Вход
Регистрация
Изпрати онлайн запитване Добави страницата във фаворитите си Отпечатай визитка Виж на картата Отпечатай страницата Посети фирмения уебсайт

Презентация:

3К ООД, гр. Варна
Инженерингови и консултантски услуги в областите: енергетика, промишленост и комуникации.

Централен Офис:
гр. Варна, ул. Велико Христов 8, ет. 2, ап. 6
Тел/факс: 052/ 604 791

Фирмен профил:

Към Фирмения Профил
Виж на картата

Инжинеринг. Консултации:

Фирма ООД, гр. Варна работи над 17 години и предлага инженерингови и консултантски услуги в областите: енергетика, промишленост и комуникации.

Фирма ООД, гр. Варна разработва, изгражда и поддържа:
-  Системи за управление, контрол и обработка на информация
- Системи за дистанционен контрол и управление на трафопостове и подстанции
- Системи за дистанционно отчитане на електроенергия
- Системи - статични електромери с предплащане
- Системи за мониторинг и управление на паркове с ветрогенератори
- Електронни часовници за управление на електромери и лампи за улично и парково осветление
- Програмно и апаратно обезпечаване на регионални диспечерски служби

Инженеринг. Консултации:
- Поддръжка на енергийни обекти
- Диспечерски център за управление
- Запис на оперативни разговори

I. Поддръжка на енергийни обекти


Изграждане на телекомуникационна структура на РДС, лицензиране на персонална радиомрежа .

Работен проект:
- Изработване на цялостна концепция за изграждане на структура от средства за диспечерско и технологично управление на електроенергийната система, управлявана от РДС.
- Изработване на проект
- Избор на работна честота и работна точка. Лицензиране на персонална радиомрежа
- Проектиране и оборудване на командна зала и линейно-апаратна зала ( ЛАЗ )
- Изграждане на лицензираната персонална радиомрежа

Работна програма:

I-ви етап
- Избор на работна честота.
- Избор на работна точка.
- Узаконяване на работната точка.
- Изготвяне задание за проект на персонална радиомрежа.
- Изработване на проект на персонална радиомрежа.
- Оформяне и подаване на документи за лицензиране на персонална радиомрежа.
- Лицензиране

II-ри етап
- Изработване на проект за командна зала и ЛАЗ.
- Оборудване на работни места.
- Доставка и монтаж на диспечерски пулт.
- Доставка, монтаж и полагане на кабелни линии.
- Изграждане на ЛАЗ - разделна точка на кабелна мрежа.
- Осъществяване на директна връзка - наети линии с диспечерски служби на БТК, МВР и Пожарна.
- Присъединяване и осигуряване на съвместимост на комуникационното оборудване с учрежденската АТЦ.
- Доставка и монтаж на непрекъсваемо електрозахранване (UPS) на СДТУ.
- Доставка и монтаж на оборудване за ограничаване на достъпа до командна зала.
- Доставка и инсталиране на софтуер и хардуер и изграждане на настолна компютъризирана мнемосхема на електроенергийната система, управлявана от РДС .
- Доставка и монтаж на апаратура за запис на оперативни разговори по СДТУ.

III-ти етап
- Доставка, монтаж и настройка на базова станция за радиовръзка.
- Доставка, монтаж и настройка на мобилни радиостанции.
- Доставка и настройка на преносими мобилни радиостанции.
- Доставка и монтаж на антенно-фидерно оборудване.

II. Диспечерски център за управление

Предназначение:
Осигурява управление и визуализация.

Възможностите са:
- Управление на визуализирането на карти - отваряне, затваряне, местене (пан), -мащабиране, позициониране, избор на мащаб и др.
- Управление на слоеве от точково представени обекти - създаване, именоване, символ за визуализиране върху картата и др.
- Избор (взимане координати) на дадено местоположение;
- Позициониране на обекти с известно местоположение;
- Търсене на обекти в зададен радиус;
- Други функции.

Адресен сървър

Предназначение:
Осигурява достъп до структурирани адреси за дадена територия.
При запитване от клиентско приложение се връща един от следните отговори: точен, приблизителен, съседен или най-близьк адрес и неговите координати.
Целта е да се идентифира местоположението, когато са известни следните основни параметри: ново/старо име на улица, ул.номер, квартал, блок и др.
Получения резултат се използва за позициониране и визуализация върху карта.
Инсталира се на една машина (сървър) с възможност за достъп по TCP/IP от клиентски машини.

Примерна функционалност:
- Приемане на обаждане по телефон от клиент
- Въвеждане на телефонния номер:
- Автоматично при наличие на CLIP
- Ръчно, чрез поискване от клиента
- Намиране на данни за клиента на база телефонния номер
- Въвеждане на данни за клиента, (min адрес)
- Автоматично определяне местоположението на клиента
- Визуализация върху електронна карта
- Намиране на обект (по зададено условие: най-близък до клиента, свързан с клиента или др.) имащ отношение към обаждането на клиента
- Намиране местоположението на обекта
- Извеждане на информацията за обекта върху карта и в таблица.
- Предаване на желаната информация посредством e-mail, SMS, MMS или устно
- Запис на данни за обаждането
- Справки
- Връзки с други системи и приложения

 

III. Запис на оперативни разговори

А. Звукозаписваща диспечерска многоканална система

Използва се за запис на всички проведени разговори по дата и час от операторите в регионалния диспечерски център и създаване на архив с информацията за последните една,две или повече години с цел избягване на погрешна команда. Има възможност да записва разговори по аналогови и по цифрови телефонни линии, както и радиостанции в различен честотен диапазон.

Свързва се директно чрез crossover кабел или посредством хъб, когато компютърът е свързан към такъв.

Възможности на системата:
- Мониторинг на каналите в реално време
- Записите се съхраняват с дата, час и друга информация
- Търсене и извикване на записи по всяко време без това да влияе на работата на системата
- Бързо търсене и бързо прослушване
- Възможност за свързване с различни телекомуникационни средства - телефонни линии, вътрешни линии, ring-down директни линии и радиоканали. Всеки канал може да бъде конфигуриран като voice activation (VOX) или loop voltage start.
- Всеки архивиращ диск има собствена архивна информация
- Независимо конфигуриране на всеки канал
- Гъвкави работни режими
- Различни равнища на предпазване на паролата за гаранция на сигурността
- Предупреждение от екрана и звуково алармиране
- Периодичен автоматичен автотест
- Способност за разширяване на системата - peer to peer или клиент-сървър
- Система за запис и възпроизвеждане на диспечерски разговори от телефонни линии,

Б. Система за запис и възпроизвеждане на диспечерски разговори от телефонни линии, радиоканали и диспечерски уредби с четири входа и софтуер

Описание
- VP-894, PC гласова карта за запис и възпроизвеждане на телефонни разговори с 4 входа (ISA-Bus) . В едно PC могат да се инсталират до 16 броя VP-894 и по този начин да се контролират до 64 телефонни линии едновременно.
- VRP-116, високоговорител
- Телефонни кабели и модулари
- Archivist Software - софтуер за управление на 1 до 64 канала в два варианта: за Win 95/98 или за Win NT/2000 (Archivist Pro) -по избор на клиента, в зависимост от платформата на която той работи

Основни технически характеристики на VP-894 и архивиращия софтуер:
- Авангардна технология за компресия на данните
- Търсене на записи по дата, време, временен интервал, номер на канал, група ,избран тел.номер:
- Гъвкаво групиране на каналите и защита на достъпа, мониторинг, селективно записване и изтриване с парола с дължина до 14 знака на 5 нива:
- Възможност за запазване (backup) на всички канали, на отделни разговори, на отделни групи, по време и дата и т.н. върху МО дискове, или DAT касети или сменяем хард диск:
- Алармени съобщения от различен вид, на 5 нива: backup у-во е пълно, ненормална активност гласовата карта не отговаря и съобщаване на алармените съобщения на екран, с гласово съобщение по високоговорителя, чрез позвъняване на телефонен номер, един от каналите
- Възможни устройства за запис и запазване ( архивиране на разговорите):. HDD, MO (магнито-оптичен диск), DAT касета, сменяем хард диск,Writable CD;
- Активиране на запис чрез: VOX или с напрежение (loop voltage);
- Регистриране на звънене с loop start interface- възможност за директно свързване към градски телефонни линии, телефонна централа, радиоканали, диспечерски уредби, т.н.;
- Автоматично регистриране на DTMF или PULSE набиране;
- Анализ на повикването
- Възможност за връзка между съседни канали за конферентни връзки , call-back, call- forwarding и прехвърляне на повикванията
- Работа под WIN 95/98 или WINDOWS NT/2000- архивиращият софтуер може да управлява до 16 бр. VP-894 гласови платки;
- Възможност за свързване в мрежа;
- Възможност за прослушване от разстояние по мрежата (VP-894P)


В. VLAN-400 4-ВХОДОВ ЦИФРОВ ЗАПИСВАЩ КОНТРОЛЕР

Съдържание на комплекта
- VLAN-400
- Телефонни кабели и модулари
- Софтуер на CD
- Захранване

Свързване в мрежа
Има два начина за свързване на VLAN-400 към компютъра: 1. Директно свързване или 2. Свързване посредством хъб. Директното свързване обикновено се използва, когато компютърът не е свързан към хъб. Включеният crossover кабел трябва да се използва при това свързване както е показано по-долу.
Свързването посредством хъб обикновено се използва, когато компютърът е свързан към хъб. При това свързване трябва да се използват обикновен Ethernet UTP кабел (не е включен в комплекта), както е показано по-долу:

Свързване на телефонната линия
VLAN-400 може да бъде свързан или към аналогова телефонна линия, или към цифрова телефонна линия. Всъщност, VLAN-400 може да бъде включен към каквото и да е звуково устройство с аналогов изход като например радио приемник.

Аналогова телефонна линия
Тези телефонни линии носят така наречения “loop current” и затова е възможно да се засече дали слушалката е вдигната или не е. Следователно, ако VLAN-400 е свързан към аналогова телефонна линия е възможно автоматично да се стартира и спира записването в зависимост от статуса на слушалката - така нареченият “Local phone” начин на стартиране. Другите два начина на стартиране (описани по-долу) - VOX и Manual - също могат да се използват, ако потребителят желае.

Цифрова телефонна линия
VLAN-400 не може да се свърже директно с цифрови телефонни линии. Вместо това VLAN-400 е свързан към слушалката, където сигналът е аналогов. Поради липсата на loop current може да се използват само VOX и Manual начин на стартиране. VOX методът включва/изключва записването в зависимост от наличието на звук (глас) с възможност за настройка на праговото ниво и на времето за забавяне на стартирането. Manual начин се стартира в зависимост от това дали бутонът е натиснат или не е.

Потребителски настройки:
Много потребители могат да използват системата, всеки от тях - в различно време. За да използва системата всеки потребител трябва да влезе в нея с негово/нейно собствено потребителско име и парола. По подразбиране системата има само един потребител, “VLAN100”, който е Super User (Изключителен потребител). Само Super User може да добавя нови потребители в системата. Отделният потребител може да промени своята парола, но Super User може да промени паролата на всеки потребител. Паролата може да бъде до 20 знака и представлява комбинация от букви, цифри и специални знаци като “+” и “%”.

Наблюдение в реално време
Възможно е да се наблюдават записите в реално време на компютъра. Наблюдението в реално време е напълно незабележимо и за двете страни на телефонния разговор. Няма звуци, шумове или промяна в силата на сигнала докато се извършва наблюдението.

Презентация:
(Меню продукти:)

Енергетика

Нови технологии и решения

Инженеринг. Консултации

GPS системи

Географски информационни системи (ГИС)

3К ООД, гр. Варна, 3K Varna, 3Ка инженерингови и консултантски услуги,инженерингова и консултантска услуга, 3К ООД, гр. Варна, комуникации, система, системи за управление, контрол и обработка на информация, Поддръжка на енергийни обекти, Инженеринг, Консултации, Поддръжка на енергийни обекти, Диспечерски център за управление, Запис на оперативни разговори, Системи за мониторинг и управление, диспечерско и технологично управление, Лицензиране, Осъществяване на директна връзка - наети линии с диспечерски служби на БТК, МВР и Пожарна, Присъединяване и осигуряване на съвместимост на комуникационното оборудване с учрежденската АТЦ, Доставка и инсталиране на софтуер и хардуер, управление и визуализация на обекти, диспечерска многоканална система, запис и възпроизвеждане на телефонни разговори, Системи за мониторинг и управление , 3К ООД, гр. Варна, 3K Varna
www.ood3k.biznesa.com

Върни се нагоре
Изпрати онлайн запитване Добави страницата във фаворитите си Отпечатай визитка Виж на картата Отпечатай страницата Посети фирмения уебсайт


 
Полезно за бизнеса

Бизнеса в категории

Автомобили
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане
Горива
Други стоки
Електро-домакински уреди
Здраве & Медицина
Имоти & Строителство
Интернет
Компютри & Електроника
Красота & Стил
Култура & Изкуство
Мебели и Обзавеждане
Медии & Реклама
Мода и облекла
Образование & Обучение
Обувки, чанти и аксесоари
Промишленост
Селско стопанство
Спорт
Текстил, платове, прежди
Туризъм & Развлечения
Услуги
Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари
Бизнес Календар

<< Октомври 2021 >>
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31