Вход
Регистрация
Изпрати онлайн запитване Добави страницата във фаворитите си Отпечатай визитка Виж на картата Отпечатай страницата Посети фирмения уебсайт

Презентация:

3К ООД, гр. Варна
Инженерингови и консултантски услуги в областите: енергетика, промишленост и комуникации.

Централен Офис:
гр. Варна, ул. Велико Христов 8, ет. 2, ап. 6
Тел/факс: 052/ 604 791

Фирмен профил:

Към Фирмения Профил
Виж на картата

Географски информационни системи (ГИС):

Фирма ООД, гр. Варна работи над 17 години и предлага инженерингови и консултантски услуги в областите: енергетика, промишленост и комуникации.

 Фирма ООД, гр. Варна разработва, изгражда и поддържа цялостни системи за управление, контрол и обработка на информация.

Фирма ООД, гр. Варна. ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ (ГИС):
- Max Info
- Map Info Pro
- Web услуги
- Базови програмни средства и бази данни
- Реализирани проекти

I. ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ (ГИС)
Области на приложение
- Кадастър и градоустройство
- Геология и минерални ресурси
- Инженерна инфраструктура
- Транспорт и превози
- Организация на дистрибуция
- Териториални анализи на пазара
- Проследяване на подвижни обекти
- Печат на карти и атласи

Налични Географски Бази Данни:
- България - селища, пътища, води, административно разделение
- София - улици, сгради, квартали, адреси, транспорт, офиси, магазини, обществени обекти.
- Пловдив, Варна, Бургас и всички областни центрове.

DataMap
МaxInfo ®

 

II. Какво представлява MaxInfo.
МаxInfo е програмен продукт, предназначен за работа с карти и данни.
Продуктът съчетава най-добрите Географски Бази Данни за България с типични за Географски Информационни Системи (ГИС) функции за визуализиране на обектите

MaxInfo позволява:
- търсене по различни критерии - местоположение, име, вид, адрес, ключови думи и др
- получаване на детайли за обектите от карта
- поддържане на хипервръзки между обектите
- разпечатване на част от карта и на информация за даден обект
- измерване на разстояния между точки от картата, чрез инструмент Ролетка.
(* За повечето туристически обекти и по-големите селища има богат текстови материал и фотоси.)

MaxInfo. Картите и Базите Данни са организирани в колекции.
Колекциите от данни (включително и справките, получени в резултат на търсене) могат да се разполагат върху карта. Така се създават различни тематични карти за дадена територия. Те могат да се съхранят за по-нататъшно използване. Включени са и възможности за създаване и редактиране на потребителски данни, географско представяне на потребителски данни.

 

III. Какво представлява MapInfo Pro.

MapInfo e мощна и функционална система, която лесно се интегрира с различни продукти. Хора свикнали да работят само с Word и Excel след няколко часа работа с продукта откриват колко лесно и удобно средство е MapInfo за визуализиране и анализ на техните Бази Данни. Системата е толкова достъпна и отворена, че дори неспециалисти могат да разработват собствени приложения. Практиката показва, че тази технология се изплаща в кратки срокове и започва да носи печалба и икономии много бързо.

Възможности на MapInfo
-
Директна работа с всички популярни формати за Бази Данни.
- Гъвкаво визуализиране на информацията, като карти, таблици, графики и др.
- Опростен и интуитивен Windows интерфейс.
- Мощен набор от аналитични функции и вграден SQL.
- Пространствени анализи, търсене и географски изчисления.
- Буфериране на обектите за изследване на данните в зададена някаква околност.
- Географско търсене в сървъри с корпоративни бази данни.
- Създаване, редактиране и комбиниране на произволни характеристики на картите в пробни сценарии.
- Създаване на картни или таблични база данни базирани на новата информация или резултатите от търсене и редактиране.
- Тримерно представяне на данните
- Internet/Intranet и GPS комуникации

 

 

IV. 3К Web Mapping Service

Функции:
Има за цел да осигури представяне на информация за обекти върху електронна карта. Осигурява достъп дo набор от услуги на GIS WEB Server.

Описание:
Набор от развойни средства и методи Web Services:

- Средства за работа с карти чрез Mapping Server
- Широк набор от електронни карти на България и по-големите градове, управлявани чрез Mapping Server;
- Автоматизирано позициониране на обекти на картата на база адресна информация за обекти посредством Address Server
- Routing Server за определяне на реда на посещение на обекти за всеки маршрут. Възможност за изчисляване на разстояние, скорост и време на маршрутите;
- Възможност за графично представяне на обектите върху географска карта.

Набор от възможни услуги:

(Internal User Service) :
- Възможност за извеждане на потребителски интерфейс в уебсайт и прозорец с карта с възможност за навигация по картата.
- Възможност за позициониране на обект върху карта
- Възможност за извеждане на местоположение на обект върху карта от хиперлинк.

(Public Service) :
- Работа (навигация) с карта: местене, мащабиране, позициониране и визуализиране в/у карта
- Търсене на обект по критерии и визуализация върху карта
- Визуализация на обект върху карта чрез посочване на хиперлинк
и др.

V. Базови програмни средства и бази данни

А. Картен модул DMapper OCX
Предназначение:
Осигурява управлението и визуализацията на картите.
DMapper OCX дава възможност на програмисти да вграждат и управляват в свои разработки карти, разработени от ДАТАМАП.

Възможностите на DMapper OCX са:
- управление на визуализирането на карти - отваряне, затваряне, местене (пан, мащабиране, позициониране, избор на мащаб и др.
- управление на слоеве от точково представени обекти - създаване, именоване, - символ за визуализиране върху картата и др.
- избор (взимане координати) на дадено местоположение
- позициониране на обекти с известно местоположение
- търсене на обекти в зададен радиус
- други функции.

Б. Адресен сървър Datamap Search Engine (dmSE)
Предназначение:
- Осигурява достъп до структурирани адреси за дадена територия.
- При запитване от клиентско приложение се връща един от следните отговори: точен, приблизителен, съседен или най-близьк адрес и неговите координати.
- Целта е да се идентифира местоположението, когато са известни следните основни параметри: ново/старо име на улица, ул.номер, квартал, блок и др.
- Получения резултат се използва за позициониране и визуализация върху карта (управлявана от картния модул).
- Инсталира се на една машина (сървър) с възможност за достъп по TCP/IP от клиентски машини.

В. База Данни - електронни карти + данни за адреси
Съдържа карти в 5 мащаба за DMapper OCX.
Адресите за територията на града съдържат точно местоположение на 85-90% от жилищните райони, номенклатури на улици и квартали (стари и нови имена); характерни (известни) обекти и са адаптирани за работа с адресния модул.

Примерна функционалност:
- Приемане на обаждане по телефон от клиент
- Въвеждане на телефонния номер:
- Автоматично при наличие на CLIP
- Ръчно, чрез поискване от клиента
- Намиране на данни за клиента на база телефонния номер
- Въвеждане на данни за клиента, (min адрес)
- Автоматично определяне местоположението на клиента
- Визуализация върху електронна карта
- Намиране на обект (по зададено условие: най-близък до клиента, свързан с клиента или др.) имащ отношение към обаждането на клиента
* Пример: Локализация на клиента, проверка на сметката му /досието му/, ако е ок да намери абонатна, трафоспост с който е свързан (т.е възли по веригата, които да са геокодирани)
- Намиране местоположението на обекта
- Извеждане на информацията за обекта върху карта и в таблица.
- Предаване на желаната информация посредством e-mail, SMS, MMS или устно
- Запис на данни за обаждането
- Справки
- Връзки с други системи и приложения.

 

VI. Реализирани проекти
- Организиране на диспечеринга и енергийния мониторинг в ЕРП "Златни Пясъци"
- Организиране на диспечеринга и енергийния мониторинг в ЕРП "Слънчев Бряг"
- Контрол на оперативни диспечерски разговори в Топлофикация Русе и ТЕЦ Варна.
- GPS контрол чрез собствен диспечерски център за следене на обекти
- Внедряване на Географска Информационна Система (ГИС) в ЕРП Варна

 

VII. Партньорство с:
- PPC AG Германия - телекомуникации по електрическата мрежа
- SHELL BULGARIA - поддръжка на електрическо оборудване за североизточна България
- SIEMENS и РИСК инженеринг - в областта на Енергетиката
- AMPY England - статични (електронни) електромери
- DATA MAP - ГИС (Географски Информационни Системи)
- 3М - продукти
- Интел - контролери, терморегулатори, хладилни, вентилационни, охладителни и слънчеви инсталации

Презентация:
(Меню продукти:)

Енергетика

Нови технологии и решения

Инженеринг. Консултации

GPS системи

Географски информационни системи (ГИС)

3К ООД, гр. Варна, 3K Varna, 3Ка инженерингови и консултантски услугидиспечерско и технологично управление, контрол и обработка на информация, GPS системи, комуникационни средства и ресурси,ГПС системи, GPS системи за контрол,подвижни, неподвижни обекти, GPS навигация, Max Info, Map Info Pro, Web услуги, Базови програмни средства и бази данни, ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ,ГИС, Кадастър и градоустройство, геология и минерални ресурси, Инженерна инфраструктура, Транспорт и превози, Организация на дистрибуция, Териториални анализи на пазара, Проследяване на подвижни обекти, Печат на карти и атласи, административно разделение, Географски Бази Данни, функция за визуализиране на обекти, Колекция от данни, тематични карти, карти, географски карти, Тримерно представяне на данните, електронна карта, Макс Инфо, Мап инфо про, МаксИнфо, Мапинфо про, GIS WEB Server, Mapping Server, позициониране на обекти на картата, графично представяне на обект върху географска карта, позициониране на обекти, навигация, DataMap, Data Map, Дейта Мап, Справка, Информационни Системи, 3К ООД, гр. Варна, 3K Varna, картографски софтуерен продукт, интернет.
www.ood3k.biznesa.com

Върни се нагоре
Изпрати онлайн запитване Добави страницата във фаворитите си Отпечатай визитка Виж на картата Отпечатай страницата Посети фирмения уебсайт


 
Полезно за бизнеса

Бизнеса в категории

Автомобили
Банки, Инвестиции, Финанси, Застраховане
Горива
Други стоки
Електро-домакински уреди
Здраве & Медицина
Имоти & Строителство
Интернет
Компютри & Електроника
Красота & Стил
Култура & Изкуство
Мебели и Обзавеждане
Медии & Реклама
Мода и облекла
Образование & Обучение
Обувки, чанти и аксесоари
Промишленост
Селско стопанство
Спорт
Текстил, платове, прежди
Туризъм & Развлечения
Услуги
Хранителни стоки, вина, алкохол и цигари
Бизнес Календар

<< Октомври 2021 >>
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31