколкократно топлинните разходи и осигурява по-добро качество на живот в градската среда. Тази традиционна за "Овергаз инк." АД политика за трайно опазване на околната среда е в унисон с европейските стандарти за устойчиво ръзвитие. Ефектът има значение и за курортните комплекси в близост до Варна заради екологичните параметри и многократното намаляване на вредните атмосферни емисии.

Инвестиционната програма на "Варнагаз" АД осигурява до 2013 г. възможност за присъединяване към газоразпределителната мрежа на 40000 битови и на 600 промишлени и обществено-административни потребители. "Варнагаз" предоставя безплатни консултации от специализиран екип, за да се осигури възможност на варненци по-скоро да ползват предимствата на природния газ.


Продукти и услуги

=> Природен газ - Сигурност, комфорт, ефективност, достъпност - това са много от причините, заради които природният газ е предпочитан. Той е екологично чист, висококалоричен и напълно безопасен в бита. Използва се за отопление, производство на топла вода за битови нужди, готвене и за охлаждане в горещите летни месеци. Над 80% от жителите на Европа използват всекидневно природния газ в домакинствата си.

=> Отопление - За да може да се използва природен газ за отопление, потенциалният потребител трябва да инвестира в: проектиране и изграждане на отоплителна инсталация (при липса на такава); проектиране и изграждане на вътрешна газова (и дворна при фамилни къщи) инсталация; закупуване и монтиране на котел, работещ с природен газ. При по-малки жилища, вместо котел могат да се използват газови конвектори. Това са отоплителни уреди, подобни на калориферите. Изгарянето на природния газ става вътре в тях и получената топлина чрез вентилатор се подава в помещението. За да се постигне пълен ефект, е желателно да се извърши и топлоизолация на жилището.
--- Еднофамилни и двуфамилни жилищни сгради - Определено най-комфортното отопление за еднофамилните къщи си остава водното отопление, изпълнено с котел и радиатори. При по-малки къщи с една баня е удачно използването на двуконтурни газови котли, които имат вграден скоростен подгревател за битово горещо водоснабдяване. Тези котли като правило са най-евтините от предлаганите на пазара. За по-големи жилища и с повече от една баня се препоръчва използването на едноконтурен котел и обемен водоводен бойлер.
--- Колективни жилищни сгради - Ако вътрешната отоплителна инсталация отсъства като даденост, тя или се изгражда за всяко жилище поотделно или се преминава на друг принцип на отопление - газовите конвектори. Tози принцип е приложим и за еднофамилни къщи, в които живеят възрастни хора и обитават една или две стаи.Какви са предимствата и недостатъците на топловъздушното отопление с газови конвектори? Отсъствието на водна отоплителна инсталация намалява първоначалните инвестиционни разходи до 40%. Инсталацията се изгражда много бързо, а е възможно и поетапното монтиране на определения брой конвектори. Като недостатък може да се посочи задължителното условие да се монтират на външна стена, лекият шум, който създава вентилаторът /в моделите с вентилатор/ и необходимостта за гореща вода да се монтира още един газоползващ уред - проточен бойлер. Въпреки всичко газовите конвектори са най-евтината алтернатива на водното отопление.

=> Подгряване на вода за битови нужди - Получаването на гореща вода за битови нужди може да стане по два начина: чрез бойлер, работещ на природен газ;
чрез двуконтурен котел. Този тип котли подгряват едновременно вода както за отопление, така и за битови нужди. И в двата случая е необходимо да се направят инвестиции за проектиране на газова инсталация, за закупуване на газоползващ уред (котел или бойлер) и монтирането му.

=> Готвене на природен газ - За приготвяне на храна се използват газови печки или газови котлони и фурни за вграждане. Инвестицията се състои в проектиране на газова инсталация и закупуване и монтаж на газова печка, котлон или фурна. Готварските уреди на природен газ се характеризират с висока енергийна ефективност. Газовите печки осигуряват мигновено затопляне, което намалява разходите. Готвенето с природен газ е независимо и сигурно. Може да се готви с природен газ дори при прекъсване на електрическото захранване. Добрият готвач винаги осъществява прецизен контрол на температурата на готвене, което Ви осигурява природният газ.

=> Проектиране на вътрешни газови и отоплителни инсталации - Висококвалифицирани инженер-консултанти и проектанти ще Ви посъветват кой е най-оптималния начин за отопление, битово горещо водоснабдяване и готвене за Вас в зависимост от типа на жилището, наличието или липсата на съществуваща отоплителна инсталация, предпочитанията Ви към съответна марка газово оборудване, финансовите Ви възможности. На място ще бъде заснета действителната обстановка в жилището Ви и проектирането на газовата и отоплителната инсталация ще бъдат обсъдени и съобразени с Вашите желания и вътрешен интериор.

=> Изграждане на вътрешни газови и отоплителни инсталации - Професионалисти, съоръжени с най-модерна пробивна, заваръчна и друга техника ще изпълнят Вашата вътрешна газова и отоплителна инсталация. Качеството на влаганите материали са на европейско равнище,придружени с необходимите сертификати.

=> Гаранционно и извънгаранционно обслужване - За безпроблемната работа на уредите и инсталации се предлага гаранционно и извънгаранционно поддържане. Гаранционното обслужване е в рамките на сроковете, дадени от производителя на оборудването и е за сметка на газоразпределителното предприятие, ако то е доставчик на оборудването и изпълнител на строително-монтажните работи по вътрешните инсталации. За извънгаранционно обслужване можете да сключите договор при определените за целта условия.

=> Договори - В зависимост от желанието и възможностите Ви можете да сключите договор:
"До ключ" за цялостно проектиране и изграждане на газовата и отоплителна инсталация;
За проектиране;
За доставка на оборудване;
За изграждане;
За извънгаранционно обслужване.


Кредитиране

Съвместно с Банка ДСК и Ейч Ви Би Банк "Биохим", "Варнагаз АД" АД Ви дава възможност за получаване на целеви кредит за газификация на Вашето жилище.

Кредитиране по REECL

Кредитиране по програмата за енергийна ефективност REECL. "Варнагаз" е включена в програмата за намаляване на разходите за отопление в бита. В помощ на българските домакинства - за намаляване разходите за отопление, Европейската комисия, Международната банка за възстановяване и развитие и Агенцията за енергийна ефективност разработиха програма за енергоспестяване в дома /REECL/. Тя представлява кредитен механизъм в размер на 50 милиона евро за за финансиране на енергийната ефективност в жилищния сектор. Тези средства се предоставят на утвърдени български търговски банки за отпускане на потребителски кредити за енергоспестяващи мерки в българските домове. Те включват: енергоефективни прозорци; изолация на стени, подове и покриви; ефективни печки и котли на биомаса; слънчеви нагреватели за вода; ефективни газови котли и термопомпени климатични системи.
За стимулиране внедряването на енергоспестяващи мероприятия в дома е предвидено допълнително безвъзмездно финансиране в размер на 10 милиона евро, които ще бъдат изразходвани за управлението на програмата REECL и за предоставяне безвъзмездна финансова помощ на кредитополучателите. Средствата ще се изплащат след завършване на монтажните работи и след проверка на тяхното изпълнение от независим консултант. Всяко домакинство-кредитополучател има право да ползва безвъзмездна финансова помощ в размер 20% от стойността на проекта за енергоспестяване, но не повече от 850 евро.


Варнагаз АД
Централен офис
Варна 9000 ул. Владислав Варненчик 57 тел: 052/ 66 38 21
факс: 052/ 66 38 34

Демонстрационни центрове:
ул. Владислав Варненчик 57 тел: 052/ 66 38 30
ул. Княз Николаевич 20 тел: 052/ 0 14 74
ул. Петър Райчев 12 тел: 052/ 320 230

Авариен телефон: 052/69 10 21

Фирмата е добавена на: 11/4/2006   Посещения: 93411   Показвания: 186353  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Промишленост  arrow  Газификация и газоразпределение  :  Горива  arrow  Газифициране, природен газ  arrow  Газови уреди  :  Горива  arrow  Газифициране, природен газ  arrow  Газифизициране
Фирма / организация: Таньо Видев ЕТ
Адрес:  ул. Пирин 2
Град/с.: Ямбол 8600
Област: Ямбол
Телефонни номера: 046/ 66 43 86, 088/ 880 25 32   Факс: 046/ 66 43 96

ЕТ Таньо Видев, гр. Ямбол е официален вносител на италианските котли SARIgas.

ЕТ Таньо Видев, гр. Ямбол . Дейност. Фирмата изгражда инсталации за битова газификация, предлага подръжка и ремонт. Предлага висококачествени газови котли на конкурентни цени. Продукти: Eco | Sintex | Max | Zoom. Европейски сертификати.

ЕТ Таньо Видев, гр. Ямбол търси партньори, дистрибутори в цялата страна.

* Вносители, гр. Ямбол и България.
** Официални представителства, гр. Ямбол и България. SARIgas.

Фирмата е добавена на: 28/2/2007   Посещения: 39113   Показвания: 94612  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Автомобили  arrow  Авточасти и аксесоари  :  Промишленост  arrow  Електроника и електротехника  :  Промишленост  arrow  Оборудване и инструменти  :  Промишленост  arrow  Газификация и газоразпределение  :  Промишленост  arrow  Доставки за промишленноста
Фирма / организация: Лагери Импорт Експорт ООД
Адрес:  кв. Изток ул. Бучински път
Град/с.: Перник 
Област: Перник
Телефонни номера: 076/ 67 10 50, 087/ 837 53 85   Факс: 076/ 67 41 00

Лагери Импорт Експорт ООД. Директен внос и дистрибуция на висококачествени лагери и широка гама продукти за промишлеността.

> Лагери Импорт Експорт ООД. Дейност.

Фирма Лагери Импорт Експорт ООД е компания от 2001г., водеща в сферата на директния внос и дистрибуция на висококачествени лагери от световната индустрия на Българския пазар от марките: FAG, INA – Германия, TIMKEN - Сащ, NTN, NSK – Япония, SNR – Франция, ZKL, ZVL – Чехия, FLT – Полша, Швеция.

Лагери Импорт Експорт бързо завоюва сериозни позиции в търговията на едро и дребно с лагери, машини, инструменти, ремъци, крепежи, работни облекла и обувки, каучукови изделия /семеринги, к-маншети, о-пръстени/, техническа химия, греси, масла, клингерит, сезал, полиестерни въжета и сапани, вериги, лоени и графитни набивки, заваръчна тел и електроди и др.

Партньори на Лагери Импорт Експорт ООД са водещи чуждестранни фирми-производители в тези области. Лагери Импорт Експорт се специализира във вноса на тези материали. Предлага за клиенти и внос по предварителна заявка на артикул (артикули).

Лагери Импорт Експорт ООД работи и с български производители, на които компанията е дистрибутор.

> Лагери Импорт Експорт ООД. Стратегическа Ориентация.

- Изграждане на национална търговска мрежа, която да задоволява потребностите и на големите предприятия и на дребния клиент - стремейки се да бъде единствен посредник между производителя и клиента
- Укрепване на съществуващи бизнес отношения
- Бъдещо увеличаване на пазарното присъствие
- Разширяване номенклатурата на внасяните продукти с цел максимален отговор на продуктовото търсене.

Лагери Импорт Експорт ООД, предлага по договореност снабдяване по преференциални цени при разсрочено плащане, гарантирано качество на изделията и доставката им франко склада на клиента.

Освен чрез собствена магазинната мрежа, Лагери Импорт Експорт ООД обслужва и чрез заявка в интернет магазин. Удобен партньор за купувача на дребно – собственик на превозно средство, машина или съоръжение.

> Лагери Импорт Експорт ООД. Перспективи.

- Утвърждаване на пазарните дялове на нововъведените марки
- Подържане на отлични складови наличности, отговарящи на потребностите на пазара
- Утвърждаване на водещата си позиция на изключително клиентски ориентирана пазарна концепция чрез точни и навременни доставки
- Подържане на висококачествени гама продукти и обслужване, максимално задоволяване на потребителското търсене, адекватна ценова политика

> Лагери Импорт Експорт ООД. Ресурси:

- Изградена централна складова база, товарен и лекотоварен транспорт
- Млад, амбициозен и високо квалифициран екип
- Работеща дистрибуторска мрежа
- Многопрофилна база данни с каталожна и техническа информация за нуждите на фирмата и разположение на нейните контрагенти

* Лагери Импорт Експорт ООД, Lageri Import Export, Lageri Import Eksport, доставки за промишлеността, ЛПС, лагери, машини, инструменти, ремъци, крепежи, работни облекла и обувки, каучукови изделия /семеринги, к-маншети, о-пръстени/, техническа химия, греси, масла, клингерит, сезал, полиестерни въжета и сапани, вериги, лоени и графитни набивки, заваръчна тел, електроди, инструменти, оборудване, внос, износ, вносители, износители, търговски центрове, фирми гр. Перник & България.

Фирмата е добавена на: 6/6/2013   Посещения: 36445   Показвания: 43659  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Мебели и Обзавеждане  arrow  Оборудване  arrow  Отопление  :  Промишленост  arrow  Газификация и газоразпределение  :  Горива  arrow  Газифициране, природен газ  arrow  Газифизициране
Фирма / организация: Еврогаз ЕООД
Адрес:  бул. Сан Стефано 62 (търговски център на БСУ)
Град/с.: Бургас 8000
Област: Бургас
Телефонни номера: 056/ 811 133   Факс: 056/ 811 133

Основна дейност на Еврогаз ЕООД, гр. Бургас е проектиране, изграждане и узаконяване на газови и отоплителни инсталации.
Еврогаз ЕООД,гр. Бургас извършва доставка и монтаж на отоплителни уреди.
Фирмата разполага с фис и шоурум, в който са представени уреди с марките BAXI, RADIANT и VAILLANT.
Еврогаз ЕООД,гр. Бургас предлага гаранционно и следгаранцинно обслужване

* Газ, газифициране, газови котли, газови печки, газови и водни конвектори, отопление на газ, природен газ, доставчици на газ, фирми гр. Бургас & България.

Фирмата е добавена на: 31/7/2008   Посещения: 26751   Показвания: 52147  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Мебели и Обзавеждане  arrow  Оборудване  arrow  Отопление  :  Промишленост  arrow  Газификация и газоразпределение  :  Горива  arrow  Газифициране, природен газ  arrow  Газифизициране
Фирма / организация: Златев ЕООД
Адрес:  ул. Дунав 45 (в близост до Кауфланд)
Град/с.: Добрич 9300
Област: Добрич
Телефонни номера: 088/ 996 60 24, 089/ 655 23 33  

Магазин Пламък, гр. Добрич.

Услуги:
- Проектиране и монтаж на отоплителни и газови инсталации
- Подготовка на документи
- Гаранционно и извънгаранционно обслужване
- ВиК - доставка и монтаж

Продукти:
- Газови котли
- Панелни и алуминиеви радиатори
- Алуминиеви лири за баня
- ВиК части

Фимрата предлага газови котли Ariston.

* Проектиране, монаж, отоплителни инсталации, газови инсталации, фирми гр. Добрич & България.

Фирмата е добавена на: 25/7/2008   Посещения: 26248   Показвания: 49621  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Горива  arrow  Газостанции  :  Промишленост  arrow  Газификация и газоразпределение
Фирма / организация:
Адрес:  кв. Кършияка ул. Златю Бояджиев 21
Град/с.: Пловдив 4000
Област: Пловдив
Телефонни номера: 032/ 962 801, 088/ 503 45 40   Факс: 032/ 962 801

Търговски редставител на Flussiggas-Anlagen (FAS), Германия

Продукти:
- Газостанции
- Клапани и Арматура
- Изпарители
- Компресори
- Товаро-разтоварни съоръжения и инсталации
- Измервателни уреди и системи
- Комплексни инсталации за пълнене на бутилки с Втечнени газове
- Помпи
- Оборудване за стационарни резервоари
- Обекти до ключ
- Комплексно оборудване на автоцистерни
- Специални конструкции

* Oборудване на газостанции, газ, станции, колонки, бензиностанции, пълнене на бутилки с течни газове, представителство България, фирми гр. Пловдив

Фирмата е добавена на: 14/7/2008   Посещения: 25937   Показвания: 41839  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Мебели и Обзавеждане  arrow  Оборудване  arrow  Отопление  :  Промишленост  arrow  Газификация и газоразпределение  :  Горива  arrow  Газифициране, природен газ  arrow  Газифизициране
Фирма / организация: Променерго ООД
Адрес:  ул. Васил Левски 64 (Партер)
Град/с.: Бургас 8000
Област: Бургас
Телефонни номера: 056/ 816 358, 088/ 738 84 23, 088/ 950 42 94   Факс: 056/ 816 358

Променерго ООД, гр. Бургас. Отопление, газификация, слънчеви колектори.

Променерго ООД се занимава с изграждане на:
- газови отоплителни и слънчеви инсталации
- Стенни газови котли
- Котли на твърдо гориво
- Соларни системи

На своите клиенти Променерго ООД осигурява оторизиран сервиз, доставка, ремонт, гаранционно и извънгаранционно обслужване и оборудване.

Променерго ООД е представител на марките Junkers, Viessmann, Motan, Теси, Херман.

* Адреси:
-- гр. Бургас, ул. Одрин № 3, ет. 6, ст. 602-603
-- гр. Бргас, ул. Васил Левски № 64
** Слънчеви системи, котли, отопление, газ, солар, соларни системи, фирми гр. Бургас & България.

Фирмата е добавена на: 6/4/2009   Посещения: 25626   Показвания: 54658  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Имоти & Строителство  arrow  Строителни материали  arrow  Метални конструкции  :  Промишленост  arrow  Газификация и газоразпределение  :  Горива  arrow  Газифициране, природен газ  arrow  Газифизициране
Фирма / организация: Колектормонтаж енерджи ООД
Адрес:  бул. Руски 84
Град/с.: Стара Загора 6000
Област: Стара Загора
Телефонни номера: 088/ 601 01 48, 089/ 951 23 45   Факс: 042/ 644 795

Колектормонтаж енерджи ООД, гр. Стара Загора.
- Изграждане и ремонт на котли и тръбопроводи под високо налягане.
- Изграждане и ремонт на линии за хранително-вкусова промишленост.
- Изграждане на газстанции и бензиностанции.
- Метални конструкции

* Изграждане на промишлени инсталации и съоръжения, фирми България.
** Изграждане на линии за хранително-вкусова промишленост, фирми България.

Фирмата е добавена на: 20/5/2007   Посещения: 21960   Показвания: 48202  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Промишленост  arrow  Газификация и газоразпределение  :  Горива  arrow  Газифициране, природен газ  arrow  Газифизициране
Фирма / организация: Газмонтаж Инженеринг Рз ЕООД
Адрес:  жк. Житница 3 , вх. 2, ап. 3
Град/с.: Разград 7200
Област: Разград
Телефонни номера: 088/ 614 82 28   Факс: 084/ 623 757

Газмонтаж Инженеринг Рз ЕООД, гр. Разград.

Проектиране и изграждане на промишлени и битови газопроводни инсталации, включително и на места, където няма магистрален тръбопровод на базата на газови батерии.

Доставка и монтаж на газово оборудване. Зърносушилни, газово отопление за свинекомплекси и птицекомплекси.

Газопроводи PE-HD.

* Промишлени и битови газопроводни инсталации, газово оборудване, газопровод, фирми гр. Разград & България

Фирмата е добавена на: 19/8/2007   Посещения: 19740   Показвания: 38628  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)

Kатегории, в които ще се публикува профила на фирмата:   Промишленост  arrow  Газификация и газоразпределение  :  Услуги  arrow  Асоциации, организации
Фирма / организация: Газ Флоу Контрол АД
Адрес:  ул. Лоза 16
Град/с.: Варна 
Област: Варна
Телефонни номера: 052/ 301 075, 087/ 844 45 94   Факс: 052/ 301 175

Газ Флоу Контрол АД е регистрирана в Агенцията по Енергийна ефективност под № 0056/ 16.01.2006 г.

Фирмата разполага с екипи от сертифицирани специалисти, за извършване на енергийно обследване на сгради и промишлени системи, както и техника, позволяваща заснемане на обектите с инфрачервена камера, отчитаща топлинните загуби.

Фирма Газ Флоу Контрол АД разполага с техника, позволяваща заснемането на обекти посредством инфрачервена термовизионна камера, отчитаща топлинните загуби на сградата, както и откриването на технически неизправности по електрозахранващи системи и инсталации, промишлени системи и производствени съоръжения. Посредством Ултразвукова система за ранна диагностика Шпионин 101, могат да се вземат мерки, още преди да е настъпила аварията, своевременно могат да се планират ремонти преди да се стигне до смущения в производството.

* Инфрачервено термовизионно заснемане, енергийно обследване, фирми гр. Варна & България.

Фирмата е добавена на: 22/8/2008   Посещения: 17994   Показвания: 28359  
Редактирай  |  Уведомете за неточност в информацията  |  Изпратете визитката/адреса на Ваш приятел  |  Коментари (0)Страници (1) 2 » 
Промишленост; Газификация и газоразпределение;


 
Полезно за бизнеса

Бизнеса в категории

Автомобили
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане
Горива
Други стоки
Електро-домакински уреди
Здраве & Медицина
Имоти & Строителство
Интернет
Компютри & Електроника
Красота & Стил
Култура & Изкуство
Мебели и Обзавеждане
Медии & Реклама
Мода и облекла
Образование & Обучение
Обувки, чанти и аксесоари
Промишленост
Селско стопанство
Спорт
Текстил, платове, прежди
Туризъм & Развлечения
Услуги
Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари
Бизнес Календар

<< Декември 2018 >>
П В С Ч П С Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31